Olgu sunumu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 50

OLGU SUNUMU PowerPoint PPT Presentation


 • 671 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OLGU SUNUMU. Prof. Dr. Birsen MUTLU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. OLGU SUNUMU. Prof. Dr. Birsen MUTLU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. F. A. 17 Yaşında Bayan İstanbul Öğrenci Bekar. YAKINMALAR .

Download Presentation

OLGU SUNUMU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


OLGU SUNUMU

Prof. Dr. Birsen MUTLU

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


OLGU SUNUMU

Prof. Dr. Birsen MUTLU

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


F. A.

 • 17 Yaşında

 • Bayan

 • İstanbul

 • Öğrenci

 • Bekar


YAKINMALAR

 • Ağzından kan gelmesi

 • Nefes darlığı

 • Ateş (38 ºC )

 • Öksürük

 • Kilo kaybı ( 2 günde ~ 4kg)

 • Halsizlik, terleme, baş ağrısı


ÖYKÜ

 • Daha önce bilinen herhangi bir hastalığı olmayıp Ekim-2006’ da hemoptizi, nefes darlığı, ateş, öksürük, kilo kaybı, halsizlik, terleme, baş ağrısı yakınmaları başlamış

 • Bu nedenle başvurduğu merkez tarafından verilen nonspesifik tedavi ile yakınmaları gerilemiş

 • Bir hafta önce hemoptizi dışındaki yakınmaları tekrar başlayan hastaya 2. kez nonspesifik tedavi başlanmış

 • Tedaviye rağmen yakınmaları gerilemeyen ve hemoptizisi başlayan hasta tetkik ve tedavi amacıyla yatırıldı


ÖZ GEÇMİŞ :Bir özellik yok

SOY GEÇMİŞ: Bir özellik yok

 • Alışkanlık : Yok

 • İlaç allerjisi : Tanımlamıyor

 • Düzenli kullandığı ilaç : Yok


FİZİK MUAYENE

 • Bilinç açık, koopere

 • Cilt soluk

 • Ateş ( 39 ºC )

 • Dispne (+)

 • Siyanoz (-)

 • Periferik LAP (-)

 • Ödem (-)


SOLUNUM SİSTEMİ

 • Dakika solunum sayısı: 20

 • Dinlemekle her iki akciğerde solunum sesleri doğal

  KARDİYO-VASKÜLER SİSTEM

 • Kalp tepe atımı: 120/dk, ritmik

 • TA: 110/70 mmHg

 • Kalp sesleri: S1-S2 (+), S3, ek ses, üfürüm yok

  BATIN

 • Organomegali yok

 • Ağrılı nokta yok


ÖN TANI? ? ?

 • Tüberküloz

 • Vaskülit

 • Pulmoner emboli

 • Hematolojik maligniteler

 • Pnömoni


PA - AKCİĞER GRAFİSİ

( F. A. ) 15. 02. 2007


ÖN TANI? ? ?

 • Tüberküloz

 • Vaskülit

 • Pulmoner emboli

 • Hematolojik maligniteler

 • Pnömoni


LABORATUVAR BULGULAR


HEMOGRAM

 • WBC : 1200/mm³

 • Hb : 6,4 gr/dL

 • Hct : % 19,6

 • PLT : 205000/mm³


PERİFERİK YAYMA

Sola kayma (+)

Anizokromi (+), Hipokromi (+)

Lenfopeni (+), Nötropeni (+)


Sedimentasyon : 100 mm/h

CRP : 216 mg/L

BCG Skar izi : 2 skar izi

PPD : 6 mm endürasyon

Kan Biyokimyası :Normal

Tam İdrar Tetkiki : Normal


MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER

 • Balgam

  Gram boyama

  Çok sayıda epitel hücresi

  Az sayıda lökosit

  Gram (+) diplokok,

  Gram (-) çomak ve kokobasiller

  Kültür

  Flora bakterileri üredi

  ARB

  Negatif

  Kültür ( Lowenstein-Jensen ve BACTEC )

  istendi


HANGİ TETKİKİ İSTERDİNİZ?? ?

 • Bilgisayarlı tomografi

 • Akciğer fonksiyon testleri

 • Bronkoskopi

 • Vaskülit yönünden serolojik inceleme

 • Hepsi


HANGİ TETKİKİ İSTERDİNİZ?? ?

 • Bilgisayarlı tomografi

 • Akciğer fonksiyon testleri

 • Bronkoskopi

 • Vaskülit yönünden serolojik inceleme

 • Hepsi


ÖN TANI? ? ?

