ANKARA YMM ODASI
Download
1 / 97

ANKARA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ YMM SAKIP ŞEKER 13. 01. 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ANKARA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ YMM SAKIP ŞEKER 13. 01. 2012. Konular-1. 1-Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Dönemsellik Kavramı 2-Tahakkuk Esası 3-Gelirin Elde Edilmesi 4-Giderlerin Tespitinde Temel İlkeler 5-Tahsilat Esası 6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı Ayrılması

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ANKARA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ YMM SAKIP ŞEKER 13. 01. 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ANKARA YMM ODASI

DNEM SONU LEMLER

SEMNER

YMM SAKIP EKER

13. 01. 2012


Konular-1

 • 1-Dnem Ayrc Hesaplar ve Dnemsellik Kavram

 • 2-Tahakkuk Esas

 • 3-Gelirin Elde Edilmesi

 • 4-Giderlerin Tespitinde Temel lkeler

 • 5-Tahsilat Esas

 • 6-pheli Alacaklar Karl Ayrlmas

 • 7-Deersiz Alacaklar-Vazgeilen Alacaklar

 • 8-Amortisman Ayrmann Koullar

 • 9-Deerleme lemleri

 • 10-Kasa ve Banka Hesaplarnn Deerlemesi

 • 11-Menkul Kymetlerin Deerlemesi

 • 12-Stoklarn Deerlemesi


Konular-2

 • 13-zel Maliyet Bedelinin Deerlemesi

 • 14-Petemallklarn Deerlemesi

 • 15-Yenileme Fonu

 • 16-rtl Kazan Datm ve rtl Sermaye Kullanm

 • 17-Yatrm ndiriminde Yeni Dnem

 • 18-ndirimli Gelir/ Kurumlar Vergisi

 • 19-KOB birlemeleri

 • 20-KDV Ynnden Dnem Sonu lemleri

 • 21-Hurda ve Firelerin KDV ndirimine Etkisi

 • 22-Ortaklar Cari Hesabnn Deerlemesi ve KDV

 • 23- Kazas Tazminatlarnn Gider Kayd


Konular-3

 • 24-Eitim Kazanc istisnas ve YMM Raporu

 • 25-naat ve Onarma lerinde Dnem Sonu lemleri

 • 26-Tanmazlarn ve tirak Hisseleri Sat Kazanc stisnas (Md: 5/e)

 • 27-Kamu hale Mevzuatna Gre haleye Kabul Kriterleri

 • 28-Ar-ge ndirimi

 • 29-Sermayeye lave Edilen Fonlar Tasfiye Halinde Vergilendirilebilir mi?

 • 30-TTKya gre ticari defterlerin kapan tasdiki ve bunun envanter ilemlerine etkisi


BRNC BLM

 • DNEMSELLK

 • TAHAKKUK VE TAHSL LKELER

 • DEERLEME HKMLER

 • ENVANTER


Dnem Ayrc Hesaplar ve Dnemsellik Kavram

Dnemsellik kavram, iletmelerin snrsz kabul edilen mrnn belli dnemlere blnmesi ve her dnemin faaliyet sonularnn dier dnemlerden bamsz olarak saptanmasdr.

Gelir ve giderlerin tahakkuk esasna gre muhasebeletirilmesi, haslat, gelir ve karlarn ayn dneme ait maliyet, gider ve zararlarla karlatrlmas dnemsellik ilkesinin gereidir.


Dnem Sonu Muhasebe lemleri

 • Dnem sonunda gelecek yllara ait gelir ve giderler ilgili hesaplara alnmal

 • Vadesi 1 yl ve daha az veya fazla olan hesap kalemleri-nin bilanoda ilgili hesap grubunda gsterimi yaplmal

 • 280 Nolu hesabn 180 nolu hesaba devri

 • 400 nolu hesabn 300 nolu hesaba devri

 • Ksa vadeli bor/alacaklarn uzun vadeli bor/alacak durumunun deerlendirilmesi

 • 103 vadeli eklerin 321/421 nolu hesaplara devri

 • Envanter, deerleme ve amortisman ilemleri

 • Gider ve maliyet hesaplarnn yanstlmas

 • Gelir tablosu- Bilano


Tahakkuk Esas-1

Tahakkuk esas, vergiye tabi gelirin veya giderin mahiyet ve tutar itibariyle kesin olarak hesaplanabilir olmasn ifade eder.

GVKnun 39.maddesinde ticari kazancn iletme hesab esasna gre tespitinin tahakkuk esasna gre gerekletirilecei belirtildii halde bilano usulnde kazancn tespitinin tahakkuk esasna gre yaplacana ilikin ak bir hkm yoktur.

Ancak, VUKnun 283 ve 287. maddelerindeki aktif/pasif geici hesaplar bilano usulnde tahakkuk esasna iaret etmektedir.


Bununla birlikte z kaynak kyaslamas esas ve VUKnun 283 ve 287.md. deerleme hkmlerinin birlikte deerlendirilmesi, bilano usulnde de ticari kazancn tahakkuk esasna gre tespit edilmesi gerektiini gstermektedir.

Trk Vergi Sisteminde ticari kazanta gelirin elde edilmesi tahakkuk esasna balanmtr. Tahakkuk esasnn ne olduu tanmlanmam olmasna ramen genel kabul grm tanm ile tahakkuk esas; gelir veya giderin mahiyet veya tutar itibariyle kesinlemesidir. Bu durumda gelirin tahsil edilmi veya giderlerin denmemi olup olmamasnn tahakkuk esasna etkisi olmayacaktr.


Tahakkuk ilkesinden sapmalar

 • SSK primlerinin fiilen dendii tarihte gider yazlmas (5510 sayl Kanunun 88.maddesi)

 • Kdem tazminat ve garanti gider karlklarnn fiili deme tarihinde gider yazlmas

 • Telefon, elektrik, su, doalgaz faturalarnn dendii tarihte ( dnemde) gider yazlmas

 • Yarg kararlarna ilikin gemi dnemlere ilikin denen giderler (r: Yarg kararyla veya uzlama yoluyla denen damga vergisi)

 • htilafl alacaklarn yarg karar sonunda gelir yazlmas


Gelirin Elde Edilmesi

Gelirin elde edilmesinde temel l, mal satlarnda maln tasarruf hakknn alcya devri, hizmet ilemlerinde hizmetin (ifas) tamamlanmasdr.

Maln tasarruf hakk fiili veya hukuki teslim ile gerekleir. Faturann dzenlenmi olmas baz hallerde maln teslim edildiini veya hizmetin ifa edildiini gstermez.

Mal satlarnda maln teslim anna kadar riskin kime ait olduu hususu teslimin gerekleip gereklemedii ynnden nem tamaktadr.


Gelirin vergiye tabi tutulmasnda dier bir l de gelirin safilii ilkesidir.

Her gelirin elde edilmesi iin az veya ok bir maliyet gideri vardr.

Gider kazancn elde edilmesi ve idame ettirilmesi iin yaplm olmaldr. GVK;Md:40, KVK Md:8)

Harcamalarn snflandrlmasnda yaplan harcamann maliyet unsuru mu, gider unsuru mu olduu ok nemlidir.


Gelirin Elde Edilmesinde Dier zellikli Durumlar

 • Yllara yaygn inaat ve onarma ilerinde geici kabul tutanann onaylanmas, geici kabul rejimine tabi olmayan ilerde iin tamamlan-mas

 • hracat ilemlerinde maln gmrk hattndan gemesi (Fiili ihra tarihi gmrk beyanname-sinin kapand tarih elikisi)

 • zel inaat ilerinde yap kullanma izin belgesinin alnmas veya fiili kullanma balama


 • Devlet yardmlarnda gelirin tahsil edilebilir hale gelmesi (Tahakkuku),

 • Temett gelirlerinde kar datm kararnn genel kurulca onayland tarihte gelir elde edilebilir hale gelir. Ancak, genel kurul kararnda tarih belirtilmemi ise (belirtilmesi gerekir) fiili kar datmnn beklenmesi gerekir. Ynetim kuruluna da tarih belirleme yetkisi verilebiliyor.

