a tan csad s l lektana ment lhigi n
Download
Skip this Video
Download Presentation
A tanácsadás lélektana Mentálhigiéné

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

A tanácsadás lélektana Mentálhigiéné - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

A tanácsadás lélektana Mentálhigiéné. Önismeret és kapcsolat. Önismeret és kapcsolat. SEGÍTŐ KLIENS GRAFOLÓGUS DUCTOR EGÉSZSÉG KRÍZIS SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉS ÉN EGÉSZSÉGE ÉN-TE VISZONY EGÉSZSÉGE ÉN-KÖRNYEZET VISZONYÁNAK EGÉSZSÉGE. Dr. Bagdy Emőke

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A tanácsadás lélektana Mentálhigiéné' - nishan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nismeret s kapcsolat
Önismeret és kapcsolat

SEGÍTŐ KLIENS

GRAFOLÓGUS DUCTOR

 • EGÉSZSÉG
 • KRÍZIS
 • SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉS
 • ÉN EGÉSZSÉGE
 • ÉN-TE VISZONY EGÉSZSÉGE
 • ÉN-KÖRNYEZET VISZONYÁNAK

EGÉSZSÉGE

k rd sek melyek seg tik fejl d s nket
Dr. Bagdy Emőke

A szakmai személyiség gondozásának és fejlődésének lehetősége: szupervízió

Kérdések, melyek segítik fejlődésünket
eg szs g
Egészség
 • Freud: egészséges az, aki dolgozni és szeretni tud
 • WHO (1946): „Az egészségen teljes fizikai, mentális és szociális jólétet értünk, s nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiányát.”
 • Fritz Riemann (1902-1979): A szorongás alapformái c. munkája alapján
a f lelem alapt pusai
Fritz Riemann:

A félelem alaptípusai

Egyensúlyra törekvés

A félelem alaptípusai
slide7
Az egészség tehát:
 • Egymás ellen ható erők dinamikus egyensúlya
 • Azaz egyensúlyra törekvés
alfonz l ke diagrammja
Alfonz Lüke diagrammja
 • Előzmény:
 • Csirszka 4-es
 • Struktúrája
 • Intellektus
 • Emóciók
 • Lelki energiák
 • Autonómia
a lelki eg szs g defin ci ja
A lelki egészség definíciója

3 fő tényező:

 • Énerő
 • Fejlett személyiség
 • Lelki tünetmentesség
slide11
Pozitív életérzéssel járó folyamategyensúly
 • Egyfajta viselkedés, amellyel az egyén biztosítja belső stabilitását és a társadalomban elfoglalt helyét a szüntelen változások közepette is.
slide12
A lelki egészség elősegíti az értelmes életet.
 • A lelki egészség érték, amely más értékek megközelítését is elősegíti.
slide13
Azaz a lelkileg egészséges embernek:
 • Jó a teherbírása
 • A rosszat jóra tudja fordítani
 • Nem csügged el
 • Bátor
 • Jókedvű
 • Leleményes
 • Van felelősségtudata
 • Emlékszik a múltra és készül a jövőre.
tudor 1996 szerint a lelki eg szs g jellemz i
Tudor (1996) szerint a lelki egészség jellemzői
 • Megküzdési képesség
 • Képesség a fejlődésre, változásra, alkalmazkodásra
 • Motiváltság
 • Énkép, önismeret
 • Pozitív önértékelés, harmonikus identitás
 • Feszültségkezelés
 • Autonómia
 • Szociális, társadalmi szerepek felvállalása
 • Vö. grafológiai elemzési síkok, személyiség területek.
lelki zavar probl ma
Lelki zavar, probléma
 • LELKI ZAVAR
 • A személy számára szenvedést okoz, és a mindennapi életvitelben akadályozza.
 • LELKI PROBLÉMA
 • Ha az életvitel folytatható, lelki problémáról beszélünk. A segítő foglalkozások - a grafológia, a mentálhigiéné is - főként ezen a területen fejtik ki tevékenységüket.
kr zis
Krízis
 • A görög „krizisz” szó jelentése: döntés, fordulópont.
 • A kríziselmélet megjelenése Lindemanntól származik. Egy 1942-ben történt bostoni tűzeset kapcsán.
 • Az eddigi megküzdési módok nem működnek (Caplan)
 • Az eseményt sem megoldani, sem megkerülni nem tudja, élete központi kérdésévé válik.
kr zis1
Krízis
 • A krízis mélységét a személy aktuális lelkiállapota, stabilitása, érzékenysége határozza meg.
 • A krízis önmagában nem betegség, 6-8 hétig tart.
 • Válsághelyzet (öngyilkossági késztetések jeleire figyelni!), de a fejlődés lehetőségévé is válhat.
kr zis2
Krízis

