Ekonom k co rafya g r
Download
1 / 69

EKONOMİK COĞRAFYA GİRİŞ - PowerPoint PPT Presentation


 • 286 Views
 • Uploaded on

EKONOMİK COĞRAFYA GİRİŞ. KAYNAKLAR. Tümertekin,Erol, Özgüç Nazmiye, 2009, Ekonomik Coğrafya (küreselleşme ve kalkınma ) Çantay yayınları, İstanbul. Doğanay,Hayati, Özdemir, Ünal, Şahin, Fevzi, 2003, Coğrafyaya Giriş II, Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Aktif Yayınları, Erzurum.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' EKONOMİK COĞRAFYA GİRİŞ' - nituna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ekonom k co rafya g r

EKONOMİK COĞRAFYA GİRİŞ


Kaynaklar
KAYNAKLAR

 • Tümertekin,Erol, Özgüç Nazmiye, 2009, Ekonomik Coğrafya (küreselleşme ve kalkınma ) Çantay yayınları, İstanbul.

 • Doğanay,Hayati, Özdemir, Ünal, Şahin, Fevzi, 2003, Coğrafyaya Giriş II, Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Aktif Yayınları, Erzurum.

 • Harvey, David, 2008, Yeni Emperyalizm, Everest yayınları, İstanbul.

 • Khella, Karam, 2003, Parçalanmış Dünya (Günümüzde Emperyalizm), El yayınevi, İstanbul.

 • Yılmaz, Demet vd, 2006, Kapitalizm, Küreselleşme, Azgelişmişlik, dipnot Yayınları, Ankara.

 • Lacoste, Yves, 2008, Büyük Oyunu Anlamak, NTV yayınları, İstanbul.

 • Gökdere, Ahmet, 2001, Küreselleşmeye genel bir bakış, Ankara Avrupa Çalışmaları dergisi C.1S.1 Ankara. • Ekonomik coğrafya insanın hayatını devam ettirmek için yürüttüğü faaliyetlerin incelenmesini içerir.

 • Ekonomik coğrafyada dünya üzerinde çok çeşitli doğal kaynakların dağılışını ve bu kaynakların insan tarafından kullanılışını konu alan bir bilim dalıdır.

 • Bu nedenle insanın üretim değiştirme ve tüketim etkinliklerinin yeryüzündeki mekansal farklılıklarının incelenmesi ön plandadır.


 • Ayrıca bu mekansal farklılığın ortaya çıkardığı farklı üretim şekillerinin analiz edilmesi, dağılışın incelenmesi, gelecekteki eğilimlerin irdelenmesi tespit edilmesi önem taşımaktadır.

 • İnsan gruplarının kültürel ve sosyal farklılıklara sahip olması ve bu farklılıkların üretim değiştirme ve tüketim etkinliklerinin yeryüzünde farklı mekanlarda çok değişiklikler göstermesi konunun önemini artıran etkendir.


Ekonomi nedir
Ekonomi nedir farklı üretim şekillerinin analiz edilmesi, dağılışın incelenmesi, gelecekteki eğilimlerin irdelenmesi tespit edilmesi önem taşımaktadır.

 • İnsanların yaşabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşüm biçimlerini ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütününü içine alan bir dal (iktisat)

 • Diğer anlamıyla aşırı harcamalardan sakınma, işin en uygun şekilde yapılması


Ekonom k faal yet ned r
EKONOMİK FAALİYET NEDİR farklı üretim şekillerinin analiz edilmesi, dağılışın incelenmesi, gelecekteki eğilimlerin irdelenmesi tespit edilmesi önem taşımaktadır.

 • Ekonomik faaliyet insanların hayatlarını kazanmak için yaptığı veya yürüttüğü faaliyetlerin tümünü kapsar


Ekonomik faaliyet nas l do ar
Ekonomik faaliyet nasıl doğar farklı üretim şekillerinin analiz edilmesi, dağılışın incelenmesi, gelecekteki eğilimlerin irdelenmesi tespit edilmesi önem taşımaktadır.

 • Şu 3 unsur etkilidir.

