OBREMENJENOST ZDRAVSTVENIH DELAVCEV - PowerPoint PPT Presentation

Obremenjenost zdravstvenih delavcev
Download
1 / 20

 • 145 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OBREMENJENOST ZDRAVSTVENIH DELAVCEV. Janko Kersnik, Mesti Tanja, Poldrugovac Mircha, Strauch Ana. Opredelitev pojma OBREMENJENOSTI V ZDRAVSTVU. Obremenjenost v ožjem smislu Predvsem domena psihologije Obremenjenost v širšem smislu Predvsem domena ekonomije.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

OBREMENJENOST ZDRAVSTVENIH DELAVCEV

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Obremenjenost zdravstvenih delavcev

OBREMENJENOST ZDRAVSTVENIH DELAVCEV

Janko Kersnik, Mesti Tanja, Poldrugovac Mircha, Strauch Ana


Opredelitev pojma obremenjenosti v zdravstvu

Opredelitev pojma OBREMENJENOSTI V ZDRAVSTVU

 • Obremenjenost v ožjem smislu

  • Predvsem domena psihologije

 • Obremenjenost v širšem smislu

  • Predvsem domena ekonomije


Delovne obremenitve v o jem smislu

Delovne obremenitve v ožjem smislu

 • Potrebe kadrovskega načrtovanja

 • Primer medicinskih sester – 3 poglavitni pristopi:

  • Profil pacienta

  • Kritični kazalci oskrbe

  • Dokumentacija negovalnih aktivnostih


Delovne obremenitve v o jem smislu1

Delovne obremenitve v ožjem smislu

Najbolj uporabljeni sistemi:

 • PRN (Project Research in Nursing)

 • MEDICUS

 • GRASP (Grace-Reynolds Application and Study of PETO)


Delovne obremenitve v o jem smislu2

Delovne obremenitve v ožjem smislu

 • Stanje v Sloveniji

  • Sistem merjenja delovnih obremenitev na nacionalnem nivoju se ne uporablja

  • Število zaposlenih v zdravstvu je posledica:

   • Splošnega in Področnega dogovora

   • Standardov Zelene knjige


Delovne obremenitve v ir em smislu

Delovne obremenitve v širšem smislu

 • Sindromizgorevanja (če so obremenitve prevelike):

  • Otopelost

  • Čustvena praznost

  • Odtujenost


Delovne obremenitve v ir em smislu1

Delovne obremenitve v širšem smislu

Stresorji ali faktorji obremenitve:

 • Obremenitve iz okolja

  • Npr. tehnološke spremembe

 • Organizacijske obremenitve

  • Npr. Delovne obremenitve v ožjem smislu

 • Individualne obremenitve

  • Npr. Odnos do dela


Delovne obremenitve v ir em smislu2

Delovne obremenitve v širšem smislu

Stanje v Sloveniji

 • Občasno ugotavljanje stanja s presečnimi študijami

 • čedalje več delodajalcev redno ugotavlja zadovoljstvo zaposlenih


Namen seminarske naloge

Namen seminarske naloge

 • V seminarski nalogi želimo opredeliti problematiko merjenja obremenjenosti zdravstvenih delavcev ter predlagati nekatere kazalce, ki bi lahko bili uporabljeni v ta namen.

 • Predlagani kazalci ne predstavljajo poskusa oblikovanja celostnega sistema za merjenje obremenjenosti na delovnem mestu.

 • Postavili smo tudi merila s katerimi smo oblikovali izhodišče za ocenjevanje obremenjenosti.

 • Navedenim dimenzijam smo dodali tudi standard, ki predstavlja pričakovano raven doseganja meril.


Organizacijske obremenitve

ORGANIZACIJSKE OBREMENITVE

Najpogostejši povzročitelji stresa :

Med medicinskimi sestrami:

Med zdravniki:

 • prevelika količina dela,

 • pomanjkanje časa,

 • slaba podpora s strani vodstva,

 • kadrovsko pomanjkanje,

 • nevarnost okužb,

 • nasilni bolniki,

 • razvoj kariere,

 • umirajoči bolniki.

 • dolg delavnik,

 • umirajoči bolniki, smrt bolnikov,

 • konflikti z zdravstvenim osebjem,

 • pričakovanja bolnikov.


Organizacijske spremembe

Organizacijske spremembe

Organizacijske spremembe obsegajo;

 • Upoštevanje zmožnosti bolnišnic glede na kapacitete in kadrovsko zasedbo,

 • Razmejitev del in nalog zdravstvenih delavcev,

 • Izboljšanje komunikacije v zdravstvenem timu,

 • Možnosti napredovanja in izobraževanja,

 • Timska organizacija dela,

 • Multidisciplinarna obravnava bolnikov.


Tevilo zaposlenega zdravstvenega osebja

Število zaposlenega zdravstvenega osebja

Ugotovljeno je bilo, da če ima medicinska sestra v intenzivni enotiveč kot dva bolnika, se poslabšajo rezultati zdravljenja;

 • večja pojavnost pljučnic, infekcij, reintubacij

 • višja smrtnost

K: Razmerje medicinskih sester glede na bolnika v intenzivni enoti.

M: Ena medicinska sestra na največ dva bolnika v enoti intenzivne terapije.

S: V 90% ena medicinska sestra na največ dva bolnika v enoti intenzivne terapije. 


Delovno okolje

Delovno okolje

Vplivi delovnega okolja lahko povzroča psihične in fizične stresorje na zdravstvene delavce, bolnike in njihove svojce. Delo medicinskih sester pogosto spremljajo mišično-skeletne poškodbe.

K: Največja dovoljena masa bremena v kg, glede na spol in starost delavca.

M: Starost nad 19 do 45 let, moški spol-največja dovoljena masa bremena- 55 kg.

     Starost nad 19 do 45 let, ženski spol- največja dovoljena masa bremena- 30 kg.

S: V 99% se upošteva omejitve premeščanj bremen. 


Zadovoljstvo z delom

Zadovoljstvo z delom

- JDI (Job descriptive index);

- MSQ (Minnesota satisfaction questionnaire)


Obremenjenost zdravstvenih delavcev

Organizacijska struktura

Organizacijska klima

Organizacijska kultura


Obremenjenost zdravstvenih delavcev

Primerjava delovne klime med Splošno bolnišnico Brežice in povprečjem v slovenskih bolnišnicah po kategorijah v letu 2006


Integrativni model delovnih pogojev zdravstvene oskrbe na organizacijsko klimo

Integrativni model delovnih pogojev zdravstvene oskrbe na organizacijsko klimo


Stali a petih poklicnih skupin v tirih slovenskih bolni nicah

Stališča petih poklicnih skupin v štirih slovenskih bolnišnicah


Obremenjenost zdravstvenih delavcev

Najboljša medicinska oskrba pomeni » tehnična usposobljenost na najvišji ravni speljana na human, kulturološko senzitiven in koordiniran način. Če ena komponenta manjka, kvaliteta trpi.«


Obremenjenost zdravstvenih delavcev

L

H

A

A

V


 • Login