Karar destek s stemler kds decision support systems dss
Download
1 / 19

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ - KDS DECISION SUPPORT SYSTEMS-DSS - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ - KDS DECISION SUPPORT SYSTEMS-DSS. KARAR VERME VE YÖNETİM. En önemli yönetsel faaliyetlerden biri karar vermedir. Problemleri tan ı mak P roblemlere çözüm yollar ı üretmek Ç özüm yollar ı ndan birini seçmek B u seçimi uygulamak hepsi birer karar vermedir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ - KDS DECISION SUPPORT SYSTEMS-DSS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KARAR DESTEK SİSTEMLERİ - KDSDECISION SUPPORT SYSTEMS-DSS

KARAR VERME VE YÖNETİM


En önemli yönetsel faaliyetlerden biri karar vermedir.

 • Problemleri tanımak

 • Problemlere çözüm yolları üretmek

 • Çözüm yollarından birini seçmek

 • Bu seçimi uygulamak

  hepsi birer karar vermedir.


Yöneticinin Başarısı

 • Yöneticinin başarısının derecesi çoğu zaman çıktıyla sorumlu olduğu girdiler arasındaki oranla ölçülür.

 • Bu oran işletmenin üretkenlik göstergesidir.

 • Bütün bunların sağlanmasında yöneticilerin verdikleri kararların çok önemli payı vardır.


Değer odaklı düşünme

 • Esas olarak iki eylemden ibarettir:

 • Önce ne istediğine karar verme

 • Daha sonra nasıl elde edeceğini hesaplama.

  Bütün bunları yapabilmek için bilgiye büyük gereksinim olacaktır.


Yöneticinin Rolleri

 • Genel olarak üç sınıfa ayrılmıştır:

  1. Kişiler arası roller

  2. Bilgi iletimi ve işlenmesiyle ilgili roller

  3. Kararlarla ilgili roller

  Yeni bilişim sistemlerinin amacı bu üç gruptaki rolleri desteklemektir.


Karar Verme Süreçleri

Etkili bir bilişim ve karar destek sisteminin tasarlanmasında karar verme süreci ve örgütün yapısı çok önemlidir.


Strateji & KDS

Genellikle yönetim örgütsel amaçları oluşturur, bu amaçlara ulaşmak için bir strateji belirler ve stratejisini yürütmek için kaynaklarını planlar. İşletmenin tek bir amacı olabileceği gibi birden fazla amacı da olabilir.

Farklı stratejiler farklı örgüt yapısına götürür ve farklı bilişim sistemi ihtiyaçları oluşturur.


Karar vermenin üç adımı

1-Bütün strateji seçeneklerinin listelenmesi,

 • 2-Her stratejiyi takip eden bütün sonuçların saptanması,

 • 3-Sonuçların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.

  (H.A. Simon)


Karar Verme Süreci


Karar Verme Süreci & BS

 • Karar vermenin genel bir işlemi olmasına rağmen, standart hale getirilmekten uzaktır.

 • Kişiler değişik şekilde kararlar verirler.

 • Karar verme sırasında bilgi çok önemli bir rol oynar.

 • Bilişim sistemleri, karar vericinin bilinen karar verme tarzıyla uyum içinde olmalıdır.


Karar Tarzı

 • Yöneticilerin karar verme ve diğer insanlarla etkileşim şekli yöneticinin “karar tarzı” olarak tanımlanır.

 • Pek çok karar tarzı vardır.


Karar Verme Tarzları

 • Çözümsel

 • Araştırmacı

 • Baskıcı

 • Demokratik

 • Danışan


Karar Tarzı & KDS

 • Burada önemli olan kullanıcıların karar verme tarzıyla “karar destek sistemleri-KDS” arasında nasıl bir ilişki olduğu ve bu sistemlerin kararları nasıl desteklediğidir.

 • KDS pek çok kullanıcı tarafından kullanılabilmeli ve gerektiğinde sisteme yeni kullanıcılar da katılabilmelidir.


Karar Modelleri

 • Karar modelleri aşağıda belirtilen sınıflara ayrılabilir:

  1. Yüksek derecede yapısal

  2. Orta derecede yapısal

  3. Yapısal olmayan


Karar Destek Sistemleri-KDS

 • Karar Destek Sistemleri-KDS oluşturulmadan önce cevaplanması gereken önemli sorular şunlardır:

 • 1.Karar ya da görev nedir?,

 • 2.Yönetici bunu nasıl icra eder?,

 • 3.Yönetici hangi bilgiyi kullanır?,

 • 4.Bu işlemin daha etkili hale getirilmesinden kastedilen nedir?.


KDS yarı yapısal kararları destekler.


“Yönetim bilimi/işlem araştırması”Yaklaşımı

Yöneticilerin problemleri çözmek için sistematik bir işlemi takip edebileceklerini kabul eder.

Bu nedenle, yönetsel karar vermede bilimsel yaklaşım kullanmak mümkündür.


“Yönetim bilimi/işlem araştırması”Yaklaşımı

1.Problemi tanımlama (durumun bir sorun veya bir fırsatla ilgili karar durumu olduğunun tanımlanması),

2.Sorunu standart bir sınıfa yerleştirme,

3.Gerçek yaşamdaki sorunu tanımlayan matematik modeli kurma,

4.Modeli oluşturulan sorunun olası çözümlerini bulma ve bunları değerlendirme,

5.Soruna bir çözüm seçme ve bu çözümü tavsiye etme.


Karar Modelleriyle Bilişim Sistemi Arasındaki İlişki

“Yönetim bilimi/işlem araştırması” yaklaşımı doğal olarak model oluşturma etrafında toplanır.

Karar Destek Sistemlerinin Model Tabanını oluşturur.


ad
 • Login