 • 1. Üretme (geçmişten günümüze)

 • 2. Bölüşme, (azlık , çokluk)

 • 3. Ticaret (azlık ve çokluğun yer değiştirmesinden doğan faaliyet)


Ekonom k faal yetler nelerd r
EKONOMİK FAALİYETLER NELERDİR farklı üretim şekillerinin analiz edilmesi, dağılışın incelenmesi, gelecekteki eğilimlerin irdelenmesi tespit edilmesi önem taşımaktadır.

 • İnsanların yürüttüğü faaliyetler kabaca 3 grup (Sektör) içinde değerlendirilir.

 • 1- TARIM ( PRİMER)

 • 2- SANAYİ (SEKONDER)

 • 3- HİZMETLER (TERSİYER)(4. Kuaterner)


Ekonomik faaliyetlerin etken oldu u alanlar
Ekonomik faaliyetlerin etken olduğu alanlar farklı üretim şekillerinin analiz edilmesi, dağılışın incelenmesi, gelecekteki eğilimlerin irdelenmesi tespit edilmesi önem taşımaktadır.

 • Yukarıda belirtilen faaliyetler yerleşme tipine göre de farklılık göstermektedir.

 • Tarım daha çok kırsal yerleşmelerde ön planda

 • Diğer ikisi ise şehirsel yerleşmelerde ön planda yer alır.


Ekonomik faaliyetlerde farkl l ortaya karan unsurlar
Ekonomik faaliyetlerde farklılığı ortaya çıkaran unsurlar

 • Bu farklılığı yaratan etmenler 2 grupta değerlendirilirler

 • 1. Doğal etmenler: (yükselti, iklim vb)

 • 2. Beşeri etmenler : ( Nüfus, kültür, eğitim seviyesi vb)

 • Bunlar, yerleşmelerin nüfus büyüklüğünü alanların ve yerleşmelerin gelişmelerini, ekonomik yapılarını, pazarı, ticareti, ulaşımı farklı ölçülerde etkilemektedir.


 • Kısaca bir yerin gelişmemesini veya gelişememesini etkiler.

  başka bir ifade ile

 • Doğal etmenler nedeniyle (tarım, sanayi, yerleşme vb açılardan ) hiçbir potansiyel oluşmamakta ( dağlık alanlar, çöllük alanlar, bataklık alanlar, çok soğuk veya çok sıcak alanlar gibi )

 • Yada doğal etmenlerde olumsuzluk olmamasına rağmen beşeri etmenler nedeniyle var olan potansiyel durumun kullanılamaması (kültürel, sosyal veya teknolojik yapı)


N fus da l
Nüfus dağılışı etkiler.

Relief (topograpya)

iklim

Nüfus dağılışını etkileyen faktörler

bitki

kaynaklar

Ulaşım

geçitGeography etkiler.Population

Yoğun nüfuslu alanlar

Seyrek nüfuslu alanlar

insanların yaşadığı yerler

4.Fakir su kaynağı

2. Hafif topografya

Mountain

Forest

8. Step alanlar

3.İyi toprak

Desert

River Valley

9. Az doğal kaynak

5. Bir çok doğal kaynak

10. Yoğun ormanlar

orman

vadi

dağ

çöl


Sparse population in northern high latitudes etkiler.

Dense population in Western Europe

Dense population in India & SE Asia

Dense population around edges of continents

Sparse population in central & west Australia & Northern Africa


Population distribution
Population Distribution etkiler.

 • Where people live?

 • Why they live there (what are the human and physical factors that explain population density and distribution)?

 • A densely populated area of the world is Europe?

 • A sparsely populated area of the world is Amazonia.


Ni in baz alanlar d k n fuslu
Niçin bazı alanlar düşük nüfuslu etkiler.

 • Fiziki – aktif volkan / dağlık alanlar

 • İklim – çok sıcak& az yağmur( Sahara) yadaçok soğuk & kısa büyüme sezonu (N. Canada)

 • Bitki – konifer ormanlar ( N.Eurasia) ve yağmur ormanları

 • Toprak – donmuş toprak– Permafrost (Siberia), ince toprak (Nepal), yıkanmış toprak(Amazon)

 • Su kaynakları

 • Hastalık & böcekler –malarya Central Africa.

 • Kaynaklar

 • İletişim – Amazon, Sahara.

