MMPI GERİATRİK DEPRESYON DEMANS - PowerPoint PPT Presentation

Mmpi ger atr k depresyon demans
Download
1 / 40

 • 266 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MMPI GERİATRİK DEPRESYON DEMANS. Hazırlayan Doç. Dr. Mehmet Zafer DANIŞ. MMPI Nedir ?. MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ ( Minnesota Multiphasic Personality Inventory )

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MMPI GERİATRİK DEPRESYON DEMANS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mmpi ger atr k depresyon demans

MMPIGERİATRİK DEPRESYONDEMANS

Hazırlayan

Doç. Dr. Mehmet Zafer DANIŞ


Mmpi nedir

MMPI Nedir ?

 • MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ (Minnesota MultiphasicPersonalityInventory )

 • Hathaway ve McKinley (1940) tarafından rutin değerlendirmede kullanılmak üzere geliştirilmiş bir kendini değerlendirme aracıdır. MMPI geliştirilirken, hastanın kişilik özelliklerini ve topluma uyum becerilerini tek bir testle ölçebilmek hedeflenmiştir


Mmpi ger atr k depresyon demans

 • MMPI �doğru�, �yanlış� ve �bilmiyorum� şeklinde cevaplandırılan 566 maddeden oluşan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunun objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir ölçektir. Bugün Amerika Birleşik Devletinde en sık kullanılan ve üzerinde çok miktarda araştırma yapılan kişilik envanterinden biridir. Ayrıca birçok Avrupa, Asya ve Güney Amerika ülkeleri için standardizasyonu yapılmıştır


Mmpi ger atr k depresyon demans

 • Testin 10 kişilik ve 3 de geçerlik alt testi vardır. Temel amaç ölçeğin kliniklerde kullanılması olduğu için ilk geliştirilen alt test geliştirmede kullanılan psikopatolojik gruplara göre ayrılmışlardır.


Bu gruplar u ekildedir

Bu gruplar şu şekildedir

 • 1. Hipokondri (Hs): Bu alt test hipokondriak bireylerin kişilik özelliklerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir.

 • Somatik sanrılar değerlendirilir.


2 depresyon d bu alt test depresyon belirtilerinin derecesini l meyi ama lar

2. Depresyon (D): Bu alt test depresyon belirtilerinin derecesini ölçmeyi amaçlar.

 • Depresyonda olan kişilerin ana belirtileri, yaşama karşı kötümserlik, gelecekten ümitsizlik, kendini değersiz, işe yaramaz hissetmek, suçluluk duyguları, hareketlerde ve düşüncede yavaşlama ve çeşitli bedensel yakınmalardır. Sıklıkla ölüm ve intiharla ilgili düşüncelerin yoğunluğu da dikkati çeker. Depresyon belirtileri başka birçok psikiyatrik tanı grubuna da eşlik edebilir.


Mmpi ger atr k depresyon demans

3. Histeri (Hy):Nevrotik bozukluklardan konversiyon histerisine tanı koymada yardımcı olma amacıyla geliştirilen bir alt testtir.

 • . Bu hastalar zor çatışmaları çözmede ya da bazı sorumluluklardan kaçmada fiziksel belirtileri kullanırlar. Belirtiler bedenin bazı kısımlarında psikolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan işlev bozukluklarını kapsar. Örneğin, felç, titreme, körlük, sağırlık, vb.


Mmpi ger atr k depresyon demans

4. Psikopatik Sapma (Pd): Bu alt test psikopatik kişilik bozukluğu gösteren kişilerin kişilik özelliklerini ölçmeyi amaçlamaktadır

 • Bu kişilik örüntüsünün belli başlı özellikleri sosyal adet ve kurallara karşı çıkmak, davranışlarının sonucu olumsuz olsa da aynı tip davranışları sürdürme, öğrenmeden yararlanamama, kişiler arası duygusal ilişkilerin yüzeysel olmasıdır. Bu kişilerin engellenmeye karşı tolerans eşiklikleri düşüktür, çok saldırgan ve sorumsuz olabilirler.


