Analiza por wnawcza u ytk w rolnych i powierzchni zasiew w zbo a wg wojew dztw w 2000 i 2005 roku
Download
1 / 37

Analiza porównawcza użytków rolnych i powierzchni zasiewów zboża wg województw w 2000 i 2005 roku. - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Analiza porównawcza użytków rolnych i powierzchni zasiewów zboża wg województw w 2000 i 2005 roku. Hanna Sobisz Informatyka i Ekonometria, grupa 104. Celem badania jest określenie związku między powierzchnią użytków rolnych a powierzchnią zasiewów zboża. Populacja statystyczna: województwa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Analiza porównawcza użytków rolnych i powierzchni zasiewów zboża wg województw w 2000 i 2005 roku.' - nizana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Analiza por wnawcza u ytk w rolnych i powierzchni zasiew w zbo a wg wojew dztw w 2000 i 2005 roku
Analiza porównawcza użytków rolnych i powierzchni zasiewów zboża wg województw w 2000 i 2005 roku.

Hanna Sobisz

Informatyka i Ekonometria, grupa 104


Celem badania jest określenie związku między powierzchnią użytków rolnych a powierzchnią zasiewów zboża.

 • Populacja statystyczna: województwa

 • Jednostka statystyczna: województwo

 • Cechy stałe badania:

  • Przestrzenna: Polska

  • Rzeczowa: Województwa

  • Czasowa: Lata 2000 i 2005

 • Cechy zmienne badania:

  • Powierzchnia użytków rolnych (ilościowa skokowa)

  • Powierzchnia zasiewów zboża (ilościowa skokowa)

 • Wtórne źródło danych: Roczniki statystyczne województw GUS


Analiza struktury powierzchni u ytk w rolnych w 2000 i 2005 roku
Analiza struktury powierzchni użytków powierzchnią użytków rolnych a powierzchnią zasiewów zboża. rolnych w 2000 i 2005 roku.


Tabela 1 powierzchnia u ytk w rolnych w tys ha w 2000 roku
Tabela 1. powierzchnią użytków rolnych a powierzchnią zasiewów zboża. Powierzchnia użytków rolnych (w tys. ha) w 2000 roku.

Źródło: Rocznik statystyczny województw GUS 2006


Wykres 1 powierzchnia u ytk w rolnych w tys ha w 2000 roku
Wykres 1. powierzchnią użytków rolnych a powierzchnią zasiewów zboża. Powierzchnia użytków rolnych (w tys. ha) w 2000 roku.

Źródło: Tabela 1.


Analiza struktury powierzchni u ytk w rolnych w 2000 roku
Analiza struktury powierzchni użytków rolnych w 2000 roku. powierzchnią użytków rolnych a powierzchnią zasiewów zboża.

Tendencja centralna:

 • Suma ∑ = 18 413,2 tys. ha

 • Średnia = 1150,8 tys. ha

 • Mediana Me = 1138,1 tys. ha

 • Kwartyle Q1 = 844,55 tys. ha

  Q3 = 1265,78 tys. ha

 • Dyspersja:

  • Odchylenie standardowe s = 485,06 tys. ha

  • Współczynnik zmienności Vs = 42,15 %

  • Rozstęp R = 1839,1 tys. ha

  • Odchylenie ćwiartkowe Q = 210,6 tys. ha

  • Współczynnik zmienności VQ = 18,5 %

 • Asymetria:

  • Moment trzeci absolutnyµ3 = 115067619,1

  • Moment trzeci względnyα3 = 1,008

  • Współczynnik skośności A(Q) = -0,39

 • Koncentracja

  • Współczynnik koncentracji PearsonaK = 0,226


 • Interpretacja liczbowej analizy struktury powierzchni u ytk w rolnych w 2000 roku
  Interpretacja liczbowej analizy struktury powierzchni użytków rolnych w 2000 roku.

  • Tendencja Centralna

   • Ogólna powierzchnia użytków rolnych w Polsce w 2000 roku wynosiła 18 413,2 tys. ha.