 • Politik – brezilya içleri, yatırımlarda başarısızlık


Ni in baz alanlar yo un n fuslu
Niçin bazı alanlar yoğun nüfuslu etkiler.

 • Fiziki – düz alan ve etrafı volkanlarla çevrilmiş alan (Etna).

 • İklim – fark olmaması( N.Europe) güneşlenme(Costa del Sol) yada kar (Alps).

 • Bitki – çayırlık alanlar

 • Toprak – derin, humus toprak( Paris) and akarsu depoları ( Ganges Delta).

 • Su kaynakları – reliable.

 • Hastalıklar –

 • Kaynaklar – Ruhr.

 • İletişim

 • Politik idari – decisions may affect distribution EPZs or New Towns.

 • Ekonomik –tarımın işçi ihtiyacını karşılayan yoğun nüfuslu sahalar


N fus yo unlu unu etkileyen fakt rler fiziki
Nüfus yoğunluğunu etkileyen faktörler fiziki etkiler.

 • Relief (shape of the land) e.g.. Himalayas – düşük nüfuslu; Nile Delta – yoğun nüfuslu

 • İklim vb merkezi Avustralya – çöl – düşük nüfuslu ; batı Avrupa – yoğun nüfuslu

 • Bitki vb Amazon – seyrek

 • Doğal kaynaklar vb . Kömür – Pennsylvania

 • Su kaynakları

 • Doğal geçit ve ulaşım imkanlarıLocation
Location etkiler.


Sahara africa ni in d k n fus yo unlu una sahip 0 5 insan km2
Sahara (Africa) etkiler.niçin düşük nüfus yoğunluğuna sahip (0-5 insan km2)

 • İklim ; sıcaklık çok yüksek ortalama 30 C üstünde ; oldukça kurak yıllık ortalama yağış 200 mm altında , yüksek buharlaşma oranı

 • Tarımsal problemler ; su yetersizliği ; toprağın tuzluluğu , ulaşım sistemlerinin yetersizliği

 • Yetersiz doğal kaynaklar

 • Sınırlı ve yetersiz sanayisel gelişme

 • Doğal ulaşım rotalarına sahip değil, kıtasal= ihracat ve ithalat limanlarından oldukça uzak


Western europe
WESTERN EUROPE etkiler.


Ni in bat avrupa y ksek n fus yo unlu una sahip 250 500 km2
Niçin batı Avrupa yüksek nüfus yoğunluğuna sahip etkiler.(250-500 km2)

 • İklim ; sıcaklık ; ortalama 5 ile 25 C; yıllık yağış miktarı 600mm üstünde

 • Tarımsal avantaj ; yeterli su kaynakları; verimli topraklar , iyi bir ulaşım sistemi ve bağlantıları

 • Zengin doğal kaynaklar (kömür Ruhr vadisi Almanya )

 • Sanayi gelişimi için sınırsız imkanlar

 • Doğal ulaşım hatlarına kolay bağlantı ; okyanusla liman bağlantıları


Ekonomik co rafya al malar n n nedeni
Ekonomik coğrafya çalışmalarının nedeni etkiler.

 • Ekonomik coğrafya çalışmalarında iki neden ön plana çıkar

 • 1.insan grupları arasındaki sosyal ve kültürel farklar

 • 2.bölgeler ve insanların birbirine bağımlılığı


A nsan gruplar aras ndaki k lt rel ve sosyal farklar
A=İnsan grupları arasındaki kültürel ve sosyal farklar etkiler.

 • 1. kültür nedir

 • Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir.

 • 2.kültürü neler farklılaştırır

 • Yaşanılan çevre şartları (fiziki yapı)

 • Din

 • vb


K lt r neyi etkiler
Kültür neyi etkiler etkiler.

 • Üretim

 • Tüketim

 • Alanları arası ilişkileri

 • Sosyal ve ekonomik yapıyı


K lt r retim ili kileri
Kültür üretim ilişkileri etkiler.

 • Kültürün üretimi etkilemesi bazı potansiyellerin kullanılmamasına neden olurmu

 • Hindistan vb


K lt r t ketim ili kileri
Kültür tüketim ilişkileri etkiler.