Mmpi ger atr k depresyon demans

5. MASKULİNİTE � FEMİNİNİTE (Mf): Bu alt test cinsel kimlikte olan sapmaları değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir

 • Bu testin geliştirilmesinde diğer alt testlerin geliştirilmesinde kullanılan görgül geçerlilik yöntemi tam olarak uygulanmamıştır. Terman ve Miles�in (1936) çalışmalarından cinsel sapmayı ayırt edebilecek maddeler seçilerek teste eklenmiştir.


6 paranoya pa bu alt test paranoid belirtileri olan hasta rnekleminden geli tirilmi tir

6. PARANOYA (Pa): Bu alt test paranoid belirtileri olan hasta örnekleminden geliştirilmiştir.

 • Bu hastaların genellikle sanrısal inançları, referans, etki ve büyüklük sanrıları vardır. Kendi inanç sistemlerine göre durumları yanlış anlama ve yorumlama eğilimi gösterirler.


Mmpi ger atr k depresyon demans

7. PSİKASTENİ (Pt): Bu alt test psikasteni ya da obsesif-kompulsil sendromu değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir

 • Bu hastalarda obsesif ruminasyonlar, kompulsif ritüeller görülmektedir. ayrıca anormal korkular, karar vermede ve dikkat toplamada güçlük, suçluluk duyguları, bunaltı sıklıkla rastlanan özelliklerdir. Aşırı ahlaki standartlar, kendi kendini eleştiri de bu tür kişilerde sıklıkla görülür.


Mmpi ger atr k depresyon demans

8. ŞİZOFRENİ (Se): Şizofreni çok çeşitli ve fazla belirtilen kendini gösteren ve çok heterojen bir psikotik hasta grubuna verilen tamdır.

 • Gerçeğin çarpıtılması, sosyal etkileşimden çekilme, algı, düşünme ve iletişim bozukluğu, uygunsuz ya da künt duygularının Şizofreninin en önemli özellikleridir. Şizofrenikler genellikle kendi yeteneklerinin altında bir düzeyde işlev görürler.


Mmpi ger atr k depresyon demans

9. HİPOMANİ (Ma): Hipomani şen ve öfkeli bir duygu durum temelinde motor faaliyet , konuşma ve düşünce süreçlerinde artmayla belirlenir.

 • Hastalar genellikle içinde bulundukları durumla orantılı olmayan iyi, neşeli ve çok enerjik hissetme durumundadırlar. Ancak çok çabuk da öfkelenebilirler. Düşünce ve konuşmada hızlanma fikir uçuşması biçiminde görülebiliyor.


Mmpi ger atr k depresyon demans

 • 10. SOSYAL İÇE DÖNÜKLÜK (St):  Standart MMPI profiline sonradan eklenmiş bir alt testtir. İçe dönüklük (Introversion) dışa dönüklük


Ya lilikta depresyon ned r

YAŞLILIKTA DEPRESYON NEDİR ?

MANİ

BİPOLARBOZUKLUK

DUYGU DURUM

EPİZOTLAR

DEPRESYON


Depresyon belirtileri

Depresyon Belirtileri

 • Devamlı üzüntülü kederli ve moralsiz olma hali (iki hafta veya daha uzun süreli)

 • Hevessizlik ve aşırı isteksizlik

 • Eskiden zevk aldığı işlevlerin artık zevk vermemesi

 • Düşüncelerde yavaşlama ve karasızlıkların artması

 • Parasal ve sağlık sorunlarında yersiz aşırı endişeler

 • Sık ağlamalar ve aşırı duygulanmalar


Mmpi ger atr k depresyon demans

 • Kendini ümitsiz ve çaresiz hissetmeler

 • Gelecekten beklentisinin kaybolması

 • Kilo değişiklikleri( verme yada aşırı alma)

 • Yerinde duramama ve huzursuzluk

 • Uyku bozukluğu ( azalması yada aşırı yatma)

 • Tıbbi tedavilerine uymama ve ölme isteği Doktorların bir neden bulamadığı çeşitli fiziksel yakınmalar. ( ağrılar, uyuşmalar, gaz ve geğirti,halsizlik.)


