Måling af pesticider i svensk vandløb - PowerPoint PPT Presentation

M ling af pesticider i svensk vandl b
Download
1 / 33

 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Måling af pesticider i svensk vandløb. Måling i vandløb, der afvander ca. 900 ha i Skåne. 95 % af areal dyrket med korn, roer mv. 35 landbrug. 1990: prøvetagning påbegyndt. 1994: møde med landmænd og efterfølgende rådgivning om ’god praksis’ for håndtering af sprøjtemidler.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Måling af pesticider i svensk vandløb

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M ling af pesticider i svensk vandl b

Måling af pesticider i svensk vandløb

 • Måling i vandløb, der afvander ca. 900 ha i Skåne.

 • 95 % af areal dyrket med korn, roer mv.

 • 35 landbrug.

 • 1990: prøvetagning påbegyndt.

 • 1994: møde med landmænd og efterfølgende rådgivning om ’god praksis’ for håndtering af sprøjtemidler.

 • Ingen påfyldning og rengøring på gårdspladser.


Indsats mod punktkilder giver resultat

Indsats mod punktkilder giver resultat

Rådgivning på bedrifter

Stramning af lovgivning m.m.

Efter Jenny Kreuger og Eskil Nilson, Plantekongressen 2004


Nye regler for p fyldning og reng ring af spr jter

Nye regler for påfyldning og rengøring af sprøjter

 • Bekendtgørelse trådte i kraft 8. april 2009.

 • Overgangsordning mht. udstyr og vaskepladser indtil 8. april 2010.

 • Gælder for alle typer af sprøjter

  • Marksprøjter

  • Tågesprøjter

  • Rygsprøjter

  • Specialsprøjter


Krav til spr jten

Krav til sprøjten

 • Præparatfyldeudstyr eller injektionsudstyr

 • Skyllevandstank

 • Spuledyse

 • Sprøjten skal kunne vaskes

  • i marken

  • eller på vaskeplads med opsamling af vaskevand


Krav til opsamlingsbeholdere

Krav til opsamlingsbeholdere

 • Gyllebeholder – ingen særlige krav

 • Anden beholder

  • Skal være tæt

  • Nedgravede beholdere kræver tilladelse

  • Beholdere over terræn kræver ikke godkendelse

  • Bør placeres på stabilt underlag

  • Gamle ajlebeholdere er normalt ikke tætte

  • Må ikke anvendes til andre formål


Vaskeplads med opsamling

Vaskeplads med opsamling

 • Beton eller andet tæt og holdbart materiale.

 • Afstandskrav:

  • 50 meter fra almen vandforsyning til drikkevandsformål,

  • 25 meter fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og drænsystemers rense- og samlebrønde samt

  • 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og § 3-naturbeskyttelsesområder.

 • Afstandskrav gælder fremadrettet (efter april 2009).


P fyldning og vask i marken

Påfyldning og vask i marken

 • Vand må påfyldes ved vandforsyning på bedriften.

 • Planteværnsmidler påfyldes i marken.

 • Nyt sted i marken ved hver påfyldning/vask.

 • Afstandskrav:

  • 300 meter fra almen og ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål.

  • 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand), drænsystemers rense- og samlebrønde samt § 3-naturbeskyttelsesområder.


Indvendig reng ring af spr jten

Indvendig rengøring af sprøjten

 • Restsprøjtevæsken fortyndes med mindst en faktor 50 og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel.

 • Sidste rest fortyndet restsprøjtevæske kan tømmes ud i marken.

 • Rengøringsvand skal opsamles eller spredes på et dyrket areal.


Udbringning af vaskevand i gyllebeholder

Udbringning af vaskevand i gyllebeholder

 • Når man opsamler vaskevand i gyllebeholde, skal kommunen have en meddelelse om, at man udbringer dette på egne arealer.

 • Tilsvarende skal man søge godkendelse hos kommunen ved udbringning hos tredjemand.

 • Dette sker én gang for alle, samtidig med ansøgning om godkendelse af vaskeplads.

 • Eller man gør det én gang for alle for eksisterende vaskepladser.


Spildevand udbringes p dyrket areal

Spildevand udbringes på dyrket areal

Areal til udbringning i forhold til areal i omdrift


20 tests med 7 forskellige spr jter og bombredde

20 tests med 7 forskellige sprøjter og bombredde

Tidsforbrug for at nå en koncentration på < 1 % ved yderste dyse på bommen

Harald Kramer, 2007 i TOPPS-projektet

Harald Kramer


 • Login