 • Ciro primlerinin durumu. (Dnemsellik ilkesine uyulmas gerekir)


 • Szlemeye dayanan lisans, royalty, franchise gibi gayrmaddi haklarn kullanlmasnda szlemede belirtilen tarih itibariyle gelir elde edilmi saylr.

  Gayrimaddi hakk kiralayan ise deme yapmasa dahi szlemeye gre gider tahakkuku yoluyla gider kayd yapabilir. Tahakkuk ilemi yaplm ise gelir/kurumlar vergisi stopajnn yaplmas da gerekir. Yaplan ilem hesaben deme kavram kapsamndadr.

 • Mahkeme kararlarna gre gelir/gider tahakkuk ileminin yaplp yaplamayaca


 • Personele verilecek performans primlerinin (temettlerin) tahakkuk zaman ve vergi kesintisi ( Prim demeleri SG prim matrahna dahil edilmeli. veren tarafndan denen zel salk ve emeklilik primleri ayni deil nakdi deme kabul ediliyor, asgari cretin %30unu amayan ksm prime esas kazantan istisna

 • zel maliyet bedelinde gelirin elde edildii tarih varln mal sahibine terk edilmesidir.

 • Yap-ilet-devret modelinde mal sahibi ynnden gelirin elde edildii tarih szleme sresinin sonudur. GBnn gr hataldr.


 • ntifa hakk devirleri ve devre mlk satlarnda dnemsellik ilkesi

 • Konsinye satlarda gelirin elde edildii tarih

 • Vadeli mevduatta kst dnem gelirinin tahakkuku gerekir.

 • Vadesi gelecek dnemde dolan kredilerde kst dnem faiz gideri, faiz oran ve sreye gre tahakkuk ettirilmeli.


Giderlerin Tespitinde Temel lkeler

 • Gider ile kazancn elde edilmesi veya srdrlmesi arasnda bir nedensellik ba olmaldr.

 • Harcamann yapld faaliyet sonucunda elde edilen gelir vergiye tabi bir gelir olmaldr.

 • Yaplan gider aktifletirilmesi gereken maliyet unsuru niteliinde olmamaldr. (Deer artrc giderler aktifletirilmelidir.) (VUK,272)


 • Gider hesap dnemi ile ilgili olmaldr. (Dnemsellik ilkesi)

 • Gider gelirin harcanmas eklinde yaplmamaldr. (Giderin keyfilikten uzak ve gelirle uyumlu olma ilkesi)

  rnein, zel uan giderleri kabul edilmez.

 • Yaplan harcama karlnda maddi veya gayrmaddi bir kymet iktisap edilmi olmamaldr. (ATK mahiyetindeki iktisaplar giderletirilmemeli amortisman yoluyla itfa edilmelidir.)

 • Tantm amal internet sitesi bedelleri dorudan gider ticari amal siteler aktifletirilmeli. (GB zelgesi)

 • Bilgisayar programlar aktifletirilmeli. Yurt dndan alnanlar ticari mal kapsamnda olduundan tevkifata tabi deil.


Gelir tablosunun dzenlenmesi

 • Btn gelir, sat, gider, maliyet ve kar/zarar brt tutarlar zerinden gsterilir. (Brt esas)

 • Hibir sat, gelir ve kar kalemi maliyet, gider ve zarar kalemi ile mahsuplatrlarak gelir tablosu dnda tutulamaz.

 • Gereklememi satlar, gelir ve karlar gereklemi gibi veya gerek tutarndan az veya yksek gsterilemez.

 • Belli dnemin sat ve gelirleri ile bunlar elde etmek iin yaplan maliyet ve giderler ile karlatrlmaldr. (Dnemsel)

 • Varlklar iin uygun amortisman ayrlmaldr. (Vergi hukukunda ihtiyari mi?)

 • Birden fazla faaliyeti ilgilendiren maliyetler uygun datm anahtarlar kullanlarak datlmaldr.

 • Karlklar keyfi olarak kullanlmaz ve dnem kar dier dneme aktarlamaz.


Devam

 • Arzi ve olaanst nitelikteki kar ve zararlar normal faaliyet sonularndan ayr gsterilmeli ve dnemsellik ilkesine uyulmaldr.

 • nceki dnem tablolarn dzeltecek byklkte olmayan nceki dneme ait olup bu dnem tespit edilen kar ve zararlar dnemin tablosunda gsterilmelidir. Giderler KKEG olarak, gelirler pimanlk beyan ile beyan edilmelidir.

 • arta bal gelir ve karlar gerekleme ihtimali olsa dahi gelir yazlmaz, ihtiyatllk ilkesi gerei geree yakn olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar gelir tablosuna yanstlr ilkesi vergi uygulamas iin geerli deildir.

 • Sermaye yedekleri gelir unsuru olarak gelir tablosunda gsterilemez. (Enflasyon dzeltme farklar gibi)


Tahsilat Esas (Serbest meslek kazanc)

 • Tahsilat esasnda gelirin nakden veya hesaben elde edilmesi esastr. Serbest meslek kazanlarnda gelir tahsil edildii tarihte elde edilmi kabul edilir.

 • Hizmet verilmeden avans mahiyetindeki tahsilatlar da gelir saylr. Buna karlk giderlerin de denmi olmas esastr.

 • denmeyen personel creti veya kira kazancn tespitinde gider kabul edilmez.

 • Gelirin ek veya senet karl tahsil edilmesi gelirin elde edildiini gsterir.

 • GMSnda dnemsellik ilkesi geerlidir. Pein tahsil edilen kira geliri ilgili olduu dnemde beyan edilir. Tahsil edilmeyen gelirler tahsil edildii dnemde beyan edilir.

 • GMSnda ileriye doru dnemsellik, geriye doru tahsil ilkesi geerli


 • Serbest meslek faaliyeti yrten mali mavirle tacir arasnda yaplan szlemeye gre cretin tutar ve mahiyet itibariyle kesin olarak hesaplanmas mmkndr. Tacir dnemsellik ilkesi gerei mali mavire deme yapmasa dahi gider kayd yapabilir. Ancak giderin tahakkuk ettirilmesi serbest meslek kazancna ilikin gelir vergisi stopajnn yaplmasn da zorunlu klar.

 • Sahibi bulunduu iyerini orta bulunduu irkete bedelsiz tahsis eden kii iin, irketin GVK 94e gre vergi kesintisi yapmas gerekmez. nk olayda tahakkuk ve tahsil ilemi yok. ( Ankara BM Karar, 24.5.2007 tarih ve K:2007/4175)


 • Tacir tahakkuk esasna gre gider kayd yaparken serbest meslek erbab fiili tahsil gereklemedii iin geliri elde etmi saylmaz.

  Ancak, fiili tahsilin daha sonra gerekletii dnemde kesilen stopaj meslek mensubunca mahsup edilebilir.

  Kazancn tespit usulndeki farkllk, ayn faaliyetin iki tarafnda dnem farkllna neden olmaktadr. Bu vergi uygulamasndaki tahakkuk esas ile tahsil esasnn tipik bir atmasdr.


 • GVKnun 68.maddesinde mesleki giderlerle ilgili 10 bentten 7sinde deme kelimesi kullanlm, seyahat ve ikamet giderleri ile tat giderlerinde deme kelimesi kullanlmamtr.

 • Buna karlk ticari kazanla ilgili 40 nc maddenin baz bentlerinde de deme kelimesi kullanlmtr.