Ya lilikta depresyon ned r1

YAŞLILIKTA DEPRESYON NEDİR ?

 • Depresyon yaşlı nüfusta en sık görülen psikiyatrik bozukluktur.

 • Çeşitli çalışmalarda, 65 yaş üstü bireylerin %10-25’inde önemli düzeyde depresyon saptanmıştır.


Mmpi ger atr k depresyon demans

 • Yaşlanınca, içine çekilmek, üzülüp ağlamak, çabuk duygulanmak ve alınganlaşmak, insanlardan uzaklaşıp, az konuşur hale gelmek , uykusuz geceler geçirmek, sıkıntılı olmak, unutkanlaşmak yaşlanmanın doğal bir sonucu değildir. Bu durum "depresyon hastalığı" ile ilgili olabilir. Bu hastalığın da tedavisi tıpkı yüksek tansiyon, yada zatürre gibi mümkündür. Depresyon geçici bir ruh hali değil bir hastalıktır.


Geriatrik depresyonun zellikleri

Geriatrik depresyonun özellikleri

 • Sık

 • Atipik

 • Predispozan (zemin hazırlayan) faktör çok

 • Tedavi süresi uzun

 • İlaç yan etkileri

 • Negatif kuşak etkisi


Ya l l kta depresyon a a daki hastal klarda da s kl kla g r lebilir

Yaşlılıkta depresyon aşağıdaki hastalıklarda da sıklıkla görülebilir…

 • 1 Kanserler; akciğer, pankreas, meme, prostat, kolon kanserleri,

 • 2 Merkezi sinir sistemi hastalıkları; Parkinson, demanslar, serobrovasküler olaylar, multipl skleroz, nörodejeneratif hastalıklar,

 • 3 Dolaşım sistemi hastalıkları; konjestif kalp yetmezliği, aritmiler, hipertansiyon, miyokardenfaktüsü,

 • 4 Solunum sistemi hastalıkları; kronik obstrüktif akciğer hastalığı,


Mmpi ger atr k depresyon demans

 • 5 Endokrin hastalıklar; adrenal ve tiroid işlev bozuklukları, diyabet,

 • 6 Enfeksiyonlar; ensefalit, menenjit, tüberküloz, he-patit,

 • 7 Beslenme bozuklukları; folik asit ve B12 vitamin eksiklikleri, elektrolit bozuklukları,

 • 8 Diğer kronik hastalıklar; kronik böbrek yetmezliği,

 • kronik karaciğer hastalığı, romatolojik hastalıklar


Depresyon tedavi edilebilir

Depresyon tedavi edilebilir...

 • Psikoterapi ( belirli aralıklarla uygulanan konuşma tedavisi)

 • Antidepresan ilaçlar

 • şok tedavisi (elektrokonvulsif terapi-EKT)


Depresyon l ekleri

Depresyon ölçekleri

 • Hamilton depresyon ölçeği

  • Duygudurum, suçluluk duygusu, intihar düşüncesi, uyku alışkanlığı, iş ve aktiviteler, retardasyon, ajitasyon, anksiyete, somatik semptomlar, genital semptomlar, hipokondriasis, kilo kaybı ve içgörüyü de içeren 17 kategori

  • 16 puan ve üzeri majör depresyon, 8-15 arası hafif depresyon, 7 puan ve altı depresyon yok

 • Demansta depresyon için Cornell ölçeği

  • Hastayla görüşme tamamlandıktan sonra klinisyen tarafından 19 kategori

  • Mizaç, davranış bozuklukları, somatik bulgular ve duygudurum değişikliklerini

  • Uygulayıcılar arası güvenilirliği kanıtlanmış, hassas, minör-majör depresyon tanısında hassas, güvenilir ve geçerli bir testtir


Ya l larda depresyon bir ok farkl nedenden kaynaklanabilir

Yaşlılarda Depresyon birçok farklı nedenden kaynaklanabilir…

Yaşlılarda ilaç kullanımı


Demans nedir

Demans Nedir ?