A krízis kiváltója lehet:

 • Veszteség
 • Konfliktus

Caplan akcidentális (járulékos) és fejlődési krízist különít el.

slide19
A veszteség tárgya a személy részéről érzelmekkel átitatott, ezért nehéz az elengedés.
  • Ilyen krízis például egy szeretett személy elvesztése, munkahely, egészség, egzisztencia elvesztése, de ilyen külső helyzet egy katasztrófa elszenvedése is.
slide20
Konfliktus esetén a személyiségben ellentétes belső követelmények állnak egymással szemben (pl. vágy és morális követelmények, ill. két ellenmondásos érzelem).
  • Ilyen krízisek például az életkori krízisek (ld. fejlődéslélektan).
a ment lhigi n funkcion lis meghat roz sa
A mentélhigiéné funkcionális meghatározása
 • A mentálhigiéné a lelkileg egészséges személyiség kialakítására,
 • valamint a társadalom egészséges működésmódjára irányuló erőfeszítések közös elnevezése.
  • Magába foglalja a politikai cselekvés, a vallásgyakorlás, a szociális gondoskodás, a gyógyítás, a közművelődés, az oktatás, a törvénykezési-és joggyakorlat, a tömegtájékoztatás, a természetes és mesterséges csoportok, valamint a közösségek működésének területeit.
az enciclopedia britannica meghat roz sa
Az Enciclopedia Britannica meghatározása
 • Enciklopedia Britannica: „ a mentálhigiéné a lelki egészség megőrzésének, valamint annak a tudománya, hogyan lehet megakadályozni a pszichózis és egyéb lelki betegségek kifejlődését..”
a ment lhigi n feladata s ism rve
A mentálhigiéné feladata és ismérve
 • A mentálhigiéné eredeti feladata a primer prevenció, és a társadalom lelki egészségének védelme.
 • Interdiszciplinális működés: kapcsolat a segítő szakemberek közt.
prevenci
Prevenció

Primér prevenció (elsődleges megelőzés):

 • A kóros folyamatok elindulásának megakadályozására vagy megszüntetésére irányul.
  • Példa egy tanár esetében: öntevékenységek rendszerét bővíteni, önértékelés, önbizalom növelése, nyitottság a gyermek felé, pozitív mozzanatok megerősítése.
prevenci1
Prevenció

Secunder prevenció (másodlagos megelőzés):

 • Az elindult kórfolyamat megállítása, korai kezelésbevétel, kockázati tényezők kezelése.
  • Példa: felfigyelni arra, és utánanézni, miért teljesít rosszabbul a gyermek.
prevenci2
Prevenció

Tercier prevenció (harmadlagos megelőzés):

 • A kórfolyamat adekvát (megfelelő) kezelése, gondozása és rehabilitációja, lehetőség szerint javítani az életminőséget, illetve megelőzni a visszaesést.
  • Példa: a felszínre törő stressz, devianciák, agresszió felismerése és a gyermek megfelelő szakemberhez irányítása.
a ment lhigi n s szeml let szakember
A mentálhigiénés szemléletű szakember
 • A mentálhigiénés szemléletű szakember általában saját szakmai eszköztárát használja +
 • A teljes embert szemléli, nem csak a problémát figyeli, hanem az érzéseit kifejező egész embert.
 • Más szakterület szakemberivel tartja a kapcsolatot (interdiszciplináris), túllát saját szakterületén, több tudomány ismereteinek integrálása, de nem lépi át saját határait.
slide28
Tudja, mikor legyen direktív (irányító, beavatkozó), mikor legyen non-direktív.
 • A személy mellé áll, ezzel csökkenti szorongását és fölébreszti a másik ember belső erejét, saját tudását, megküzdő képességét. Növeli a másik ember autonómiáját.
a ment lhigi n s szeml let szakember1
A mentálhigiénés szemléletű szakember
 • Az ép személyiségrészt figyeli, nem az esetleges betegséget. Egészségközpontú, preventív.
 • Holisztikus szemléletű, összefüggéseket kereső.
 • Önmagára és a társadalomra reagáló, reflektív.
 • Segít (újra) kapcsolatot találni a környezettel, társadalommal.
 • Az élet értelme, az értelmes élet felé irányulás.
seg t foglalkoz s seg t kapcsolat carl rogers
Segítő foglalkozás, segítő kapcsolatCarl Rogers

Carl R. Rogers (1902-1987) amerikai pszichoterapeuta munkásságából kiindulva a segítő (célzott) beszélgetés jellemzői:

