Download
1 / 59

I t-Tmien Ħadd Matul is-Sena - PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on

I t-Tmien Ħadd Matul is-Sena. A. Qari I J ien ma ninsiek qatt . Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. 49, 14-15. A matulis-sena 8. Sijon kienet tgħid : « Ħallieni l- Mulej , Sidi nsieni .». A matulis-sena 8. Tista ’ mara tinsa t- tarbija tagħha , u ma tħennx għal bin ġufha ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' I t-Tmien Ħadd Matul is-Sena' - nigel-white


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

It-Tmien Ħadd

Matul is-Sena

A


Qari IJien ma ninsiek qatt.

Qari mill-Ktieb

tal-Profeta Isaija.49, 14-15

Amatulis-sena8


Sijonkienettgħid: «Ħallieni l-Mulej,

Sidinsieni.»

Amatulis-sena8


Tista’ mara

tinsa t-tarbijatagħha,

u ma tħennx

għalbin ġufha?

Amatulis-sena8


Imqarjekk din tinsa,

jien ma ninsiekqatt!

Amatulis-sena8


Il-Kelmatal-Mulej.

℟.Irroddu ħajr lil Alla.

Amatulis-sena8


Salm61 (62), 2-3.6-7.8-9ab

℟.F’Alla biss il-mistrieħ ta’ ruħi.

Amatulis-sena8


F’Allabiss

il-mistrieħta’ ruħi:

mingħandu

tiġinis-salvazzjoni.

Amatulis-sena8


Hu bissil-blata

u s-salvazzjonitiegħi,

hu l-kenntiegħi;

xejnma jċaqlaqni.

Amatulis-sena8


℟.F’Alla biss il-mistrieħ

ta’ ruħi.

Amatulis-sena8


F’Allabiss

il-mistrieħta’ ruħi,

għaxmingħandu

tiġinit-tama.

Amatulis-sena8


Hu bissil-blata

u s-salvazzjonitiegħi,

hu l-kenntiegħi;

xejnma jċaqlaqni.

Amatulis-sena8


℟.F’Alla biss il-mistrieħ

ta’ ruħi.

Amatulis-sena8


F’Allas-salvazzjoni

u l-ġieħtiegħi,

hu l-blataqawwijatiegħi, u l-kenntiegħif’Alla.

Amatulis-sena8


Ittamafih

f’kullżmien, o poplu;

iftħuqalbkomquddiemu.

Amatulis-sena8


℟.F’Alla biss il-mistrieħ

ta’ ruħi.

Amatulis-sena8


Qari IIIl-Mulej jikxef il-fehmiet mistura tal-qlub.

Qari mill-Ewwel Ittra

ta’ San Pawl Appostlu

lill-Korintin.4, 1-5

Amatulis-sena8


Ħuti,

in-nies

għandhomiħarsulejnabħalaministrita’ Kristu

Amatulis-sena8


u amministraturi

tal-misterita’ Alla.

Amatulis-sena8


Issabarraminndan,

l-amministraturi

wieħedjistenniehom

li jkunufidili.

Amatulis-sena8


Iżdangħidgħalija,

ftitli xejnjimpurtani

li nkun

iġġudikatminnkom

Amatulis-sena8


jewminn xi tribunal

tal-bnedmin;

anqasjienastess

ma niġġudikalilinnifsi.

Amatulis-sena8


Tassewli jienastess

ma nħossxejn

fuqil-kuxjenzatiegħi;

Amatulis-sena8


iżdamhuxb’daqshekkjieniġġustifikat;

hul-Mulej li jiġġudikani.

Amatulis-sena8


Għalhekktiġġudikawxqabelil-waqt

sama jiġi l-Mulej;

Amatulis-sena8


hugħad

joħroġgħad-dawl

dakli humoħbi fid-dlam,

Amatulis-sena8


u jikxef

il-fehmietmistura

tal-qlub.

Amatulis-sena8


U mbagħad

kullwieħed

jieħumingħandAlla

t-tifħir li jkunjistħoqqlu.