 • Alman patates

 • Çin pirinç

 • Türkler ekmek

 • ege zeytinyağı

 • vb


K lt rel farkl l k yery z nde farkl retim ve t ketime neden olur mu
Kültürel farklılık yeryüzünde farklı üretim ve tüketime neden olur mu

 • Ürünsel farklılık ( pirinç , Buğday, Patates vb)

 • Evsel farklılık (ahşap, taş, buz, toprak)

 • Üretim farklılığı ( Taze, Konserve, Kavurma sucuk vb)

 • Üretim tekniğindeki farklılık

 • (Salça = pişirme, kurutma (güneş))

 • (et = dondurma, kavurma (soğuk alan),

 • Pastırma (sıcak alan) vb


K lt rel farkl l k
Kültürel farklılık tüketime neden olur mu

 • üretimde kullanılan araç, gereç, metot konusunda farklılığa neden olur mu.

 • Ekip, dikme, herhangi bir üretim ölçeğinde farklı malzeme ve teknik kullanımı

 • Tarlanın biçilmesi

 • Saman yapılması vb


K lt rel farkl l k1
Kültürel farklılık tüketime neden olur mu

 • Üretim miktarını ve oranını etkiler mi


Sonu ta
sonuçta tüketime neden olur mu

 • Farklı üretim alanları, teknikleri, ve üretim oranları oluşacak

 • İhtiyaçlar farklılaşacak ve başka yerlerden karşılanacaktır (mal çeşitliliği)

 • Diğer bir ifade ile bir tarafta az olan bir nesne diğer yandan bolluk bulunan başka bir alandan karşılanacak ve denge sağlanacaktır. • Yukarıdaki durum sosyal yapı farklılıkları doğuracaktır

 • Çeşitli konulardaki anlayış ve yapı farklılaşacak (arkadaşlık, aile, bazı olaylara bakış tarzı vb ( flört , tüketim miktarı giyim vb)

 • Ekonomik yapı değişecek (zengin- fakir bölge, alan ve kişiler oluşacak)

 • Tüketim yapısı, alışkanlıkları, oranları nı değiştirecek farklılaştıracaktır


B b lgeler ve insanlar n birbirleriyle olan ba ml l
B= bölgeler ve insanların birbirleriyle olan bağımlılığı

 • Yukarıda saydığımız etmenlerden dolayı bölge ve insanlar birbirine bağımlı ve birbirlerini tamamlamaktadırlar. (üretim ve tüketim açısından birbirlerine bağımlı durumdadırlar)


Retim ve t ketim ili kisini etkileyen fakt rler
Üretim ve tüketim ilişkisini etkileyen faktörler bağımlılığı

 • 1.Uzaklık

 • 2.Mali güç (parasal yapı-ekonomik yapı)

 • 3.Nüfus

 • 4.Maliyet

 • 5.Temin alanlarının Farklılaşması


Uzakl k
Uzaklık bağımlılığı

 • Mesafe maliyeti etkiler


Parasal yap mali g
Parasal yapı mali güç bağımlılığı

 • 1.Alım gücü ile mal çeşitliliği

 • 2. Alım gücü mal miktarı

 • 3. Alım gücü mal kalitesi

 • 4. Alım gücü Pazar ilişkisi

 • 5. Alım gücü Pazar kalitesi

 • 6. Alım gücü tüketim ilişkisi


N fus
Nüfus bağımlılığı

 • Tüketim ve üretim açısından önemi

 • 1Nüfus miktarı tüketim ilişkisi

 • 2.Nüfus miktarı tüketim oranı

 • 3. Nüfus miktarı eğitim seviyesi tüketim ilişkisi

 • 4. Nüfus miktarı gelir tüketim ilişkisi

 • 5. yaş grubu tüketim ilişkisi

 • 6. Nüfus miktarı üretim ilişkisi


Maliyet
Maliyet bağımlılığı

 • 1. Maliyet mesafe ilişkisi

 • 2. maliyet ulaştırma sektörü ilişkisi

 • 3. maliyet zaman ilişkisi

 • 4. maliyet imkanlar

 • 5. bilgi ve tecrübe


Temin alanlar n n farkl la mas
Temin alanlarının farklılaşması bağımlılığı

 • Temin alanlarının seçiminde etkili olan faktörler

 • 1. fiyat

 • 2. mesafe

 • 3. Ulaşılabilirlik

 • 4.ulaşım sektör çeşitliliği

 • 5. dini ve kültürel bağlar


Ekonomik co rafya al mas nda hangi y nlerden bak l r
Ekonomik coğrafya çalışmasında hangi yönlerden bakılır

