Kunnskapsparken helgeland as
Download
1 / 25

Kunnskapsparken Helgeland AS - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Kunnskapsparken Helgeland AS. Gjennom samspill skal vi skape vekst på Helgeland!. Studiesenterrollen - vår erfaring 13.10.11. Vår rolle. Skape vekst og innovasjon på Helgeland - gjennom styrket samhandling. Næringsliv og off. virksomhet. Kunnskapsparken.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kunnskapsparken Helgeland AS ' - ninon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kunnskapsparken helgeland as
Kunnskapsparken Helgeland AS

Gjennom samspill skal vi skape vekst på Helgeland!

Studiesenterrollen - vår erfaring 13.10.11


Vår rolle

Skape vekst og innovasjon på Helgeland - gjennom styrket samhandling

Næringsliv og

off. virksomhet

Kunnskapsparken

Motor - Megler - Møteplass

Virkemiddel-

apparat

Utdanning og

Forskning


Eierskap og drift
Eierskap og drift

 • Prosjektfinansiert

  • Ingen støtte til drift

 • 5 ansatte

 • Omsetning - 8,5 mill kr

  • 50 % fra privat virksomhet

  • 50 % fra offentlig virksomhet

 • Eiere

  • SIVA, NFK, MIP, Helgeland invest, RU, Rana kommune, HSB, Ergo, Helse & sikkerhet, UiN og HiNe


Satsingsomr der
Satsingsområder

KOMPETANSEUTVIKLING

STEDSUTVIKLING

Tiltak for å sikre rekruttering

Samarbeid kultur/næring

Prosjekter for økt bolyst

 • Studier og kurs etter behov i regionens arbeidsliv

 • Attraktive studier for ungdom

 • Kobling bedrifter og FoU


En modell som fungerer

Handel, service,

reiseliv

Logistikk

Offentlig

Industri

Kraft/energi

Bibliotek/

arkiv

IKT

Helse


Sikre regionen tilgang p rett kompetanse
Sikre regionen tilgang på rett kompetanse

KUNNSKAPSPARKEN HELGELANDS MODELL:

 • Bransjegrupper møtes 2-4 ganger per år

  • 8 grupper - 65 personer - 50 bedrifter - 7200 ansatte

 • Kunnskapsoverføring og kobling mellom ulike miljø

 • Vi fanger opp behov, påvirker og motiverer

 • I tillegg andre kartlegginger av kompetansebehov

 • 2000 personer!! på kurs, studier og arrangement i 2011


Agenda bransjegrupper:

 • Kompetansekonferansen 17/6

  • Hvilke områder er det viktig å ha fokus på framover?

 • Runde rundt bordet

 • Informasjon om skole/næringsliv

 • og andre prosjekter i regi av KPH

 • Dialog om kompetansebehov i din

 • bedrift fremoverBibliotek

IKT

Kraft/

Energi

Helse

Industri

Offentlig

Service

LogistikkSamarbeidsm ter

HØGSKOLEN

I NARVIK

SAMARBEIDSMØTER

UiN, UiT, HiNe, HiN og KPH - hvert semester

Agenda fra møte 11.10.11:

 • Felles oppdatering, runde rundt bordet

 • Presentasjon av innmeldte behov fra bransjegrupper og nettverk på Helgeland

 • Planlegging av aktuelle utdanningstilbud

 • Diskusjon aktuelle samarbeidsprosjekterStudier i 2011

 • Forvaltningsrett (10 stp), UiT

 • Bibliotekstudie - Digitalisering og digitale dok. (10 stp), UiT

 • Transport og logistikkøkonomi (10 stp), UiN

 • Bedriftsøkonomi Helgeland (60 stp over to år), UiN

 • Engelsk i arbeidslivet (6 stp), Mo i Rana høst, HiNe

 • Forkurs for ingeniørutdanning, HiN

 • Bachelor ingeniør, nettbasert HiN - studieverksted Rana.

 • Praktisk ledelse (10 stp), Norsk Industri/HiST

 • Reiselivsmarkedsføring (10 stp), Høgskolen i Finnmark

 • 1. avd jus, FU/UiO

 • Gjeldsrådgivning (10 stp), Universitetet i Agder

Totalt 263 personer tar i 2011 studier initiert av KPH!


Kurs i 2011

 • Instruksjon, Norsk industri

 • Gasskurs/sertifisering, TI

 • Kontraktsrett olje/gass, Norsk ind.

