Medzivojnov umenie
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Medzivojnové umenie PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Medzivojnové umenie. umenie reaguje na situáciu po vojne sklamanie z vypuknutia vojny opovrhuje ľudskou spoločnosťou hľadá nové možnosti pre civilizáciu. Dadaisti. umelci žijúci počas vojny vo Švajčiarsku Tristan Tzra (básnik) Marcel Duchamp (maliar) Hans Arp (sochár, grafik).

Download Presentation

Medzivojnové umenie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Medzivojnov umenie

Medzivojnové umenie


Medzivojnov umenie

 • umenie reaguje na situáciu po vojne

  • sklamanie z vypuknutia vojny

  • opovrhuje ľudskou spoločnosťou

  • hľadá nové možnosti pre civilizáciu


Dadaisti

Dadaisti

 • umelci žijúci počas vojny vo Švajčiarsku

  • TristanTzra (básnik)

  • Marcel Duchamp (maliar)

  • HansArp (sochár, grafik)


Medzivojnov umenie

 • podstatou tvorby je

  • náhoda

   • zameranie pozornosti na všedné, náhodné predmety

   • rozvíjanie fantázie


Surrealisti

Surrealisti

 • pomenovanie odvodené od realizmu

  • sur= nad (nadrealisti)

 • nešlo im o akúkoľvek náhodu

  • iba náhoda v myslení a predstavách

  • slobodné myšlienky sú len v snoch

   • skutočná inšpirácia

 • centrum surrealistov bol Paríž


Medzivojnov umenie

 • Max Ernst


Medzivojnov umenie

 • JeanMiró


Medzivojnov umenie

 • Salvador Dalí


Expresionisti

Expresionisti

 • reagovali na povojnové Nemecko

  • bieda

  • nacionalizmus

  • militarizmus

   • osamelosť

   • odcudzenosť

   • individualizmus

   • brutalita

 • diela sú plné pesimizmu

  • deformácie objektu


Medzivojnov umenie

 • Oskar Kokoschka


Medzivojnov umenie

 • EdvardMunch


Rusk avantgarda

Ruská avantgarda

 • hľadajú spôsob obnovenia zničeného sveta

 • boľševici avantgardu najprv trpeli

  • od 2/2 20. rokov im zakázali tvoriť

   • mnohí emigrovali


Medzivojnov umenie

 • MarcChagall


Kon truktivizmus

Konštruktivizmus

 • vyvíjal sa nezávisle vo viacerých krajinách

 • odmieta závislosť diela od skutočne videného

  • odmieta ovplyvňovanie zážitkami a postojmi autora


Medzivojnov umenie

 • Piet Mondrian


Architekt ra

Architektúra

 • od klasickej sa líši hlavne materiálmi

  • železobetón

  • betónové dielce

  • železná konštrukcia a sklo

 • zameriava sa na účelnosť a široké uplatnenie

  • priemyselné stavby

  • byty

  • výstavné pavilóny


Medzivojnov umenie

 • LeCorbusier


 • Login