ระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า
Download
1 / 30

Unit 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 678 Views
 • Updated On :

ระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า. Unit 1. Unit 1 ระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า. ความหมายของการส่งและจ่ายไฟฟ้า การส่งและจ่ายไฟฟ้า หมายถึง การส่งระบบกำลังไฟฟ้าที่ผลิตจาก ต้นกำลังไฟฟ้า/โรงไฟฟ้า แล้วส่งกำลังไฟฟ้าไปในสายส่งไฟฟ้าไป ยังผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย ระบบผลิตกำลังไฟฟ้า ระบบสายส่งกำลังไฟฟ้า

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Unit 1 ' - niveditha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Unit 1 l.jpg
Unit 1 ระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า

 • ความหมายของการส่งและจ่ายไฟฟ้า

  การส่งและจ่ายไฟฟ้า หมายถึง การส่งระบบกำลังไฟฟ้าที่ผลิตจาก ต้นกำลังไฟฟ้า/โรงไฟฟ้า แล้วส่งกำลังไฟฟ้าไปในสายส่งไฟฟ้าไป ยังผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย

  • ระบบผลิตกำลังไฟฟ้า

  • ระบบสายส่งกำลังไฟฟ้า

  • ระบบจำหน่ายไฟฟ้า


Slide3 l.jpg
โครงสร้างและส่วนประกอบในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าโครงสร้างและส่วนประกอบในระบบส่งจ่ายไฟฟ้า

 • ระบบผลิตกำลังไฟฟ้า

 • ระบบสายส่งกำลังไฟฟ้า

 • ระบบจำหน่ายไฟฟ้า


Slide4 l.jpg

โครงสร้างและส่วนประกอบในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าโครงสร้างและส่วนประกอบในระบบส่งจ่ายไฟฟ้า

 • ระบบผลิตกำลังไฟฟ้า

 • ระบบสายส่งกำลังไฟฟ้า

 • ระบบจำหน่ายไฟฟ้า


Slide5 l.jpg

โครงสร้างและส่วนประกอบในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าโครงสร้างและส่วนประกอบในระบบส่งจ่ายไฟฟ้า

 • กฟผ. EGATมีหน้าที่หลัก คือ ผลิตและจัดส่งกำลังไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับ MEA. PEA.

 • กฟน. MEAมีหน้าที่หลัก คือ จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ

 • กฟภ. PEAมีหน้าที่หลัก คือ จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในเขตพื้นที่จังหวัดในส่วนภูมิภาคทั้งหมดที่เหลือ


Slide7 l.jpg
ส่วนประกอบของระบบส่งและจ่ายไฟฟ้าส่วนประกอบของระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า

 • โรงไฟฟ้า/โรงต้นกำลัง (Power Plant)

 • หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าสูง (high Volt Transformer)

 • สายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Line)

 • สถานีแรงสูงของ กฟผ. (Substation)

 • สถานีควบคุมการจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ.

 • หม้อแปลงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Distribution Transformer)


Slide8 l.jpg
หน้าที่หลักของระบบส่งและจ่ายไฟฟ้าหน้าที่หลักของระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า

 • ส่งกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าไปยังศูนย์กลางการใช้ไฟฟ้า

 • ส่งกำลังไฟฟ้าจากระบบใหญ่ไปยังแหล่งใช้พลังงานที่อยู่ห่างไกลออกไป

 • เชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าหลาย ๆ ระบบเข้าด้วยกัน เพื่อถ่ายเทกำลังระหว่างระบบให้แก่กันในกรณีฉุกเฉินหรือบางช่วงเวลาของการใช้ฟ้าสูงสุดไม่ตรงกัน


Power plant l.jpg
โรงไฟฟ้า/โรงต้นกำลัง หน้าที่หลักของระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า(Power Plant)

 • พลังงาน/ต้นกำลังที่จะนำมาใช้สำหรับขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

  • พลังน้ำ Hydro Power

  • พลังความร้อนหรือพลังไอน้ำ Thermal/Steam Power

  • พลังกังหันก๊าซ Gas Turbine Power

  • พลังความร้อนร่วม Combine Power

  • พลังเครื่องยนต์ดีเซล Diesel Power

  • พลังงานนิวเคลียร์ Nuclear Power


Power plant10 l.jpg
โรงไฟฟ้า/โรงต้นกำลัง หน้าที่หลักของระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า(Power Plant)

 • พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power

 • พลังงานลม Wind Power

 • พลังงานชีวมวล Biomass Power

 • พลังความร้อนใต้พิภพ Geothermal Power


Slide11 l.jpg
ความหมายของโรงต้นกำลังความหมายของโรงต้นกำลัง

 • โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ Hydro PowerPlant

  : โรงไฟฟ้าที่ใช้แรงดันของน้ำหมุนไปผลักดันกันหัน

  - พลังงานกลที่ได้จากการหมุนของกังหันสามารถควบคุมได้

  - สามารถเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าได้รวดเร็ว

  - เหมาะสำหรับผลิตไฟฟ้าในช่วงที่ Power peak

  ** การปล่อยน้ำมีขีดจำกัด ต้องคำนึงถึงความต้องการน้ำ อุปโภค/บริโภค การผลิตไฟฟ้าเป็นผลพลอยได้จากการปล่อยน้ำ


Slide12 l.jpg
ความหมายของโรงต้นกำลังความหมายของโรงต้นกำลัง

 • โรงไฟฟ้าพลังความร้อน Thermal PowerPlant

  : โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังความร้อนเป็นต้นกำลังในการผลิตไฟฟ้า โดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงต้มน้ำให้กลายเป็นไอน้ำที่มีแรงดันสูงไปขับดัน Turbineของ Generator

  - การเริ่มเดินเครื่องจนสามารถใช้งานได้ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง

  - เชื้อเพลิงที่นำมาใช้ได้แก่ น้ำมันเตา Coke,Neutral Gas และNuclear

  ** โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเหมาะที่จะใช้เป็นโรงไฟฟ้าหลัก/ฐาน


Slide13 l.jpg
ความหมายของโรงต้นกำลังความหมายของโรงต้นกำลัง

 • โรงไฟฟ้าพลังกังหันก๊าซ Gas Turbine PowerPlant

  : โรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยการเผาไหม้เชื้อเพลิงในห้องอัดอากาศไห้เกิดความร้อนที่มีแรงดันสูงไปขับเคลื่อน Turbine

  - การเริ่มเดินเครื่องสามารถเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็ว

  - เชื้อเพลิงที่นำมาใช้ได้แก่ น้ำมันเตาปรับสภาพ Neutral Gas , Diesel

  ** โรงไฟฟ้าพลังความกังหันก๊าซเหมาะที่จะใช้เป็นโรงไฟฟ้าสำรองในช่วง Power Peak


Slide14 l.jpg
ความหมายของโรงต้นกำลังความหมายของโรงต้นกำลัง

 • โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Combine Cycle PowerPlant

  : โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังความร้อนร่วมกับเครื่องกังหันก๊าซเป็นต้นกำลัง ในการผลิตไฟฟ้า โดยการนำไอเสียของเครื่องกังหันก๊าซที่มีความร้อนสูงไปให้ความร้อนกับน้ำในหม้อไอน้ำ ทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำแล้วนำไอน้ำไปขับดัน Turbine

  - เชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในส่วนโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซต้องใช้เชื้อเพลิงคุณภาพดี Neutral Gas

  ** โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมมีความยืดหยุ่นในการเดินเครื่องค่อนข้างสูง


Slide15 l.jpg
ความหมายของโรงต้นกำลังความหมายของโรงต้นกำลัง

 • โรงไฟฟ้าดีเซล Diesel PowerPlant

  : โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานกลจากเครื่องยนต์ดีเซลไปหมุนเครื่องกำเนิด

  - สามารถเดินเครื่องได้รวดเร็ว

  -สามารถติดตั้งได้รวดเร็วและเคลื่อนย้ายไปติดตั้งยังสถานที่ใหม่ได้ไม่ยุ่งยาก

  ** โรงไฟฟ้าดีเซลเหมาะที่จะใช้เป็นโรงไฟฟ้าสำรองสำหรับจ่ายไฟฟ้าในช่วง Power Peak


Slide16 l.jpg
ความหมายของโรงต้นกำลังความหมายของโรงต้นกำลัง

 • โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ Geothermal PowerPlant

  : โรงไฟฟ้าที่อาศัยความร้อนจากแหล่งน้ำร้อนไปถ่ายเทความร้อนให้กับสารของไหล ( AmmoniaFreon Working Fluid ) ที่มีจุดเดือดต่ำจนกระทั่งเดือดกลายเป็นไอแล้วนำไปหมุน Turbine