 • Sigorta primleri, zarar ziyan ve tazminatlar, sendika aidatlarnda deme kelimesi kullanlmtr.


Tahakkuk Esasn Tahsil Esas le Uyumlatran ki Messese

Vergilendirmenin tahsil/deme esasna balanmas vergi gvenliini ortadan kaldrabilir. Mkellefler tahsilat yapmadn ne srerek beyan gereken kazanc erteleyebilir veya tamamen beyan d brakabilir. Bu nedenle tahakkuk esas vergi gvenliinin sigortasdr. Ancak, tahsil edilmeyen gelir de bir anlam ifade etmez. te tahakkuk esasn tahsil esasna yaklatran messeselerden birincisi,

- pheli alacak karl ayrlmas,

- reeskont hesaplanmasdr.


TTKya Gre Defterlerin Kapan Tasdiki

 • TTKna gre ticari defterlerin tacir lehine delil saylabilmesi iin yevmiye ve defteri kebirin Ocak ay sonuna kadar, envanter defterinin Mart ay sonuna kadar noterde kapan tasdikinin yaptrlm olmas gerekir.

 • Kapan tasdikinden sonra yaplan deerleme ve envanter kaytlarnn geerlilii?


pheli Alacaklar Karl Ayrlmas in;

 • Ticari ve zirai faaliyetle uralmas,

 • Bilano usulne gre defter tutulmas,

 • Alacan dava ve icra safhasnda olmas,

 • Dava takibine demeyecek alacaklarn yaz ile iki defa istenmesi,

 • Dava ve icra zaman yllk beyannamenin verili tarihine kadar uzatlabilir mi?


Sorunlar-Tereddtler

 • alnan veya personelin zimmetine geirdii paralar iin karlk ayrlabilir mi?

 • Avanslara karlk ayrlabilir mi? Avanslarn ticari nitelikte olmas.

 • KDV alacana karlk ayrlabilir mi?

 • Kamu kurulularndan olan alacaklara karlk ayrlabilir mi?

 • Faizle bor verilen parann geri alnamamas halinde karlk ayrlmas. (Dn.4.Dairesi K:2006/2047)


pheli alacak karl (devam)

 • Karlk ayrmann geciktirilmesiyle zamanamnn uzatlmas konusu. (Gemi yl zararnn yksek olmas halinde)

 • Adi ortaklklardan olan alacaklarda ortaklarn da takibi gerekir

 • Grup ve holding irketlerde karlk ayrlmas mmkn

 • Karlk ayrma dneminin belirsizlii. Kanundaki dzenleme ak deil. Alacan tasarruf deerinin dmesi gerekir.

 • flas ve iflas ertelemede dava ve icra ilemi gerekmez. Karlk ayrlabilir.


pheli Alacak Karl (Devam)

 • Dantay VDDG Kurulunun 8.12.2006 tarihli (K:2006/334)kararnda pheli alacak karl ayrmann ykmlnn ihtiyarine braklamayaca, onlar en ok kar salayaca ylda pheli alacak karl ayrma yoluna itecei gerekesi nceki kararlarn aksine bir gr. Ancak, karara esas olayda belgelendirememe durumu da var.

 • Dviz cinsinden olan alacaklarda pheli alacak karlna kur fark dahil edilir.


pheli alacak karl (devam)

 • Yurt dndan olan alacaklarda pheli alacak karl Yurt dnda mukim firma iin yurt iinde alacak davas alabilir.2675/10 ve 27. mad. 1086/9. mad. BK.73. mad. 2004/50. maddesi. (Dn.27.5.2010/ 3271)

 • Teminatl alacaklarda karlk ayrlamayaca (Haciz karar, ipotek tesisi, kefalet alnmas ve teminat mektubu v.s.)cra takibinin yaplmamas nedeniyle dosyann ilemden kaldrlmas

 • cra safhasndaki alacan protokolle senede balanmas alacan yenilenmesi saylmaz.

 • Kefaletten doan alacaa karlk ayrlamaz.


Deersiz Alacaklar-Vazgeilen Alacaklar

 • Kazai hkm veya kanaat verici vesika (VUK,322)

  Maliye Bakanlnca alacakl ve borlu irket tarafndan imzalanan mutabakat, protokol veya ibranamenin noter tarafndan onaylanmas halinde sz konusu belge kanaat verici vesika kabul edilerek alacan deersiz alacak olarak kaytlara alnmasn uygun grmtr. Avukatlarn imzalattklar sulhnamelerin geerli olmas gerekir.

  Borlu irket feragat edilen alacak tutarn alacaktan vazgeildii yln sonundan balayarak 3 yl sreyle zararla mahsup etmek zere pasifte zel fon hesabnda bekletebilir. 3 yl iinde zararla giderilemeyen tutar 3.yln sonunda kara aktarlr.


Deersiz alacaklar

 • Takibe demeyecek alacaklarda yazyla 2 defa isteme

 • Mahkeme huzurunda alacaktan vazgeildiine ilikin protokol geerli

 • flas masas yazs geerli

 • Borlunun adresinin tespit edilememesi ve dosyann ilemden kaldrldna ilikin icra mdrl yazs geerli,

 • Konkordato szlemesi geerli

 • Borlunun dolandrclktan mahkum olmas ve mal varlnn bulunmadnn resmi yaz ile belgelendirilmesi geerli

 • Alacakl ve borlu arasnda inandrc sebeplerle imzalanan protokol geerli

 • Alacaklnn tek tarafl irade beyan geerli deil

 • Avukatn beyan yeterli deil

 • cra mdrlnn tahsilat yaplamadna ilikin yazs yeterli deil

 • Aciz vesikas yeterli deil

 • Zamanam nedeniyle tahsil edilememe geerli deil.


Amortisman Ayrmann Koullar

1-Belli deerin zerinde olmas (2011 yl iin 700 TL, 2012 yl iin 770 TL)2- letmede bir yldan fazla kullanlmas3- Ypranma, anma veya kymetten dmeye maruz bulunmas4- letmeye ait olma kavram5- ktisadi ve teknik btnlk bulunmas6- Kullanlmaya hazr halde olma kavram

7-Faydal mr esas

8-Ksmi amortisman esas-Ara lastiine amortismann yasal dayana var m?


AMORTSMAN HESAPLARI -Devam

 • Amortisman listeleri ile mizan bakiyelerinin kontroln yaplmal. (250-256; 257-268 nolu hesaplar)

 • Amortisman oranlarnn faydal mre gre uygulanp uygulanmad kontrol edilmeli.

 • Binek otomobillerinde kst dnem amortisman konusu. lk yl ayrlmayan amortismann son ylda (5.ylda) ayrlmasna dikkat edilmeli.

 • Amortisman orann dk tespit edilmesi veya hi amortisman ayrlmamas mmkn m?

 • Plakas henz taklmayan aralarda amortisman


Amortisman Hesaplar (devam)

 • Belirlenen amortisman oranndan daha dk oranda amortisman ayrlabilir mi?

 • Yurtdndaki antiyelerde kullanlmak zere geici ihra rejimi kapsamnda gnderilen makinelerin amortisman ayrlmamal.

 • Azalan bakiyeler usul-Normal usul amortisman ayrlmasnda usul deiikliine dikkat edilmeli.

 • Amortisman listelerinin envanter defterine eklenmesi gerektii unutulmamal.


Amortisman Hesaplar- Devam

Devir, birleme ve blnmede amortisman konusu.

 • Kullanlm kymetlerin satn alnmasnda amortisman.

 • Kiralama yoluyla salanan kymetlerde amortisman.

