Välkomna
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Välkomna till Bostadsrättsföreningen Brågarps PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Välkomna till Bostadsrättsföreningen Brågarps årsstämma 2012-04-26 Kl 1800-2000 St.Staffans församling Brågarpsvägen 10 Staffanstorp. Agenda Årsredovisning 2011 Budget 2012 Ny styrelseledamot (suppleant)

Download Presentation

Välkomna till Bostadsrättsföreningen Brågarps

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Välkomna

till

Bostadsrättsföreningen Brågarps

årsstämma 2012-04-26 Kl 1800-2000

St.Staffans församling

Brågarpsvägen 10 Staffanstorp


Agenda

 • Årsredovisning 2011

 • Budget 2012

 • Ny styrelseledamot (suppleant)

 • Ändring av stadgar (Val av styrelseledamöter)

 • Ökning av insatser

 • Motioner

 • Car-port projekt

 • Canal Digital uppsägning

 • Städdag och samkväm den 12 maj !

 • Övrigt


 • Årsmötets öppnande

 • Val av ordförande och sekreterare för stämman

 • Godkännande av röstlängden

 • Val av två justeringsmän

 • Frågan om föreningsstämman har blivit utlyst i behörig ordning

 • Fastställande av dagordningen

 • Styrelsens föredragning av Brf.brågarps- årsredovisning och revisionsberättelse

 • Presentation av budget 2012

  Forts.


Ekonomiskt resultat 2011

Rörelsens intäkter

 • Avgiftsintäkter 3 686 202 Sek

 • Överl.- pants.avgifter 6 400 Sek

  3 692 602 Sek

  Rörelsens kostnader

 • Driftskostnader - 1 427 073 Sek

 • Avskrivningar - 21 082 Sek

  Rörelseresultat 2 244 447 Sek

  Resultat finansiella poster

 • Ränteint. el. Likn. Poster 86 027 Sek

 • Räntekostn. Lån - 1 876 925 Sek

  Resultat före skatt 453 549 Sek


Nyckeltal

200820102011

Resultat -179 797:- 492 339:- 453 549 :-

Hyresintäkter per kvm 632:- 697:- 711:-

Lånekostnader per kvm 9 627:- 9444:- 9396:-

Räntekostnader per kvm 440:- 293:- 361:-

Bost. Byggn. subv./ kvm 51:- 28:- 16:-

Driftsbudget per kvm 221:- 333:-274:-

Värmekostn. per kvm 101:- 117:-115:-


Budget 2012

 • INTÄKTER :

 • Avgifter 3 965 313

 • Parkeringsplatser 16 800

 • Överlåtelse o pantsättn.avg. 5 000

 • Statlig räntesubvention 0 3 987 113

 • KOSTNADER

 • Staffanstorp Energi nätavg. 23 000

 • Eon förbrukning 37 000

 • Eon Gas 600 000

 • Sophämtning renhålning 53 000

  Forts.

  .


 • Sophämtning recykling 18 000

 • Sophämtning Sockerbiten 53 000

 • Renhållning trapphus enl. Avtal 75 000

 • Renhållning Rentocil mattor 6 000

 • Renhållning Trädgårdsskötsel enl. Avtal 105 000

 • Renhållning fönsterputsning 30 000

 • Renhållning snöskottning saltn. Mm 50 000

 • Hissar serviceavtal 5 000

 • Hissar besiktning 5 000

 • Hissar övrigt 15 000

 • Övr. Kostnader utemiljö 25 000

 • Canal Digital 61 000

 • Vatten avlopp Staffanstorp Kommun 130 000

 • Rep o underhåll fastigheten 30 000

 • Försäkrings premie 35 000

  Forts.


 • Fastighetsförvaltning ekon. 55 000

 • Telefon Jour 2 000

 • Arvoden revisor o styrelse 95 000

 • Bankostnader 1 000

 • Övr avdragsgilla kostnader 25 000

 • Räntekostnader 1 900 000

 • Avsättning rep.fond 130 000

 • Avskrivning inv 21 000

 • Amorterig 500 000 - 4 067 000

 • Res. efter avskr. och amot. -79 887


 • Beslut omansvarsfrihet för styrelseledamöterna

  och revisorn

 • Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

  och avtackning av avgående ledamöter

 • Val av revisor

 • Val av valberedning

 • Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag om föreningar eller föreningens stadgar


Ändring av stadgar

 • Nuvarande text:

 • § 8 Styrelse

 • Styrelsen består av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst en och fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 • Nytt förslag

 • § 8 Styrelse

 • Styrelsen består av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst en och högst fyra styrelsesuppleanter. För att få kontiniutet i styrelsearbetet så skall ordinarie styrelseledamöterna omväljas på ett respektive två år. Detta innebär att hälften eller vid udda tal närmast högre antal väljs på ett år.


Exempel extra insatser

Lån 4% 5%

 • 50 000 :- 2 000:- 2 500:-

 • 30% skattereduktion 600:- 750:-

 • Månadsbelopp 116:-/mån. 145:-/mån.

 • 100 000 4 000:- 5 000:-

 • 30% skattereduktion 1200:- 1500:-

 • Månadsbelopp 233:-/mån. 290:-/mån.

 • Amortering ej medtagen

  Tillskott till föreningen vid 50 000:- ger 3 150 000:-

  Räntekostnad med 4% ger 126 000:-

  Räntekostnad med 5% ger 157 500:-

  Tillskott till föreningen vid 100 000:- ger 6 300 000:-

  Räntekostnad med 4% ger 252 000:-

  Räntekostnad med 5% ger 315 000:-

  Driftsbudget 1 516 000 med en infl. av 3% ger 45 000:-


Bostadsrättsföreningen Brågarp

 • Nuvarande styrelse:

 • Ordförande: Kennerth Nilsson Vald 2011 på 1 år

 • Ledamöter: Vanja Larsson Vald 2010 på 2 år Inge Nilsson Vald 2010 på 2 år

 • Tommy Karlsson Vald 2011 på 2 år

 • Jonas Diurlin Vald 2011 på 2 år

 • Suppl.Michael Larsen Vald 2011 på 2 år

 • Valberedningens förslag inför årsstämman 26 april 2012:

 • Ordförande: Kennerth Nilsson Omval på 1 år

 • Ledamöter: Vanja Larsson Omval på 2 år

 • Inge Nilsson Omval på 2 år

 • Jonas Diurlin Avgår i förtid

 • Suppl. Michael Larsen ersätter Fyllnadsval på 1 år

 • Tommy Karlsson 1 år kvar på mandat

 • Nyval suppl. Patricia Andersson Fyllnadsval på 1 år

 • Valberedning Kurt Larsson Omval 1 år

 • Anita Börkén Omval 1 år


 • Login