   • Średnia powierzchnia użytków rolnych przypadająca na województwo w 2000 roku wynosiła 1150,8 tys. ha.

   • W połowie województw powierzchnia użytków rolnych była nie większa niż 1138,1 tys. ha, natomiast w drugiej połowie nie mniejsza niż 1138,1 tys. ha.

   • W 4 województwach (25%) powierzchnia użytków rolnych była nie większa niż 844,55 tys. ha, a w pozostałych 12 (75%) województwach nie mniejsza niż 844,55 tys. ha. Natomiast na podstawie kwartylu trzeciego wiadomo, ze w 12 (75%) województwach powierzchnia użytków rolnych była nie większa niż 1265,78 tys. ha, a w pozostałych 4 (25%) województwach nie mniejsza niż 1265,78 tys. ha.

  • Dyspersja

   • Powierzchnia użytków rolnych w województwach w 2000 roku odchyla się przeciętnie od średniej o 485,06 tys. ha, tj. o 42,15 %.

   • Różnica między największą a najmniejszą powierzchnią użytków rolnych wynosi 1839,1 tys. ha.

   • Połowa obszaru zmienności 50% środkowych województw wynosi 210,6 tys. ha, tj. o 18,5 %.

  • Asymetria

   • Zarówno moment trzeci absolutny jak i względny mają wartości dodatnie, więc rozkład charakteryzuje się asymetrią dodatnią. Na postawie poziomu momentu trzeciego względnego, który wyniósł 1,008, można wywnioskować, iż rozkład charakteryzuje się umiarkowaną asymetrią dodatnią.

   • Powierzchnia użytków rolnych środkowych 50% województw charakteryzuje się umiarkowaną asymetrią ujemną.

  • Koncentracja

   • Rozkład cechuje słaba koncentracja.


  Tabela 2 powierzchnia u ytk w rolnych w tys ha w 2005 roku
  Tabela 2. użytków rolnych w 2000 roku.Powierzchnia użytków rolnych (w tys. ha) w 2005 roku.

  Źródło: Rocznik statystyczny województw GUS 2006


  Wykres 2 powierzchnia u ytk w rolnych w tys ha w 2005 roku
  Wykres 2. użytków rolnych w 2000 roku. Powierzchnia użytków rolnych (w tys. ha) w 2005 roku.

  Źródło: Tabela 2.


  Analiza struktury powierzchni u ytk w rolnych w 2005 roku
  Analiza struktury powierzchni użytków rolnych w 2005 roku. użytków rolnych w 2000 roku.

  • Tendencja centralna:

   • Suma ∑ = 15 906 tys. ha

   • Średnia = 994,13 tys. ha

   • Mediana Me = 1012,65 tys. ha

   • Kwartyle Q1 = 677,25 tys. ha

    Q3 = 1089,75 tys. ha

  • Dyspersja:

   • Odchylenie standardowe s = 431,8 tys. ha

   • Współczynnik zmienności Vs = 43,44 %

   • Rozstęp R = 1567,9 tys. ha

   • Odchylenie ćwiartkowe Q = 206,25 tys. ha

   • Współczynnik zmienności VQ = 20,37 %

  • Asymetria:

   • Moment trzeci absolutnyµ3 = 74440005,7

   • Moment trzeci względnyα3 = 0,925

   • Współczynnik skośności A(Q) = -0,626

  • Koncentracja

   • Współczynnik koncentracji PearsonaK = 0,234


  Interpretacja liczbowej analizy struktury powierzchni u ytk w rolnych w 2005 roku
  Interpretacja liczbowej analizy struktury powierzchni użytków rolnych w 2005 roku.

  • Tendencja Centralna

   • Ogólna powierzchnia użytków rolnych w Polsce w 2005 roku wynosiła 15 906 tys. ha.

   • Średnia powierzchnia użytków rolnych przypadająca na województwo w 2005 roku wynosiła 994,13 tys. ha.

   • W połowie województw powierzchnia użytków rolnych była nie większa niż 1012,65 tys. ha, natomiast w drugiej połowie nie mniejsza niż 1012,65 tys. ha.