  - Leasing(ana para zerinden amortisman)

  - Adi Kiralama -Haslat Kiralama (amortisman mal sahibi tarafndan ayrlr)


Deerleme lemleri

 • Deerleme, vergi matrahnn hesaplanmasyla ilgili iktisadi kymetlerin takdir ve tespitidir. (VUK; 258)

 • Tanmazlar, demirba eyalar, ticari mallar,ina edilen bina ve gemiler ile makine ve tesisatlar, imal edilen mallar, zirai mahsuller, hayvanlar: maliyet bedeli ile deerlenir.


Deerleme lemleri- Devam

 • Menkul kymetlerde ve mevduat hesaplarnda kst dnem getirisinin gelir olarak tahakkuk ettirilmesi gerekir

 • Yabanc para cinsinden olan alacak ve borlarn deerlemesi,

 • Forward ilemlerinin deerlemesi ilemin gerekletii tarihte yaplmal. Yaplan ilem kur riskini bir tr sigortalama

 • Borlanma maliyetlerinin aktifletirilmesi .(163 nolu Tebli)

 • tirak hissesi almlarnda itirakle ilgili finansman giderleri gider yazlr.

 • Yatrm kredilerinin deerlendirilmesi ve lehe doan kur farklarnn maliyetten indirilmesi,

 • Yatrm kredisi finansman maliyetleri ile gelirlerinin netletirilmesi (334 nolu VUK Genel Teblii)

  .


KASA VE BANKA HESAPLARININ DEERLEMES

 • Dviz cinsinden paralarn deerlemesi

 • Kasa bakiyesinin ykseklii sorunu

 • Vadeli mevduat hesaplarnn deerlemesi

 • Banka kredi borlarnn deerlemesi

 • Kasa aklarnn durumu

 • 8.000 TLnin zerindeki ilemlerin banka vastasyla yaplmamas,tevsik sorunu.

 • Kasa hesap bakiyesinin alacak vermesi


MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES

 • VUK madde 279a gre hisse senetleri ile A tipi fonlarn katlma belgeleri al bedeli ile deerlenir.

 • Dier menkul kymetler borsa rayici ile deerlenir.

 • Borsa rayici yoksa, menkul kymetin dnem getirisi al bedeline ilave edilir.

 • Hazine bonosu, devlet tahvili, zel sektr tahvili,B tipi fonlar gibi menkul kymetler belirli faiz oran dikkate alnarak hesap dnemi sonunda gelir tahakkuku yoluyla gelir hesaplarna alnmaldr.

 • Getirisi ihra edenin kar/zararna bal menkul kymetlerde deerleme gn hesaplanmas mmkn olmayan kymetler al bedeli ile deerlenir. Kar/zarar ortakl belgelerinde gelir vade sonunda doar.


STOKLARIN DEERLEMES

 • Stok saymlar ve envanter listeleri

 • Maliyet bedeli esas

 • Alm giderlerinin maliyete eklenmesi zorunluluu

 • Stok deerleme yntemleri (fiili maliyet yntemi, FFO,LFO, ortalama)

 • KDV iadesi alan firmalarda FFO ynteminin zorunlu hale gelmesi. Yklenilen KDV Listesi eziyeti

 • Fire olarak ayrlan hurdalarn deerlemesi


Mamul Maliyeti

 • Randman hesaplar

 • mal edilen maln deerlemesinde maliyete giren unsurlar

 • Mamule pay verilmesinde genel idare giderleri, finansman giderleri, ambalaj giderleri,

 • Yan rnlerin deerlemesi


Hizmet iletmelerinde maliyetin hesab

 • Hizmet iletmelerinde maliyet bedelinin ne ekilde hesaplanacana ilikin hkm yok.

 • Hizmet iletmelerinde de maliyet bedeli esas ve dnemsellik ilkesi geerli

 • Henz tamamlanmam mhendislik, mimarlk, muhasebecilik, danmanlk gibi hizmet maliyetleri hizmet stoklarnda gsterilmeli. mal edilen mal maliyetinde geerli kurallar burada da geerli


ZEL MALYET BEDELNN DEERLEMES

 • Kira szlemesi ve sresinden kaynaklanan sorunlar

 • Kira sresinden nce tanmazn boaltlmas

 • Amortismann eit yzdeler yntemine gre hesaplanmas gerei(VUK,327 ve 272)

 • YD modeli yatrmlarda kiralayann geliri elde ettii tarihe ilikin tartmalar. (tesisin inas-szlemenin sonu)

 • Elektrik retim ve datm varlklarnn amortisman, iletme haklarnn amortisman


zel Maliyet Bedeli (Devam)

 • Kiralanan yerin satn alnmas hali ve yeni bir elde etme

 • Kiralayana terk edilen tesislerin emsal bedeli,

 • Brtletirme ilemi ve ayni tahsilde stopaj olabilir mi? Sahibinin mkellefiyet durumu terk edilen tesisin deeri zerinde etkili olabilir mi?

 • Sadece KDV iin fatura olur mu? Kiralayan mteri saylabilir mi?

 • Kiralayan iktisadi iletme ise

 • Kiralayan gerek kii ise


Petemallklarn (erefiye) Deerlemesi

 • Petemallklar mukayyet bedeli ile deerlenir. (VUK,282)

 • letmelerin satn alnmasnda aktiflerin piyasa deeri zerindeki ksm. (Satn Alma Bedeli- Rayi Bedele Gre Hesaplanan zvarlk)= erefiye veya petamallk. (irket birlemelerinde de erefiye olabilir)

 • Petemallk iletmelerin (hizmet ve retim tesisi) satn alnmasnda sz konusu olabilir. Belli tutarn zerinde ise aktifletirilmesi zorunludur.

 • Petamalln amortismana tabi tutulabilmesi iin al faturasnda ayrca gsterilmesi gerekir. Deeri kim hesaplayacak?

 • Petemallk bedelinde KDV oran esas olan maln tabi olduu oran m?

 • irket hisselerinin hisse senedi ile satn alnmasnda hisse senedi al bedeli ile deerlendiinden ayrca petemallk hesaplanmamal grndeyim. (TFRS-3te hisse almlar da erefiyenin konusunda)

 • Petemallklar 5 ylda eit yzdelerle amortismana tabi tutulur

 • tirak edilen irketle birleilmesi halinde itirak deeri ile nominal sermaye farkl ise, fark bilanoda ayrca gsterilebilir, zarar yazlmas halinde vergiyle ilgilendirilmez.(1 no.KV Teblii, 19.1)


erefiyeler-2

 • TFRS-3de erefiyeler irket birlemelerinde ortaya kmakta olup, birlemelerde kaytl deer deil, rayi deer esas alnmaktadr. KVK 19-20 maddedeki vergisiz birlemelerde kaytl deer esas alndndan erefiye sz konusu olamaz.

 • TFRS-3 de erefiyelere amortisman yok. Her yl deer testi yaplmas gerekiyor. KOB TFRSde ise amortisman oran %10


Yenileme Fonu

 • Ayn yl iinde yaplan yenilemelerde fon ayrlamayaca gr doru deildir

 • Sat kirala uygulamasnda yenileme olmad iin fon hesaplanamaz.

 • 3 yl iinde yenilemeden maksat hesap dnemi mi, tam yl m anlalmal?

 • Yenileme 3 yl iinde gereklemise kalan fon amortismanda kullanlabilir mi?

 • Tasfiye halinde tasfiye karna ilave edilmeli

 • Devir, birleme ve tam blnmede fon devredilir. Ksmi blnmede devir yasak.

 • Geici vergi dnemlerinde fon hesaplanabilir


Son Uyarlar

 • Ciro prim faturalar Aralk ay sonu itibariyle dzenlenmeli

 • 2011 ylna ait faturalardaki KDV Ocak 2012 dnem beyannamesinde indirilemez

 • Royalti ve know how adnda yurt dna yaplan demeler gayri maddi hak niteliinde olup gelir/kurumlar vergisi ve KDV stopajna tabi. Ciro zerinden yaplan demelerin danmanlk kapsamnda deerlendirilmesi doru deil.

