opera n zesilova
Download
Skip this Video
Download Presentation
OPERAČNÍ ZESILOVAČ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

OPERAČNÍ ZESILOVAČ - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

OPERAČNÍ ZESILOVAČ. VOŠ a SPŠ Varnsdorf Elektrická měření Bc. David FURKA. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OZ: základní člen měřicích zesilovačů a převodníků, stejnosměrně vázaný zesilovač |A U | > 10 4 (až 10 9 ), 2 vstupy – invertující a neinvertující, 1 výstup,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OPERAČNÍ ZESILOVAČ' - norina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opera n zesilova

OPERAČNÍ ZESILOVAČ

VOŠ a SPŠ Varnsdorf

Elektrická měření

Bc. David FURKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OZ:

základní člen měřicích zesilovačů a převodníků,

stejnosměrně vázaný zesilovač |AU| > 104 (až 109),

2 vstupy – invertující a neinvertující,

1 výstup,

zesiluje rozdíl mezi napětími na vstupech (UD).

ELM - operační zesilovač

oz n hradn sch ma
OZ – náhradní schéma
 • OBVODY S UZAVŘENOU

ZPĚTNOVAZ. SMYČKOU

OZ považujeme ZA IDEÁLNÍ

Vlastnosti obvodu dány

zpětnovazebním obvodem

 • Pro ideální zesilovač platí:
  • |AU| → ∞
  • Ri → ∞
  • Ro = 0
  • I1P = I1N = 0

ELM - operační zesilovač

re ln opera n zesilova
Reálný operační zesilovač
 • svorky navíc (frekvenční komp., komp.vstupní napěťové nesymetrie)
 • konečné zesílení
 • frekvenčně závislé zesílení (pro vyšší kmit. je AU kompl.číslo)
 • nenulové vstupní klidové proudy (10-7 až 10-12 A)
  • stř.hod.vstupního klid. proudu IB=(1/2)(I1P+I1N)
  • vst. rozdílový proud (vst. zbytkový proud) I01= I1N + I1P ~ 0,1 IB
 • vstupní napěťová nesymetrie – ofset(pro UD=0 je Uo≠0

→ kompenzace UD0 [μV až mV]

 • změny vst. nap. nesymetrie – drift (zhoršování kompenzace teplotou)
 • omezení výstupního napětí – saturace
 • omezená max.rychlost změny výst.napětí – max. doba přeběhu

ELM - operační zesilovač

p evodn charakteristika
Převodní charakteristika
 • napájeno větš. symetricky

(typicky +15 V, -15 V)

 • na výstupu lze pak získat

max. 13,5÷ 14 V

ELM - operační zesilovač

m ic zesilova e u u i i u i i u
Měřicí zesilovačeU/U I/I U/I I/U
 • Určené pro zesílení velmi malých napětí a proudů za účelem měření
 • Používají OZ s uzavřenou zpět. vazbou – rozdělení podle druhu ZV
 • Stejnosměrně vázané zesil. – zesilují od stejnosměrného signálu do signálu o horní mezní frekvenci fh  - 3 dB
 • S kondenzátorem na vstupu  střídavý zesilovač  zesiluje mezi dolním a horním kmitočtem fd a fh

ELM - operační zesilovač

m ic zesilova e frekven n charakteristiky
Měřicí zesilovačefrekvenční charakteristiky

stejnosměrně váz. zesilovač střídavě vázaný zesilovač

ELM - operační zesilovač

u u zesilova neinvertuj c
U/U zesilovač (neinvertující)

ELM - operační zesilovač

u u zesilova invertuj c
U/U zesilovač (invertující)

ELM - operační zesilovač

i u p evodn k
I/U Převodník

ELM - operační zesilovač

u i p evodn k invertuj c
U/I Převodník (invertující)

ELM - operační zesilovač

u i p evodn k neinvertuj c
U/I převodník (neinvertující)

ELM - operační zesilovač

zesilova i i
Zesilovač I/I

ELM - operační zesilovač

dal aplikace oper zesil
Další aplikace oper. zesil.
 • Napěťový sledovač
 • Napěťový komparátor
 • Aktivní sčítač proudů
 • Aktivní sčítač napětí
 • Diferenciální zesilovač
 • Aktivní integrátor
 • Aktivní derivátor

ELM - operační zesilovač

nap ov sledova
Napěťový sledovač
 • zvláštní provedení neinv. zesilovače U/U
 • zesílení A = 1
 • Použití:
 • Impedanční přizpůsobení měřicích obvodů

ELM - operační zesilovač

nap ov kompar tor
Napěťový komparátor
 • porovnává dvě napětí přivedená na vstupy

(měřené a referenční)

 • výstup (logic. 0, 1) – dle polarity rozdílu vstupních napětí
 • komparátor bez hystereze - nejjednodušší
 • komparátor s hysterezí – nereaguje v pásmu hystereze

ELM - operační zesilovač

kompar tor bez hystereze
Komparátor bez hystereze
 • bez zpětné vazby
 • reaguje na malé změny vst. napětí
 • pro min. šum vstupních signálů

ELM - operační zesilovač

kompar tor s hysterez
Komparátor s hysterezí
 • při malém kolísání vstupů  výstup konst.
 • nereaguje na kolísání vstupu v pásmu hystereze UA – UB

ELM - operační zesilovač

aktivn integr tor s oz
Aktivní integrátor s OZ
 • převádí vstupní napětí u1 na nabíjecí proud kondenzátoru Ic
 • velikost u1lineárně ovlivňuje rychlost růstu u2

ELM - operační zesilovač

aktivn s ta nap t
Aktivní sčítač napětí

ELM - operační zesilovač

aktivn s ta proud
Aktivní sčítač proudů

ELM - operační zesilovač

diferen n zesilova
Diferenční zesilovač

ELM - operační zesilovač

ad