SISTEM KEKELUARGAAN DALAM ISLAM - PowerPoint PPT Presentation

Sistem kekeluargaan dalam islam l.jpg
Download
1 / 26

 • 228 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

SISTEM KEKELUARGAAN DALAM ISLAM. 1. Institusi Keluarga. takrif keluarga : suatu struktur yang bersifat khusus yang mempunyai pertalian antara satu sama lain sama ada melalui darah atau perkahwinan. Kepentingan Institusi Keluarga.

Related searches for SISTEM KEKELUARGAAN DALAM ISLAM

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SISTEM KEKELUARGAAN DALAM ISLAM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sistem kekeluargaan dalam islam l.jpg

SISTEM KEKELUARGAAN DALAM ISLAM


1 institusi keluarga l.jpg

1. Institusi Keluarga


Slide3 l.jpg

 • takrif keluarga : suatu struktur yang bersifat khusus yang mempunyai pertalian antara satu sama lain sama ada melalui darah atau perkahwinan.


Kepentingan institusi keluarga l.jpg

Kepentingan Institusi Keluarga

 • Dlaam Islam institusi keluarga amat penting kerana melaluinyalah terbentuknya ummah yang bakal melahirkan khaira ummah. Dalil:

  - Firman Allah:

  “Dan Kami telah mengutuskan beberapa orang rasul sebelum kamu dan Kami berikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.” al-Ra’d, 13:38

  “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih sayang.”al-Ruum,30:21

  “Dan kahwinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkahwin), dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.”

  al-Nuur,24:32


Falsafah kekeluargaan islam l.jpg

. Falsafah kekeluargaan Islam

 • wujud rasa saling memerlukan

 • keangotaan melalui perkahwinan dan keturunan

 • susunan kekeluargaan: suami dan isteri, datuk dan nenek hingga ke atas dan anak dan cucu hingga ke bawah

 • anak angkat tidak termasuk dalam keluarga secara hakiki

 • keluarga sebagai asas pembentukan masyarakat dan seterusnya ummah

 • menjaga hubungan silaturrahim adalah wajib walaupun berbeza agama- wujud rasa saling memerlukan


Bentuk bentuk perkahwinan semasa jahiliah l.jpg

Bentuk-bentuk Perkahwinan Semasa Jahiliah

 • Kahwin kontrak

 • Kohibitasi (wife-Lending)

 • Kahwin mut’ah

 • Tukar isteri

 • Kahwin beli

 • Kahwin waris

 • Pergundikan

 • Wanita mengahwini sejumlah lelaki


2 perkahwinan l.jpg

2. Perkahwinan


Slide8 l.jpg

 • Definisi:

  Dalam bahasa Arab disebut nikah, memberi maksud menghimpun atau mengumpulkan.

 • Dari segi istilah:

  Suatu akad dengan lafaz nikah atau tazwiz atau terjemahannya (seperti menikahkah atau mengahwinkan) yang menghalalkan persetubuhan dan pergaulan antara lelaki dan perempuan.


Tujuan perkahwinan l.jpg

Tujuan Perkahwinan

 • mendaulatkan kalimah Allah s.w.t.

  – kahwin merupakan peraturanNya dan ibadah kepadaNya

 • membina tamadun manusia

 • meluaskan dan mengeratkan silaturrahim


Slide10 l.jpg

 • menanam semangat bertanggungjawab

 • memelihara kehormatan diri

 • menyambung generasi manusia

 • memelihara keturunan

 • menyalurkan naluri seks


Matlamat perkahwinan l.jpg

. Matlamat Perkahwinan

 • mewujudkan kebahgiaan yang berkekalan dengan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh syara’


Hikmat perkahwinan l.jpg

Hikmat Perkahwinan

 • menundukkan shahwat

 • meramaikan zuriat

 • menenangkan jiwa

 • Menjalin hubungan kerjasama

 • menghindari perbuatan tidak berakhlak dan terhindar daripada penyakit.


