ko saka draugiem lv
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ko saka draugiem.lv?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Ko saka draugiem.lv? - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Ko saka draugiem.lv?. administratīvajā tiesā piedzīvosiet visbrīnišķīgākās dēkas jo zemāka instance, jo biežāk pārņem sajūta, ka vairs nav objektīvās izmeklēšanas spriedumā neparādās argumentācija būtiskām lietām; kāpēc – atliek tikai minēt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ko saka draugiem.lv?' - nitsa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ko saka draugiem lv
Ko saka draugiem.lv?

.

 • administratīvajā tiesā piedzīvosiet visbrīnišķīgākās dēkas
 • jo zemāka instance, jo biežāk pārņem sajūta, ka vairs nav objektīvās izmeklēšanas
 • spriedumā neparādās argumentācija būtiskām lietām; kāpēc – atliek tikai minēt
 • tiesvedība ir nelabvēlīga uzņēmējam lielā laika zaudējuma dēļ – neefektivitāte
 • žēl zaudētā laika

a D

ko saka draugiem lv1
Ko saka draugiem.lv?
 • būtu stulbi tiesāties savā pilsētā, bet dažas lietas Rīgā patika brīvā procesa dēļ
 • varēja jauki padiskutēt, bet formālā puse spēlē daudz lielāku lomu nekā būtība
 • pirmajā instancē trūkst izpratnes par publisko un privāto tiesību nošķiršanu
 • administratīvā tiesa ir pārvaldes mazspējas radīta juridiski ģenētiska kļūda
 • vienaldzība

a D

ko saka draugiem lv2
Ko saka draugiem.lv?
 • kamēr izskata vienu lietu līdz kasācijai, normatīvais regulējums jau mainīts
 • vismaz dažās sēžu zālēs žalūzijas prasās
 • neviennozīmīgās lietās nevaru sagaidīt ko saka tiesa un esmu spiesta turpināt tādus pieņemt
 • dažādu principu neviennozīmīga piemērošana
 • cilvēki par maz zina kā ar šīm tiesām apieties
 • valsts tiesības stāv augstāk par cilvēka tiesībām

a D

ko saka draugiem lv3
Ko saka draugiem.lv?
 • mediācija noteikti labāka
 • mans tiesu nams man ir tālāk nekā Rīga
 • noslogotība valsts pārvaldes masveida debīlisma dēļ
 • par to es domāšu rīt, labi? (šodien, te?)
 • liekas, ka tiesa pirms sēdes vispār nav iepazinusies ar lietu, jo ātrāk beigsi, jo labāk
 • vajadzētu ātrāk dabūt 1.instanci

a D

ad atruna
aD atruna
 • Nekas no šajos slaidos minētā nav attiecināms uz konkrētu administratīvās tiesas spriedumu vai kādu administratīvās tiesas amatpersonu.
 • Visas iespējamās sakritības ir nejaušas un tikai šķietamas.
 • Nekā personīga.
administrat vo tiesu procesa attiecin m ba
Administratīvo tiesu procesa attiecināmība
 • jeb
 • paralēlās jurisdikcijas,
 • “pelēkās zonas” &
 • “melnie caurumi”
paral l s jurisdikcijas i sodi
Paralēlās jurisdikcijas I (sodi)
 • Administratīvais sods kā “mazais” kriminālsods
 • Kura procedūra sodīšanai piemērotāka:
  • nevainīguma prezumpcija vai
  • vainojamā pienākums sadarboties?
 • Kurš efektīvāk uzturēs valsts apsūdzību tiesā:
  • prokurors vai policists ?
 • Kāds ir soda mērķis? Vai tas var būt anonīms?
 • Administratīvais process un kriminālprocess?

a D

paral l s jurisdikcijas i sodi1
Paralēlās jurisdikcijas I (sodi)
 • Administratīvā pārkāpumu kodeksa un administratīvā procesa likuma kolīzija
  • kura tiesību norma ir “stiprāka” ?
 • Satversmes tiesa ~ privātpersonai labvēlīgākā
 • APL 15 (9) = saduroties jaunākai visparējai un vecākai speciālai tiesību normai, piemēro to, kas atbilst tiesību sistēmai (kurai ☺/☻ ?)
 • Bet ja APK regulējums nonāk acīmredzamā pretrunā vispārējam tiesību principam?

a D

paral l s jurisdikcijas ii priv tties bas
Paralēlās jurisdikcijas II (privāttiesības)
 • intelektuālā īpašuma strīdi (kurā pusē ir valsts?)
 • firmas nosaukums (arī partijas, biedrības u.c)
  • jāļauj komersantiem pašiem izstrīdēties vai
  • aizsargāt citu komersantu intereses?
 • Komersantu strīdi (daļas, paraksta tiesības u.c):
  • cik tālu var jaukties privāttiesiskos strīdos?
 • Vai ierobežot zaudējuma atlīdzinājuma prasību?

a D

paral l s jurisdikcijas iii konstitucion l judikat ra
Paralēlās jurisdikcijas III (konstitucionālā judikatūra)
 • Vai Satversmes tiesai iespējama judikatūra?
 • Vai Satversmes tiesai var piederēt tiesību normu kolīziju izšķiršanas monopols?
 • Kā nošķirt tās ekskluzīvo kompetenci?
  • suverenitāte (Lisabonas līgums)?
  • globāla starptautiska paraža?
  • vispārējs tiesību princips?

a D

pel k zona i
Pelēkā zona I
 • Tiesību zinātne kā viena no sociālām zinātnēm (teorijas un prakses vienotība)
 • Konstitucionālās un administratīvās tiesības
 • Administratīvās un valststiesības
  • kas nosaka “robežu”?
  • vai ir vienīgais pareizais risinājums?
  • kā noteikt blaknes?