 • Non-direktív, nem irányított beszélgetés. A kliens irányítja a beszélgetés témáját.
 • Empátia, a kliens vonatkoztatási keretében maradás, alkalmazkodás az ő világához, saját nyelvén értsük meg
 • Nem a tartalomra, hanem a megjelenő érzelmekre való odafigyelés, azok visszatükrözése. Nincs kíváncsiskodás, kérdezősködés
carl rogers
Carl Rogers
 • Hitelesség (a segítő figyeljen vakfoltjaira!)
 • Teljes elfogadás, nyílt érdeklődés, melléállás
 • Soha nincs erkölcsi, morális ítélkezés
 • Egyenrangúság
 • Betegközpontú (nem betegségközpontú), nincs megbélyegzés a diagnózis által
 • Maradjunk objektívek, bár érzelmileg bevonódunk a kontroll megtartásával
a seg t kapcsolat pszichol gi ja dr bagdy em ke
A segítő kapcsolat pszichológiájaDr. Bagdy Emőke
 • A segítő pálya felé terelő tényezők
 • James Guy (1987)
 • Diszfunkcionális indítékok:
 • Érzelmi probléma
 • Helyettesítő helyzetmegoldás (másokon átélni az életet) - Magányosság, elszigeteltség (kapcsolatvágy)
 • Szeretetszükséglet (az a hiedelem, hogy minden probléma megoldási kulcsa a szeretet)
 • Helyettesítő lázadás, felülkerekedés (elintézetlen pszichikus szükségletek kiélése, “fölényben lenni” miközben “szolgál”)
slide33
Jól funkcionáló készségek és indítékok:
 • Érdeklődés a másik iránt
 • Diskurzus - készség és kedvelés
 • Empátiás készség, megértés
 • Emocionális érzékenység
 • Introspektív készség
 • Az önös szükségletek, indokok háttérbe állításának képessége
 • Meghittség teremtése és elviselése (újrateremteni tudása)
 • Kiegyensúlyozott viszony a hatalommal
 • A nevetés képessége
a seg t szem lyis ge s m k d s hez sz ks ges t nyez k patterson eisenberg 1983
A segítő személyisége és működéséhez szükséges tényezők (Patterson, Eisenberg, 1983)
 • A hatékony segítő hat tulajdonsága:
 • 1. Intellektuális kompetencia (Jó elméleti felkészültség és szüntelen önképzés)
 • 2. Energia (testi-lelki-kapcsolati működések energizáltsága)
 • 3. Hajlékonyság, rugalmasság /a kliens problémája határozza meg a teendőket,
 • nem a segítő “mihez értése” (módszertani jártassága)
slide35
4. “Nem módszer specifikus” humán segítő tényezők nyújtani tudása

(együttérzés, támogatás, megerősítés, személyesség, odaforduló figyelem, ‚jelenlét”, légkör, biztonságnyújtás, együttgondolkodás stb.)

 • 5. Jóindulatú alapattitűd
 • 6. Önismeret: Intra- interperszonális személyi(ségi) valamint módszertani technikai kompetencia egyensúlya / “személyesség” - személyiség és tudományosság - felkészültség egyensúlya!
pszichoprevent v teend k a seg t szem lyis g kimer l se ki g se ellen roehlke 1988 watkins 1983
Pszichopreventív teendők a segítő személyiség “kimerülése” kiégése ellen Roehlke (1988), Watkins (1983)

Tizenkét előnyös lépéslehetőségünk:

 • 1. Jól funkcionáló / “egészséges” / személyekkel való barátkozás
 • 2. Elkötelezett kollégákkal való kapcsolatkeresés, hivatástudat erősítése
 • 3. Ésszerű elkötelezettség valamely segítő kapcsolati elmélet mellett
 • 4. Stressz-csökkentő önsegítő technikák alkalmazása
slide37
5. Környezeti stressz-tényezők megváltoztatása
 • 6. Önértékelés egyensúlyának gondozása, elköteleződés
 • 7. A szakmai szerepek, elvárások, meggyőződések időszakos felülvizsgálása
 • 8. Személyes önismereti és önfejlesztő vagy terápiás Út vállalása
slide38
9. Szabadidő és magáncélú idő tartalékolása
 • 10. A kliensekkel való kapcsolat szabályozása
 • 11. A reménység gondozása (újratápláló élményforrások!)
 • 12. A szakmai tevékenység és szakmai személyiség időszakos szupervíziós megsegítése
a grafol gus s a ductor kapcsolata
A grafológus és a ductor kapcsolata
 • Grafológus felkészültsége (tanulmányok + konkrét készület)
 • Grafológus emberi hozzáállása és érettsége
 • Az „itt és most” helyzet
a tal lkoz s az elemz s tad sa
A találkozás; az elemzés átadása

