slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pracovní list

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Pracovní list - PowerPoint PPT Presentation


 • 243 Views
 • Uploaded on

VY_32_INOVACE_41_05. Pracovní list. www.zlinskedumy.cz. MĚĎ. Historie mědi Druhy a použití mědi Technicky čistá měď Slitiny mědi Bronzy Mosazi. Téma: Přehled technických materiálů Určeno pro žáky středních průmyslových škol. Co všechno můžeme vyrobit z mědi a jejich slitin?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pracovní list' - nona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VY_32_INOVACE_41_05

Pracovní list

www.zlinskedumy.cz

slide2
MĚĎ
 • Historie mědi
 • Druhy a použití mědi
 • Technicky čistá měď
 • Slitiny mědi
 • Bronzy
 • Mosazi

Téma: Přehled technických materiálů

Určeno pro žáky středních průmyslových škol

slide4
MĚĎ
 • Měď je kov načervenalé barvy s výbornou tepelnou i elektrickou vodivostí, velmi dobrou tvárností za tepla i za studena – tvárnost si zachovává i při záporných teplotách
 • Vyznačuje se velmi dobrou korozní odolností jak vůči atmosférickým vlivům tak i vůči řadě chemikálií
 • K přednostem mědi patří též dobrá obrobitelnost a svařitelnost, naopak špatná je slévatelnost
 • Měď je po železe a hliníku třetí nejpoužívanější kov
 • Hlavní oblasti použití – v elektrotechnice jako elektrovodný materiál, zařízení vystavená nízkým teplotám, střešní krytina, okapové žlaby a svody, nádoby v potravinářském průmyslu, plátování ocelových plechů, asi polovina vyrobené mědi se používá k výrobě slitin, a to buď mosazí nebo bronzů
historie m di
Historie mědi
 • Měď je jedním z mála kovů, které znal člověk už v dobách prehistorických. Nejprve byla měď užívána samotná, později v podobě slitin ( As, Pb, Zn, Sn atd.). Tyto slitiny byly velmi proměnlivého složení a jsou společně nazývány bronzy. Byly užívány tak hojně, že daly název celé historické epoše – doba bronzová.
 • Počátek znalosti bronzu sahá v různých zemích do dob velmi různých. Např. v Egyptě byla měď známa už 4000 př.n.l., ve střední a severní Evropě se počátek doby bronzové datuje teprve kolem roku 2000 př.n.l.
 • Název mědi – cuprum - je odvozen od římského názvu aescyprium( dle ostrova Kypru), kde se ve značném množství těžila. Označována tak nebyla pouze měď čistá, ale i její slitiny. Pojem bronz (bronzo) se objevuje poprvé ve spise Pirotechnica ( VannucioBiringoccio).
technicky ist m v skyt
Technicky čistá měď - výskyt
 • Měď se v přírodě nejčastěji vyskytuje vázána na síru, k níž má velkou afinitu (nejběžnější je chalkopyrit – CuFeS2, dále bornit – Cu3FeS3). V podstatně menším množství se měď váže na kyslík – ty tvoří cca 15 až 20% těžby (např. kuprit Cu2O). Ryzí měď se ve větší míře nachází na Aljašce, ojediněle v Číně a Chile. Rudy obsahující měď jsou poměrně chudé, obsahují 1 až 6 % Cu.
slitiny m di
SLITINY MĚDI

BRONZY

Bronzy jsou slitiny mědi s cínem, olovem, hliníkem a dalšími prvky. Zinek není nikdy v bronzu hlavní přísadou. Bronzy dělíme podobně jako mosazi na dvousložkové a vícesložkové, dále na bronzy slévárenské a tvářené.

Cínové bronzy

 • Již malé přísady cínu zvyšují pevnost mědi. Maxima pevnosti dosahují slitiny s obsahem 10 až 15% cínu.

Hliníkové bronzy

 • Technické hliníkové bronzy obsahují do 10% hliníku, ale zpravidla mají ještě 2 až 8% přísad (Mn, Ni a Fe). Mangan zvyšuje tvářitelnost za tepla i za studena a korozní odolnost. Ni zpevňuje. Železo zjemňuje zrno a bronz zpevňuje.
 • Hliníkové bronzy mají lepší odolnost proti korozi než mosazi nebo cínové bronzy a to díky vlivu ochranné povrchové vrstvy tvořené oxidy hliníku a mědi. Tyto bronzy dobře odolávají mořské vodě, atmosférické korozi, minerálním kyselým vodám a mnoha organickým kyselinám.
bronzy
BRONZY

POUŽITÍ BRONZŮ:

 • Ložiska: cínový,olověný,červený bronz
 • Součásti odolávající korozi: hliníkový, beryliový bronz
 • Elektrotechnika: niklový, manganový bronz
mosazi
MOSAZI

Jsou toslitiny mědi ( více jak 58%) a zinku

Mosazi tvoří asi 80% všech slitin mědi.

Můžeme je dělit do několika skupin, jednak dle chemického složení na dvousložkové a vícesložkové, jednak dle způsobu zpracování na tvářené a slévárenské.

Tvářené:

 • Trubky,plechy,dráty, šrouby, pružiny,hudební nástroje

Na odlitky:

 • Části čerpadel,hydraulických strojů
pou it zdroje
DESCOUENS, Didier. Soubor:Cuivre Michigan.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2010 [cit. 2012-08-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cuivre_Michigan.jpg

JOHNSBRANA. Soubor:Anticlastic-Copper-Cuff-Bracelet.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2007 [cit. 2012-08-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anticlastic-Copper-Cuff-Bracelet.jpg

DESCOUENS, Didier. Soubor:Azuriteoujda.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2009 [cit. 2012-08-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Azuriteoujda.jpg

DESCOUENS, Didier. Soubor:Chalcopyrite_perou.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2009 [cit. 2012-08-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chalcopyrite_perou.jpg

MAKSIM. /Soubor:Kupra_tubo.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2005 [cit. 2012-08-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kupra_tubo.jpg

AICHAS. Soubor:Trumpet_in_b_german.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2012-08-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trumpet_in_b_german.jpg

Měď. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-08-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F

MIKULČÁK, Jiří. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. 4. vyd. Praha: Prometheus, 2010. ISBN 978-80-7196-345-5.

FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 290 s. ISBN 80-867-0609-5.

HLUCHÝ, Miroslav a Jan KOLOUCH. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 266 s. ISBN 80-718-3262-6.

POUŽITÉ ZDROJE
ad