As v lexike
Download
1 / 46

Čas v lexike - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Čas v lexike. Úvodné poznámky. antropomorfizácia lexiky a čas temporalizmy a atemporalizmy temporalizmy : lexikálni juniori (neologizmy) lexikálni seniori ( antikvarizmy : historizmy a archaizmy). Historizmy. pomenúvajú osoby, veci alebo reálie, ktoré v súčasnosti neexistujú

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Čas v lexike' - noma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vodn pozn mky
Úvodné poznámky

 • antropomorfizácia lexiky a čas

 • temporalizmy a atemporalizmy

 • temporalizmy:

 • lexikálni juniori (neologizmy)

 • lexikálni seniori (antikvarizmy: historizmy a archaizmy)


Historizmy
Historizmy

 • pomenúvajú osoby, veci alebo reálie, ktoré v súčasnosti neexistujú

 • využívajú sa predovšetkým v odborných historických alebo v umeleckých textoch

 • zostarol denotát a s ním aj jeho pomenovanie


Historizmy1
Historizmy

 • slúžny „v býv. Uhorsku vyšší správny úradník“

 • zeman „príslušník nižšej šľachty“

 • ablegát „poslanec krajinského snemu v Rakúsko-Uhorsku“

 • pobočník „dôverník vys. hodnostára“

 • rováš „palica, na ktorú sa v minulosti zárezmi značilo zaplatenie dane, dlh ap.; tieto zárezy“


Historizmy2
Historizmy

senát

 • zbor sudcov

 • polit. v niektorých štátoch jedna zo snemovní

 • škol. akademický senát vysokoškolská rada

 • hist. starorím. štátna rada


Archaizmy
Archaizmy

 • zostarnuté pomenovanie, ktoré bolo nahradené iným pomenovaním

 • vstupujú do synonymických radov

 • šuster – obuvník, lichva – statok, roky – letá, čierťaž – hranica, bydlo – bydlisko

 • arch. kniž. bukéta – neutrálne kytica, arch. poet. žízeň – neutrálne túžba


Historick slovn k slovensk ho jazyka
Historický slovník slovenského jazyka

 • 7 zväzkov (1991 – 2008)

 • slovná zásoba slovenčiny v predspisovnom období (11. – 18. stor.)



HSSJ

zaniknuté slová:

 • violovať „dopúšťať sa násilia“,

 • skladanka gram. „slabika“

 • oddychová diera „hltan“

 • byť v posesii „vlastniť poľnohospodársku usadlosť“


HSSJ

zaniknuté významy:

 • železnica „železná ruda“, „manželka obchodníka so železom“

 • náhoda „udalosť, príhoda“

 • nevesta „ľahká, nemravná žena“


HSSJ

 • slovotvorné historizmy:

 • lekárenie – liečba

 • naučiteľ – učiteľ

 • vyslobodník – vysloboditeľ

 • odnažiť – obnažiť

 • lakónsky – lanonický


HSSJ

 • odlišná motivácia:

 • poludňovať – obedovať

 • ležiak – zaháľač

 • lámač – kamenár


HSSJ

 • poludnie: „čas okolo polovička dňa“, „poludňajšie jedlo“, „juh“ (poľ. południe, ukr. південь)

 • polnoc: „čas okolo polovice noci“, „sever“ (poľ. północ, ukr. північ „sever“)

 • nedeľa „siedmy deň v týždni“, „týždeň“ (rus. неделя„týždeň“, srb. недеља „nedeľa“ aj „týždeň“)


HSSJ

 • mníšťa „(v nadávkach) dieťa splodené mníchom“


Neologizmy
Neologizmy

 • každé novovytvorené slovo sa istý čas pociťuje ako neologizmus

 • Dokedy sa neologizmus považuje za neologizmus?