   • W 4 województwach (25%) powierzchnia użytków rolnych była nie większa niż 677,25 tys. ha, a w pozostałych 12 (75%) województwach nie mniejsza niż 677,25 tys. ha. Natomiast na podstawie kwartylu trzeciego wiadomo, ze w 12 (75%) województwach powierzchnia użytków rolnych była nie większa niż 1089,75 tys. ha, a w pozostałych 4 (25%) województwach nie mniejsza niż 1089,75 tys. ha.

  • Dyspersja

   • Powierzchnia użytków rolnych w województwach w 2005 roku odchyla się przeciętnie od średniej o 431,8 tys. ha, tj. o 43,44 %.

   • Różnica między największą a najmniejszą powierzchnią użytków rolnych wynosi 1567,9 tys. ha.

   • Połowa obszaru zmienności 50% środkowych województw wynosi 206,25 tys. ha, tj. o 20,37 %.

  • Asymetria

   • Zarówno moment trzeci absolutny jak i względny mają wartości dodatnie, więc rozkład charakteryzuje się asymetrią dodatnią. Na postawie poziomu momentu trzeciego względnego, który wyniósł 0,925, można wywnioskować, iż rozkład charakteryzuje się umiarkowaną asymetrią dodatnią.

   • Powierzchnia użytków rolnych środkowych 50% województw charakteryzuje się silną asymetrią ujemną.

  • Koncentracja

   • Rozkład cechuje słaba koncentracja.


  Wykres 3 analiza por wnawcza powierzchni u ytk w rolnych w 2000 i 2005 roku
  Wykres 3. użytków rolnych w 2005 roku.Analiza porównawcza powierzchni użytków rolnych w 2000 i 2005 roku.

  Źródło: Tabela 1 i tabela 2.


  Analiza por wnawcza powierzchni u ytk w rolnych w 2000 i 2005 roku
  Analiza porównawcza powierzchni użytków rolnych użytków rolnych w 2005 roku.w 2000 i 2005 roku.

  • W roku 2005 w porównaniu z rokiem 2000 spadła powierzchnia użytków rolnych o 2507,2 tys. ha. W żadnym z województw powierzchnia użytków rolnych nie wzrosła.

  • Największy spadek powierzchni użytków rolnych zanotowano w województwie Mazowieckim, najmniejszy zaś w województwie Opolskim.

  • Średnia powierzchnia użytków rolnych przypadająca na województwo spadła od roku 2000 do 2005 o 156,67 tys. ha.

  • Rozkład powierzchni użytków rolnych obejmujący 50% środkowych województw zmalał znacząco z –0,39 do –0,626.

  • Pomimo nieznacznego wzrostu współczynnika zmienności o 1,29%, odchylenie powierzchni użytków rolnych od poziomu przeciętnego wzrosło. Jest to spowodowane spadkiem powierzchni użytków rolnych w 2005 roku.

  • W p.str. = 0,877. Wskaźnik podobieństwa struktur jest wysoki, co wskazuje na silne podobieństwo między strukturami.


  Analiza struktury powierzchni zasiew w zbo a w 2000 i 2005 roku
  Analiza struktury powierzchni zasiewów użytków rolnych w 2005 roku.zboża w 2000 i 2005 roku.


  Tabela 3 powierzchnia zasiew w zbo a w tys ha w 2000 roku
  Tabela 3. użytków rolnych w 2005 roku. Powierzchnia zasiewów zboża (w tys. ha) w 2000 roku.

  Źródło: Rocznik statystyczny województw GUS 2006


  Wykres 4 powierzchnia zasiew w zbo a w tys ha w 2000 roku
  Wykres 4. użytków rolnych w 2005 roku. Powierzchnia zasiewów zboża (w tys. ha) w 2000 roku.

  Źródło: Tabela 3.


  Analiza struktury powierzchni zasiew w zbo a w 2000 roku
  Analiza struktury powierzchni zasiewów zboża w 2000 roku. użytków rolnych w 2005 roku.

