MÉNĚ ZÁVAŽNÉ EMOČNÍ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU A DOSPÍVÁNÍ - PowerPoint PPT Presentation

M n z va n emo n poruchy v d tsk m v ku a dosp v n
Download
1 / 10

 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MÉNĚ ZÁVAŽNÉ EMOČNÍ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU A DOSPÍVÁNÍ. VY-32-INOVACE-PSY-215. AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková. ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. KLÍČOVÁ SLOVA : zdraví, porucha, úzkost , fobie.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MÉNĚ ZÁVAŽNÉ EMOČNÍ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU A DOSPÍVÁNÍ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M n z va n emo n poruchy v d tsk m v ku a dosp v n

MÉNĚ ZÁVAŽNÉ EMOČNÍ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU A DOSPÍVÁNÍ

VY-32-INOVACE-PSY-215

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková

ANOTACE:Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

KLÍČOVÁ SLOVA: zdraví, porucha, úzkost, fobie


M n z va n emo n poruchy v d tsk m v ku a dosp v n

duševní zdraví = normalita (optimální stav)

porucha= dojde k vybočení od normálu

 • především se jedná o emoční poruchy

 • dříve neurózy, poruchy adaptace

 • týkají se hlavně strachu

 • úzkost i strach jsou běžné reakce

 • úzkost je nevyhraněná, nedefinovaná vůči určitému elementu

 • strach je z konkrétní věci, osoby, děje

 • jde o varující faktory, když riziko pomine ustupují, pokud přetrvávají i po vymizení příčiny, jde o poruchu


M n z va n emo n poruchy v d tsk m v ku a dosp v n

Příčiny

 • oslabení CNS

 • ranně získané (v době porodu, ihned po porodu)

 • příčiny v rodině (nedostatečné přijetí a bezpečí do 3 let)

 • infekce, zranění

 • nerovnoměrný vývoj (ADHD)


M n z va n emo n poruchy v d tsk m v ku a dosp v n

DRUHY

Patologická úzkost

 • nepřiměřená situaci, brzdí a omezuje vývoj

  příznaky:

 • stažení se do sebe

 • omezení aktivit x hyperaktivita, neklid (častá záměna za LMD, ale tady to není od raného dětství)

 • nepřiměřené reakce (ne všude), někdy zlozvyky


M n z va n emo n poruchy v d tsk m v ku a dosp v n

Generalizovaná úzkostná porucha

 • přetrvává do školního věku

  příznaky:

 • trvalé napětí, nemizí

 • objevují se psychosomatické potíže

 • celková nejistota, strach z chyby

 • malá sebedůvěra, perfekcionismus

 • tendence odkládat úkoly = stresy se kupí

 • v pozadí často výkonná rodina


M n z va n emo n poruchy v d tsk m v ku a dosp v n

Vyhýbavá porucha

 • patologický strach z lidí, hlavně neznámých, normální do 3 let

 • někdy se omezuje jen na neznámé dospělé (elektivní mutismus) znak nezralosti

 • upravuje se během 1. stupně školní docházky, maximálně do 13 let

 • problém nastává, když nevymizí


M n z va n emo n poruchy v d tsk m v ku a dosp v n

Sociální fobie

 • postihuje i dospělé

 • často až panické záchvaty, ztráta sebekontroly

 • nutná terapie, úprava je možná jen zřídka

 • problém se spíše stupňuje

  Separační úzkost

 • nadměrná obava z odloučení od rodiny

 • průběh varíruje od mírných forem až po těžké, jde o rizikový stav

 • u šestiletého dítěte vhodný odklad školní docházky (do 3 let normální)


M n z va n emo n poruchy v d tsk m v ku a dosp v n

Školní fobie

 • příbuzná porucha, úzkost ze školy

 • nutno rozlišit, zda jde o obecný strach ze školy nebo konkrétní věci (učitel, známky, šikana)

 • hysterie do chvíle, než přijde do školy a usedne do lavice

 • důvod strachu dítě nezná, často porucha z nezralosti, po delším pobytu doma

 • dítě je nutno dostat do školy za každou cenu(i násilím), jinak se porucha fixuje


M n z va n emo n poruchy v d tsk m v ku a dosp v n

 • vhodný je doprovod osobou, kterou dítě tolik nezná = nedovolí si scény

 • hlavně neustupovat

 • pokud je dítě jen líné, nebývá odpor tak silný


Pou it zdroje

POUŽITÉ ZDROJE:

NAKONEČNÝ, Milan: Lidské emoce. 1.vyd. Praha: Academia, 2000. 334 s. ISBN 80-200-0763-6

NAKONEČNÝ, Milan: Psychologie osobnosti. 2.vyd. Praha: Academia, 2003. 336 s. ISBN 80-200-1289-3

NAKONEČNÝ, Milan: Motivace lidského chování. 1.vyd. Praha: Academia, 1996. 270 s. ISBN 80-200-0592-7

Obrázková galerie Microsoft Office PowerPoint 2003

www.glassschool.cz


 • Login