 • Üç yönden değerlendirme yapılır

 • 1. üretim araç ve metotlarının analizi

 • 2. ekonomik faaliyetlerin dağılışının analizi

 • 3.Faaliyetlerin ve kullanılan tekniklerin gelecekteki analizi


1 retim ara ve metotlar n n analizi
1. üretim araç ve metotlarının analizi bakılır

 • Çeşitli ekonomik faaliyetleri detaylı olarak incelemek için bu işlemin yapılması gerekmektedir.

 • Ormandan ağaç çıkartılması

 • Madenlerin işletilmesi

 • Vb

 • Faaliyetler her yerde değişik araç ve metotlar kullanılmaktadır.


1 retim ara ve metotlar n n analizi1
1.üretim araç ve metotlarının analizi bakılır

 • Bütün bu değişimde

 • 1. fiziki faktörler

 • 2. beşeri faktörler

 • Önemli rol oynamaktadır.


1 retim ara ve metotlar n n analizi fiziki fakt rler
1.üretim araç ve metotlarının analizi bakılırFiziki faktörler

 • Üretim ve tüketim açısından etkilidir. Tarım, ulaşım , sanayi, madencilik vb. gibi tüm faaliyetler etkilenir.

 • 1. iklim

 • 2. topografya

 • 2. toprak yapısı

 • 3. hammadde rezervi vb


1 retim ara ve metotlar n n analizi klim ko ullar s cak so uk l man
1.üretim araç ve metotlarının analizi bakılırİklim koşulları (sıcak-soğuk- ılıman)

 • 1. üretim ölçeğini

 • 2. üretim tarzını

 • 3. teknoloji kullanımını


1 retim ara ve metotlar n n analizi topografya
1.üretim araç ve metotlarının analizi bakılırTopografya

 • Dağlık

 • Ovalık vb alanlar


1 retim ara ve metotlar n n analizi toprak yap s
1.üretim araç ve metotlarının analizi bakılırToprak yapısı

 • Toprak özellikleri vb

 • Tarımı

 • yerleşmeyi

 • sanayiyi direk etkiler


1 retim ara ve metotlar n n analizi hammadde rezervi
1.üretim araç ve metotlarının analizi bakılırHammadde rezervi

 • Mesela madencilik kullanılan teknikler ve çalıştırılmasında

 • Hammadde rezervi

 • Arazi yapısı

 • Teknik düzey

 • İstek

 • İşletmenin açık, kapalı (galeri ) işletme tipi olmasında önemli etkenlerdir


1 retim ara ve metotlar n n analizi be eri fakt rler
1.üretim araç ve metotlarının analizi bakılırBeşeri faktörler

 • Kültürel yapı

 • Sosyal yapı

 • Teknik bilgi düzeyi

 • Yaşanılan ülkenin gelişmişlik durumu


2 ekonomik faaliyetlerin da l n n analizi
2. Ekonomik faaliyetlerin dağılışının analizi bakılır

 • Tarımsal ve sanayi etkinliklerinin yer aldığı lokasyonların değerlendirilmesi

 • Bu ilişkide pek çok faktör hesaba katılmalıdır

 • 1. üretim türünün dağılışı

 • 2. uygulanan metot ve teknik (zaman içinde değişime uğrayabilir.


2 ekonomik faaliyetlerin da l n n analizi1
2. Ekonomik faaliyetlerin dağılışının analizi bakılır

 • Mesela tarımsal ürün veya tomruk üretimi geniş ölçüde iklim koşullarına, toprak yapısına, fiziki faktörlere bağlı olmasına rağmen Pazar ve ulaşım imkanları önemli ölçüde rol oynar. Zira doğal kaynaklar ve nüfus yeryüzünde dengeli bir şekilde dağılmamıştır. Bu nedenle yeryüzünün değişik bölgelerinde ve alanlarında değişik türde tarım ve sanayi etkinlikleri sürdürülmektedir.