 • Styrekurs, PWC

 • Internasjonale transport- og leveringsbetingelser, Norstella

 • Lederkurs

 • Kursrekke private barnehager

 • Jus og avtaleforhold

 • Helsepedagogikk

 • MVA-kurs

 • Offentlighetsloven, UiT

 • Ledelse og likestilling, KUN

 • Ambassadørkurs

 • Kurs i sosiale medier

 • Arbeidsrett

 • Kursrekke for servicebransjen

 • Kvinnovasjon

 • HMS for arbeidsgivere, Norsk ind

 • Håndtering av farlig gods, MIP

 • Excel-kurs (6 kurs, ulike nivåer)

 • Salg, service, sikkerhet (fagbrev)

 • Barne- og ungdomsarbeider, FU

 • Eldreomsorg , FU

 • Lønn og regnskap, FU

 • MS Project


Evaluering bransjegruppene
Evaluering bransjegruppene

 • Hvor viktig er det at utdanning tilbys lokalt?

  • Gj.snitt: 5 (skala fra 1-6)

 • I hvilken grad følger Kunnskapsparken opp innspill?

  • Gj.snitt: 5 (skala fra 1-6)

 • Hva synes du om kvaliteten på opplæring KPH tilbyr/formidler?

  • Gj.snitt: 4,6 (skala fra 1-6)

 • Hva betyr det for din virksomhet at KPH tilbyr utdanning og kurs lokalt?

  • Liten betydning: 1 person

  • Flere tar utdanning/kurs: 60-65 %

  • Samme antall tar utdanning/kurs, men vi sparer reisekostnader: 30-35%


Viktigste resultater
Viktigste resultater

 • Flere utdanningstilbud tilgjengelig lokalt og flere får mulighet til å delta (sparer tid og penger)

 • Økt utdanningsnivå i Nordland

 • Utdanning/kurs er tilpasset regionens behov

 • Videreutvikler og beholder kompetent arbeidskraft

  = Økt konkurransekraft hos næringsliv og offentlige virksomheter - sikrer arbeidsplasser , økt verdiskaping og økt bosetting


Hvorfor lykkes vi
Hvorfor lykkes vi?

Samarbeid i nettverk

Tar utgangspunkt i behovene

Uavhengig – samarbeider med alle

Utadvendte medarbeidere

Hardt, målretta arbeid!


St rste utfordringer
Største utfordringer

 • Finansiering av jobben som motor, megler og møteplass

  • Næringslivet betaler for resultatene, ikke avdekking av behov, megling og tilrettelegging

  • Kunne gjort mye mer for enkeltpersoner, men må ”selge”

  • Bruker tid på søknader som kunne vært brukt til å tilrettelegge utdanning

 • Begrenset utdannings- og FoU-miljø på Helgeland

  • ekstra krav til koordinering, megling og finansiering


Helgelands utfordring 1

Sysselsatte med høyere utdanning Helgeland, Nordland og Norge

”Helgeland tar ikke innpå i innslaget av kompetent arbeidskraft i økonomien,

og kompetansegapet øker. På sikt betyr det en konkurranseulempe for næringslivet i

regionen.”, Erlend Bullvåg, UiN


Helgelands utfordring 1

Sysselsatte etter alder på Helgeland fra 2000 til 2010

” Svært dårlig balanse mellom befolkningsutviklingen i aldergruppene

under og over 40 år. Vi ”forgubbes” raskere på Helgeland enn i resten av

landet, Erlend Bullvåg, UiN


Helgeland er mulighetenes region
Helgeland er mulighetenes region!

 • Industri

 • Nasjonale offentlige tjenester

 • Kraft

 • Bergverk

 • Oppdrett

 • Olje og gass

 • Fiske, landbruk og skogbruk

 • Handel, reiseliv, kultur

Storeksportør av råvarer og ungdom. Behov skikkelig satsing på kompetansebygging, forskning og utvikling!


Samspill skaper vekst!

Takk for oppmerksomheten, følg oss på:

www.kunnskapsparken.com

KunnskapHelgel


Kobling n ringsliv og fou
Kobling næringsliv og FoU

 • FoU Helgeland

 • VRI Reiseliv

 • Olje- og Gassnettverk Helgeland

 • VRI Olje og gass

 • Industrinettverk Logistikk

 • Kompetansemegling


Rekruttering og kt bolyst
Rekruttering og økt bolyst

 • Samarbeid skole/næringsliv

 • Yrkes- og utdanningsmesse

 • Kvinnesatsing

 • Opplevelsesnæringer

 • Ambassadøropplæring

 • Omdømme- og nettverksprosjekter

 • Vivilheim.no

 • Traineeprogram

 • Helgeland kunnskapssenter