En avfallshantering i v rldsklass
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

En avfallshantering i världsklass PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

En avfallshantering i världsklass. Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Uppdaterat nov. 2012. Om Avfall Sverige. Kommunernas expertorgan inom avfall och återvinning Samhällskontakter, rådgivning, utbildning och utveckling

Download Presentation

En avfallshantering i världsklass

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


En avfallshantering i v rldsklass

En avfallshantering i världsklass

Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn

Uppdaterat nov. 2012


Om avfall sverige

Om Avfall Sverige

 • Kommunernas expertorgan inom avfall och återvinning

 • Samhällskontakter, rådgivning, utbildning och utveckling

 • Medlemmar är Sveriges kommuner, eller deras kommunbolag, och därutöver ett hundratal privata företag som associerade medlemmar

 • Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar

 • Vision - ”Det finns inget avfall”


Varf r en satsning p export

Varför en satsning på export?

Sverige har en avfallshantering i världsklass!

 • Stor efterfrågan – men liten export

 • Satsningen ska gynna exporten av

  • det svenska avfallskunnandet

  • produkter och tjänster inom avfallssektorn

 • För att lyckas behöver all samlad

 • kompetens och erfarenhet bindas ihop

 • i en enad och kraftfull satsning


En strategi som baseras p systemkunnande och samarbete

En strategi som baseras på systemkunnande och samarbete

 • Framgångsfaktorer vid uppbyggnad av svensk avfallshantering

 • Systemkunnande/helhetssyn

 • Samverkansmodellen mellan offentlig och privata aktörer

Bas för en stark plattform med en unik kombination av kompetenser, erfarenheter och möjligheter


M lbilder vad vill vi uppn

Målbilder – vad vill vi uppnå?

 • Bli mer attraktiva som arbetsgivare och kunna erbjuda mer utvecklande arbetsuppgifter för medarbetarna

 • Utveckla den egna verksamheten genom nya impulser och perspektiv utifrån

 • Stärkt “affär”, större genomslagskraft och ökad försäljningsvolym för den privata sektorn

 • Tillföra det kommunala avfallskunnandet ett värde genom att projekt, utbildningar och mottagande av studiebesök utförs på affärsmässiga grunder

 • En god image avsvenskavfallshantering

 • En förbättrad global miljö


Projekt 2012 2014

Projekt 2012-2014


Byggstenar i exportarbetet

Byggstenar i exportarbetet

 • Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden?Hur sprider vi ett enhetligt budskap?

  • Erbjudanden formulerande

  • Gemensamt presentationsmaterial

  • Besökshantering

 • Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst?Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter?

  • Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena

  • Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter

 • Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra?Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan?

  • Vedertagen ersättningsmodell

  • CV-mall

  • Avtalsmall för samverkan

 • Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential?

  • Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera


P g ende projekt utvecklar och f rb ttrar byggstenarna

Pågående projekt - utvecklar och förbättrar byggstenarna

 • Agenda för kunddriven innovation och export av avfallslösningar (planeringsbidrag från Vinnova) – presenteras i mars 2013

 • Mobilisering av svenska aktörer för exportmöjligheter inom waste-to-energy området till Indien (bidrag från Energimyndigheten, samverkan med Asset m fl) – pågår till mars 2013

 • Pågående pilotprojekt för att utveckla metodiker:

  • Polen - samlad insats, i samverkan med ambassaden

  • Indien - inom ramen för uppdraget mot Energimyndigheten

  • Fler startas upp kontinuerligt


Erbjudanden

Erbjudanden

 • “Hur hittar vi formen och verktygen för att nå dit vi vill?”

 • ”Vad ska vi göra på övergripande nivå utifrån gällande förutsättningar, regelverk, etc?”

 • ”Vi behöver behandlingskapacitet men har inte medel eller tid att prioritera att bygga upp all kapacitet själva”

Management på lokal nivå, regional nivå, branschnivå: Samverkansformer, organisation, avfallsekonomi, taxekonstruktion etc.

Avfallshantering i hållbar stadsutveckling:

System design, avfallsplanering, avfallsminimering, insamlings- och sorteringslösningar, etc.

Tillhandahållande av behandlingskapacitet (inkl. logistiklösningar) som en omställningslösning


Erbjudanden1

Erbjudanden

 • “Vi vet vad vi vill uppföra, men hur gör vi?”

 • “Vi har en anläggning men vill bli bättre på att sköta den och få ut det mesta av den”

 • “Vi vill nå allmänheten, beslutsfattare och andra intressenter med vårt budskap”

 • ”Vi vill utbilda vår personal”

Uppförande av avfallsanläggningar eller insamlingssystem: Finansieringsmöjligheter, förstudier, upphandling, projektering, etc.

Drift, support och optimering av avfallsanläggningar/insamlingssystem

Kommunikation och kampanjer

Utbildning/praktik i Sverige eller i utlandet


En avfallshantering i v rldsklass

Nätverket - offentliga och privata aktörer i svensk avfallshantering med intresse för export och internationella uppdrag

 • Bas för att forma erbjudanden

 • Ingen kostnad – inget krav på medlemskap i Avfall Sverige

 • Nätverksträffar och nyhetsbrev

 • Välkommen att teckna upp dig!


Kontakt och information

Kontakt och information

Projektledare:

Jenny Åström

jenny.astrom@avfallsverige.se

070-513 66 12

Arbetsgruppsordförande:

Thomas Nylund

thomas.nylund@gastrikeatervinnare.se

026-178489

www.avfallsverige.se/export/


 • Login