 • Serbest meslek kazanc kapsamndaki V Anlamas olan lkelere yaplan demelerde 180 gn art deerlendirilmeli

 • Maliye nce stopaj yap sonra iade al grnde. Kanunda byle bir kural yok. Vergilememe esas kabul edilmi.


YATIRIM NDRMNDE YEN DNEM

 • 2008 ylndan devreden indirim haklarnn 2010 ylnda indirilebilecei

 • 31.12.2005 tarihinden nce balayan yatrmlarla ilgili iktisadi ve teknik btnlk arz eden harcamalarn indirim hakknn srdrlmesi

 • 1.1.2006-8.4.2006 tarihleri arasnda yaplan harcamalarn indirim hakk

 • ndirim hakknn kazancn %25i ile snrlandrlmas ve kazanlm hak kavram ilikisi

 • ndirim sonras kalan matraha %20 (gelir vergisinde %35) orannn uygulanmas


ndirimli Kurumlar Vergisi (Md:32/A)

Kurumlar Vergisi Kanununa 32/A md. eklenen ve 28.02.2009 tarihinden geerli olmak zere yrrle giren indirimli kurumlar vergisi uygulamas ile yatrm tevik belgesine balanan yatrmlardan elde edilen kazanlara;

-ndirimli gelir/kurumlar vergisi, uygulanacaktr. Vergi indirimi tutar yatrma katk tutarna ulancaya kadar devam edecek.

Konuyla ilgili olarak yaymlanan 2009/15199 sayl BKK ile yatrmclara ayrca,

-Gmrk vergisi muafiyeti

-Kullanlm makine ithalat

-KDV istisnas

-Faiz destei

-Sigorta iveren primi destei

-Yatrm yeri tahsisi, salanmaktadr.


ndirimli kurumlar vergisi-2

Sz konusu uygulamadan yararlanabilmek iin yatrmn yatrm tevik belgesine balanm olmas gerekmektedir.

 • Tevik sisteminde 3 farkl kategori var;

 • 1. Genel tevik,

 • 2.Blgesel tevik,

 • 3.Byk yatrmlarn teviki

 • Maliye Bakanlnn indirimli kurumlar vergisinin usul ve esaslarn belirleyen bir aklamas bulunmamaktadr.


ndirimli Kurumlar Vergisi-3

 • ndirimli Kurumlar Vergisi sadece yeni yaplan yatrmdan elde edilen kazanca yatrma katk orannda ve blgeler itibariyle farkl oranlarda uygulanacaktr. Yeni yaplan yatrm dndaki hali hazrdaki yatrmlardan elde edilen kazanca standart (%20) kurumlar vergisi uygulanacaktr.

 • ndirimli kurumlar vergisi uygulamas zetle, devletin daha az vergi alarak yatrmcy iletme dneminde dolayl ekilde desteklemesini salayan bir yntemdir. Yatrm dneminde tevik yok. Kaldrlan yatrm indirimi uygulamasnda indirim mkellefin tm kazancndan yapld iin tevik yatrm dnemini de kapsamaktayd.

 • ndirimli kurumlar vergisi yatrm indiriminin yerini tutmaz.


Yatrma katk oran-4

 • rnein, 1. blgedeki Ankarada yatrm katk oran blgesel yatrmlarda %10 ve uygulanacak kurumlar vergisi oran %20 yerine %15 olacaktr. BKKna gre KV indirim oran %25tir. ( 0,20*%75= 0,15) Buna gre 10 milyon TL deerindeki bir yatrm iin devletin Ankaral yatrmcya destei (katks) %10 zerinden 1 milyon TLdir. Bu 1 milyon TL destek devletin %20 yerine %15 orannda indirimli kurumlar vergisi almasyla dolayl ekilde finanse edilecektir.

 • Bu durumda 10 milyon TL deerindeki yatrmdan elde edilecek kazancn 20 milyon TLsi 5 puan indirimli kurumlar vergisi ile vergilendirilecektir. Yatrm katk tutar: (20.000.000 x %5)= 1.000.000 TLye ulancaya kadar mkellef %20 yerine %15 orannda kurumlar vergisi deyecektir. Bu durumda devletin katks yatrm aamasnda deil, iletme aamasnda gerekleecektir.

 • 1. blgede byk lekli yatrmlarda yatrma katk oran %25tir. Yatrma 31.12.2010 tarihine kadar balanmas halinde 1. blgede, blgesel yatrmlarda katk oran %20, byk leklide %30, ndirim oran %50 olacaktr. Yatrma 2011 ylnda balanmas halinde bu oranlar 15-25 50 olarak uygulanacak.


Yararlanamayacak Olanlar-5

 • -Finans ve sigortaclk sektrlerinde faaliyet gsteren kurumlarn,

 • - ortaklklarnn,

 • -naat taahht ilerinin,

 • -4283 sayl Yap let Modeli elektrik enerjisi retim tesislerinin kurulmas ve iletilmesine ilikin Kanun kapsamnda yaplan yatrmlarn,

 • -3996 sayl Baz yatrmlarn Yap let Devret Modeli erevesinde yaptrlmasna ilikin Kanun kapsamnda yaplan yatrmlarn,

 • -Rdovans szlemesi kapsamndaki yatrmlarn,

  kazanlar yararlandrlmayacaktr.


Devam-6

 • 2009/1 sayl tebliin 11. maddesinde yatrma balamann koullar belirtilmi olup, blgesel teviklerde sabit yatrm tutarnn %10u kadar, byk yatrmlarda 5 milyon TL harcama yaplmas gerekir.

 • 31.12.2010 tarihine kadar yatrma balanmas halinde sigorta primi iveren destei, 1. blgede 2 yl, 2. blgede 3 yl, 3. blgede 5 yl, 4. blgede 7 yl uygulanacaktr.

 • 31.12.2010 tarihinden sonra yatrma baland takdirde 1 ve 2. blgelerde sigorta prim destei yok, 3. blgede 3 yla, 4. blgede 5 yla dyor.

 • Yatrma 31.12.2010 tarihine kadar balanm olmas halinde vergi indiriminde de %50ye varan ek indirim var.


Eitim Kazanc istisnas ve YMM Raporu

 • Okul ncesi eitim, lkretim,

 • zel eitim ve orta retim zel okullarnn,

 • Rehabilitasyon merkezlerinin,

 • Kazanlar 5 hesap dnemi kurumlar vergisinden istisna edilmitir. (KVK, Md:5/1-)

 • zel okullar kapasitelerinin %10unu, vakf niversiteleri %50sini gememek zere bedelsiz eitim, retim ve yurt hizmetleri ve burs demeleri KDVnden istisna edilmitir.(KDVK:17/2-b)

 • Bedelsiz okutulan rencilere ilikin yklenilen KDV 30/a maddesine gre dzeltilmelidir.


naat ve Onarma lerinde Dnem Sonu lemleri

 • Geici kabul tutanann onay tarihi, iin bitim tarihiyle ilgili zel durumlar. (fesih, iflas, lm v.b)

 • Ortak giderlerin datmnda maliyet ve haslat esas. Demirba sat, kira geliri v.b. durumu

 • Kullanlmayan makine amortismanlarnn durumu

 • Finansman giderlerinin datmnda zel kredilere ait maliyetlerin ilgili iin maliyetine verilmesi gerei

 • Atl fonlarn deerlendirilmesinden doan faizlerin beyan edilip edilmeyecei

 • Uzun sre devam eden ilerde tahakkuk ve deme belgelerinin alnmas


naat ve Onarma lerinde Dnem Sonu lemleri (devam)

Her ie ait gelir/gider analizinin yalmas

Maliyetler gelirin elde edildii dnemde sonu hesaplarna intikal ettirilmelidir.

