Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036
Download
1 / 38

Anne baba tutumu Hazırlayan; Fatma mutlu 07129036 - PowerPoint PPT Presentation


 • 279 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Anne baba tutumu Hazırlayan; Fatma mutlu 07129036. Tanımlar ve İlgili kavramlar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Anne baba tutumu Hazırlayan; Fatma mutlu 07129036

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

Anne baba tutumuHazrlayan; Fatma mutlu07129036


Tan mlar ve lgili kavramlar

Tanmlar ve lgili kavramlar

Tutum; Bireyin nesne, durum ya da kii hakknda zihinsel, duygusal ve davransal anlamda ortaya koyduu duru, tutumunu yanstr. Dolaysyla da tutumun olumas iin, sz konusu e arasnda rgtsel ve anlaml bir iliki ve egdm olmak zorundadr


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

Anne Baba Tutumu; ou durumda anne-baba-ocuk etkileimini tanmlayan ve genel bir etkileim ortam yaratt varsaylan davranlar btn ve takmdr .

Ebeveynlerin ocuklarna scaklklarn ve desteklerini sunduklar tarz ve onlara rehberlik etme dereceleri olarakta dnlebilir.

Anne ve babalarn tutumlarnn oluumunda birtakm belli basl deikenler sz konusudur. En basta onlarn da kendi anne babalarndan grm olduklar davranlar, sonrasnda evresel faktrler veya kiinin kendini gelitirmesiyle ilintili olarak deiiklie uram olsa dahi byk lde etkilidir. Bunun yan sra anne babalarn eitim dzeyi, ekonomik koullar, sahip olduklar ocuk says ve etkileim ierisinde olduklar cevre de bu tutumlarn belirlenmesinde etkili olan deikenlerden bazlardr.


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

 • Willoughby, Malik ve Lindhal, 2006 a gre yanstmaclk ve kontrol boyutlarna gre anne-baba tutumlar drt farkl gruba ayrlrlar. Bunlar

 • Otoriter tutum, yksek kontrol ve yanstma yapmazlar

 • Disipliner tutum, Yanstma yaparlar ve davran kontrolne de sahipler.

 • Serbest tutum, Yanstma yaparlar fakat kontrol yoktur.

 • hmalkr tutum, Yanstma da kontrol de az ya da yoktur .


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

Otoriter tutum; ocuktan mutlak itaat bekleyen, ocukla szel iletiime pek yer vermeyen, istek ve emirlerinin tartmasz yerine getirilmesini isteyen, ocuu yerine gre kendini ynetebilecek ve kendi hakkndaki kararlar alabilecek gte grmeyen ve her trl karar kendisi alan anne-baba tutumlarn ierir.

Ceza ve g gsterisi bu ailelerde n plandadr. Anne baba ne derse doru olarak kabul edilir. ocuk boyun eici davranlar gstererek cezadan kurtulur. Aile ilikilerinde sevgi duygularndan ok kzgnlk ve korku duygular n plandadr (Kulakszolu, 2007). Bunun sonucunda ocuk sessiz, uslu ve dikkatli olmasna karlk kskn, ekingen, bakalarnn etkisi altnda kolayca kalabilen, ar duyarl bir yapya sahip olur. Otoritenin basks kalktnda kolayca saldrgan davranlar sergileyebilirler.


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

Koruyucu tutum ; ocuunun hemen her eyi ile ilgilenmeye alp, ocuu mmkn olabildiince tehlikelerden uzak tutmaya alan, ocuun yapt her eyden haberdar olmaya alan ve hatta ocuun kendi bana bir eyler yapmasna izin vermeyen ana baba tutum ve davranlarn ierir.

Ar korumac anne babalar ocuklarn kendinin bir uzants olarak grmekte ve onlarla duygusal yoksunluklarn gidermek isterler. Bu aileler ocuun anne babaya baml olmasn bir grev saymaktadrlar (Kulakszolu, 2007). Bunun sonucunda ise baml, zgven duygularndan yoksun ve zayf bir kiilik gelitirir. Sorumluluk almaktan ekinen bireyler olarak yetiecekleri bilinir (Akt., Hurlock, 1960; Kulakszolu, 2007). Bu tr davranlar anne baba arasndaki doyumsuz ilikiler sonucu oluabilir. Tek ebeveynli ailelerde bu tutum daha youn sergilenmektedir.