  • Tendencja centralna:

   • Suma ∑ = 8813,6 tys. ha

   • Średnia = 550,86 tys. ha

   • Mediana Me = 527,5 tys. ha

   • Kwartyle Q1 = 310,2 tys. ha

    Q3 = 651,43 tys. ha

  • Dyspersja:

   • Odchylenie standardowe s = 279 tys. ha

   • Współczynnik zmienności Vs = 50,64 %

   • Rozstęp R = 892,7 tys. ha

   • Odchylenie ćwiartkowe Q = 170,6 tys. ha

   • Współczynnik zmienności VQ = 32,34 %

  • Asymetria:

   • Moment trzeci absolutnyµ3 = 17615040,32

   • Moment trzeci względnyα3 = 0,81

   • Współczynnik skośności A(Q) = -0,274

  • Koncentracja

   • Współczynnik koncentracji PearsonaK = 0,277


  Analiza struktury powierzchni zasiew w zbo a w 2000 roku1
  Analiza struktury powierzchni zasiewów zboża w 2000 roku. użytków rolnych w 2005 roku.

  • Tendencja Centralna

   • Ogólna powierzchnia zasiewów zboża w Polsce w 2000 roku wynosiła 8813,6 tys. ha.

   • Średnia powierzchnia zasiewów zboża przypadająca na województwo w 2000 roku wynosiła 550,86 tys. ha.

   • W połowie województw powierzchnia zasiewów zboża była nie większa niż 527,5 tys. ha, natomiast w drugiej połowie nie mniejsza niż 527,5 tys. ha.

   • W 4 województwach (25%) powierzchnia zasiewów zboża była nie większa niż 310,2 tys. ha, a w pozostałych 12 (75%) województwach nie mniejsza niż 310,2 tys. ha. Natomiast na podstawie kwartylu trzeciego wiadomo, ze w 12 (75%) województwach powierzchnia zasiewów zboża była nie większa niż 651,43 tys. ha, a w pozostałych 4 (25%) województwach nie mniejsza niż 651,43 tys. ha.

  • Dyspersja

   • Powierzchnia zasiewów zboża w województwach w 2000 roku odchyla się przeciętnie od średniej o 279 tys. ha, tj. o 50,64 %.

   • Różnica między największą a najmniejszą powierzchnią zasiewów zboża wynosi 892,7 tys. ha.

   • Połowa obszaru zmienności 50% środkowych województw wynosi 170,6 tys. ha, tj. o 32,34 %.

  • Asymetria

   • Zarówno moment trzeci absolutny jak i względny mają wartości dodatnie, więc rozkład charakteryzuje się asymetrią dodatnią. Na postawie poziomu momentu trzeciego względnego, który wyniósł 0,81, można wywnioskować, iż rozkład charakteryzuje się umiarkowaną asymetrią dodatnią.

   • Powierzchnia zasiewów zboża środkowych 50% województw charakteryzuje się umiarkowaną asymetrią ujemną.

  • Koncentracja

   • Rozkład cechuje słaba koncentracja.


  Tabela 4 powierzchnia zasiew w zbo a w tys ha w 2005 roku
  Tabela 4. użytków rolnych w 2005 roku. Powierzchnia zasiewów zboża (w tys. ha) w 2005 roku.

  Źródło: Rocznik statystyczny województw GUS 2006


  Wykres 5 powierzchnia zasiew w zbo a w tys ha w 2005 roku
  Wykres 5. użytków rolnych w 2005 roku. Powierzchnia zasiewów zboża (w tys. ha) w 2005 roku.


  Analiza struktury powierzchni zasiew w zbo a w 2005 roku
  Analiza struktury powierzchni zasiewów zboża w 2005 roku. użytków rolnych w 2005 roku.

