Reach jeho dopady na pr mysl obzvl t msp aktivity schp r ladislav nov k
Download
1 / 12

REACH jeho dopady na průmysl, obzvláště MSP aktivity SCHP ČR Ladislav Novák - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

RESPONSIBLE CARE. REACH jeho dopady na průmysl, obzvláště MSP aktivity SCHP ČR Ladislav Novák. Svaz chemického průmyslu ČR Praha, 22.03.2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' REACH jeho dopady na průmysl, obzvláště MSP aktivity SCHP ČR Ladislav Novák' - nishi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Reach jeho dopady na pr mysl obzvl t msp aktivity schp r ladislav nov k

RESPONSIBLE

CARE

REACH jeho dopady na průmysl, obzvláště MSPaktivity SCHP ČRLadislav Novák

Svaz chemického průmyslu ČR Praha, 22.03.2006

22. 3. 2006 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA 1


Reach historie a v voj

RESPONSIBLE

CARE

REACH, historie a vývoj

 • Hlavní záměry

 • Bílá kniha 2001

 • Internetová diskuse

 • Návrh komise

22. 3. 2006 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA 2


Schp r a dopadov studie

RESPONSIBLE

CARE

SCHP ČR a dopadové studie

 • Přehled provedených studií

  MPO 12-2003, MŽP 2-2005, JRC-IPPC 4-2005 – partner VUOS, a.s. ,

  MPSV 12-2005 – partner Arthur D Little

  Zveřejněno na webových stránkách SCHP ČR a předáno jako podkladový materiál prac. skupině AdHocWG Rady.

 • Jejich výsledky a kvantifikace dopadů na průmysly

  Počet látek:

  ČR: cca 1 000

  EU: cca 30 000

  Náklady:

  Náklady přímé: ČR cca 7-11 mld. Kč

  Náklady nepřímé: ČR cca desetinásobek přímých nákladů

  Ohrožení chemického i navazujících průmyslů

 • Nejhorší výhled pro MSP a výrobce chemických specialit

22. 3. 2006 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA 3


RESPONSIBLE

CARE

Výsledky studie Svazu chemického průmyslu České republiky a Arthur D. Little

Dopady zavedení REACH budou mít velmi závažný vliv na zaměstnanost a zároveň velmi negativně ovlivní výkonnost české ekonomiky jako celku

Konečné výsledky

Výstupy studie dopadů REACH na zaměstnanost

 • Nárůst nezaměstnaných z chemického průmyslu

 • Nárůst nezaměstnaných včetně zpracovatelského průmyslu

 • Podíl nově nezaměstnaných v SME chemického průmyslu

 • Dopad do poklesu produkce v celém zpracovatelském průmyslu

 • Náklady MPSV na nezaměstnanost z důvodů implementace REACH (za 11 let)

1.985 osob(578 – 4.380)

5.821 osob(1.767 – 14.600)

10%(2% - 25%)

14mld. Kč/rok(4,3 – 33)

6,4mld. Kč(1,9 – 16)

Zvýšení nezaměstnanosti v chemickém a zpracovatelském průmyslu dle scénářů

Počet nezaměstnaných

"zamračeno"optimistický

scénář

"bouře"

základní

scénář

"hurikán"

pesimistický

scénář

1

Pozn.: údaje v závorkách definují rozmezí ukazatele dle scénáře dopadu

22. 3. 2006 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA 4


Srovn n eu 15 a eu 10

RESPONSIBLE

CARE

Srovnání EU 15 a EU 10

 • Dopadové studie i v jiných státech (Maďarsko, Slovensko, Polsko atp.)

