ЮРИСТ
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

ЮРИСТ PowerPoint PPT Presentation


  • 115 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ЮРИСТ. Професія    відповідальна, І  в  нашому  житті  нагальна!. . Юрист (від латин. jus — «право») — це фахівець, який має юридичну освіту (вищу чи середню професійну) і професійно розбирається у праві, що знає закони й уміє їх правильно застосовувати.

Download Presentation

ЮРИСТ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5739281

ЮРИСТ

Професія    відповідальна, І  в  нашому  житті

 нагальна!


5739281

.Юрист (від латин. jus— «право»)— це фахівець, який має юридичну освіту (вищу чи середню професійну) і професійно розбирається у праві, що знає закони й уміє їх правильно застосовувати.

Термін «юрист» найчастіше вживається у трьох значеннях: - фахівець з юридичною освітою; - практичний діяч у галузі права; - студент юридичного навчального закладу


5739281

Яку роботу виконує юрист

в сучасному світі?

Поняття «юрист» включає досить

широкий спектр юридичних професій


5739281

Суддя

Адвокат

Прокурор

ЮРИСТ

Юрисконсульт

Слідчий

Нотаріус


5739281

Адвокат (від латин. odvocare— «кликати на допомогу»)— це людина, що обрала своєю професією надання юридичної допомоги.

Основ­не завдання адвоката — усіма законними способами максималь­но ефективно захищати права й законні інтереси довірителя (клієнта).


5739281

Прокурор

(від латин. procurare «наглядати, відати чим-небудь,піклуватися»)—

це головний представник обвинувачення у вчи­ненні злочину.


5739281

Слідчий — це посадова особа органів внутрішніх справ, Служби Без­пеки України, прокуратури

Він провадить попереднє слідство,

тобто здійснює дії, зміст яких полягає

в з'ясуванні обставин здійснення злочину, у пошуку винного

й пред'явленні

йому обвинувачення.


5739281

Суддя— це професійний юрист, який наділений у встановленому порядку відповідними повноваженнями і здійснює від імені держави пра­восуддя, виносить рішення й вироки, визначає покарання осо­бам, що скоїли злочин.


5739281

Нотаріус (відлатин. noyarius— «переписувач, секретар») —

професій­ний юрист, основною функцієюякого є виконаннянотаріальнихдій.


5739281

  • Юрисконсульт (від латин. jurisconsultus— «радник права») — це фахівець, що професійно знається на законодавстві та здійснює правовий супровід комерційної діяльності (будівельної, видав­ничої, транспортної, фармацевтичної, торговельної та ін.) на певному підприємстві.


5739281

Та все ж найкраща із всіх рис,

Це скромно зватися – Юрист.


  • Login