  • Tendencja centralna:

   • Suma ∑ = 8328,9 tys. ha

   • Średnia = 520,56 tys. ha

   • Mediana Me = 473,9 tys. ha

   • Kwartyle Q1 = 282,85 tys. ha

    Q3 = 633 tys. ha

  • Dyspersja:

   • Odchylenie standardowe s = 265,37 tys. ha

   • Współczynnik zmienności Vs = 50,98 %

   • Rozstęp R = 879,3 tys. ha

   • Odchylenie ćwiartkowe Q = 175,075 tys. ha

   • Współczynnik zmienności VQ = 36,95 %

  • Asymetria:

   • Moment trzeci absolutnyµ3 = 16418369,56

   • Moment trzeci względnyα3 = 0,88

   • Współczynnik skośności A(Q) = -0,09

  • Koncentracja

   • Współczynnik koncentracji PearsonaK = 0,279


  Analiza struktury powierzchni zasiew w zbo a w 2005 roku1
  Analiza struktury powierzchni zasiewów zboża w 2005 roku. użytków rolnych w 2005 roku.

  • Tendencja Centralna

   • Ogólna powierzchnia zasiewów zboża w Polsce w 2005 roku wynosiła 8328,9 tys. ha.

   • Średnia powierzchnia zasiewów zboża przypadająca na województwo w 2005 roku wynosiła 520,56 tys. ha.

   • W połowie województw powierzchnia zasiewów zboża była nie większa niż 473,9 tys. ha, natomiast w drugiej połowie nie mniejsza niż 473,9 tys. ha.

   • W 4 województwach (25%) powierzchnia zasiewów zboża była nie większa niż 282,85 tys. ha, a w pozostałych 12 (75%) województwach nie mniejsza niż 282,85 tys. ha. Natomiast na podstawie kwartylu trzeciego wiadomo, ze w 12 (75%) województwach powierzchnia zasiewów zboża była nie większa niż 633 tys. ha, a w pozostałych 4 (25%) województwach nie mniejsza niż 633 tys. ha.

  • Dyspersja

   • Powierzchnia zasiewów zboża w województwach w 2005 roku odchyla się przeciętnie od średniej o 265,37 tys. ha, tj. o 50,98 %.

   • Różnica między największą a najmniejszą powierzchnią zasiewów zboża wynosi 879,3 tys. ha.

   • Połowa obszaru zmienności 50% środkowych województw wynosi 175,075 tys. ha, tj. o 36,95 %.

  • Asymetria

   • Zarówno moment trzeci absolutny jak i względny mają wartości dodatnie, więc rozkład charakteryzuje się asymetrią dodatnią. Na postawie poziomu momentu trzeciego względnego, który wyniósł 0,88, można wywnioskować, iż rozkład charakteryzuje się umiarkowaną asymetrią dodatnią.

   • Powierzchnia zasiewów zboża środkowych 50% województw charakteryzuje się bardzo małą asymetrią ujemną.

  • Koncentracja

   • Rozkład cechuje słaba koncentracja.


  Wykres 6 analiza por wnawcza powierzchni zasiew w zbo a w 2000 i 2005 roku
  Wykres 6. użytków rolnych w 2005 roku.Analiza porównawcza powierzchni zasiewów zboża w 2000 i 2005 roku.

  Źródło: Tabela 3 i tabela 4.


  Analiza por wnawcza powierzchni zasiew w zbo a w 2000 i 2005 roku
  Analiza porównawcza powierzchni zasiewów zboża w 2000 i 2005 roku.

  • W roku 2005 w porównaniu z rokiem 2000 spadła powierzchnia zasiewów zboża o 484,7 tys. ha. W większości województw powierzchnia zasiewów zboża zmalała, jednakże w trzech wzrosła.

  • Największy spadek powierzchni zasiewów zboża zanotowano w województwie Zachodniopomorskim, najmniejszy zaś w województwie Dolnośląskim.

  • Największy wzrost powierzchni zasiewów zboża zanotowano w województwie Wielkopolskim, najmniejszy zaś w województwie Opolskim.

  • Średnia powierzchnia zasiewów zboża przypadająca na województwo spadła od roku 2000 do 2005 o 30,3 tys. ha.

  • Rozkład powierzchni użytków rolnych obejmujący 50% środkowych województw znacząco wzrósł z –0,274 do –0,09.

  • Współczynnik zmienności wzrósł minimalnie o 0,34%, jednakże odchylenie powierzchni zasiewów zboża od poziomu przeciętnego zmalało.

