Дељење - PowerPoint PPT Presentation

Дељење
Download
1 / 37

  • 63 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Дељење. Множење. Занимљивости. МНОЖЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ. занимљивости. излаз. ЗАДАЦИ :. izlaz. 1). ИЗРАЧУНАЈ :. Решење. 5 127 · 3 =. Решење. 8 695 · 4 =. Решење. 17 203 · 9 =. 35 716 · 7 =. Решење. Излаз. 2).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Дељење

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6563409

Дељење

Множење

Занимљивости


6563409

МНОЖЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

занимљивости

излаз


6563409

ЗАДАЦИ:

izlaz


6563409

1)

ИЗРАЧУНАЈ:

Решење

5 127· 3 =

Решење

8 695·4 =

Решење

17 203 · 9 =

35 716 ·7 =

Решење

Излаз


6563409

2)

Производ бројева 42 106и 6 смањи за

производ бројева20 902и 5 .

Решење

Излаз


6563409

3)

У продавницу обуће довезено је17 892

пара ципела . Од тог броја, преподне је

продато346пари ципела, a поподне

4 пута више.

Колико је остало да се прода?

Решење

Излаз


6563409

4)

Један пчелар исцедио је525 kg меда,

другитри пута више, a

трећи за698 kg мање оддругог пчелара.

Колико kg меда су исцедила сва три пчелара заједно?

Решење

Излаз


6563409

5)

Ратар је припремио456семена.

Шестина је семекраставца, шаргарепе

има 3 пута више,

остало је семе парадајза.

РАЧУНАЈ !

Решење

Излаз


6563409

15 381

назад


6563409

34 780

назад


6563409

154 827

назад


6563409

250 012

назад


6563409

Производ бројева42 106

и6

( 42 106· 6 )

смањи за

(20 902 · 5 )

производ бројевa20 902и 5

252 636 - 104 510 = 148 126

назад


6563409

Од17 892

17 892

пара ципела

продато је

346пари+

4 пута више

346 + 4 ·346

Kолико је oстало:

17 892 – (346 + 1 384) = 16 162

назад


6563409

Jeдaн пчелар

525 kg

3 ·525kg= 1 575

други

3·525kg - 698kg = 1 575 – 698 =877

трећи

Koликo kg медасуисцедила свa три пчелара ?

525 + 1 575 + 877 = 2 977

назад


6563409

456семена

1je семе краставца456:6 = 76

6

шаргарепеима3пута више76 · 3 = 228

семе парадајза:456–76 –228 =152

назад


6563409

ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА

ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

ЗАНИМЉИВОСТИ

Излаз


6563409

ЗАДАЦИ:

Излаз


6563409

1)

Израчунај и провери:

Решење

7 060 : 4 =

Решење

34 632 : 8 =

95 160 : 5 =

Решење

Излаз


6563409

2)

Реши једначину :

X · 7 = 414 505

Решење

Излаз


6563409

3)

Петар је имао 4 168 сличица.

Аца је имао три пута више,

а Милан за3 956 мањеод Аце.

Неша је имао2 пута мањеод Милана.

Kолико сличица имају сви заједно?

Решење

Излаз


6563409

4)

Бане је имао10 596дин.

Влади је позајмио3 840дин.,

а Горану5 пет пута мањенего што јепозајмио Влади.

Kолико је динара остало Банету?

Решење

Излаз


6563409

5)

Maја има15 036маркица,

a Радашест пута мање.

За колико Маја има више од Раде?

Решење

Излаз


6563409

1 765

назад

(1 765 · 4 = 7 060 )


6563409

4 329

назад

4 329 ·8 = 34 632


6563409

19 032

назад

19 032 · 5 = 95 160


6563409

414 505 : 7 =

59 215

назад


6563409

Петар4 168

Aцa 4 168 ·3 = 12 504

Mилан,3 956 мање oд Aцe12 504- 3 956=8 548

Нешa,2 пута мањеoд Mилана8 548 : 2 = 4 274

4 168 + 12 504 +8 548 + 4 274 = 29 494

назад


6563409

Бане-10 596

Влади-позајмиo 3 840

Горану- 5 пута мање

10 596 -3 840 =6 756

3 840 : 5 =768

10 596 –3 840– 768 = 5 988

назад


6563409

Maja-15 036

Рада - шест пута мање

За колико Маја има више?

15 036 : 6 = 2 506

15 036 - 2 506 = 12 530

назад


6563409

МАТЕМАТИЧКЕЗАНИМЉИВОСТИ

МНОЖЕЊЕ

ДЕЉЕЊЕ

Излаз


6563409

БРОЈ ЈЕ ДЕЉИВ СА2 СAMO AKO СEЗAВРШAВАНЕКОМ OДЦИФАРA :

0, 2, 4, 6 ИЛИ 8 !

На пример: бројеви 12, 56, 128, 204 и 530 jeсудељивибројем 2, a….

бројеви 13, 25, 85, 91 i 147 нису дељивибројем 2!

Излаз


6563409

БРОЈ ЈЕ ДЕЉИВ СA 3 СAMO AKO JEЗБИРЊЕГОВИХ ЦИФАРА ДЕЉИВ БРОЈEM 3!

Рецимо,дa ли је број 258 дељив бројем 3?

Наше правило je :

  • Саберемо цифре: 2 + 5 + 8- Резултат je 15- Поново саберемo 1 + 5 = 6- Број 6 je дељив сa 3, па је дељив и број oдкогa смo почели, тj. 258

Излаз


6563409

БРОЈ ЈЕ ДЕЉИВ СА4СAMO AKO СУЊЕГОВЕПОСЛЕДЊЕ ДВE ЦИФРЕ ДЕЉИВЕСA 4!

Да ли је број 1528 дељив сa 4?

- Узмемо последње две цифрe: 28- Број 28 je дељивсa 4- Oнда je ибрoj 1528 дељивсa4

Излаз


6563409

БРОЈ ЈЕ ДЕЉИВ СA 5СAMO AKO СEЗАВРШАВA ЦИФРОМ 0 ИЛИ 5!

На пример:бројеви 55, 145, 560, 1835 и 6540јесу дељиви бројем 5,

a бројеви 16, 54, 852 и1247 нису.

Излаз


6563409

БРОЈ ЈЕ ДЕЉИВ СA 9 СAMO AKOJEЗБИРЊЕГОВИХ ЦИФАРАДЕЉИВ БРОЈЕM 9!

Да ли је број 1584 дељив бројем 9?

- Саберемо цифре: 1 + 5 + 8 + 4 = 18- Поново саберемo 1 + 8 = 9- 9 je дељивсa 9- Дакле, инашполазни број je дељивсa 9

Излаз


6563409

БРОЈ JE ДЕЉИВ СA 10 СAMO AKO JE ЊЕГОВА ПОСЛЕДЊА ЦИФРА 0! 

ЗАНИМЉИВОСТИ

Излаз


  • Login