 • Kişinin entelektüel ve sosyal yeteneklerinin, günlük fonksiyonlarını etkileyecek şekilde ilerleyici bir kaybıdır. Hastalık doğası gereği ilerleyici özelliktedir.


Mmpi ger atr k depresyon demans

 • Demanslı bir kişide; hafıza, düşünme, mantık yürütme, yer ve zaman tayini, okuduğunu anlama, konuşma, günlük basit işleri yapma gibi işlevlerde bozukluklar görülür. Entelektüel fonksiyonlardaki bu aksaklıklar zamanla hastanın günlük yaşam aktivitelerini sürdürmesini olanaksız hale getirir. Bu durum, hastanın yıkanma, yemek yeme gibi günlük tüm ihtiyaçlarının bir başkası tarafından karşılanmasını zorunlu kılar.


Demans

Demans

 • Demans 65 yaşının üstünde olan insanların yaklaşık %15'inde görülür

 • Hastalığın görülme sıklığı yaşla doğru orantılı olarak artmaktadır. 80'li yaşlarda her iki yaşlıdan birinde demans görülmektedir

 • her unutkanlık bir demans belirtisi değildir. Örneğin anneniz pişirdiği pastayı size ikram etmeyi unutursa bu unutkanlıktır. Fakat pastayı pişirdiğini unutursa ortada ciddi bir problem var demektir.

 • Demanslı hastaların % 50’sindenfazlasını etkileyen depresyon, hasta ve bakım vericileri için ciddi olumsuz sonuçlara yol açabilir


Mmpi ger atr k depresyon demans

 • Erken tanı önemli

  • Potansiyel geri dönüştürülebilir nedenlerin ortaya konması

  • Erken başlanan tedavide daha başarılı sonuçlar

  • Hastalığın seyrini etkileyen ilaçların gündeme getirilmesi

  • Gelecekle ilgili planlamalar

  • Diğer hastalıklara bağlı tedavilerin modifikasyonu

 • Tanıya yönelik hızlı ipuçları

  • Yakın bellek bozukluğu, sissi seyir, progresif unutkanlık

  • Günlük yaşam aktivitelerinde kayıp

  • Verilen üç kelimeyi 5 dakika sonra hatırlayamama

  • Saat çizme testinde başarısızlık


Ya lanma demans ili kisi

Yaşlanma Demans ilişkisi


Ya l l k depresyonu demans ili kisi

Yaşlılık Depresyonu-Demans ilişkisi

 • Hem demans hem de depresyonların etyolojisini araştıran çalışmalar, çoklu biyolojik ve psikososyal faktörlerin etkileşiminin sorumlu tutulmasına neden olan veriler bulmaktadır. Aynı modelin, demanslardaki depresyonlar için de geçerli olduğu kuşkusuzdur. Bu yüzden demanslarda görülen depresyonların homojen bir etyolojik açıklaması bulunmamaktadır. NIMH Alzheimer’da Depresyon Çalışma Grubu, en azından 4 alt etyolojik tip tanımlamaktadır


Mmpi ger atr k depresyon demans

 • Demans ve depresyon tanıları kimi zaman birbirine karıştırılabilir ve ayırıcı tanısı kolay olmayabilir.

 • Eğer yaşlı bir depresyon hastasında duygudurum semptomlarının başlamasından önce unutkanlıkla ilgili yakınmalar başladıysa demans muhakkak düşünülmelidir. Özellikle ileri yaş grubundaki hastalarda depresyon ve demans birlikte sık görülen iki tablo ve çoğu zaman bu birliktelik hangisinin tabloya hakim esas neden olduğunun anlaşılmasını güçleştiriyor. Yaşlıda kognitif semptomların (yönelim bozukluğu, apati, düşünceleri yoğunlaştırma güçlüğü gibi) demansla mı yoksa majör depresifepisodla mı daha iyi açıklandığını belirlemek güçtür.