  • W p.str. = 0,733. Wskaźnik podobieństwa struktur jest wysoki, co wskazuje na silne podobieństwo między strukturami.


  Analiza współzależności powierzchni użytków rolnych a powierzchnią zasiewów wg województw w 2000 i 2005 roku.


  Wp yw powierzchni u ytk w rolnych na powierzchni zasiew w zbo a w wojew dztwach w 2000 roku
  Wpływ powierzchni użytków rolnych na powierzchnię zasiewów zboża w województwach w 2000 roku.

  Źródło: Tabela 1 i tabela 3.


  Wp yw powierzchni u ytk w rolnych na powierzchni zasiew w zbo a w wojew dztwach w 2000 roku1
  Wpływ powierzchni użytków rolnych na powierzchnię zasiewów zboża w województwach w 2000 roku.

  • Korelacja

   • Współczynnik korelacji liniowej Pearsonar = 0,488

  • Regresja

   • Współczynnik aa = 227,875

   • Współczynnik bb = 0,281

   • Liniowa funkcja regresjiŷ = 227,875 + 0,281xi

   • Odchylenie standardowe resztSe = 260,364

   • Współczynnik zmienności resztowejVe = 47,26 %

   • Współczynnik determinacjiR2 = 0,238

   • Współczynnik indeterminacji= 0,762


  Wp yw powierzchni u ytk w rolnych na powierzchni zasiew w zbo a w wojew dztwach w 2000 roku2
  Wpływ powierzchni użytków rolnych na powierzchnię zasiewów zboża w województwach w 2000 roku.

  • Układ punktów na wykresie ukazuje, że pomiędzy badanymi cechami występuje dodatni liniowy związek korelacyjny.

  • Współczynnik korelacji liniowej Pearsona wynosi 0,488, co oznacza, że związek między powierzchnią użytków rolnych i powierzchnią zasiewów zbóż w 2000 roku był słaby.

  • Analizując współczynnik b liniowej funkcji regresji szacuje się, iż wraz ze wzrostem powierzchni użytków rolnych o 1 tys. ha nastąpi wzrost powierzchni zasiewów zboża o 0,281 tys. ha.

  • Rzeczywiste wartości powierzchni zasiewów zboża odchylają się przeciętnie od wartości teoretycznych oszacowanych za pomocą liniowej funkcji regresji o 260,364 tys. ha.

  • Odchylenie standardowe reszt stanowi 47,26 % średniej powierzchni zasiewów zboża.

  • Współczynnik determinacji wynosi 0,238, co oznacza, że w 23,8 % zmienność powierzchni zasiewów zboża została wyjaśniona regresją (jest to zależne od powierzchni użytków rolnych).

  • Współczynnik indeterminacji wynosi 0,762, co oznacza, ze w 76,2 % zmienność powierzchni zasiewów zboża nie została wyjaśniona regresją (jest to niezależne od powierzchni użytków rolnych).


  Wp yw powierzchni u ytk w rolnych na powierzchni zasiew w zbo a w wojew dztwach w 2005 roku
  Wpływ powierzchni użytków rolnych na powierzchnię zasiewów zboża w województwach w 2005 roku.

  Źródło: Tabela 2 i tabela 4.


  Wp yw powierzchni u ytk w rolnych na powierzchni zasiew w zbo a w wojew dztwach w 2005 roku1
  Wpływ powierzchni użytków rolnych na powierzchnię zasiewów zboża w województwach w 2005 roku.

  • Korelacja

   • Współczynnik korelacji liniowej Pearsonar = 0,95

  • Regresja

   • Współczynnik aa = -59,83

   • Współczynnik bb = 0,584

   • Liniowa funkcja regresjiŷ = -59,83 + 0,584xi

   • Odchylenie standardowe resztSe = 88,606

   • Współczynnik zmienności resztowejVe = 17,02 %

   • Współczynnik determinacjiR2 = 0,902

   • Współczynnik indeterminacji= 0,098


  Wp yw powierzchni u ytk w rolnych na powierzchni zasiew w zbo a w wojew dztwach w 2005 roku2
  Wpływ powierzchni użytków rolnych na powierzchnię zasiewów zboża w województwach w 2005 roku.