Yllara yaygn olmaya inaat, taahht ilerinde de her i itibaryla maliyet bedelinin tespiti gerekir.

Biten i gelir ve maliyet giderleri faaliyetten doan kar/zarar blmnde raporlanmaldr.

Yurt d ilere ait faturann Trkiyeden kesilmesi ve istisna kazancn beyannamede gsterilmesi

Bilano ve gelir tablosunun konsolidasyonu


Tanmazlarn ve tirak Hisseleri Sat Kazanc stisnas (Md: 5/e)

Kurumlarn en az iki tam yl sreyle aktiflerine kaytl tanmazlar ve itirak hisselerinin satna ilikin teden beri sre gelen %100lk istisna 2006 ylndan itibaren %75 oranna ekilmitir.

Menkul kymet veya tanmaz ticareti ve kiralamas ile uraanlar bu amala ellerinde bulundurduklar deerlerin satndan elde edilen kazanlara istisna uygulanmayacaktr.

6111 sayl yasa ile kira sertifikas ihrac amacyla varlk kiralama irketlerine satlar ile bu varlklarn varlk kiralama irketlerince tanmazn devralnd kuruma satndan doan kazanlar iin bu oran %100 olarak uygulanacak ve 2 yl sre art aranmayacaktr.


Buna gre kurumlarn;

 • kurucu sentleri

 • intifa senetleri

 • Rhan haklarnn satndan doan kazanlarn da

  %75i istisna kapsamna dahil edilecektir.

  Sattan zarar domas halinde zararn da %75inin kanunen kabul edilmeyen gider kabul edileceine ilikin tartmalar


stisna satn yapld ylda uygulanacaktr. Dier bir ifade ile istisna da tahsil esas deil tahakkuk esas geerlidir. Sat izleyen 2.yln sonuna kadar tahsilat yaplmaz ise istisna hakk iptal edilecektir.

Sz konusu istisnada kazancn sermayeye ilave art kaldrlmtr. 5 yl sre ile zel fonda tutulmas yeterlidir.

Fon hesabna alma zaman kurumlar vergisi beyannamesinin verilme tarihine kadardr.


Satlarn para karl yaplmas gerekmektedir. (devir,temlik takas, hari). Borca karlk rzaen devir ve icra yoluyla satlarda da istisnadan faydalanlabilir.

stisnadan faydalanan kurumlarnayrca YMM raporu dzenlettirmesi gerekir. Tam tasdik szlemesi bulunanlarda ayrca rapora ihtiya yoktur.


Tanmazdan Maksat;

 • Arazi

 • Tapu siciline kaydedilen bamsz ve srekli haklar (irtifak haklar)

 • Kat mlkiyetine kaytl bamsz blmler

 • Madenler tanmaz saylmad iin maden arama ve iletme haklarnn sat bu kapsamda deerlendirilmeyecek


Muvazaa olmadka grup irketlerle olan ilemler de sz konusu istisnadan yararlandrlabilir.

Elde edilen kazancn atl hale dnecek sabit yatrmlara kanalize edilmesi amaca uygun olmayacaktr. Arsann satlp baka bir mevkiden arsa satn alnmas gibi.

Eski iyerinin satlp yeni bir iyeri alnmasnda ekonomik katk varsa istisnadan faydalanlacaktr.


tirak Hissesinden Maksat;

 • Anonim irketlerin hisse senetleri

 • Limited irketlerin itirak paylar

 • Sermayesi paylara blnm komandit irketlerin komanditer ortaa ait ortalk paylar

 • ortaklarnn ortaklk paylar

 • Adi ortaklklarn ortaklk paylar


rtl Kazan Datm ve rtl Sermaye Kullanm

 • likili kii ve emsal bedel esas

 • Transfer fiyatlamasnda karn dnem sonu itibaryla datldnn kabul ne anlama gelmektedir?

 • Hazine kayb kriteri ve KDV

 • Her trl vergi ibaresinin belirsizlii ve gelecei okuma

 • rtl sermaye iin denen faiz ve kur farknn gider yazlamayaca

 • Dnem ba z sermaye tutarnn 3 katn amayan ilikili kii borlanmalar


Sermayeye lave Edilen Fonlar Tasfiye Halinde Vergilendirilebilir mi?

 • GBna gre, tasfiye halinde sermayeye ilave edilen;

 • istisna kazanlar ile gemi yllar karlar stopaja, (GVK, Md:94/6-b ve KVK;15 ve 30)

 • Enflasyon dzeltme farklar ise hem kurumlar vergisine hem de stopaja tabidir.

 • Tasfiye sonucu deeri kalmayan itirak hisseleri veya bal ortaklklarn dzeltilmesinden kaynaklanan enflasyon dzeltme karlarnn durumu ne olacak?

 • Tasfiye sonunda ortaklara datlacak bir deer yoksa VUK Md.mk.298/A-5 ve Geici 25. md. Gre vergilendirme yaplabilir mi?


tiraklerden Gelen Bedelsiz Hisselerin Kayd

 • tirak ve bal ortaklklarn kar yedeklerini sermayeye ilave etmesi halinde ana irkete bedelsiz olarak verecei hisselerin 242/245 nolu hesaplara bor, 529 nolu hesaba alacak kayd yaplmas gerekir. Bu tutarn 640 nolu hesaba yazlmas halinde itirak kazanlar istisnas kapsamnda beyannamede indirilmesi gerekir.

 • Enflasyon dzeltmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinin (emisyon primi hari mevzuatmzda baka sermaye yedei yok) ise sz konusu itirak bedeli parasal olmayan deer olarak daha nce deerlendii iin bilanoda mkerrer arta meydan vermemek amacyla bedelsiz hisselerin kayda alnmamas sadece dipnotlarda hisse adedinin artrlmas gerekir.


%75lik stisnadan Yararlanan Tanmaz Satlarnda Yenileme Fonu

 • KVKnn 5/1- e maddesi ile VUKnun 328. maddesinde ifade edilen yenileme fonu birlikte kullanlabilir mi?

 • 5/1-e maddesine gre istisnadan yararlanmann temel kou-lu kurumlarn sermaye yaplarnn glendirilmesi ve finans-man skntlarnn giderilmesi amalanmakta ve sat bedeli-nin ayn nitelikte tanmaz almnda kullanlmamas gerekmekte, yenileme fonunda ise ayn nitelikteki tanmazn 3 yl iinde alm sz konusu.

 • ki yasal dzenlemenin amalar birbiri ile elimekle birlikte, baz zel durumlarda bu iki kurumun birlikte kullanlmas mmkndr. rnein, mkellef borcunu deyebilmek iin byk olan iyerini satp yerine daha kk bir iyeri satn alabilir ve aradaki fark borlarnn kapatlmasnda kullanlabilir.


rtl sermaye kullanmnda Hazine Zarar Kriteri Yok

 • rtl sermaye kullanan ilikili irketler hesap dnemi sonunda beyannamelerini bu durumu dikkate alarak dzenleyebilirler. rtl sermaye kullanan taraf bu tutar beyannamesinde KKEG olarak dier taraf da itirak kazanc istisnas olarak gsterebilir. Vergi inceleme raporunun sonucunu beklemeye gerek yok.

 • Her iki irketin karl veya zararl olmas sonucu etkilemez. rtl sermaye kullanmnda hazine zarar kriteri yok. Dolays ile dzeltmenin iki tarafn kar/zarar durumuna baklmadan dnem sonunda yaplmas gerekir.