 • Změny v chemické „acquis“ před vstupem a po vstupu do EU

 • Rozdílná ekonomická situace a řešení starých ekologických zátěží

 • Implementace GHS

22. 3. 2006 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA 5


Schp r a jeho anga m v reach

RESPONSIBLE

CARE

SCHP ČR a jeho angažmá v REACH

 • Dopadové studie – aktivní účast

 • Advokacie a lobbing ve prospěch průmyslu

 • Tvorba stanovisek, jejich distribuce

 • Účast v pracovních skupinách, které projednávají REACH, vytvoření vlastní skupiny

 • Spolupráce s dalšími svazy, koordinace výstupů

 • Spolupráce s našimi vyjednávači (MŽP, MPO, MZdr)

 • Ovlivňování personálního obsazování rozhodujících orgánů

22. 3. 2006 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA 6


Pilotn projekty a zku enosti

RESPONSIBLE

CARE

Pilotní projekty a zkušenosti

 • SPORT (Strategic Partnerships on REACH Testing)

 • PRODUCE (Piloting REACH On Downstream Use and

  Communication in Europe)

 • SPORT i PRODUCE představují Komisí, Cefic a dalšími partnery strategická partnerství pro realizaci projektů, které testovaly návrh Komise s cílem získat doporučení ke zvýšení funkčnosti REACH

 • Výsledky obou projektů byla zjištění, že k tomu, aby REACH byl plně funkční je nutno realizovat doporučení vzešlá ze zjištění v obou projektech. Tato doporučení je nezbytné zapracovat do vytvářených příruček v rámci RIPs

 • RIPs (REACH Implementation Projects)

  Celkem10 REACH implementujících projektů je řešeno na bázi tendrů vypisovaných Komisí

22. 3. 2006 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA 7


Reach projedn v n v eu

Legislative Proposals

October 2003

RESPONSIBLE

CARE

REACH – projednávání v EU

Proposal

DG ENV

DG ENT

April 2003

Interservice

Process

Commission

Council Conclusions

Development of the White Paper

White Paper

Internet

Consultation

May-July 2003

Parliament’s Opinion

Feb. 2001

1999 - Feb 2001

Stakeholder Consultation

April –Nov. 2001

Proposal

DG ENV

DG ENT

September 2003

2 April 2001

Council Common Position

DEC 2005

Parliament’s 2nd Reading

2006

Opinion Commission

Interservice Process Commission

Parliament’s 1st Reading

14-17 NOV 2005

Conciliation

Directly applicable in Member States

Final Legislative Acts

New Chemical Policy in Force:2007?

22. 3. 2006 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA 8


Reach v evropsk ch instituc ch a asov harmonogram

RESPONSIBLE

CARE

REACH v evropských institucích a časový harmonogram

 • Rada Evropy (formální přijetí společné pozice 05/2006)

 • Komise EU (komunikace s EP na společné pozici, po RE)

 • Evropský parlament (2. čtení během 3+1 měsíce od přijetí společné pozice – podzim 2006)

 • Rozhodnutí RE (buď vejde v platnost 1. Q 2007, nebo konciliace – jaro 2007)

22. 3. 2006 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA 9


Z v ry

RESPONSIBLE

CARE

ZÁVĚRY

 • Komise podporuje politickou dohodu RE

 • Politická reprezentace EU nemá zájem měnit text RE

 • Zájem EU vyhnout se konciliaci

 • Velké firmy vs. MSP

 • Problém už jen autorizace

 • Příprava na implementaci REACH nutností

22. 3. 2006 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA 10


Reach r 2007

RESPONSIBLE

CARE

REACH – r. 2007

 • Implementace legislativy do právních systémů jednotlivých států

 • Stanovení sankcí za porušení

 • Obsazování důležitých orgánů (Agentura) pokračuje

 • Příprava dokumentů pro registraci

 • Vytváření konsorcií

22. 3. 2006 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA 11


Schp r

RESPONSIBLE

CARE

SCHP ČR

Děkuji za pozornost

Svaz chemického průmyslu

České republiky

Dělnická 12

170 00 Praha 7

Tel: +420 266 793 580

Fax: +420 266 793 578

Email: [email protected]

www.schp.cz

22. 3. 2006 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA 12


ad