a D

pel k zona ii blakne
Pelēkā zona II (blakne)
 • disciplinārsodi
  • mazie (piezīme 4%, rājiens 86%)
  • “vidējie” sodi (pazeminājums, neatbilstība, algas samazināšana u.tml) 35%
  • lielie jeb bargie (atlaišana) 6%
 • Administratīvais akts vai iekšējs pārvaldes lēmums?
 • “totālās” cilvēktiesību aizsardzības sekas

a D

pel k zona iii blakne
Pelēkā zona III (blakne)
 • Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana juridiskā forma
  • faktiskā rīcība (izziņa) vai
  • administratīvais akts ?
 • Vai privātpersonas procesuālā aizsargātība ir pieaugusi?
 • Vai valsts pārvalde tapusi efektīvāka?

a D

privatiz cija varb t izmantot iesp ju paklus t
Privatizācija(varbūt izmantot iespēju paklusēt?)
 • Vai indivīds, kuram ir subjektīva tiesība uz gala rezultātu var pietiekami efektīvi sevi aizstāvēt? (Ventspils, bet ne tikai)
 • Vai privatizācijas procedūra ir godīga un vai tas vispār ir administratīvais process?
 • Vai ir prātīgi pēc šodienas spēles noteikumiem vērtēt vakardienas procesu?
 • Vai nekustamā īpašuma dāvināšana ir tikumiska ?

a D

melnie caurumi i konkursi
Melnie caurumi I (konkursi)
 • Tiesiskā valstī valsts pārvalde pakļauta tiesu varas uzraudzībai
 • Vai administratīvais process aptver visu valsts pārvaldes darbību kas skar personu?
 • Amata konkursā indivīdam ir tiesība uz procesuālo taisnīgumu
 • Kā tiesa var to vērtēt, ja nepieņem lietu izskatīšanai?

a D

melnie caurumi ii pa vald bas
Melnie caurumi II (pašvaldības)
 • Pašvaldību izdoto vispārobligāto tiesību normu tiesiskuma pārbaude (pirmspārbaude, pēcpārbaude)
 • Kāpēc ne administratīvajā tiesā? (termiņi, pieteicēji, apturēšana)
 • Kas veic FKTK, SPRK, Latvijas Bankas, Rīgas ostas u.tml izdoto vispārobligāto tiesību normu tiesiskuma pēcpārbaudi?

a D

melnie caurumi iii v l anas
Melnie caurumi III (vēlēšanas)
 • Vēlēšanu tiesību cenzi (pagaidu, dabiskie)
 • Vēlēšanu rezultātu pārsūdzēšana tiesā
 • Brīvas vēlēšanas = brīva gribas izpausme + brīva gribas formēšana (demokrātiska iekārta)
 • Aģitācijas ierobežojumi un to pārkāpumu novēršana (KNAB, policija, NRTP, LTV)
 • Kurš un kad var iesniegt pieteikumu tiesā un prasīt pagaidu noregulējumu?

a D

galven probl ma laiks
Galvenā problēma (laiks)
 • Lietas (ne-)skatīšanas termiņi ir pārāk ilgi (sākotnējais ātrums cerēts max 1½ gadi)
 • Procesuālās ekonomijas robežas & riski
 • Tiesnešu skaits vai tiesnešu palīgu loma?
 • Rakstveida procesa veicināšana
 • Speciālās tiesas vai tiesnešu specializācija?
 • Nākotnes tiesu iestādījumu redzējums
 • Izmantot XXI gadsimta sakaru līdzekļus

a D

ko saka draugiem lv4
Ko saka draugiem.lv?

.

 • administratīvajā tiesā piedzīvosiet visbrīnišķīgākās dēkas
 • jo zemāka instance, jo biežāk pārņem sajūta, ka vairs nav objektīvās izmeklēšanas
 • spriedumā neparādās argumentācija būtiskām lietām; kāpēc – atliek tikai minēt
 • tiesvedība ir nelabvēlīga uzņēmējam lielā laika zaudējuma dēļ – neefektivitāte
 • žēl zaudētā laika

a D

ko saka draugiem lv5
Ko saka draugiem.lv?
 • būtu stulbi tiesāties savā pilsētā, bet dažas lietas Rīgā patika brīvā procesa dēļ
 • varēja jauki padiskutēt, bet formālā puse spēlē daudz lielāku lomu nekā būtība
 • pirmajā instancē trūkst izpratnes par publisko un privāto tiesību nošķiršanu
 • administratīvā tiesa ir pārvaldes mazspējas radīta juridiski ģenētiska kļūda
 • vienaldzība

a D

ko saka draugiem lv6
Ko saka draugiem.lv?
 • kamēr izskata vienu lietu līdz kasācijai, normatīvais regulējums jau mainīts
 • vismaz dažās sēžu zālēs žalūzijas prasās
 • neviennozīmīgās lietās nevaru sagaidīt ko saka tiesa un esmu spiesta turpināt tādus pieņemt
 • dažādu principu neviennozīmīga piemērošana
 • cilvēki par maz zina kā ar šīm tiesām apieties
 • valsts tiesības stāv augstāk par cilvēka tiesībām

a D

ko saka draugiem lv7
Ko saka draugiem.lv?
 • mediācija noteikti labāka
 • mans tiesu nams man ir tālāk nekā Rīga
 • noslogotība valsts pārvaldes masveida debīlisma dēļ
 • par to es domāšu rīt, labi? (šodien, te?)
 • liekas, ka tiesa pirms sēdes vispār nav iepazinusies ar lietu, jo ātrāk beigsi, jo labāk
 • vajadzētu ātrāk dabūt 1.instanci

a D