 • Tüberküloz

 • Vaskülit

 • Alveoler proteinoz

 • Hematolojik maligniteler

 • Pnömoni


 • FVC: 45

 • FEV1: 53

 • FEV1/FVC: 100


 • DLCO: %100


BRONKOSKOPİ

 • Sol bronş sistemi doğal

 • Sağ ana bronş, intermedier karina, üst lob bronşu, intermedier bronş, orta lob, alt lob süperior doğal

 • Sağ akciğer bazal segmentler girişinde az miktarda hemorajik sekresyon

 • Sağ alt lob laterobazal segmentten BAL yapıldı

 • Başlangıçta BAL sıvısı renksiz iken daha sonra sıvının hemorajik özellik kazandığı görüldü


BAL

 • Üreme olmadı

 • ARB: NEGATİF

 • BAL Sitolojisi:

  Eritrositler ve p. Lökositler

 • Hemosiderin yüklü alveoler makrofaj oranı > %60


TANI İÇİN ÖNCELİKLİ OLARAK NE ÖNERİRDİNİZ ???

A. Torakotomi

B. TBB

C. Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi

D. VATS

E. TTİAB


TANI İÇİN ÖNCELİKLİ OLARAK NE ÖNERİRDİNİZ ???

A. Torakotomi

B. TBB

C.Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi

D. VATS

E. TTİAB


KEMİK İLİĞİ ASPİRASYONU VE BİYOPSİSİ


TANI ?

 • Tüberküloz

 • Alveoler hemoraji

 • Alveoler proteinozis

 • Hematolojik malignite

 • Pnömoni


TANI ?

 • Tüberküloz

 • Alveoler hemoraji

 • Alveoler proteinozis

 • Hematolojik malignite

 • Pnömoni


ALVEOLER HEMORAJİ

 • Difüz alveoler infiltrasyon

 • Hematokrit ve/veya hemoglobinde azalma

 • Hemoptizi

  Chest 2006; 129: 452-465


BU TANI YETERLİ MİDİR ?

 • Evet

 • Hayır


NONİMMÜN

Endobronşial lezyon yok

Endobronşial tümörler

Arteriovenöz malformasyonlar

Ülseratif trakeobronşit

Hemorajik pnömoni

Konjestif kalp yetmezliği

Bronşektazi

Üremi

Trombositopeni veya koagülopati

Pulmoner venookluzif hastalık

Masif pulmoner embolism

ALVEOLER HEMORAJİ


NONİMMÜN

Endobronşial tümörler

Arteriovenöz malformasyonlar

Ülseratif trakeobronşit

Hemorajik pnömoni

Konjestif kalp yetmezliği

Bronşektazi

Üremi

Trombositopeni veya koagülopati

Pulmoner venookluzif hastalık

Masif pulmoner embolism

ALVEOLER HEMORAJİ

Bronkoskopik bulgu yok


NONİMMÜN

Endobronşial tümörler

Arteriovenöz malformasyonlar

Ülseratif trakeobronşit

Hemorajik pnömoni

Konjestif kalp yetmezliği

Bronşektazi

Üremi

Trombositopeni veya koagülopati

Pulmoner venookluzif hastalık

Masif pulmoner embolism

ALVEOLER HEMORAJİ

Kültürlerde üreme yok

Trombositopeni: Yok


NONİMMÜN

Endobronşial tümörler

Arteriovenöz malformasyonlar

Ülseratif trakeobronşit

Hemorajik pnömoni

Konjestif kalp yetmezliği

Bronşektazi

Üremi

Trombositopeni veya koagülopati

Pulmoner venookluzif hastalık

Masif pulmoner embolism

ALVEOLER HEMORAJİ

GFR: Normal


NONİMMÜN

Endobronşial tümörler

Arteriovenöz malformasyonlar

Ülseratif trakeobronşit

Hemorajik pnömoni

Konjestif kalp yetmezliği

Bronşektazi

Üremi

Trombositopeni veya koagülopati

Pulmoner venookluzif hastalık

Masif pulmoner embolism

ALVEOLER HEMORAJİ

EKO: Normal


HANGİSİNİ DÜŞÜNÜRDÜNÜZ ???

A-Antibazal membran antikor hastalığı

B-Kollajen vasküler hastalık

C-Wegener granülomatozu

D-Churg- Straus sendromu

E- Mikroskopik polianjit


İMMÜN

ALVEOLER HEMORAJİ

Antibazal membran antikor hastalığı

Antinötrofil antikor aracılı vaskülit

- Wegener Granülomatozu

- Churg-Straus Sendromu

- Mikroskobik polianjit

Kollajen vasküler hastalıklar

ABMA: NEGATİF


İMMÜN

ALVEOLER HEMORAJİ

Antibazal membran antikor hastalığı

Antinötrofil antikor aracılı vaskülit

- Wegener Granülomatozu

- Churg-Straus Sendromu

- Mikroskobik polianjit

Kollajen vasküler hastalıklar

c-ANCA p-ANCA:

NEGATİF

Paranasal sinüs BT: Normal

Göz Dibi: Normal

GFR: Normal


HANGİSİNİ DÜŞÜNÜRDÜNÜZ ???