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

lgisiz Tutum; ocuunu ihmal, hatta psikolojik bakmdan reddeden, ocuunun ilgi ve ihtiyalarndan habersiz olan, ocuunun nerede ve ne yapt ile pek ilgilenmeyen, ocuunu mmkn olduu kadar evresinden uzak tutmaya alan, ocuuna en az sevgi gsteren ve davranlarna en az kontrol uygulayan ana baba tutum ve davranlarn ierir.

Aslnda bir nevi ocuu kabullenmemek gibi dnlebilir. Bu tutuma maruz kalan ocuklarn okula kars ilgisiz, zamann iyi deerlendiremeyen ya da boa harcayan, yanl arkadalar edinen, iki, sigara ien ya da eilimi olan ocuklar olduklar saptanmtr


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

Demokratik Tutum; ocuuna kars iten sevgi ve sayg duyan, ocuunun ihtiyalarna kars duyarl olan, yasna gre ocuu kendisiyle ilgili baz kararlar almaya tevik eden, ocuun grlerine deer veren, szel iletiime olanak salayan, hemen her konuda ocuuna iyi bir rehber olan anne-baba tutumlarn ierir. Anne babalarn sergiledikleri davranlar birbiriyle tutarl, kararl ve gven vericidir.

Anne babalar her ocuun kendine zg bir geliim kapasitesi olduunu bildikleri iin, ocuklarn zgrce gelimesine, yeteneklerinin ortaya kmasna ve kendilerini gerekletirmelerine izin verirler. Bu ekilde yetien ocuklar; daha zerk, daha bamsz bir kiilik gelitirirler; kendi haklarn ve karlarn koruyabildikleri gibi, ibirlii ve dayanma iine girebilirler


T rkiye de s kl kla rastlanan anne baba tutumlar

Trkiye DE Sklkla rastlanan anne baba tutumlar

 • Ar baskl otoriter tutum; ocuun kendine olan gvenini kaybetmesine yol aan, ocuun kiiliine nem vermeyen bir tutumdur. Geleneksel Trk aile yapsnda bu tutuma ska rastlanmaktadr. Anne babann uygulad kat disiplin yznden ocuk, her kurala uymak zorunda braklmaktadr. Bask altnda braklan bu ocuk, sessiz, uslu nazik ve drst olmasna karlk silik, ekingen, bakalarndan kolayca etkilenen kiilie sahip olmaktadr.


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

 • Msamahakar Tutum; ounlukla orta yan zerinde ocuk sahibi olan aileler ile ocuun kalabalk yetikinler grubu ierisinde tek ocuk olarak yetitiren ailelerde ocuk merkezci tutuma rastlanmaktadr. nk ocuk aile ortamnda tek sz sahibi kii durumuna gelmitir.

 • Dengesiz ve Kararsz Tutum; ocuun eitim ve geliimini olumsuz ynde etkileyen dengesiz ve kararsz tutum birok ekilde ocuun karsna kmaktadr. Dengesizlik ve tutarszlk, anne baba arasndaki fikir ayrlndan kaynaklanaca gibi, anne babann gsterdii deiken davran biimlerinden de kaynaklanabilmektedir


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

Ar Koruyucu Tutum; Anne babann ar koruyuculuu ocua haddinden fazla kontrol ve zen gsterilmesi anlamndadr. Bunun sonucunda ocuk dier kimselere ar baml, kendine gvensiz duygusal krklar olan birey haline gelmektedir. Anne babas tarafnda ar derecede korunan ocuk, bu durumu hayat boyunca srdrerek gelecekteki einden de ayn eyi bekleyebilmektedir. Ar koruyucu tutum daha ok anne ocuk ilikisinde grlmektedir. Yavuzere gre annenin bu davrannn altnda duygusal yalnzlk yatmaktadr.


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

lgisiz ve Kaytsz Tutum; Anne babann grmezlikten gelme, yalnz brakma eklinde dlamasdr. Bu durum ocukta duygusal istismara yol aarak ebeveyn-ocuk ilikisini zedelemektedir. Ayn zamanda anne babasnn ilgisizlii ile karlaan ocuun arkadalar, retmeni ve evresine verdii zarar ile sululuk duygusu arasnda iliki olduu grlmektedir

Gven verici, Destekleyici ve Hogrl Tutum; anne babann baz kstlamalar dnda ocuuna hogrl olmas, desteklemesi ve arzularn diledii ekilde gerekletirmelerine izin verme anlamna gelmektedir. ocuk evde ailesi tarafndan, darda evresi tarafndan kabul edilmek istendiinden dolay, ona kendi benliini tanma frsat verildiinde salkl bir ekilde olgunlamaktadr.


