Strategi og høringsuttalelse - vårt svar på nye regler om motorferdsel i utmark - PowerPoint PPT Presentation

Strategi og h ringsuttalelse v rt svar p nye regler om motorferdsel i utmark
Download
1 / 10

 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Strategi og høringsuttalelse - vårt svar på nye regler om motorferdsel i utmark. Motorsportkonferansen 2007. Forslaget fra DN – bakgrunn. Kom på bakgrunn av at Stortinget flere ganger har etterlyst endringer, dagens regelverk er for dårlig.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Strategi og høringsuttalelse - vårt svar på nye regler om motorferdsel i utmark

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Strategi og h ringsuttalelse v rt svar p nye regler om motorferdsel i utmark

Strategi og høringsuttalelse- vårt svar på nye regler om motorferdsel i utmark

Motorsportkonferansen 2007


Forslaget fra dn bakgrunn

Forslaget fra DN – bakgrunn

 • Kom på bakgrunn av at Stortinget flere ganger har etterlyst endringer, dagens regelverk er for dårlig.

 • Første høringsuttalelse kom i 2001, det ville tillate løyper i erkjennelsen av at det ga mindre ukontrollert kjøring

 • Nytt forslag i 2007 med utgangspunkt i å redusere kjøring.


Forslaget fra dn innhold

Forslaget fra DN – innhold

 • Forby kjøring til fritidsformål, herunder hyttekjøring og lignende

 • Stramme inn nyttekjøring, innmark blir utmark, kun til tradisjonelt jordbruk ikke til utmarksnæring

 • Strengere reaksjoner, politimyndighet til SNO

 • Begrense motorsportbaner


Strategi

Strategi

Budskap:

 • Motorferdsel i utmark skal fortsatt i utgangspunktet være forbudt, men kommunene må få ansvaret til selv å bestemme hvor og hvordan det skal være lov med motorisert ferdsel i utmarka. (Samme prinsippet som loven om vannscooter)

  Fremdrift:

 • Høringsfrist til DN var 15. oktober 2007.

 • DN oversender nytt forslag til Miljødepartementet etter jul

 • Miljødepartementet legger frem nytt lovforslagi løpet av vinteren/våren

 • Stortinget har selv uttalt at de skal vedta det i løpet av vårsesjonen (avsluttes i juni).


Strategi fase 1

Strategi fase 1

Valgkampmål: Få oppmerksomhet og debatt om vår sak

Tiltak:

 • SNØFOR organiserte flere medieutspill og leserbrev/kronikker. Mange klubber og enkeltpersoner hadde egne utspill, og flere klubber og partier hadde egne debattmøter om temaet.

 • Skrev brev til samtlige listetopper i de riksdekkende partiene og noen flere med presentasjon av SNØFOR, saken og spurte om deres holdning.

 • Laget register presentert på vårt nettsted og i presseoppslag med resultatene av denne aksjonen hvor velgerne kunne sjekke sin kommune.

 • I sum ble det mye debatt om saken, og alle partiene måtte forholde seg til saken.


Strategi fase 2

Strategi fase 2

Høring: Flertall av høringsuttalelsene for vårt hovedsyn

Tiltak:

 • Vi bidro til å mobilisere andre til å gi hørings-uttalelser. Rekord i antall uttalelser.

 • Vi brukte de politikerne som støttet oss til å få saken opp. Mange kommuner har uttalt seg om saken

 • Vi bidro til å få politiet på banen

 • Vi satte DNs lobbykampanje overfor kommunene på kartet, og klarte dermed å mobilisere ”våre” kommuner til deltagelse. SNØFOR ble nektet å delta.

  Frist: 15. oktober


Strategi fase 3

Strategi fase 3

Politisk vedtak: Sikre flertall i Storting og regjering for fortsatt bruk av snøscooter til turkjøring i Norge

Hva gjør vi:

 • Vi må bruke partienes lokalavdelinger til å påvirke egne sentrale politikere og partiorganisasjon. Fortsatt bygge på det nettverket som ble etablert gjennom valgkamp og høringsprosess.

 • Klubber og enkeltmedlemmer mobiliseres til å påvirke lokale politikere og de regionale politikere i Storting og Regjering

 • Bruke støttespillere på Storting og i regjering for å påvirke MRD til å endre regelverket gjennom dokumentasjon og aktiv oppfølging gjennom møter.


H ringsuttalelse

Høringsuttalelse

Hovedpunkter

 • Bruk av snøscooter tillates i egne løyper og områder.

 • DNs forslag gir mer ukontrollert (ulovlig) kjøring.

 • Forbudet bygger på myter om snøscooter som miljø- og naturfarlig.

 • Fratar oss i distriktene et godt nytte- og fritidskjøretøy

 • Kommunene vedtar selv med hjemmel i plan- og bygningsloven, hvordan dette skal gjøres.

 • Styrke lokaldemokratiet, ikke svekke det.

 • Kommunene har bedre oversikt over arealbruk og de sårbare naturområdene som må skjermes.


Utfordringer

Utfordringer

DN og andre prøver å fremstille oss som:

 • cowboyer med masse penger og sterke lobbyorganisasjoner, mens naturvernet ikke har tilsvarende.

 • Kjører stort sett ulovlig og 3 m over bakken.

 • Tar ikke hensyn til flora og fauna

 • Bråker, slipper ut co2 og tar ikke hensyn


Utfordringer1

Utfordringer

Viktig for oss å presisere

 • Vi er opptatt av naturvernet også, derfor vil vi ha løyper slik at trafikken blir ledet utenom sårbare naturområder

 • Snøscooterkjøring skader fauna og flora mindre enn en turgåer, marktrykket er mindre og dyrene opplever scooteren som mindre trussel enn mennesker og hunder.


 • Login