A-Antibazal membran antikor hastalığı

B-Kollajen vasküler hastalık

C-Wegener granülomatozu

D-Churg- Straus sendromu

E- Mikroskopik polianjit


İMMÜN

ALVEOLER HEMORAJİ

Antibazal membran antikor hastalığı

Antinötrofil antikor aracılı vaskülit

- Wegener Granülomatozu

- Churg-Straus Sendromu

- Mikroskobik polianjit

Kollajen vasküler hastalıklar

FANA: POZİTİF Antikardiyolipin IgM Yüksek


 • Hastanın steroid tedavisine verdiği dramatik yanıt

 • FANA pozitifliği

 • Antikardiyolipin IgM’nin yüksekliği

 • Plevral efüzyon

 • Lökopeni varlığından dolayı hastada ön planda SLE düşünüldü


KLİNİK GİDİŞ

 • Hastaya febril nötropeni protokolüne uygun tienam 4x500 mg ile Klacid 500 mg tb (2x1) antibiyoterapi düzenlendi

 • 3 gün 1 gr/gün pulse steroid uygulandı

 • Deltacortil 50 mg/gün (5mg sabah 7, akşam 3 tb) ile devam edildi

 • Yakınmaları geriledi, ateşi düştü

 • Hastanın yapılan hemogram kontrollerinde anemisi ve nötropenisinin düzeldiği görüldü


KLİNİK GİDİŞ

 • Antibiyoterapisi kesildi

  CRP:6,39 mg/L

  ESR:40 mm/h


 • SLE’ li hastaların %40 - 90’ında akciğer tutulumu mevcut

  (Bağ dokusu hastalıkları arasında en sık akciğer tutulumu yapan )

ATS/ERS international multidiciplinary consensus classification of idiopathic interstitial pneumonias

Am J Respir Crit Care Med 2002; 165: 277-304


SLE TANI KRİTERLERİ

 • Nonerozif poliartrit

 • Serozit

 • Hemolitik anemi veya lökopeni (<4000/mm3) veya lenfopeni (<1500/mm3) veya trombositopeni (<100000/mm3)

 • Yüzde kelebek tarzı eritem

 • Proteinüri (0,5 g/günden fazla) veya >3+ hücresel silendirleri

 • ANA pozitifliği

 • Oral mukozal ülserler

 • Fotosensitivite

 • Psikoz veya konvülziyon veya epilepsi

 • DNA antikoru veya SM antikoru veya LE hücresi veya yalancı VDRL pozitifliği

 • Diskoid lupus

Bu bulgulardan herhangi dördü hastalığın seyri sırasında oluşmuşsa

SLE tanısı %98 özgüllük ve %97 duyarlılık ile konulur

Arthritis Rheum 40.1725,1997


SLE’ DE AKCİĞER TUTULUMLARI

 • İnterstisyel akciğer hastalıkları

 • Hava yolu hastalığı

 • Plevra hastalığı

 • Pulmoner vasküler hastalık

 • Pulmoner hemoraji

 • Diyafragmatik disfonksiyon (Büzüşen akciğer sendromu)

 • Mediastinal / aksiller lenfadenopati

 • Akciğer enfeksiyonları

ERJ 2001; 18;Suppl. 32:69-80


Tedavi

 • Kortikosteroid ± İmmunsupresif tedavi

 • Plazmaferez

 • Sağ kalım % 40-75

Connective Tissue Diseases..İnterstitial Lung Disease,

4th edition, 2003:535-598


SLE’li hastalardaotoantikorlar

Negatifse hastalığı kuvvetle reddettirir

Oldukça spesifiktir.Hastalığın aktivite

izleminde kullanılabilir.Nefrit

gelişiminde sıkı ilişkisi vardır.

ANA %95

AntiDNA %70

Anti Sm %30

AntiRNP %40

AntiRo (SSA) %30

AntiLa (SSB) %10

Antihiston %70

Antikardiyolipin: %50

Oldukça spesifiktir.Düzeyi sabittir.

Polimyozit/dermatomyozitte sıklıkla pozitiftir.

Anti DNA negatif kişilerde gözlenmesi

nefrit riskini azaltır.

Sjögren ve HLADR3 pozitifliği ile

birlikte sık rastlanır

antiRo ile birlikte nefrit riski azalır

İlaca bağlı lupusta daha sıktır (%95)

Venöz-arteryal trombüs riskini artırır.

PTT uzaması ve VDRL pozitfiliği ile

beraberdir.

Harrison’s Principles of Internal Medicine15th Edition-2001


 • Login