โดย อ.ปริญญา น้อยดอนไพร V.15-12-2011 - PowerPoint PPT Presentation

V 15 12 2011
Download
1 / 11

  • 163 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Data Communications and Networks) บท ที่ 5 โปรโตคอล TCP/IP หนังสืออ้างอิง เอกสิทธิ์ วิริยจารี. (2548 :62 ). เรียนรู้ ระบบเน็ตเวิร์กจากอุปกรณ์ของ Cisco ภาคปฏิบัติ. -- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด ยูเคชั่น. โดย อ.ปริญญา น้อยดอนไพร V.15-12-2011.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

โดย อ.ปริญญา น้อยดอนไพร V.15-12-2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V 15 12 2011

(Data Communications and Networks)

5 TCP/IP

. (2548:62). Cisco

.--: .

. V.15-12-2011


V 15 12 2011

  • TCP/IP

  • Tree Way Handshake

  • (port number)

  • ARP (Address Resolution Protocol)

  • ICMP (Internet Control Message Protocol)


V 15 12 2011

OSI Model TCP/IP OSI Model TCP/IP 5

Network 3 OSI Model

Transport Layer 2 TCP (Transmission Control Protocol) UDP (User Datagram Protocol)

TCP


V 15 12 2011

IP (Internet Protocol)

Network Interface Layer TCP/IP

TCP ()


V 15 12 2011

TCP Transport

TCP Segment

Connection-Oriented Three Way Handshake

Sequence Number (SEQ) TCP Segment TCP Segment (Acknowledgement: ACK) TCP Segment

TCP ()


V 15 12 2011

ACK

ACK TCP Segment (retransmission) ACK Error Recovery TCP (Reliability)

ACK ACK TCP Segment ACK TCP Segment TCP Segment (ACK) TCP Segment

TCP ()


V 15 12 2011

TCP Segment Window Size Window Size ACK

IP

IP

TCP ()


Three way handshake

Three Way Handshake


Three way handshake1

TCP SYN (Synchronize) TCP SYN ACK

Window Size Sequence Number (Seq)

Three Way Handshake ()


V 15 12 2011

Q/A


  • Login