ad pr ce esk republiky krajsk pobo ka v ostrav kontaktn pracovi t ostrava
Download
Skip this Video
Download Presentation
Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Ostravě kontaktní pracoviště Ostrava

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Ostravě kontaktní pracoviště Ostrava - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Ostravě kontaktní pracoviště Ostrava. Změny s ohledem na reformu a možnosti spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi. „Krádež času patří mezi nejhorší zločiny. Přesto je naprosto beztrestná .“ Lech Przeczek. Statistiky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Ostravě kontaktní pracoviště Ostrava' - nissim-hewitt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ad pr ce esk republiky krajsk pobo ka v ostrav kontaktn pracovi t ostrava

Úřad práce České republikyKrajská pobočka v Ostravěkontaktní pracoviště Ostrava

Změny s ohledem na reformu a možnosti spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi

slide2

„Krádež času patří mezi nejhorší zločiny.

Přesto je naprosto beztrestná.“

Lech Przeczek

statistiky
Statistiky

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti v MSK

Tok evidované nezaměstnanosti v MSK

sm r ve ejn ch slu eb zam stnanosti v dob krize
Směr veřejných služeb zaměstnanosti v době krize

Legislativní nástroje (§209 zákoníku práce – tzv. částečná nezaměstnanost)

 • v průběhu roku 2009 využilo 850 zaměstnavatelů
 • náhrada mzdy poskytnuta 37 tisícům zaměstnancům

Snaha hledat volná pracovní místa mimo soukromý sektor

 • příspěvek na tvorbu veřejně prospěšných prací
 • zaměření na nezaměstnané s žádnou nebo nízkou kvalifikací
 • krátkodobý nástroj
 • r. 2008 – 15.131 VPP, r. 2009 – 20.961 VPP

Zdroje EU (ESF)

 • RESTART
 • ŠKOLENÍ JE ŠANCE
 • VZDĚLÁVEJTE SE!
  • decentralizovaná forma
  • Podpořeno přes 3. 000 zaměstnavatelů
  • Zapojeno více než 180. 000 zaměstnanců
dlouhodob nezam stnanost v praxi
Dlouhodobá nezaměstnanost v praxi
 • Hlavní důsledky
  • sociální izolace
  • ztráta sociálních kontaktů
  • vyloučení z trhu práce
  • vytváření alternativních životních strategií
  • nelegální práce (finanční úniky státu)
  • sociálně-patologické jevy
  • předlužení – významná demotivační složka
  • chudoba
 • Riziko chudoby a sociální exluze tvoří zejména :
   • dlouhodobá nezaměstnanost
   • opakovaná nezaměstnanost
   • kumulace nezaměstnanosti v domácnosti
soci ln reforma i
Sociální reforma I.

duben 2011 – vznik ÚP ČR (zákon č. 73/2011 Sb.)

 • Jednotné výplatní místo
   • sjednocení procesu výplaty nepojistných sociálních dávek
 • Karta sociálních systémů
   • tři funkce: identifikační, autorizační a dobrovolnou platební
 • Nezaměstnanost
  • změna podmínek pro vznik nároku na PvN
  • zpřísnění podmínek pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání
  • veřejná služba
  • zvolená rekvalifikace
  • sdílené zprostředkování zaměstnání
ast p iny nez jmu a p stup k jejich e en
Časté příčiny nezájmu a přístup k jejich řešení
 • Nedůvěra či nezájem?
   • identifikace zástupných problémů
   • návrh konkrétních opatření k dosažení změny – slouží současně jako zpětná vazba pro ověření zájmu spolupracovat
 • Zájem o práci vs. nezájem „pracovat na sobě“
  • motivace jako součást práce s klientem
 • Nereálné nebo žádné představy o pracovním uplatnění
  • mnohdy odvislé pouze od výše nabízeného příjmu
  • intervence v přiměřeném časovém horizontu
 • Aktivita závislá na rodinné, sociální a finanční situaci
   • individuální přístup k rozklíčování a řešení jednotlivých problémů
 • Podpora rozvoje či „represe“?
   • prostor pro těsnější spolupráci s NNO
slu by p r
Služby ÚP ČR
 • Poradenské služby občanům pro:
  • zprostředkování zaměstnání
  • volbu povolání
  • volbu rekvalifikace
 • Uchazečům o zaměstnání:
  • zprostředkovává vhodné zaměstnání
  • zaměstnání
  • vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci
  • může zabezpečit rekvalifikaci, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu
  • práce
  • může poskytnout příspěvek na zřízení společensky účelného
  • pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti
 • Zaměstnavatelům:
  • poskytuje příspěvky APZ
  • poskytuje poradenské a informační služby v oblasti pracovních příležitostí
moravskoslezsk pakt zam stnanosti
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
 • Dohoda o partnerství - Moravskoslezský kraj, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajská hospodářská komora MSK a Regionální rada Regionu soudržnosti Moravskoslezsko
 • Cíle:
 • podpořit růst zaměstnanosti v kraji
 • přispět k efektivnímu čerpání finančních prostředků z evropských fondů
 • získané zkušenosti budou nabídnuty k využití i do jiných krajů České republiky,
 • a to ve spolupráci se spolupracujícími ministerstvy
 • Stanoveno 5 priorit:
 • Více a lepších pracovních míst
 • Technická a řemeslná excelence
 • Kvalitní služby
 • Podnikavost a kreativita
 • Zaměstnanost pro všechny, kdo chtějí
slide14

Děkuji Vám za pozornost

ÚP ČR – krajská pobočka v Ostravě

Kontaktní pracoviště Ostrava

Pavel Zdražila

[email protected]

ad