imunol gia 7
Download
Skip this Video
Download Presentation
Imunológia 7

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Imunológia 7 - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Imunológia 7. Aktivácia lymfocytov APC Výkonná funkcia lymfocytov. Charakteristika získaných im.reakcií. pri prvom stretnutí s ag reagujú pomaly aj keď ly podstúpili zničenie na seba reagujúcich ly – testujú antigény aby zabránili nežiadúcim reakciám

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Imunológia 7' - noel-sweet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
imunol gia 7

Imunológia 7

Aktivácia lymfocytov

APC

Výkonná funkcia lymfocytov

charakteristika z skan ch im reakci
Charakteristika získaných im.reakcií
 • pri prvom stretnutí s ag reagujú pomaly
 • aj keď ly podstúpili zničenie na seba reagujúcich ly – testujú antigény aby zabránili nežiadúcim reakciám
 • testovanie a vyváženosť umožňujú rôzne bunky – rozpoznávacia, regulačná, výkonná funkcia
 • Spolupráca s vrodenými im. mechanizmami, ktoré pripravujú antigény a podmienky a získané im. reakcie ich spätne ovplyvňujú
prezent cia antig nu
Prezentácia antigénu
 • Fagocyty sledujú prostredie – fagocytóza
 • eznymaticky rozkladajú pohltené proteíny degradácia
 • niektoré fragmenty proteínov sú uchytené do MHC II – prezentácia antigénu
 • Niektoré mikroorganizmy sa vyhnú fagocytóze, alebo infikované bunky nemajú MHC II. Tie sú po degradácii spracované MHC I molekulymi
prezent cia prostredn ctvom mhc ii
Prezentácia prostredníctvom MHC II
 • Dendritická bunka – v oblastiach vstupu antigénov
 • Nezrelá dendritická bunka pohlcuje množstvo rozpustných a korpuskulárnych látok – fagocytózou alebo makropinocytózou a degraduje ich na peptidy
 • Rozpoznanie hrozby – receptormi (PRR) – nešpecifické (priame) alebo nepriame (rozpoznanie protilátok alebo komplementu)
rozpoznanie hrozby dendritick mi bunkami dozrievanie
Rozpoznanie hrozby dendritickými bunkami- dozrievanie
 • migrácia do blízkosti lymfatických uzlín,
 • znižovanie fagocytárnej aktivity
 • zvyšovanie syntézy pre molekuly MHC II
 • tvorba vezikúl z ER
 • vycestovanie MHC II spojeného s peptidom = pMHC II na povrch a prezentácia antigénu CD4
prezent cia prostredn ctvom mhc i
Prezentácia prostredníctvom MHC I
 • Nie všetky antigény vstupujú do bunky cez fagocytózu.
 • Niektoré sa viažu na povrch cieľovej bunky a priamo vstupujú do hostiteľskej bunky
 • Tá ich degraduje prostredníctvom proteazómov a spája s molekulou MHC I – vytvorí sa pMHC I, ktorý sa ukáže na povrchu bb. a spolupracuje s CD8
aktiv cia t lymfocytov a imunologick synapsa
Aktivácia T lymfocytova) imunologická synapsa
 • T lymfocyty – usmerňujú reakcie získanej imunitny
 • TCR nerozpoznajú rozpustné molekuly
 • rozpoznajú len peptidy prezentované prostredníctvom MHC I alebo MHC II
 • Špecifická imunita je ovplyvnená spôsobom akým sú epitopy prezentované prostredníctvom APC
imunologick synapsa
Imunologická synapsa
 • TCR rozpozná pMHC (10.7)
 • TCR + pMHC
 • + CD4 alebo CD8 – stabilizácia väzbou na konštantnú časť TCR = TCR:pMHC:CD4(8) = prvý signál cez CD3 do T b.
 • druhý signál – kostimulačné molekuly
 • 1. a 2. signál = prenos signálu a kaskáda i.c. aktivácie k transkripcii génov
 • Bez kostimulácie sa bunky stanú selektívne neodpovedajúce (anergia) alebo dôjde k apapotóze
cd4 dozrievanie
CD4 dozrievanie
 • T bb + antigén = priming
 • Primované CD4 = T helper
 • Prekurzory Th =Thp sú stimulované a secernujú cytokíny Th0 – ďalej sa vyvíja jednou z 2 funkčných ciest, podľa charakteru kontaktu s APC
 • - mikrobiálny LPS + IL12 (z APC) = aktivácia fagocytov a CTL´= Th1
 • - IL 4 vedie k zmene Th0 na Th2
 • - ako odpoveď na extracelulárne patogény, Th2 stimulujú sa B lymfocyty na plazmatické bb a pamäťové B bb
cd8 dozrievanie
CD8 - dozrievanie
 • Rozpoznanie pMHC I na povrchu infikovaných APC alebo iných bb s CD8 – vytvoreniu receptoru pre IL-2
 • IL 2 je produkovaný CD4, ktoré komunikovali s rovnakým antigénom v MHC II na APC (fagocytované zbytky tiel)
 • IL 2 stimuluje CD8 k diferenciácii na CTL – cytotoxické T bb – obsahujú cytolytické granuly (perforín a granzym), ktoré zasiahnu bunku s vhodným pMHC I
pam ov bunky
Pamäťové bunky
 • TCR + pMHC II (prvý signál)
 • CD 28 + APC (CD80/86) druhý signál vedie k - produkcii IL 2 bunkami CD4, - k vytvoreniu receptoru pre IL 2 na CD8 a - k proliferácii (negatívna stimulácia – samoregulácia, ak ich je veľa prestane)
 • Niektoré CD4 sa stanú pamäťovými – majú viac CD 28 – rýchlejšie reagujú na APC a cestujú do miesta infekcie (nezostávajú v LU)
aktiv cia b buniek
Aktivácia B buniek
 • BCR rozoznávajú a viažu antigény voľné aj viazané
 • BCR má tvar imunoglobulínového monoméru IgD a/ alebo IgM
 • Cytoplazmatická časť Ig – hrá úlohu CD3 v Tbb.
 • Naviazanie epitopu na Ig vedie k prenosu signálu a začatiu transdukčnej a transkripčnej kaskády a aktivácii génov, endocytóze, enzymatickej degradácii a expozícii fragmentov ako pMHC II a k produkcii kostimulačných molekúl
 • B bunky teda pôsobia aj ako APC
t nez visl aktiv cia
T nezávislá aktivácia