Slide17 l.jpg
การเลือกระดับแรงดันไฟฟ้าการเลือกระดับแรงดันไฟฟ้า

 • ปริมาณไฟฟ้าที่จะส่งเพิ่มขึ้นในอนาคต

  - การส่งไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงกว่า ย่อมสามารถส่งพลังงานได้มาก

  - นำแรงดันไฟฟ้าสูงแทนการใช้แรงดันเดิมต้องมีการเพิ่มขนาดสายหรือเพิ่มจำนวนวงจรไฟฟ้าในสายส่ง

 • ระดับแรงดันไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม/ระดับแรงดันไฟฟ้าที่มีอยู่ในย่านใกล้เคียง

  - ในการออกแบบระบบส่งกำลังไฟฟ้า จะต้องออกแบบระดับแรงดันไฟฟ้าให้สามารถส่งได้เป็น 2 เท่าของแรงดันที่ใช้ส่งพลังงานในช่วงแรก ( สายส่งแรงดันได้ 2 เท่า จะสามารถส่งกำลังได้ 4 เท่า )

  - โครงการเชื่อมโยงไฟฟ้าระหว่างประเทศ


Slide18 l.jpg
การเลือกระดับแรงดันไฟฟ้าการเลือกระดับแรงดันไฟฟ้า

 • ระดับแรงดันไฟฟ้าตามาตรฐานสากล


Slide19 l.jpg
ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าการเลือกระดับแรงดันไฟฟ้า

 • องค์ประกอบของการจ่ายกำลังไฟฟ้า

  • ความประหยัด Economic

  • ความเชื่อถือได้ Reliable

  • ความมั่นคง Stability

  • ความยืดหยุ่น Flexibility

  • มีประสิทธิภาพ Efficiency


Slide20 l.jpg
โครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า

 • ระบบ Radial Systemเป็นระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงไปในทิศทางเดียวกัน


Slide21 l.jpg

ระบบ โครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าRadial System


Slide22 l.jpg

ระบบ โครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าRadial System


Slide23 l.jpg
โครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า

 • ระบบ Network System เป็นระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทดแทนกันได้จากสายส่งของสถานีไฟฟ้าย่อยอีกแห่งหนึ่ง ช่วยลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

  • แบบ Close Loopเป็นระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าขนานกัน ตลอดเวลาระหว่างสองวงจรสายส่งขึ้นไป


Slide24 l.jpg
โครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า

 • ระบบ Network System

  • แบบ Open Loopเป็นระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าที่แต่ละวงจรสายส่งไฟฟ้าจะจ่ายทางเดียวหรือแบบ Radialโดยมีสวิตซ์ตัดตอนติดตั้งไว้สำหรับกรณีเกิดปัญหาขัดข้อง


Slide25 l.jpg

ระบบ โครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าNetwork System


Slide26 l.jpg

ระบบ โครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าNetwork System


Slide29 l.jpg
สถานีไฟฟ้าแรงสูงโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า

 • เป็นสถานีกลางในการเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าจากระบบแรงดันสูง 69 kV , 115 kV , 230 kV ให้เป็นระดับแรงดันปานกลาง 11 kV , 22 kV หรือ 33 kV

 • การจัดวงจรไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูงมีข้อพิจารณาทางเทคนิคดังนี้ คือ

  • ความมั่นคงสม่ำเสมอในการจ่ายไฟฟ้า

  • ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

  • จำกัดปริมาณกระแสไฟฟ้าลัดวงจร


Slide30 l.jpg
สถานีไฟฟ้าแรงสูงโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า

 • ระบบป้องกันที่ดี ระบบป้องกันที่สมบูรณ์ อุปกรณ์ป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

 • การบำรุงรักษาและตรวจซ่อมจะต้องไม่กระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า

 • การเพิ่มวงจรไฟฟ้าในอนาคตจะต้องสะดวกไม่กระทบต่อระบบอื่นๆ

 • มีลักษณะเหมือนๆกัน/มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ทดแทนกันได้

 • การก่อสร้างประหยัด สนองต่อความต้องการด้านอื่นๆได้


ad