Kuramsal er eve

Kuramsal ereve

 • Psikodinamik Yaklam

  Freud a gre, Belli drtlerle doan bebekler, her dnemde farkl haz kaynaklarna odaklanrlar. Dnem iinde erotojenik blgeyle ilgili haz yaantlarnn ar ya da yetersiz olmas o dnemde fiksasyonlara neden olmaktadr. Bu srete anne baba tutumlar nem kazanmaktadr. Anne baba ar ilgi ya da engelleme, birbirinin ztt olan; ancak ayn kanlmaz sonu douraca dnlmektedir. Kiilik geliimini olumsuz etkilemektedir.


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

Adler e gre, her insan sosyal bir varlktr. Sosyal ilgi, doutan getirilen; insanlarla etkileim ihtiyacnn addr. Sosyal ilgi, anne ve sonrasnda baba ile salkl bir etkileimden sonra salkl bir ekilde geliir. ocua kars ilgisiz davranmann, ocuu reddetmenin ocukta aalk duygusu uyandracan bununda kaygya dneceini belirtmektedir (Adler, 2004). Dier ynden martlan ocuklarn ise, ayn ekilde aalk ve stnlk kompleksine kaplabileceklerini belirtmektedir.


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

Horney de kusurlu anne-baba tutumlarnn temel kaygy oluturan en nemli etmenler olduunu belirtmitir . Eric Fromm da Horney gibi kaygnn olumasnda en nemli etmen olarak anne baba tutumlarndan sz etmektedir.

Fromm a gre ocuun yetimesinden sorumlu olan kiilerin ocua kars ilgisiz davranmalar, ocukta yalnzlk duygularna yol acar; bu durum ise onda aresizlik ve kayg duygularn oluturur


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

 • Davran Yaklam

  Skiner e gre, ocuun davranlar nceki pekitirmelerinden oluur(nan, 2008). Anne-baba, ocuun kiiliini pekitirmeleriyle oluturur. ocukta belli alkanlklar kazandrmak, kiiliini oluturmak olarak tanmlanr (nan, 2008). Anne baba tutumunun tutarszl veya pekitire yoksunluu nevroz oluturabilir.


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

 • Bilisel Yaklam

  Bilisel yaklamn konu alan mantk d inanlardr (Corey, 2008). Mantk d inanlar ise, ocukluk yaantlarnda anne babalar tarafndan retilir. Otoriter tutum, mkemmeliyeti tutum ve koruyucu tutum ocuun geliiminde yanl inanlara neden olur (Kulakszolu, 2007).


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

 • Hmanist Yaklam :Rogers a gre, birey belli bir zle doar (Corey, 2008). Bu z ise, her birey kendini gerekletirme gcne sahip olduunu ifade eder. Koulsuz sevginin bulunduu ortamda yetien bireyler kendini gerekletirme potansiyelini olumlu ekilde tamamlayabilirler. Koullu sevginin olduu aile ortamnda byyen bireylerin organizmik deer verme sreci ile kendilerine ynelik olumsuz dnceler gelitirirler.

  Kendini gerekletirme ortamn salayan tek anne baba tutumu, demokratik ve hogrl anne baba tutumudur.


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

 • Aile Sistemleri Yaklam

  Aile sistemleri yaklamna gre, sorun davran bir bireyin sadece i dinamiklerinden kaynaklanmaz. Birey sorun bir davran gsteriyorsa; ailenin ileyiine kar gelitirilmi ilevi veya amac varsa, aile ile etkileimini kolaylatryorsa ve bireylerin gelimsel aamalarda ailenin yeterli bir ekilde ilevde bulunmamas sonucu ortaya km olabilir (Corey, 2008). Bu da anne baba tutumlarna iaret etmektedir.