Ha hajót akarsz építeni, előbb vágyat kell kelteni a tenger után! - Hemingway nyomán

 • A személyiség erőtartalékait, jól működő részeit hangsúlyozni
 • Ez húzóerő a gyengébben működő személyiségterületek számára is
 • Minden esetben hangsúlyozni kell a személy szabadságát, azzal, hogy nem próbálunk helyette dönteni, bármennyire is szeretné, hogy ezt tegyük.
slide42
A grafológus feladata elsősorban a szakszerű (nem szakszövegű!) és emberséges informálás. Ezt követheti egy esetleges kísérés (a ductor igényei!)
 • Az elmondottaknak illetve a leírtaknak figyelembe kell vennie az író személyiségét, ehhez mérten lehet a tartalmat és a stílust jól összehangolni.
  • Azaz figyelembe vesszük a pl.: a nyitottságot, változtatási képességet, szellemi képességeket, pillanatnyi állapotot, mért és potenciális méretek közti különbséget – ld. Szidnai László Rezonanciaelmélete.
slide43
A döntés feladata és felelőssége a ductoré!
 • Az „Ön mit tenne a helyemben?” kérdés a grafológus és minden segítő egyik legnagyobb kísértő mondata.
slide44
AZ EGÉSZSÉGESSÉ VÁLÁS FELTÉTELE
 • Realitás, objektivitásra való készség - ennek eszköze lehet a belső leltár készítés, a hála
 • Hit - viszony az értelmes élethez, a célokhoz, a Teljességhez
  • Példa: Lukács evangéliuma 17, 11-19
slide45
Hogyan kell meghallgatni és megfigyelni?

(Bagdy E.)

 • A valóság mindig ott van a személyben, megfigyelhető, de meg kell látni, észre kell venni, ennek akadályai vannak:
 • a helyzetekbe való érzelmi belehangolódás hiánya
 • szubjektivitás, elfogultságok .
slide46
ha csak az elmondottak értelmére figyelünk és nem a pszichológiai jelentésre A jó megfigyeléshez, meghallgatáshoz szükséges a figyelempozitívirányítása
 • A megértő meghallgatás nagy nehézségekbe ütközik /pl. közélet, ismerőssel való vita/
slide47
Figyelni kell a közvetlen kifejezési módokat: (mimika, testtartás, elhelyezkedés, hangszín, nem verbális közlési csatornák)
 • Fontos az önmegfigyelés, mit vált ki belőlünk a kliens?
 • A kapcsolat kibontakozásának megfigyelése
a c lzott besz lget s hat smechanizmusa f hat sok
A célzott beszélgetés hatásmechanizmusa, fő hatások

(Bagdy E.)

 • a gondolkodóképesség felszabadulása, az önbemutatási mód felszabadulása
 • az ügyfél felhasználja a helyzet adta ismereteit máshol is /transzfer/
 • magányérzetét áttöri a kapcsolat
slide49
helyreáll az önszabályozó, önirányító képessége
 • megszünteti a "szellemi kérődzést" /túlzott introspekció, morbid introspekció/
 • az átélt jelenségek megváltoznak, azáltal, hogy a személyiség struktúrája felfedődik
a besz lget s vezet j nek j s rossz attit djei
A beszélgetés vezetőjének jó és rossz attitűdjei

(Bagdy E.)

 • A jó kérdező meg tudja figyelni önmagát és partnere reakcióit
 • - irányítani tudja a beszélgetést.
slide51
Rossz attitűd, ha a kérdéssel vagy bármi mással a direkt választ indukáljuk (igen, nem, stb.)
 • A rossz kérdező:
 • - ő maga reagál a beszélgetési helyzetre
 • - túl korán értelmezi magának a helyzetet és aszerint reagál
 • - visszatérő magatartásformáit "használja"
slide52
A partnere önkifejezését nehezíti a következő szóbeli közbelépésekkel:
 • értékelő vagy erkölcsileg megítélő válasz
 • értelmező válasz /egyéni magyarázat/
 • támogató válasz /vigasztalás/
 • felderítő válasz /kiegészítő információ kérése/ "és akkor hogy volt"
 • problémát megoldó válasz, tanácsadás
a j k rdez egy ni k pess gei
A jó kérdező egyéni képességei:

(Bagdy E.)

