Zagro enia rodowiska
Download
1 / 22

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA . Karolina Machalska III E . . SMOG KWAŚNE DESZCZE - KWAŚNE OPADY EFEKT CIEPLARNIANY- EFEKT SZKLARNIOWY DZIURA OZONOWA . SMOG. Nazwa powstała z dwóch angielskich słów smoke - dym, fog -mgła Nienaturalne zjawisko spowodowane działalnością człowieka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA ' - nitsa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zagro enia rodowiska

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA

Karolina Machalska

III E


.

 • SMOG

 • KWAŚNE DESZCZE - KWAŚNE OPADY

 • EFEKT CIEPLARNIANY- EFEKT

  SZKLARNIOWY

 • DZIURA OZONOWA


SMOG

 • Nazwa powstała z dwóch angielskich słów smoke- dym, fog-mgła

 • Nienaturalne zjawisko spowodowane działalnością człowieka

 • Mieszanina dymu i mgły utrzymująca się bardzo nisko nad Ziemią

 • Powstaje poprzez dużą emisje zanieczyszczeń do atmosfery przy bezruchu powietrza i inwersji temperatury ( wzrost temperatury wraz z wysokością)

 • Przeważnie występuje w dużych ośrodkach miejskich i przemysłowych


Smog londy ski a kalifornijski
Smog londyński a kalifornijski

 • Smog londyński (zimny, kwaśny)- powstaje z wilgotnym klimacie, zimą (temp. -5-5*C). Jego toksyczność wynika głównie z obecności tlenków siarki i węgla które pochodzą ze spalania paliw kopalnych.

 • Smog kalifornijski (fotochemiczny, utleniający)- powstaje w upalne w dni (temp.24-35*C ) przy dużym nasileniu ruchu samochodowego. Czynnikami toksycznymi są tlenki azotu, ozon, węglowodoru które ulegają przemianą fotochemicznym.


Choroby i smog
Choroby i smog

 • Wpływa na rozwój czynników alergizujących

 • Niewydolność oddechową

 • Paraliż układu krwionośnego

 • Podrażnienia skóry

 • Powoduje korozję w środowisku.

 • Opady deszczu, śniegu mgły, krup śnieżnych oraz sadzi o niskim zawartości pH (poniżej 5,6 tzn. kwaśne ), niskie pH spowodowane jest głównie obecnością silnych kwasów siarkowego i azotowego.

 • Trudno zauważyć go „gołym okiem”

 • Połączenie wody z pochłoniętymi z powietrza gazami (dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór) wyprodukowanych przez działalność człowieka jak i naturalny

 • Szybkie i swobodne przemieszczanie się szkodliwych substancji


Kwa ne opady w rodowisku
KWAŚNE OPADY W ŚRODOWISKU

 • Niszczenie lasów (szczególnie iglastych)

 • Obumieranie roślin ( porosty jako bio-wskaźniki)

 • Zakwaszanie wód powierzchniowych (strumienie, rzeki na terenach zalesionych)

 • Zastopowanie rozmnażania ryb oraz ptaków żyjących nad wodą

 • Uszkodzenie budynków,

  pomników, zabytków

 • Rozwój w glebach toksycznego

  glinu oraz wymywanie

  substancji odżywczych


Chorobotw rcze wp ywy kwa nego deszczu
CHOROBOTWÓRCZE WPŁYWY KWAŚNEGO DESZCZU

 • Atakują nasz układ nerwowy i krwionośny oraz wydalniczy

 • Dolegliwości oddechowe

 • Bóle głowy, oczu, gardła

 • Rozwój chorób nowotworowych

 • Rozwój chorób psychicznych (Alzheimera)


St enia pozczeg lnych tlenk w
STĘŻENIA POZCZEGÓLNYCH TLENKÓW

Średnioroczne wartości zanieczyszczenia powietrza w porównaniu z normą (górna linia)
.