Neologizmy1
Neologizmy

 • denotát

 • frekvencia

 • používateľ jazyka

 • pôvod


Neologizmy2
Neologizmy

 • týpek, user, internet, mobilný telefón, mobil, USB kľúč, CLIP, CLIR, SMS, esemeska, MMS, intranet, softvér, hardvér, negociovať, korčuliar (v hypermarkete), googlovať, vlákno, mailovka, prasacia/prasačia chrípka – chrípka typu A, exorexia, telebrita, metrosexuál, retrosexuál


Dynamika temporality
Dynamika temporality

 • nadobudnutie príznaku temporálnosti

 • strata príznaku temporálnosti

 • prehodnotenie príznaku temporálnosti


Nadobudnutie tempor lnosti
Nadobudnutie temporálnosti

 • zánik/vznik denotátu:

 • iskrička, pionier, zväzák, káder, pracovná sobota, Varšavská zmluva, ZSSR

 • phishing, vishing, smishing (SMs phISHING),

 • prehodnotenie vzťahov medzi lexémami:

 • šuster – obuvník, lichva – statok, bukéta – kytica

 • vrátnik – informátor, sekretárka – asistentka


Strata tempor lnosti
Strata temporálnosti

 • adaptácia neologizmov

 • kontaktný gól, e-mail, spam Európska únia, euroústava, google


Prehodnotenie tempor lnosti
Prehodnotenie temporálnosti

 • lexikálne návraty

 • župan, starosta, prednosta, osemročné gymnázium, spol. s r. o.



V chodiskov pr klady
Východiskové príklady

 • Takto sa hrá hokej, wurstožrúti!

 • vpoho, uz to mame rozkomunikovane

 • ok, ja si idem precitat tvoj odsudok

 • R 1 nie je vytunelovana, ale vymostovana. Slovenske specifikum, ako ojebabrat stat ako dojnu kravu, odteraz sa uz netuneluje ale mostuje.


V chodiskov pr klady1
Východiskové príklady

 • Takto sa hrá hokej, wurstožrúti!

 • vpoho, uz to mame rozkomunikovane

 • ok, ja si idem precitat tvoj odsudok

 • R 1 nie je vytunelovana, ale vymostovana. Slovenske specifikum, ako ojebabrat stat ako dojnu kravu, odteraz sa uz netuneluje ale mostuje.


Vodn pozn mky1
Úvodné poznámky

 • okazionalizmus – lexéma na jedno použitie

 • extrémny druh neologizmu

 • lexikálna podenka


Vlastnosti okazionalizmov
Vlastnosti okazionalizmov

 • individuálna príslušnosť

 • príslušnosť k reči

 • neuzuálnosť

 • nereprodukovanosť

 • slovotvorná motivovanosť


Vlastnosti okazionalizmov1
Vlastnosti okazionalizmov

 • nominačná fakultatívnosť

 • nenormatívnosť

 • viazanosť na kontext

 • funkčná jednorazovosť

 • expresívnosť


Individu lna pr slu nos
Individuálna príslušnosť

 • okazionalizmus je výtvorom jednotlivca


Pr slu nos k re i
Príslušnosť k reči

 • okazionalizmy sú primárne záležitosťou reči (parole)

 • filmovač („filmár“) – zvárač, rozprávač


Neuzu lnos
Neuzuálnosť

 • nejde o uzuálne, ustálené lexémy, okazionalizmy sa nepoužívajú ako bežné slová


Nereprodukovanos
Nereprodukovanosť

 • okazionalizmy sa nereprodukujú, ale produkujú

 • aktívna lexikálna tvorivosť, schopnosť človeka utvárať úplne nové lexémy


Nomina n fakultat vnos
Nominačná fakultatívnosť

 • väčšina okazionalizmov má svoje uzuálne synonymá

 • krokovanie – prechádzka, brušniak – opasok, zalep – leukoplast, Darmovízia – STV