 • Alacakl tarafn dzenleyecei faiz ve kur fark faturasndaki KDVnin borlu tarafndan indirilip indirilmeyecei tartmal. Maliye KDV Kan. 30/d gerei indirim yaplamayaca grnde.


Zarar Mahsuplarna Dikkat!

 • KVK 9. maddeye gre gemi yllar zararlarnn mahsup edilebilmesi iin;

 • 5 yldan fazla nakledilmemek,

 • Her yln zarar tutarnn beyannamede ayr ayr gsterilmesi,

 • Mahsup edilecek zararn ilgili olduu dnem beyannamesinde gsterilmesi, gerekmektedir.

 • lgili olduu yl beyannamesinde veya izleyen yllarda gsterilmeyen gemi yl zararlar kazancn olduu dnemde indirilebilir mi? ekil mi nemli, z m? Maliyenin gr eklin zn nnde olduu ynnde. Dzeltme beyan.

 • Devralnan kurum zararlarnn beyannamede gsterilmesi

 • Devralnan kurumun z kaynan aan zararlarn mahsup edilemeyecei

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


KDV YNNDEN DNEM SONU LEMLER

 • Aralkayna ait beyannamede devren KDV tutar ile mizanda 190 hesabn mutabk olup olmad, beyannamede denecek KDV varsa 360 nolu hesapla mizann uyumu.

 • Gelir Tablosuna yansyan KDVne tabi gelirler toplam ile KDV beyannamelerindeki teslim ve hizmet toplamnn uyumu var m?

 • KDV tevkifatna tabi ilemlerin kontrol (2 No.Beyanname konusu)

 • Kur farklarnda KDV hesap dnemi sonunda deil borcun/alacan kapatld dnemde

Kant Yeminli Mali Mavirlik Ltd. ti.


KDV DNEM SONU LEMLER -2

 • ndirimli orana tabi teslimleri olan mkelleflerde teslim ve hizmet tutarlarnn KDV oranlar itibariyle uyumunun kontrol yaplmal.

 • hra kaytl sat olanlarda 192 ve 392 nolu hesaplarn sat faturalar ve gmrk beyannameleri ile karlatrlmas.

 • KDV iadesinden olan alacaklar vergi borlarna mahsup edilmi ise dilekeler ile 360 ve 361 nolu hesaplarn kontrol yaplmal.


Kat karl inaatlarda

 • 30 nolu KDV teblii 60 nolu sirkler ile teyit edildi.

 • Hatta bir adm ileri gidilerek arsa sahibine teslim edilen bamsz blmlerin emsal bedeline arsa bedelinin de dahil edilmesi gerektii belirtildi. Arsa sahibi kendisine ait arsa iin de KDV demek zorunda brakld.

 • Tapu veya noter dnda alc ve satc arasnda yaplan tanmaz sat szlemesi bir hususu ispat ve belli etme gc tamadndan damga vergisine tabi kat saylmaz. TMK Md:705-706;Tapu K. Md:26 ve Noterlik KanunuMd:60) Dn.7.D.20.10.2009 karar)


Haslat Paylamnn Avantaj

 • Haslat paylam szlemesi arsann sat bedelinin ayn olarak tahsili eklinde kabul edilmektedir.

 • Satlarn tamam mteahhit firma tarafndan yaplacandan arsa sahibinin KDV hesaplamas sz konusu deil

 • Arsa sahibinin elde ettii gelir GVK mkerrer 80/6 kapsamnda gelir vergisine tabi deil. Ancak 5 yln altndaki ilemlerde vergi var.

 • vazsz intikallerde deer art kazanc yok


Hurda ve Firelerin KDV ndirimine Etkisi

 • 113 nolu KDV tebliinin sonularnn deerlendirilmesi

 • Hurda veya firenin deeri yoksa (sfr ise) KDV dzeltilecek

 • Hurda veya firenin ekonomik deeri varsa KDV dzeltilmeyecek

 • Ksmi deer kayplarnda dzeltme yaplmayacak

 • DBleri kapsamnda ithal edilen mallara ait firelerin 2ncil rn olarak deerlendirilmesi ve gmrk mevzuat


Hediyeler ve hediye ekleri

 • zellikle yl sonunda verilen hediyeleri reklam ve tantm gideri sayabilir miyiz?

 • Hediye eklerinin durumu. Maaza tarafndan 7 gn iinde fatura dzenlenmesi gerei.

 • Kamu Etik Kurulunun kamu iin belirledii tutarn zel sektr iin de geerli olmas, belirlenen tutar aan ksmn KKEG olarak dikkate alnmas gerektii grndeyim.

 • Televizyon, saat ve benzeri deerli hediyelerin pazarlama gideri saylmas kabul edilemez. Hediyenin kuruma verilmesi halinde aktife alnp gelir yazlmas gerekir.

 • Ylsonundaki tantm amal takvim ve defterlere dikkat edilmelidir.


ORTAKLARDAN ALACAK VE BORLAR HESAPLARININ DEERLEMES VE KDV

1-Esas itigal konusu bor para alp verme ii olmayanlar BSMV mkellefi saylmayacak, KDV mkellefi saylacak

2- Ortaa verilen borcun iletmeye ait olmas hali

3- Verilen borcun bir kredi kurumundan temin edilmesi hali

4- Ortaklarn iletmeden olan alacaklarnn deerlemesinde zellikli hususlar

5-Transfer fiyatlamas ve rtl sermaye kullanmnda KDV durumu


EK

 • BAZI ZEL KONULAR


irket Aktifleri Deerlenerek z Kaynaklar Ykseltilebilir mi?

 • Yeniden deerleme ve enflasyon dzeltmesi yaplmas yasal olarak imkansz.

 • TFRS ilkeleri dorultusunda aktifler geree uygun deerle deerlenerek farklar z kaynaklar hesap grubunda gsterilebilir mi?

 • SPKnn 16.12.2011 tarihli kararnda, kurul kaydndaki irketlerin enflasyon dzeltmesi hari, mahkemece atanan bilirkii marifetiyle veya gayrimenkul deerleme irketlerince maddi duran varlklarn deerlenmesi sonucu ortaya kan fonun sermayeye ilave edilmesinin mmkn olmad belirtilmitir. GBnn da gr bu ynde. Deerleme fark dipnotlarda belirtilebilir.


Kazas Tazminatlarnn Gider Kayd

 • ile ilgili olmak artyla;

 • Mukavelenameye, lama, Kanun emrine

 • stinaden zarar, ziyan ve tazminatlar gider yazlabilir. (GVK, Md:40/3)

 • Teebbs sahibinin sularndan doan tazminatlar gider yazlamaz. (GVK,Md:41/6)

 • Kurumun kendisinin, ortaklarnn, yneticilerinin ve alanlarnn sularndan doan maddi ve manevi tazminatlar gider yazlamaz. (KVK,11/g)

 • GB tazminatn kusur oranndaki ksmnn gider yazlamayaca grndedir.

 • Dantay teebbs sahibinin ceza kovuturmasna tabi bir suundan bahsedilemedii durumda hukuk mahkemesince hkmedilen tazminatn gider yazlabileceini kabul etmitir.


Tanmazlarda ktisap Tarihi Sorunu

 • 76 noluGV Sirkleri ile;

 • Tarla vasfndaki arazinin belediye tarafndan cinsinin deitirilmesi yeni elde etme saylmtr. 5 yllk srenin yeniden balatlmas gerekmekte. Bu doru deil.

 • Arsa zerine ina edilen binann cins tahsisinde de elde etme cins deiiklii tarihinde kabul edilmekte.

 • vazsz intikallerde gelir vergisi ynnden arsa sahibi iin servetin deerlenmesi kabul edildi. Gerek ivazsz intikal eden tanmazn satlmas gerekse kat karl olarak alnan bamsz blmn satlmasnda deer art kazanc hesaplanmayacak.

