Prof g martinsk katedra jadrovej a subjadrovej fyziky pf upj spi sk nov ves november 2009
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Prof. G.Martinská, Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky PF UPJŠ Spi šská Nová Ves, november 2009 PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

P Ô VAB, KRÁSA A V Ô ŇA MIKROSVETA. Prof. G.Martinská, Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky PF UPJŠ Spi šská Nová Ves, november 2009. OBSAH PREDNÁŠKY ■ Základné stavebné blok y hmoty ■ Základné interakcie ■ Štandardný model. ĽUDIA SA ODDÁVNA PÝTAJÚ. Z čoho sa skladá svet? a

Download Presentation

Prof. G.Martinská, Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky PF UPJŠ Spi šská Nová Ves, november 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prof g martinsk katedra jadrovej a subjadrovej fyziky pf upj spi sk nov ves november 2009

PÔVAB, KRÁSA A VÔŇA MIKROSVETA

Prof. G.Martinská, Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky PF UPJŠ

Spišská Nová Ves, november 2009


Prof g martinsk katedra jadrovej a subjadrovej fyziky pf upj spi sk nov ves november 2009

OBSAH PREDNÁŠKY

■ Základné stavebné bloky hmoty

■ Základné interakcie

■ Štandardný model


Prof g martinsk katedra jadrovej a subjadrovej fyziky pf upj spi sk nov ves november 2009

ĽUDIA SA ODDÁVNA PÝTAJÚ

Z čoho sa skladá svet?

a

Čo ho drží pohromade?


Prof g martinsk katedra jadrovej a subjadrovej fyziky pf upj spi sk nov ves november 2009

Základné stavebné bloky hmoty

 • Ak protón by mal priemer 1 cm

 • kvark a elektrón by bol menší ako hrúbka vlasu

 • priemer atómu by bol väčší

 • ako dĺžka 30 futbalových ihrísk

 • 99,999999999999 % atómu

 •  prázdny priestor


Z kladn stavebn bloky hmoty

Základné stavebné bloky hmoty

Tri generácie kvarkov

zlomkový elektrický náboj

farebný náboj

najťažší – t-kvark – 1995

Samostatne sú nepozorovateľné.

Z kvarkov sú zložené hadróny:

baryóny – 3 kvarky

mezóny – kvark+antikvark


Z kladn stavebn bloky hmoty1

Základné stavebné bloky hmoty

Antihmota

Antičastica je rovnaká ako častica,

má však opačný elektrický náboj.


Z kladn stavebn bloky hmoty2

Základné stavebné bloky hmoty

Leptóny –bodové častice

elektrón, mión, tau – majú elektrický náboj

3 neutrína - elektricky neutrálne


Prof g martinsk katedra jadrovej a subjadrovej fyziky pf upj spi sk nov ves november 2009

Základné stavebné bloky hmoty

3 generácie častíc

(podľa rastúcej hmotnosti)

náš svet – 1. generácia

ťažšie

častice

moderné urýchľovače raný Vesmír


Prof g martinsk katedra jadrovej a subjadrovej fyziky pf upj spi sk nov ves november 2009

Základné interakcie

4 základné interakcie

silná

elektromagnetická

slabá

gravitačná


Prof g martinsk katedra jadrovej a subjadrovej fyziky pf upj spi sk nov ves november 2009

Základné interakcie

Ako interagujú častice hmoty?

bez vzájomného dotyku

vzájomnou výmenou častíc

iného typu - nosičov

nosiče

(sprostredkovatele)

interakcií


Prof g martinsk katedra jadrovej a subjadrovej fyziky pf upj spi sk nov ves november 2009

Základné interakcie

Silná interakcia

krátky dosah – jadro atómu

nosič - gluón

má tiež farebný náboj 

zmesfarieb = biela

Silná interakcia so vzdialenosťou rastie (ako sila pri rozťahovaní pružiny)


Prof g martinsk katedra jadrovej a subjadrovej fyziky pf upj spi sk nov ves november 2009

Základné interakcie

Silná interakcia

Silná interakcia so vzdialenosťou rastie

(ako sila pri rozťahovaní pružiny)

D-

meson

hadronizácia

D+

meson

r.2004 D.J. Gross, H.D. Wilczek a F. Politzer – Nobelova cena


Prof g martinsk katedra jadrovej a subjadrovej fyziky pf upj spi sk nov ves november 2009

Základné interakcie

Slabá interakcia

nosiče - W+, W-, Z0(ťažké bozóny)

 je zodpovedná za rozpady

 mení typ – vôňu kvarkov a leptónov

Hmota okolo nás sa skladá

z najľahších kvarkov a leptónov,

ktoré sa ďalej nerozpadajú


Rozdelenie element rnych ast c

Rozdelenie elementárnych častíc

Elementárne častice

leptóny

hadróny

Neinteragujú silno, skutočne elementárne

Interagujú silno

baryóny

mezóny

Kvarky, gluóny – farba

Kvarky – 3 farby

8 gluónov líšiacich sa farbou

S láskavým dovolením M.Bombaru

qqq

qq

Napr.

protón(uud)

(ss),


Prof g martinsk katedra jadrovej a subjadrovej fyziky pf upj spi sk nov ves november 2009

Štandardný model

Syntetizuje súčasné predstavy o všetkých EČ a

troch fundamentálnych interakciách

Spin = 1

Higssov bozón ?

Spin = 0

okrem gravitácie


Prof g martinsk katedra jadrovej a subjadrovej fyziky pf upj spi sk nov ves november 2009

Štandardnýmodel

Teória elektroslabej interakcie:

▪ neutrálne prúdy

▪ intermediárne bozóny

 e– Z0   + e–

r.1973 Objav neutrálnych prúdov

r.1974 Akceptovanie teórie

elektroslabých interakcií

r.1979 S.Glashow, S.Weinberg,

A.Salam

NOBELOVÁ CENA

Snímok z bublinovej komory Gargamell


Prof g martinsk katedra jadrovej a subjadrovej fyziky pf upj spi sk nov ves november 2009

Štandardný model

Odkiaľ je hmotnosť?

Prečo niektoré častice nemajú hmotnosť a iné majú veľkú hmotnosť?

Predpoveď:

Higgsov bozón

Bude nájdený na LHC v CERNe?


Prof g martinsk katedra jadrovej a subjadrovej fyziky pf upj spi sk nov ves november 2009

Štandardný model

Ako vzniká

Higgsov bozón


Prof g martinsk katedra jadrovej a subjadrovej fyziky pf upj spi sk nov ves november 2009

Najľahší Higgs


Prof g martinsk katedra jadrovej a subjadrovej fyziky pf upj spi sk nov ves november 2009

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

 • martinov@upjs.sk


Prof g martinsk katedra jadrovej a subjadrovej fyziky pf upj spi sk nov ves november 2009

http://particleadventure.org/particleadventure/

http://vk.upjs.sk/~epog/mc.html


 • Login