T nezávislé antigény – aktivujú B lymfocyty bez pomoci T bb.

 • - TI-1 antigény – sú polyklonálne aktivátory, viažu sa na iné miesta ako na BCR, aktivujú B bunky (zrelé aj nezrelé) nešpecificky (príkladom je LPS) – k aktivácii, proliferácii a tvorbe Ig = mitogény B buniek. Vo vysokej koncentrácii stimulujú T bb
 • - T1-2 – obsahujú opakované epitopy (polysacharidy), zosieťovanie, aktivujú zrelé B bunky, (prenos signálu ) – v malom množstve prostredníctvom ďalších receptorov aktivujú aj T bunky – minimálne

2.signál - poskytnú ďalšie receptory – koreceptory na B bb. (C3b, CD 21= CR2, CR1...)

t z visl aktiv cia
T závislá aktivácia
 • Obvykle 2. signál poskytnú B lymfocytom CD4 helper bunky
 • Predovšetkým pre antigény viazané na MHC II (na APC alebo B bb) – prvý signál
 • + TCR CD4 buniek=produkcia cytokínov (IL4) a vytvorenie IL4 receptoru na B bb – proliferácia B bunky, diferenciácia na plazmatickú bunku
plazmatick a pam ov bunky
Plazmatické a pamäťové bunky
 • PB – terminálne diferencované B bunky
 • rovnaký epitop na BCR ako má secernovaný Ig
 • Nie všetky B bb sa diferencujú na PB
 • Niektoré sú B pamäťové bunky
v konn funkcie lymfocytov
Výkonné funkcie lymfocytov
 • Vrodená imunita – bunková aj humorálna
 • Získaná imunita – bunková aj humorálna
 • Humorálna získaná – voľné molekuly v tekutine (humors = tekutina) – protilátky, komplement
 • Bunková získaná – T bunky
humor lna imunita
Humorálna imunita
 • Reakcie antigénu s protilátkou
 • Aglutinácia, neutralizácia, opsonizácia
 • ADCC – antibody dependent cell cytotoxicity – na protilátkach závislá cytotoxicita buniek (NK bunky a eosinofily) – protilátka naviazaná na mikroorganizmus, sa Fc fragmentom naviaže na cytolytickú bunku (eosinofil), ktorá spôsobí lýzu mikroorganizmu
 • Aktivácia komplementu
 • Hypersenzitivita I. typu - skorá hypersenzitivita
bunkami sprostredkovan imunita
Bunkami sprostredkovaná imunita
 • Pri likvidáciu mikroorganizmov sú účinné aj bunky. obvykle T lymfocyta:
 • 2 formy:
 • DTH – hypersensitivita opozdeného typu – prostredníctvom CD4 Th1 (aktivácia makrofágov pomocou Th1) Mycobycterium tbc
 • bunkami sprostredkovaná lýza CD8 Tly - CTL - lýza infikovaných, zmenených alebo cudzích buniek
imunologick pam
Imunologická pamäť
 • primárna
 • sekundárna odpoveď stimuláciou pamäťových buniek – rýchlejšia, preladenie tried
 • Vakcinácia
ad