 • medziplotník – chodník medzi plotmi, pešochodky – pohodlné topánky

 • scelebritovanie sa, erotoúmysel, spolusilvestrovať, naprinceznovať sa, nočera


Nenormat vnos
Nenormatívnosť

 • umývatko, miešatko

 • stravovač vz. pokrývač, vykrádač, predavač

 • huboto, nočera, sopranda


Viazanos na kontext
Viazanosť na kontext

 • paroháč, strunidlo

 • paroháč – lesník, strunidlo – harfa

 • pápežomil, makrosomár, víkenduchtivý, právniča


Funk n jednorazovos
Funkčná jednorazovosť

 • okazionalizmus je lexéma na jedno použitie


Expres vnos
Expresívnosť

 • každý okazionalizmus je expresívny v tom zmysle, že je výsledkom subjektívnej komunikačnej potreby či reakcie jednotlivca

 • „...okazionalizmy nám umožňujú vyjadriť to, na čo niekedy bežné slová nestačia. Pomocou nich môžeme byť v komunikácii vtipnejší, aktuálnejší, osobnejší, emocionálnejší, empatickejší, ale často aj výstižnejší a úspornejší.“ (Liptáková, 2008, s. 61)


Expres vnos1
Expresívnosť

 • archichecht

 • sociálny debokrat

 • Slotwaldov

 • Bordelistan

 • wurstožrút

 • Slintovízia


Expres vnos2
Expresívnosť

 • Podľa správania niektorých mladých ľudí už nehovoríme o mladej populácii, ale papulácii.

 • Parlament by mali zbúrať. Poniektorí posranci by si toho aj všimli možno až po roku.

 • Ten drbnuty Robertko musi do všetkeho Fičovať ??????


Slovotvorn motivovanos
Slovotvorná motivovanosť

 • drvivá väčšina okazionalizmov je slovotvorne motivovaná

 • Podaj mi ten žok. – Podaj mi to vyzváňadlo.

 • analógia, modelovosť


Slovotvorn motivovanos1
Slovotvorná motivovanosť

 • súrubričie, súrušnie – súhvezdie, súvetie

 • pivo  *pivovať  zapivovať si

 • tip  tipovať  zatipovať si

 • zakávičkovať si, zavínkovať si, zavodkovať si...

 • zvečerieva sa – zosemestrieva sa, zvianočnieva sa...


Slovotvorn motivovanos2
Slovotvorná motivovanosť

 • sadista

 • senník

 • predpoklad

 • barbar


Slovotvorn motivovanos3
Slovotvorná motivovanosť

 • sadista „pracovník sadu“ ← sad

 • senník „záznamník snov“ ← sen

 • predpoklad ← poklad (podľa predzápas, predpredaj)

 • barbar ← bar + bar „ten, kto chodí z baru do baru“

 • slovotvorná remotivácia


Peci lne typy okazionalizmov
Špeciálne typy okazionalizmov

 • okazionálne frazémy

 • okazionálne vlastné mená


Okazion lne fraz my
Okazionálne frazémy

 • aktualizácie frazém

 • Ako darček som dostal Encyklopediu lokomotív a vlakov od Davida Rossa z Ottovho nakladateľstva. Ono darovanému koňaku na hviezdičky nehľaď, ale nedá mi sa k nej nevyjadriť.

 • zigo nikdy nebol debilko je to pan hokejista a vy debilkovia, mu nesahate ani len po brusnu hranu na korculiach


Okazion lne fraz my1
Okazionálne frazémy

 • Prečo sa pýtaš? – Len tak, aby chat nestál.

 • Dvakrát sa informuj, raz publikuj.

 • Panny by mali chodiť s lingvistami. Tí chytajú iba za slovo. (S. Radič) – O čo menej smoly majú cestári, o to viac jej majú motoristi. (S. Radič)


Okazion lne vlastn men
Okazionálne vlastné mená

 • Vela hovorit, ale nic nepovedat - to vie len nas Sasovic!!!

 • Mam tip na otazku, ktora by vyhovovala aj Icovi Blatnikovi.

 • A madarsky pani Zradicova neviete?

 • Jedine v prípade, že jeho tajný žolík Smradičová predbehne vďaka masívnej propagande starého Cuja Gaštanoviča

 • Ohnededa [t. j. Tomáš Bezdeda] mal by uvadzat aj relaciu S.O.S.


ad