3 faaliyetlerin ve kullan lan tekniklerin gelecekteki e ilimin analizi
3. Faaliyetlerin ve kullanılan tekniklerin gelecekteki eğilimin analizi

 • Faaliyetlerin ve kullanılan tekniklerin gelecekteki eğiliminin ne olacağı bilinmelidir.

 • Değişimin nedenleri

 • 1. teknik gelişmeler (bilimsel vb)

 • 2. nüfus artışı ( kaynakları zorluyor)

 • 3. şehirleşmenin vb artışlar


N fus art
Nüfus artışı eğilimin analizi

 • Nüfusun artışı ihtiyaçların fazlalaşması alanların sınırlılığı daha fazla ürün alma çabaları

 • 1. yeni teknolojilerin gelişimini tetikliyor.


Ehirle menin art
Şehirleşmenin artışı eğilimin analizi

 • Nüfusun artışı ile birlikte ulaşımda gelişmeler şehirleşmeyi artırıyor böylece değişim ve yeni tekniklerin kullanımı baskılar sonucu daha da artıyor


Faaliyetlerin ve kullan lan tekniklerin gelecekteki e ilimin analizi
Faaliyetlerin ve kullanılan tekniklerin gelecekteki eğilimin analizi

 • TEKNİK GELİŞMELER

 • Zaman içinde bilimsel gelişmelerle ortaya çıkan değişim tüm sektörleri etkilemektedir,

 • Mesela sanayide yer seçimi

 • 1.su kenarları

 • 2.18 yy öncesi orman alanları

 • 3. 18 yy sonrası kömür havzaları

 • 4. petrolün kullanımı serbestlik

 • 5. hidroelektrik daha fazla serbestlik


 • Mesela demir çelik sektörünün gelişimi ulaşım üzerine etki yapmış

 • 1. ilk önceleri denizyolu olan ulaşım

 • 2. demiryolu ile birlikte karaya kaymış

 • Böylece iç kesimlerle olan bağlantı artmış hem hammadde alanları hem de Pazar alanları daha da gelişmiştir


 • Aynı şekilde tarım üzerine etki yapmış

 • 1. geleneksel yöntemlerle yapılıyordu

 • 2. sonra makineli tarım üretimi geliştirdi.

 • Kimyasal gelişmelerle Doğal ürünler yerine sentetik ürünler üretilmeye başlandı

 • 1. Doğal gübre yerine kimyevi gübre (Şili güherçilesi )

 • 2. doğal kauçuk yerine yapay

 • 3.doğal ipek yerine yapay ipek

 • 4.doğal mantar (mantar ağacı) yerine yapay mantar vb


B yle bir de i im
Böyle bir değişim üzerine etki yapmış

 • 1. önceden gelişmiş bir alanı birden bire sıfıra indirebilir. (sektörün Pazar alanı, hammadde alanı değişebilir.)

 • Odundan

 • Kömüre

 • Petrole geçişin

 • Bunlara sahip olan ülkelerin veya yerlerin durumunu değiştirmesi gibi

 • Bugün petrolü bulunan ülkelerin petrolü bittiğinde durumları ne olacak


 • Yeni değişimler ile eskilerin farklılaşması, üzerine etki yapmış

 • Tarihi ipek yolu ve üzerinde yer alan kentlerin bugünkü durumu,

 • Önceden gelişmiş olan yerlerin yeni gelişmelerle birlikte son bulması (Ankara’da tiftik dokumacılığının bitişi)


Nceden hi bir geli me olmayan alan birden bire n plana kabilir
Önceden hiçbir gelişme olmayan alan birden bire ön plana çıkabilir.

 • Demir ve çelikle birlikte ülkelerin ekonomisi farklılaştı demir ve kömür havzaları olan ülkeler sanayileşmeye başladı.

 • Ulaşımdaki gelişmeler ile değişimler oldu vb


K saca
Kısaca çıkabilir.

 • Ekonomik faaliyetlerin çeşidi

 • Ekonomik faaliyetlerin dağılışı farklılaştı

 • bu durum daha da sürerek devam edecektir.


ad