Lgili ara t rmalar

lgili aratrmalar

 • Yurt Dnda Yaplan Aratrmalar

  Patterson ve arkadalarna (1992) gre eer ebeveynler baskc kontrol aralarn kullanrlarsa, sk sk ocukla atmaya girerlerse, olumlu katlm rntleri gelitirmede baarsz olurlarsa ve ocuklarnn ev dndaki davranlarn gzlemlemede baarsz olurlarsa, ocuklarndaki saldrgan davranlar kkrtmaya ok daha fazla yatkn olurlar. stelik, yksek dzeyde atma ve dk dzeyde olumlu aile ilikileri, 10-14 yaslarndaki ocuklarda madde kullanmnn belirleyicileridir


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

Landis ve Stonea (1952) gre; demokratik ve otoriter ailelerden gelen genler arasnda otoriter ailelerden gelenlerin daha ok problem iaretledikleri grlmtr. Otoriter ailelerden gelenlerin evden kama isteine olan i veya d atmalara, kr krne otoriteye boyun eme veya saldrganlk eilimlerine rastlanmtr.

Demokratik aileden gelen genlerin ise kararl, bamsz ve kendi kendini ynetebilen, baarl bireyler olduklarn bulunmutur


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

Rosalind (1978) ergen ile olan iletiimin benlik kavramna etkisini aratrdnda, anne-babas ile olan olumsuz ilikisinin ergenin olumsuz benlik yapsna sahip olmasna neden olduunu vurgulamtr.

Baumrind (1971), anne-baba stilleri ile ilgili olarak yapt almalarnda genel olarak demokratik tutumu benimseyen anne babalarn ocuklarnn bamsz, kendini iyi ifade edebilen, hem sosyal hem de akademik ynden baarl ocuklar olduunu belirtmitir.


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

Milevsky, Schlechter, Netter, (2006) anneye zg ve babaya zg aile tutumlarnn z-sayg, depresyon ve hayattan tatmin olma ile ilikilendirilmesini inceleyen bir aratrma yapmlardr.

Bu aratrmann sonucuna gre, izin verici anneye olan kyasla aklayc-otoriter anne tutumu altnda yetien ergenlerde z-sayg ve hayattan tatmin olma durumu daha yksek seviyelerde kmtr. Depresyon durumu ise ok daha az oranda seyretmektedir.


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

Pavlidis ve McCauley (2001), depresif ergenlerin aile ilikilerinde zerklik ve ballk konulu almalarnda, nceki almalarn aksine depresif ergenlerin aileleri ile aralarnda pozitif iliki, ballk ve zerlik destekleyici aile tutumu ynnden dier ergen ailelerine oranla nemli bir farkllk olmad ortaya konulmutur.


Yurt inde yap lan ara t rmlar

Yurt inde yaplan aratrmlar

Kuzgun (1972) niversite rencileri arasnda yapt aratrmada, demokratik, otoriter ve ilgisiz anne-baba tutumlarnn, bireyin kendini gerekletirme dzeyine etkisini aratrmtr, demokratik anne-baba tutumlar, bireyin kendini gerekletirmesi iin en uygun ortam yaratrken, otoriter anne-baba tutumunun bireyin kendini gerekletirme dzeyini olumsuz ynde etkilediini belirtmitir


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

Kl (1981), niversite rencilerinin kendilerini kabul dzeyini etkileyen deikenler konusunda yapt aratrmada demokratik ailede yetien genlerin kendilerini kabul dzeylerinin otoriter ailede yetien genlerden daha yksek olduunu bulmutur .

Bilal (1984), lise rencileri zerinde yapt aratrmada, otoriter ve demokratik olarak alglanan anne-baba tutumlarnn ocuklarn uyum dzeyine etkisini aratrdnda, demokratik ortamda byyen ocuklarn uyum dzeyleri, otoriter aile ortamnda byyen ocuklarnkinden daha yksek olduunu bulmutur


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

Abac(1986), Anne ve babalarnn tutumlarn demokratik olarak alglayan bireyler grdkleri artsz sevgi ve sayg nedeniyle olumlu benlik kavram gelitirdikleri iin bu kavramlar arasnda tutarllk fazladr. Buna karlk, ocuun ancak istenilen davranlar yerine getirdii zaman kabul grd, sevginin pekitire olarak kullanld, ocuun kendi hakknda kararlar alabilecek gte grlmedii aile ortamnda, benlik ve ideal benlik kavram badam en dk dzeyde kmaktadr


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

Akba (1994)n aratrmasnda ise, kzlar erkeklere kyasla ocukluk dneminde annelerinin kendilerine amalarna ulamalarnda daha fazla yardmc olduklarn belirtirken, erkekler annelerinin daha fazla bask uyguladklarn ifade etmileridir.