Hukum perkahwinan l.jpg

Hukum Perkahwinan

a.Hukum asal adalah sunat.

b.Bagi yang tidak mampu walaupun berkeinginan untuk kahwin lebih utama bagi mereka untuk berpuasa bagi menahan nafsu syahwat.

c.Orang yang tidak berhajat dan tidak berkemampuan hukumnya makruh.

d.Orang yang sangat berhajat dan berkemampuan dan dibimbangi akan melakukan maksiat hukumnya adalah wajib.


Rukun nikah l.jpg

Rukun Nikah

a.Singhah

- iaitu lafaz aqad nikah.

Disyaratkan adanya ijab dan qabul.

b.Wali

 • Wali mestilah seorang yang merdeka (bukan hamba).

 • Wali adalah seorang yang mukallaf.

 • Wali mestilah seorang yang adil.

 • Seorang Muslim.


Slide15 l.jpg

 • Syarat wali mujbir (bapa atau datuk).

  • Tidak ada permusuhan yang nyata antara wali dan anaknya.

  • Sekufu’

  • Mahar muthil (sebanding)


Slide16 l.jpg

 • Calon suami

 • Syarat-syaratnya :

  • Orang tertentu

  • Tidak ada yang menghalang calon suami dari mengahwini calon isteri.

   • Belum mempunyai 4 isteri.

   • Mahram

  • Muslim


Slide17 l.jpg

 • Calon Isteri

 • Syarat :

  • Orang yang tertentu.

  • Bukan dalam Iddah.

  • Bukan mahram calon suami.

   -Dengan sebab nasab, penyusuan, perkahwinan (seperti mertua dan sebagainya).

  • Bukan orang haram dihimpunkan.

  • Seorang muslimah dan bukan musyrikah.

  • Bukan pelacur atau penzina.

  • Sebahagian ulama berpendapat calon isteri mestilah manusia (bukan jin).


Slide18 l.jpg

 • Dua orang saksi.

 • Syaratnya :

  • Merdeka.

  • Lelaki.

  • Adil.

  • Mendengar.

  • Melihat.

  • Mengetahui bahasa yang dipergunakan ketika akad.

  • Bukan orang yang menjadi wali.


3 keibubapaan l.jpg

3. Keibubapaan


Tanggungjawab suami isteri l.jpg

Tanggungjawab suami-isteri

 • Tanggungjawab bersama :

  a. menjaga adab kesopanan dalam pergaulan sama ada perkataan atau perbuatan

  b. saling hormat menghormati, cinta dan kasih sayang kerana Allah s.w.t.

  c. menghargai pasangan

  d. berlaku adil dalam perkataan dan perbuatan


Slide21 l.jpg

e. berkomunikasi dengan cara yang baik

f. berlapang dada, menerima teguran, lemah lembut dan pemaaf

g. besederhana dalam semua keadaan

h. menjauhi maksiat


Slide22 l.jpg

 • Tanggungjawab suami:

  a. memberi mahar

  b. memberi nafkah isteri dan anak-anak

  c. bergaul dan melayan isteri dengan baik


Slide23 l.jpg

 • Tanggungjawab isteri :

  a. mentaati suami dalam perkara yang makruf.

  b. menjaga harta suami

  c. berkhidmat kepada suami

  d. tidak membenarkan orang luar masuk tanpa izin

  e. berhias untuk suami

  f. berada di rumah kecuali diizinkan


Slide24 l.jpg

 • ii. Tanggungjawab ibu-bapa

  a. azan dan iqamah

  b. melakukan aqiqah, tahnik, bercukur dan memberi nama yang baik.

  c. memberikan kasih sayang

  d. memberi makan dan minum yang baik

  e. menberi pendidikan agama yang sempurna.


Slide25 l.jpg

 • iii. Tanggungjawab Pendidikan Sosial

  a.  menanam usul-usul kerohanian yang mulia.

  b.memelihara hak orang lain

  c.melazimkan diri dengan adab sopan

  d.menjaga diri dan masyarakat


Slide26 l.jpg

 • Supaya sebuah kapal terhindar dari gelombang dan hempasan lautan, labuhkan ia di dalam pelabuhan. Tetapi kapal dibuat bukan hanya untuk berlabuh.


 • Login