 • ne féljen a megbeszéléstől
 • ne féljen a csendtől
 • kezdeményezés nélkül is tudjon az ügyfélre összpontosítani
 • a beszélgetést ne manipulációként fogja fel
 • legyen elkötelezett a megbeszélésben /empátiás, kongruens/
a j k rdez t tan csa
A jó kérdező öt tanácsa:

(Bagdy E.)

 • 1. fogadás és nem kezdeményezés
 • 2. ne a tényekre összpontosítsunk, hanem arra, amit a partner átélt
 • 3. ne a probléma iránt érdeklődjünk, hanem az ügyfél egyénisége, személyisége iránt
 • 4. tiszteljük az ügyfelet
 • 5. ne akarjunk semmit felfedni, hanem a közlést könnyítsük meg
a kliens ellen ll sainak felismer se
A KLIENS ELLENÁLLÁSAINAK FELISMERÉSE

(Bagdy E.)

(tízparancsolat)

 • 1. Túl keveset beszél, hosszú, üres hallgatások
 • Túlbeszélés, szógörgeteg, tömeges mondanivaló, lehengerlés
 • 3. Idillikus információadás: minden rendben mindenütt, csak...(ahol minden rendben, ott legyünk figyelők)
 • 4. Gyanakvó magatartás, túl megfontolt beszéd, tökéletes kronológia, stílus hézagmentes
 • 5. Érzelmi involválódás hiánya, közöny, unalom (soká tart még? már mindent elmondtam...) .
slide56
6. A kliens folyton szabadkozik, lekicsinyli amit mondott (mindez semmiség, ezt a sok butaságot nem érdemes folytatni)
 • 7. A kliens érvényteleníti, amit mondott (nem is úgy volt, másképp történt, pontosabban)
 • 8. Tanácskérésre törekvő, sajnáltató lamentáció (én olyan szerencsétlen vagyok, mondja, mit tegyek? tessék segíteni, tanács kéne nekem...)
 • 9. Mentegetőzés, bocsánatkérés, alárendelődés (bocsánat, hogy fárasztom, ön olyan elfoglalt, visszaélek az idejével, pardon, hogy igénybe veszem, stb.)
 • 10. Hibás emlékezetre hivatkozás (már nem is tudom, hogy volt, rég volt, és én mindent elfelejtek, stb.)
a seg t ellen ll sai
A SEGÍTŐ ELLENÁLLÁSAI

(Bagdy E.)

(Tízparancsolat)

 • 1. Unjuk a klienst, unjuk, amit mond.
 • 2. Elálmosodunk, ki-ki kapcsolunk, holott figyelni próbálunk.
 • 3. Sokat kezdünk beszélni, netán tanácsokat osztogatunk.
 • 4. Bagatellizálunk "ilyen mindenkivel előfordulhat", "legyen nyugodt"
 • 5. Fontoskodunk ("majd intézkedem, szólok az érdekében" stb.)
slide58
6. Vigasztalni kezdünk, a részvéttel zavarba hozzuk a klienst ("szegény, de kijutott magának, hát maga sokat átélt")
 • 7. Racionalizálunk ("ez azért fordulhatott elő, mert...")
 • , 8. Okoskodunk, intellektualizálunk ("ha ezt és ezt tette volna, most...")
 • 9. Kételkedünk a kliens igazában (alapszabály: A KLIENS NEK MINDIG IGAZA VAN)
 • 10. Metanyelven elutasítunk (matatás, babrálás, mozgolódás, helyváltoztatás, sűrű elfordulás, szemkontaktus elhagyása, telefonálás! kimenni közben!)
alapvet testhelyzeti t pusok
Alapvető testhelyzeti típusok:
 • bezáró-nem bezáró dimenzió
 • vis a vis vagy párhuzamos.
 • végtagokkal kongruens vagy inkongruens
 • Fejtartás= kapcsolati viszony kifejezője
 • Homlok= indulatok (kéz-homlok! Hoppá!)
 • szem-szemüveg - mosollyal= fölény; sötét üveg= rejtőzködés
 • Orr-füI-kéz (vakarás, dörzsölés)- valamit titkolok, "füllentés"
 • száj-kéz=eltakarás (nem mondom ki)
slide60
álterület = elhatározás (+kéz)= döntés
 • nyak= ellenszegülés, behódolás
 • váll= vonogatás (nem értem, közömbös)
 • kar-kéz (testfelé) – bezárás
 • nyitott tenyér= őszinteség
 • kézfogások: fölény, biztonság, hatalom
 • lábak= birtoklás, hatalom
 • lábfej=szex attitüd
 • bokakeresztezés= érzelem, titoktartás
 • boka= titok, elrejtés(lábbujtatás)
ad