Regelhulp
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Uitrol van Regelhulp start op 19 juni 2007 PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

regelhulp bij het aanvragen van voorzieningen voor gehandicapten, zieken en ouderen. Uitrol van Regelhulp start op 19 juni 2007. Carien van Hooff, projectleider. Doelen van Regelhulp. Overzicht: informatie over regelingen in zorg en sociale zekerheid op één plek

Download Presentation

Uitrol van Regelhulp start op 19 juni 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


regelhulp

bij het aanvragen van voorzieningen

voor gehandicapten, zieken en ouderen

Uitrol van Regelhulp start op 19 juni 2007

Carien van Hooff, projectleider


Doelen van Regelhulp

 • Overzicht: informatie over regelingen in zorg en sociale zekerheid op één plek

 • Toegankelijk: toegesneden op de eigen situatie van de burger, voorzieningen gebundeld per ‘life event’

 • Gemak: één dynamisch ‘aanvraagformulier’ voor aanvraag van verschillende voorzieningen

 • Inzicht: betrokken partijen krijgen inzicht in parallelle indicatietrajecten


Doelgroepen van Regelhulp

Ouder van

IK

Partner van

Chronisch zieken Gehandicapten en Ouderen

zijn op zoek naar

ondersteuning op:

Kind van

Leefgebieden

Bijvoorbeeld wonen, vervoer, zorg, huishouden, ondersteuning op het werk…

Werkgever van

Verzorger van

‘Case-manager’ van


START

life

event

leef

gebied

Overzicht alle voorzieningen (+/- directe aanvraag)

Aanvraag starten

NAW

oriënterende

vraagverheldering

machtiging

Beperkingen en medische

gegevens

overzicht mogelijke

voorzieningen

info over

voorziening

uitkering en

inkomen

selecteren

Vraagblokken per

voorziening

(overlap = vooringevuld)

toetsende

vraagverheldering

verstuur

aanvragen:

- welke voorzieningen precies aanvragen?

- wat moet je bij de hand hebben?

- welke bijlagen zijn nodig of mogelijk?

 • Verzendbevestiging:

 • - wat is aangevraagd

 • - welke organisatie

 • - contactgegevens

 • antwoordtermijn

PDF’s opslaan op eigen PC?


Een groeiproces in vier fasen

 • Fase I - VERZAMELEN – 1 juli 2007

  concept neerzetten, beheer inrichten

 • Fase II – AANSLUITEN - dec 2007

  DigiD en XML berichten, aantal gemeenten uitbreiden

 • Fase III – SAMENWERKEN - mei 2008

  verbinden PIP, DKD-portaal, indicatiedossier, inhoudelijke uitbouw

 • Fase IV – LANDELIJKE UITROL - vanaf medio 2008

  meer dan 50% gemeenten aangesloten

afronden fase I met de in-gebruik-name van

Regelhulp in de praktijk door professionals in de regio Eindhoven


Fase 1 in getallen

 • 8 live events

 • 10 leefgebieden

 • 130 voorzieningen, waarvan

 • 26 aanvraagbaar via Regelhulp

 • 3 gemeenten (Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard)

 • 3 ZBO’s (CIZ, CWI en UWV)


Uitrol in kleine stapjes

Stap 1 - vanaf 19 juni

 • Professionals in de pionierregio, met name

  • loketmedewerkers gemeenten

  • MEE-organisaties

  • transferpunten van ziekenhuizen

  • welzijnsorganisaties

  • Arbeidsconsulenten / adviseurs

   Stap 2 - vanaf september/oktober

 • Cliënten en mantelzorgers in de pilotregio

 • Professionals landelijk


Projectteam Regelhulp


 • Hierbij een aantal screenshots, die je kunt gebruiken om de twee belangrijkste USP’s van Regelhulp te laten zien:

  • Ontsluiting via Life Events

  • Dynamische aanvraagfaciliteit


Programma Stroomlijning indicatieprocessen in zorg en sociale zekerheid

 • Pilots

  In vijf gemeenten is samen met de partnerorganisaties gekeken naar afstemming en synergie van werkprocessen rondom indicaties voor dezelfde cliënt

 • Indicatiedossier

  Ontwerp van een gezamenlijk virtueel indicatie dossier, dat toegankelijk is voor professionals uit de verschillende organisaties. Met name voor hergebruik van medische gegevens t.b.v. verschillende indicaties

 • Regelhulp

  Gebundelde informatiebron, wegwijzer en aanvraag instrument voor voorzieningen op het gebied van zorg en sociale zekerheid


 • Login