Haktanr ve Baran (1998), alt ve st sosyo-ekonomik dzeydeki genlerin anne baba tutumlarn alglamalar ile benlik saygs dzeylerini inceledikleri almalarnda, her iki sosyo-ekonomik yapda da demokratik tutumlarn artmasyla gencin benlik saygs dzeyinde art, otoriter tutumlarn artmasyla ile d saptamlardr


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

rgn(2000), demokratik anne baba tutumla yetitirildiklerini dnen renciler, baskc otoriter ve ar koruyucu tutumla yetitirildiklerini dnen rencilerden anlaml dzeyde yksek benlik algsna sahip olarak bulunmutur. Ayn ekilde eitliki demokratik tutumla yetitirildiklerini dnen renciler, reddedici tutumla yetitirildiklerini dnen rencilerden anlaml dzeyde daha atlgan olduklar bulunmutur .


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

Erkan (2002), Koruyucu- isteki ve otoriter anne-baba tutumlarna maruz kalan ergenlerin olumsuz deerlendirilmekten korkma-sosyal kanma ve huzursuzluk leklerinden yksek puan alrken, demokratik anne-baba tutumuna sahip ergenlerin ayn lekten dk puan aldklar bulunmutur.

Erdodu (2006), ocukta renilmi aresizliin oluumunda annenin ocuklarna ynelik otoriter davranlar, babann ve retmenin otoriter davranlarna gre daha etkili bir faktr olduu ortaya konmutur.


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

redi, Erden (2009), alglanan anne baba tutumlarnn btn boyutlarnn snav kaygs haricindeki motivasyonel inanlarn ve z-dzenleme stratejilerinin anlaml bir yordaycs olduunu gstermi, en byk payn kabul/ilgi boyutuna ait olduunu ortaya koymutur. Snav kaygsnda ise alglanan anne baba tutumlarnn yalnzca psikolojik zerklik boyutunun anlaml bir yordayc olduu belirlenmitir.


Kavramin pdr le l k s

KAVRAMIN PDR LE LKS

Pdr hizmetlerinin odak noktas bireydir. Bireyler ise, belli bir ortamda byr. Bu aamada birey, byd ortamn etkilerini bulunduu dier ortamlara tar. Bu noktada rehberlik hizmetlerinin ilevsellik kazanabilmesi iin, hizmetler ibirlii ierisinde yrtlmesi nemlidir.


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

Pdr hizmetlerinin amac; rencilerin kendilerini gerekletirmelerini, eitim srecinden yetenek ve zelliklerine gre en st dzeyde yararlanmalarn ve gizilglerini en uygun ekilde kullanmalarn ve gelitirmelerini salamaktr. Bu dorultuda ocua salkl bir ortamn oluturulmasnda ilk nce aileden balama gereklilii grlmektedir.


Neler yap labilir

Neler yaplabilir?

 • Yapsal bozukluu olan ailelerin, salkl bir ortam oluturamad bilinmektedir. Anne baba tutumunu da etkilediini aratrmalar gstermektedir. Bu aileler, aile danmanlna ynlendirilebilir. Ya da bu konuda eitim aldktan sonra aile danmanl yaplabilir.

 • Anne babalara dnk bilgilendirici seminerler vermek gerekir. Anne baba davranlarnn ocuk zerinde ki etkileri hakknda bilgilendirici almalar yaplabilir.


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

 • Anne baba tutumuna dnk eitim programlar hazrlanabilir. levsiz tutumlarn zararlarn gsterici etkinlikler dzenlenebilir. Demokratik tutumun ocuun geliimine en yararl tutum olduunu benimsetici almalar ve sonrasnda ocua nasl davranlacana dnk almalar yaplabilir.

 • Anne babalara ynelik iletiim becerileri eitimi de verilebilir. letiim becerileri anne babada demokratik tutumun olumasna olanak salayabilir.


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

 • Anne baba tutumunun etkileri kk yalarda olutuu bilinir. Bu dorultuda Ram da alan uzmanlarnda destei ile yaplacak olan seminerler mahalli bir nitelik kazanarak seminerlerin etkisi daha kk yata ki ocuklara ulaabilir. Ram destekli eitim programlar da yaplabilir.