  • Układ punktów na wykresie ukazuje, że pomiędzy badanymi cechami występuje dodatni liniowy związek korelacyjny.

  • Współczynnik korelacji liniowej Pearsona wynosi 0,95, co oznacza, że związek między powierzchnią użytków rolnych i powierzchnią zasiewów zbóż w 2005 roku był bardzo silny.

  • Analizując współczynnik b liniowej funkcji regresji szacuje się, iż wraz ze wzrostem powierzchni użytków rolnych o 1 tys. ha nastąpi wzrost powierzchni zasiewów zboża o 0,584 tys. ha.

  • Rzeczywiste wartości powierzchni zasiewów zboża odchylają się przeciętnie od wartości teoretycznych oszacowanych za pomocą liniowej funkcji regresji o 88,606 tys. ha.

  • Odchylenie standardowe reszt stanowi 17,02 % średniej powierzchni zasiewów zboża.

  • Współczynnik determinacji wynosi 0,902, co oznacza, że w 90,2 % zmienność powierzchni zasiewów zboża została wyjaśniona regresją (jest to zależne od powierzchni użytków rolnych).

  • Współczynnik indeterminacji wynosi 0,098, co oznacza, ze w 9,8 % zmienność powierzchni zasiewów zboża nie została wyjaśniona regresją (jest to niezależne od powierzchni użytków rolnych).


  Analiza wsp zale no ci powierzchni u ytk w rolnych i zasiew w zbo a w 2000 i 2005 roku
  Analiza współzależności powierzchni użytków rolnych i zasiewów zboża w 2000 i 2005 roku.

  Źródło: Tabele 1,2,3 i 4.


  Analiza szeregu czasowego
  Analiza szeregu czasowego. zasiewów zboża w 2000 i 2005 roku.

  Źródło: Rocznik statystyczny województw GUS 2006


  Analiza szeregu czasowego1
  Analiza szeregu czasowego. zasiewów zboża w 2000 i 2005 roku.

  • Średni przyrost absolutny = -501,44

  • Średnie tempo zmian = -2,88

  • Średni roczny poziom powierzchni użytków rolnych = 17 017,95 tys. ha

  • Współczynnik a a = 18964,04

  • Współczynnik b b = -556,0257

  • Liniowa funkcja trendu ŷ = 18964,04 – 556,0257t (dla t = 1 dla 2000 roku)

  • Odchylenie standardowe składnika resztowego Se(Y) = 467,135

  • Współczynnik zmienności przypadkowej Ve = 2,74 %

  • Współczynnik determinacji R2 = 0,861

  • Współczynnik indeterminacji = 0,139


  Analiza szeregu czasowego2
  Analiza szeregu czasowego. zasiewów zboża w 2000 i 2005 roku.

  • Średni przyrost absolutny jest ujemny, oznacza to, że w latach 2000 – 2005 powierzchnia użytków rolnych malała z roku na rok średnio o 501,44 tys. ha.

  • W latach 2000 – 2005 powierzchnia użytków rolnych w Polsce malała z roku na rok średnio o 2,88 %.

  • Średnia roczna powierzchnia użytków rolnych w Polsce w latach 2000 – 2005 wynosił 17 017,95 tys. ha.

  • Rzeczywista powierzchnia użytków rolnych różni się od wartości oszacowanych funkcją trendu średnio o 467,135 tys. ha.

  • Na średnią roczną wartość powierzchni użytków rolnych w 2,74 % miały wpływ czynniki o charakterze przypadkowym.

  • W 86,1 % powierzchnia użytków rolnych jest wyjaśniona zmianami w czasie, a w 13,9 % innymi czynnikami.


  Liniowa funkcja trendu
  Liniowa funkcja trendu. zasiewów zboża w 2000 i 2005 roku.


  Koniec dzi kuj za uwag
  Koniec. zasiewów zboża w 2000 i 2005 roku.Dziękuję za uwagę.


  ad