Mmpi ger atr k depresyon demans

 • 1. Demanstaki bilişsel bozulmalara emosyonel bir tepki olarak depresyon (depressif uyum bozukluğu)

 • 2. Erken veya orta yaşlarda başlayan major veya minör depresyonun yinelenmesi

 • 3. Alzheimerla birlikte olan vasküler hastalıkların neden olduğu depresif belirtiler (vasküler depresyon)

 • 4. Demans’ınnörodejeneratif sürecinin neden olduğu depresif belirtiler (genel tıbbi duruma bağlı duygudurum bozukluğu)


G r melerde dikkat edilecek hususlar

Görüşmelerde Dikkat Edilecek Hususlar

 • Öykünündoğruluğu, güvenilirliği

 • Randevusaatleri

 • İyiaydınlatılmış, rahatlatıcıbirortam

 • Yeterlizamanayırarak, yavaşvesakin, sabır

 • Azalmışgörmeveişitme, depresyon, kognitiffonksiyonlardabozulma, yaşlıhastalardaüstüstebinenbirçokkroniksorununsorgulanması, semptomlarınsıkışıkolması

 • Şikayetlerinisöylemeyebilir, sorunu ileilgisiolmayanşikayetler

 • Muhtemelinvaziftestlerdenkorktuklarıiçinsemptomlarısaklayabilir


Dikkat edilecek hususlar 2

Dikkat Edilecek Hususlar 2

 • Bilgiler kendisindenvegereklidurumlardayakınındanalınmalıveyakontroledilmeli

 • Sıkgörülenhastalıklar ve Geriatriksendromlarileilgilidetaylı sorular

 • Hastanınsosyalyaşamı, kiminleyaşadığısorulmalı

 • Tıbbivesosyalöykü,

 • Beslenme

 • Aileöyküsü, seksüelöykü

 • Fonksiyoneldurumuetkileyenparametrelereyöneliksorgulama

 • Koruyucuhekimlikuygulamalarıileilgilisorular

 • Geçmişhospitalizasyonlarıvetedavileri

 • İlaçhikayesi- epikrizler, karneler, eskidosyalar, ilaç torbaları


Geriatrik al malarda ailenin nemi

Geriatrik Çalışmalarda Ailenin Önemi

 • Aileyeönemlive aktif görevleraçıkbirşekildeaktarılmalı

 • Ekonomikvesosyaldestekçisikim

 • Aileden öykü desteği

 • Kroniksüreçlerdedoktordiğerailebireylerinin de duyguları

 • Çalışmaplanıileilgiliailedengörüş

 • %70 oranındahastalıklarherhangibirsağlıkkuruluşunabaşvurmadanaileiçindesorunlar çözülmeye çalışılıyor

 • AileilegörüşmedehastavediğerailebireyleriarasındabirtartışmabaşlarsaSHU tarafsızkalmalıancakotoritesini de korumalı


Dsm iv

DSM IV

 • DSM (TheDiagnosticandStatisticalManual of MentalDisorders) zihinsel hastalıklar için tanı ölçütü. Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından yayınlanır. İlk defa 1952'de yayımlanmıştır. Son gözden geçirilmiş baskısı DSM-IV(DSM-IV-TR)'tür (Mart 2007).

 • DSM-IV'te hasta 5 açıdan değerlendirilir:

 • Klinik bozukluklar ve klinik ilgi odağı olabilecek diğer durumlar

 • Kişilik bozuklukları, mentalreterdasyon (zeka geriliği)

 • Mental bozukluğa ek olarak bulunan genel tıbbi durumlar ve fiziksel bozukluklar

 • Mental bozukluğun gelişiminde katkıda bulunan psikososyal ve çevresel sorunlar

 • Hastanın sosyal, iş ve psikolojik işlevselliği olmak üzere genel işlevselliği


 • Login