Starostlivos o pom cky
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Starostlivosť o pomôcky PowerPoint PPT Presentation


 • 517 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Starostlivosť o pomôcky. Asepsa a antisepsa. Asepsa. Je súbor činností a opatrení zameraných na zabránenie kontaminácii (vniknutiu choroboplodných zárodkov) prostredia a organizmu. V praxi asepsa znamená. Dôsledne dbať na osobnú hygienu a hygienu prostredia

Download Presentation

Starostlivosť o pomôcky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Starostlivosť o pomôcky

Asepsa a antisepsa


Asepsa

 • Je súbor činností a opatrení zameraných na zabránenie kontaminácii (vniknutiu choroboplodných zárodkov) prostredia a organizmu.


V praxi asepsa znamená

 • Dôsledne dbať na osobnú hygienu a hygienu prostredia

 • Pravidelne dezinfikovať podlahy, nábytok, pomôcky na opakované použitie

 • Pri pracovných postupoch používať sterilné pomôcky


Porovnaj prostredie na obrázkoch

 • Popíš rozdiel v prostredí medzi dvoma obrázkami

 • Pomenuj ochranné pomôcky pre zabránenie vzniku infekcie na jednotlivých obrázkoch


Minulosť

 • http://www.szsrv.edu.sk/


Súčasnosť


Popíšte faktory ovplyvňujúce aseptické prostredie.

 • Osobná hygiena

 • Hygiena prostredia

 • Starostlivosť o nábytok, podlahy

 • Starostlivosť o pomôcky

 • Pracovný odev, obuv

 • Ovzdušie (vetranie, klimatizácia)


Antisepsa

 • Je zámerné cielené ničenie mikroorganizmov v prostredí na predmetoch, pomôckach, pracovných odevoch a osobnej a posteľnej bielizni, koži a pod.

 • Jej metódami sú:

  • Dezinfekcia

  • Sterilizácia


Neodborné ošetrenie rany


Odborné ošetrenie rany


Dezinfekcia

 • Je zneškodnenie choroboplodných mikroorganizmov pomocou fyzikálnych, chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú prerušiť prenos nákazy od prameňa pôvodcu nákazy k vnímavému jedincovi


Sterilizácia

 • Pracovný postup pri ktorom sa ničia všetky patogénne i nepatogénne mikroorganizmy, plesne, vírusy a veľmi odolné formy - spóry


Pracovisko centrálnej sterilizácie


Dekontaminácia

 • Mechanická očista

 • Dezinfekcia alebo sterilizácia


Použitá literatúra:

 • Ľ. Kontrová, J. Kristová a kol.: Základy ošetrovania a asistencie. 2006 Osveta

 • http://www.szsrv.edu.sk/Web/index.htm

 • http://www.nemocnicapiestany.sk/

 • www.jumico.sk

 • www.chirurgie.cz

 • www.katnoviny.sk

 • www.hyprosorb.cz

 • www.fnnitra.sk

 • kapalla.host.sk


 • Login