GAZY CIEPLARNIANE

 • Lotne substancje które zatrzymują i magazynują energie cieplną i przekazują ją w postaci promieniowania podczerwonego

 • Naturalne substancje występujące w środowisku raz z tymi które wytworzył człowiek

 • Duży udział pary wodnej oraz dwutlenku węgla

 • Średni czas życia związków silnie absorbujących promienie wyprodukowanych przez działalność człowieka to nawet 50 000lat

 • Rozpad ozonu w tlen przy obecności freonów czego skutkiem jest dziura ozonowa


Konsekwencje ocieplenia klimatu
KONSEKWENCJE OCIEPLENIA KLIMATU

 • Wzrost średniej temperatury powietrza oraz wilgotności

 • Ogrzanie wód w morzach i oceanach

 • Przesuniecie stref klimatycznych ku biegunom (nowe warunki klimatyczne, klęski żywiołowe )

 • Zmiana systemu prądów morskich

 • Wyginięcie fauny oraz flory

 • Brak urodzajnych gleb

 • Głód na świecie

 • Śmierć wielu osób z powodu klęsk żywiołowych


Rozwi zania problemu
ROZWIĄZANIA PROBLEMU

 • Segregacja śmieci i używanie surowców wtórnych

 • Zmniejszenie wydzielania energii

 • Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii

 • Przemyślane wykorzystanie energii wydzielanej przez ciepłownie i elektrownie

 • Korzystanie z publicznych środków transportu oraz rowerów

 • Zaprzestanie wycinania lasów i wypalania ich pozostałości

 • Sadzenie nowej roślinności

 • Współpraca wszystkich państw
Rozpad cz steczek
ROZPAD CZĄSTECZEK

1) i 2) Atomy chloru uwalniane z rozpadającej się cząsteczki freonu „atakują” cząsteczkę ozonu i odrywając jeden atom tlenu pozostawiają cząsteczkę „normalnego” tlenu.

3) Związek chloru i tlenu nie jest zbyt trwały, atom tlenu odrywa się i przyłącza do innej cząsteczki ozonu.

4) Powstają 2 cząsteczki tlenu. Tak więc 2 cząsteczki ozonu stają się 3 cząsteczkami tlenu.


Powstawanie dziury ozonowej nad antarktyd
POWSTAWANIE DZIURY OZONOWEJ NAD ANTARKTYDĄ

Mimo, że największa emisja gazów niszczących ozon produkowana jest w półkuli północnej to największe spustoszenie sieją one w strefie arktycznej. Dzieje się to przez różnice ciśnienia, wprowadzenie w ruch i przenoszenie przez prądy powietrzne na dalekie odległości szkodliwych substancji. W okresie kiedy na półkuli północnej zaczyna się wiosna na Antarktydzie zaczyna panować noc polarna wówczas tworzy się regularny, stabilny trwający pół roku wir w którym powietrze krąży wokół bieguna południowego. Masy powietrza są wtedy odizolowane od powietrza równikowego zawierającego wysokie stężenie ozonu atmosferycznego.


Skutki niszczenia warstwy ozonowej
SKUTKI NISZCZENIA WARSTWY OZONOWEJ

 • Zmniejszenie efektywności pochłaniania promieniowania UV

 • Przenikanie przez wodę promieni czego skutkiem jest wymieranie wrażliwych organizmów roślinnych oraz zwierzęcych produkujących plankton

 • Zanik rybołówstwa

 • Niszczenie roślin uprawnych (zbóż), co prowadzi do głodu na świeci

 • Zmniejszenie odporności systemu immunologicznego oraz odporności na infekcje i choroby,

 • Liczne choroby oczy (zaćma), oraz szybkie starzenie się skóry


Bibliografia
Bibliografia

 • www.google.pl

 • www.wikipedia.pl

 • www.biologia.xiv-lo.krakow.pl

 • www.ekoproblemy.2ap.pl

 • http://www.wiking.edu.pl

 • Słonik szkolny EKOLOGIA


Ptzygotowa a

PTZYGOTOWAŁA

KAROLINA MACHALSKA

IIII


ad