Kaynak a

KAynaka

Adler A. (2008). Nevroz Sorunlar (A. Kllolu, eviren). stanbul: Say Yaynlar. (Orijinal Eser 2004 ylnda baslmtr).

Ar, R.,& Seer, . (2009). Farkl Ana Baba Tutumlarnn ocuklarn Psikososyal Temelli Problem zme Becerilerine Etkisinin ncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstits Dergisi. 451- 464.

Corey, G. (2008). Psikolojik Danma Kuram ve Uygulamalar (T. Ergene, eviren). Ankara: Mentis Yaynclk. (Orijinal Eser 2005 ylnda baslmtr).

Ercan, L. (2001). Ergenlik Dneminde Rehberlik ve Psikolojik Danma Hizmetleri. Kastamonu Eitim Dergisi, 9(2), 47-58.

Erdoan, ., & Uukluolu, H. (2011). lkretim Okulu rencilerinin Anne-Baba Tutumu Alglar le Atlganlk Ve Olumsuz Deerlendirilmekten Korkma Dzeyleri Arasndaki likiler. Kastamonu Eitim Dergisi, 19(1). 51-72.

Erdodu, M. Y. (2006). Ana Baba Tutumlar le retmen Davranlarnn ocuklarda renilmi aresizlik Dzeyi le likileri.ocuk ve Genlik Ruh Sal Dergisi, 13(3). 98-105.

Freud, S. (2004). Psikanaliz zerine (A. Avni ne). stanbul: Say Yaynlar. (Orijinal Yayn 1983 ylnda baslmtr).

Gelir, E. (2009). Ana Baba Tutumlar, Aile Sosyal Atomu Ve Cinsiyete Gre lkretim Altnc Snf rencilerinin renilmi aresizlik Ve Akademik Baarlarnn ncelenmesi. Yaynlanmam Yksek Lisans Tezi. Adana: ukurova niversitesi.

Herken, H., zkan, ., Kaya, N., Turan, M.,& Akn, R. (2007). Genlerdeki Sigara Kullanma Davrannda Anne Baba Tutumunun Ve Sosyo-Kltrel Dzeyin Etkisi. Seluk niversitesi Tp Fakltesi Psikiyatri Dergisi,3 (2). 01-15.


Anne baba tutumu haz rlayan fatma mutlu 07129036

nan, B. Y. (2009), Kiilik Kuramlar, (2. Basm), Pegem Akademi, Ankara.

Kl, B. G. & Oral, N. (2006). ocuklarda renilmi aresizlik zerine Bir Gzden Geirme. ocuk ve Genlik Ruh Sal Dergisi: 13 (2), 76 86.

Kulakszoglu, A. (2007), Ergenlik psikolojisi, (7. Basm), Remzi Kitabevi, stanbul.

zmen, S. K. (2004). Aile inde fke Ve Saldrganln Yansmalar. Ankara niversitesi Eitim Bilimleri Fakltesi Dergisi, 37(2), 27-39.

Palut, B. (2008). Dnme Stilleri ve Anne Baba Tutumlar Arasndaki liki. Dokuz Eyll Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt(24), 01-11.

Sezer, ., &Ouz V. (2010). niversite rencilerinde Kendilerini Deerlendirmelerinin Ana Baba Tutumlar Ve Baz Sosyo Demogafik Deikenler Asndan ncelenmesi. Kastamonu Eitim Dergisi, 18(3). 743-758.

redi, I., & Erden M. (2009). z Dzenleme Stratejileri ve Motivasyonel nanlarn Yordaycs Olarak Alglanan Anne Baba Tutumlar. Trk Eitim Bilimleri Dergisi, 7(4). 781-811.

Yaprak, B. (2007). lkretim rencilerinin Algladklar Anne-Baba Tutumunun Diskriminant Analiziyle Belirlenmesi ve Benlik Saygs ile Olan likisinin Deerlendirilmesi zerine Bir Uygulama. Yaynlanmam Yksek Lisans Tezi. Eskiehir: Osman Gazi niversitesi.

Yavuzer, H. (2007), Anne-Baba ve ocuk, (12. Basm), Remzi Kitapevi, stanbul.


ad
 • Login