 • Ancak ivazsz intikalde de mteahhidin arsa sahibine olan teslimindeki KDV sorunu devam ediyor.


ntifa hakk gelirlerinin vergilendirilmesi

 • ntifa hakknn devri kiralama m, sat m? GB ve Yargnn grlerinde istikrar yok.

 • GVK md 70de yazl mal ve haklarn sahipleri, mutasarrflar, zilyetleri, irtifak ve intifa hakk sahipleri veya kiraclar tarafndan kiraya verilmesinden elde edilen iratlar GMS saylmtr.

 • Tanmaz zerine kurulan intifa hakk tesisi bir kiralama ilemi niteliinde olmadndan, elde edilen gelir kira geliri niteliinde deildir. 94. md gre stopaj sz konusu deil. Dn. 4. Dairesinin 10.4.2010, 10.01.2011 ve 10.12.1998 tarihli kararlar)

 • ntifa hakk tesisinin sat ilemi tamad, mlkiyet hakknn devam ettii, ilemin kiralama niteliinde olduu grnde olanlar da var. (Dn. 9. Dairesinin 27.01.2004, Dn.4. Dairesinin 12.6.2008 tarihli karar)


Verginin Beyan Ne Zaman? (Devam)

 • ntifa haklarnn tapuya tescili zorunlu ve kurucu nitelikte sahibine tam yararlanma yetkisi salar. Kiralamada tescil yok, ahsi bir hak.

 • Kiralama sayld takdirde bedelin intifa hakk sresine blnerek her yl ayr ayr beyan gerekir.

 • Sat sayldnda vergilemenin tamam ilemin gerekletii ylda beyan edilmelidir.

 • Gerek kiiler ynnden tanmaz iktisap edildikten 5 yl sonra irtifak hakk konulursa deer art kazanc da yok.

 • letmeye ait olanlarda KDV oran %18

 • Kurumlarda tapuya kaytl olan intifa hakk satnda %75 kurumlar vergisi istisnas mmkn


Kooperatif adna olmayan arsada KDV

 • 106 nolu KDV tebliinde 28.7.2007 tarihinden itibaren szlemesi imzalanacak inaat taahht ilerinde istisna ve indirimli oranda KDv iadesinden yararlanlabilmesi iin inaatn yapld arsann tapu sicilinde inaat taahht hizmetini alan kooperatif tzel kiilii adna tescil edilmi olmas da gerektiine ilikin dzenleme Dn. 4. dairesinin 29.03.2010 tarih ve E:2008/1245;K:2010/1565 sayl karar ile iptal edilmitir.


KDV Tevkifat Tebli Tasla

 • KDV tevkifat istisnai bir dzenleme iken genel ve yaygn bir hal almtr ve sistemi bozmaktadr.

 • Denetim ve danmanlk hizmetlerinin tevkifata tabi tutulmas meslek camiasna gvensizliin bir gstergesi kabul edilmeli

 • Her ay KDV tevkifat nedeniyle verilecek ilave KDV beyannamelerinin sadece damga vergisi yeni bir vergi koymakla e anlaml

 • Meslek mensuplarnn i ykn artracaktr.

 • Mterilerimizin haklarn savunmak bizim iimiz.

 • Byk mkelleflerin tevkifattan muaf tutulmas


Tevik kapsamndaki makineler ile baz makinelerin finansal kiralamasnda KDV %1

 • KDV Kan. Md.13/d kapsamndaki makinelerin satnda KDV istisna

 • 2011/2604 sayl BK karar ile tevik belgesi kapsamndaki makinelerin27.12.2011 tarihinden sonra yaplan finansal kiralamasnda KDV%1

 • Ayrca (1) sayl listeye alnan makineler tevikli olsun veya olmasn finansal kiralama irketlerine ve bunlar tarafndan bilano usulnde defter tutan mkelleflere kiralanmasnda KDV%1 olacak


Kur Farklarnn Kayd

 • Kur farklarnn maliyet unsuru olduu durumlar

 • Kur farklarnn gelir/ gider olduu durumlar (646-656 nolu hesaplarn kullanlmas)

 • Finansman gideri olduu durumlar (780 nolu hesap)

 • Kur farklarnda KDV ne zaman doar? ( 105 nolu KDV Teblii)

 • Dviz cinsinden olan borlarn faiz ve kur farklarnn birbirinden mahsup edilip edilemeyecei

 • Alnan kredinin mevduat hesabnda tutulmas halinde faiz ve kur fark gelirinin hesaplanan faiz ve kur farkndan mahsubu

 • Yllara yaygn inaat ilerinde hak edie ait kur fark ve faizin dnem geliri saylp saylamayaca


OSBlerde Deerleme

 • Tahsis bedellerinin kayd ve avanslarn deerlemesi

 • Arsa bedelinde KDV istisnas

 • Altyap katlm bedelleri dorudan gider yazlabilir mi?

 • Ynetim aidatlar KDVne tabi mi?

 • OSBlerdeki arsa tahsislerinin devri ve KVKnun 5/1-e maddesindeki tanmaz sat istisnas uygulanabilir mi?


Yap denetim cretinin durumu

 • Kat karl inaat ilerinde 4708 sayl Yap Denetimi Hakknda Kanun uyarnca fiilen mteahhit tarafndan denen yap denetim cretine ait KDVnin indirimi ve fatura bedelinin inaat maliyeti olarak deerlendirilip deerlendirilemeyecei

 • VUKnun 3. maddesindeki ispat klfeti ilkesi ve olayn gerek mahiyetinin ne anlama geldii

 • KDV indiriminde 29 ve 34. maddelerin durumu

 • Szlemenin Kanun hkm gerei yap sahibi ile denetim firmas arasnda yaplm olmasnn vergi hukukuna etkisi

 • YDH Kanundaki yap sahibinin mteahhidi vekil tayin edemeyecei kuralnn yaplan demenin gider yazlmas ve KDV indirimi ynnden yorumu


Toptan Et Satlarnda KDV %1

 • 27.11.2011 tarih ve 2011/2466 BK karar ile kk ve byk ba hayvanlar ve kmes hayvanlarnn etlerinde KDV oran %8den %1e drld. Perakende satlardaki %8 olan KDV oran deitirilmedi.

 • Et almlarndaki KDV tevkifat deimedi

 • Toptan satlarda yaplan KDV indirimi et fiyatlarn indirir mi/artrr m?


5 puanlk iveren primi indiriminin kayd

 • 5510 sayl Kanunun 81nci maddesine gre zel sektr iverenlerinin 4/a maddesi kapsamnda altrdklar cretlilere ait iveren sigorta primlerinin vadesinde denmesi halinde 5 puan indirimli olarak denmesi mmkndr. Bu indirimler;

 • 602 hesapta m,

 • 649 hesapta m,

 • lgili gider/maliyet hesabndan indirim eklinde mi kaydedilmeli?


KAMU HALE MEVZUATINA GRE HALEYE KABUL KRTERLER VE BLANONUN NEM

 • Yapm leri haleleri Uygulama Ynetmeliinin 35. Maddesine gre; (R.G. Mkerrer say. 4 Mart 2009)

 • a) Cari orann (dnen varlklar / ksa vadeli borlar) en az 0,50olmas (hesaplama yaplrken, yllara yaygn inaat maliyetleri, dnen varlklardan ve hakedi gelirleri ksa vadeli borlardan dlecektir),

 • b) z kaynak orannn (z kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10olmas (hesaplama yaplrken, yllara yaygn inaat maliyetleri toplam aktiflerden dlecektir),

 • c) Ksa vadeli banka borlarnn z kaynaklara orannn 0,75 den kk olmas,


SON

 • Sayglar, sevgiler..


ad
 • Login