Amatulis-sena8


Il-Kelmatal-Mulej.

℟.Irroddu ħajr lil Alla.

Bilwieqfa

Amatulis-sena8


Akklamazzjoniqabell-Evanġelju

Hallelujah.℟.Hallelujah.

Amatulis-sena8


Lhud 4, 12

Il-kelmata’ Alla

hi ħajja u qawwija,

u tgħarbelil-ħsibijiet

u l-fehmiettal-qalb.

Amatulis-sena8


.Hallelujah.

Amatulis-sena8


  • EvanġeljuToqgħodux tħabblu raskom

  • għall-għada.

    • Qari mill-Evanġelju

  • skont San Mattew.6, 24-34

Amatulis-sena8


F’dakiż-żmien

Ġesùqal

lid-dixxiplitiegħu:

Amatulis-sena8


«Ħaddma jista’

jaqdi żewġsidien;

Amatulis-sena8


«għaxjewikun

jobgħodlilwieħed

u jħobblill-ieħor,

jewjintrabatma’ wieħed

u jistmelllill-ieħor.

Amatulis-sena8


«Ma tistgħuxtaqdu

lilAllaulill-flus.

Amatulis-sena8


«Għalhekkngħidilkom: tinkwetawxruħkom

għalħajjitkom,

x’setieklujewx’tixorbu,

Amatulis-sena8


«anqas

għalġisimkom

x’setilbsu.

Amatulis-sena8


«Jaqawil-ħajja

m’hijiexaqwa mill-ikel,

u l-ġisemaqwa

mill-ilbies?

Amatulis-sena8


«Ħarsulejn

l-għasafartas-sema;

la jiżirgħu u lanqasjaħsdu u lanqas

igeddsufl-imħażen,

Amatulis-sena8


«u madankolluMissierkom

li hufis-smewwiet

jitmagħhom!

Amatulis-sena8


«Intom

ma tiswewx

aktarminnhom?

Amatulis-sena8


«U min minnkom,

bl-inkwietkollutiegħu,

se jseħħlujtawwalgħomrumqarb’jumwieħedbiss?

Amatulis-sena8


«U għall-ilbies

għalfejn

tinkwetawruħkom?

Amatulis-sena8


«Ħarsu

lejnil-ġiljital-għelieqi,

kifjikbru!

U la jitħabtu

u lanqasjinsġu.

Amatulis-sena8


«Madankollu,

ngħidilkom,

anqasSalamun,

fil-glorjakollhatiegħu,

Amatulis-sena8


«ma kienjilbes

bħalwieħedminnhom.

Amatulis-sena8


«MelajekkAlla

jlibbeshekkimqar

ħaxixaselvaġġa

Amatulis-sena8


«li llumhawn

u għadatinxteħetfil-forn, kemmaktarlilkom,

niesta’ fidiċkejkna!

Amatulis-sena8


«Għalhekktoqogħduxtinkwetawruħkom

u tgħidu: “X’senieklu?

X’senixorbu? X’senilbsu?”,

Amatulis-sena8


«għaxdawn huma

kollhaħwejjeġ

lijfittxuhomil-pagani.

Amatulis-sena8


«ImmaMissierkom

li hufis-smewwiet

jafli dankolluteħtiġuh.

Amatulis-sena8


«Mela

fittxul-ewwel

is-Saltnau l-ġustizzja

ta’ Alla,

Amatulis-sena8


«u dankollu

jingħatalkomukoll.

Amatulis-sena8


«Melatoqogħdux

tħabbluraskom

għall-għada,

Amatulis-sena8


«għaxil-jum ta’ għadajħabbelrasuhu

għalihinnifsu.

Amatulis-sena8


«Biżżejjed

hugħall-jum

it-taħbittal-ġurnata.»

Amatulis-sena8


Il-Kelma tal-Mulej.

℟.Tifħir lilek Kristu.

Bilqiegħda

Amatulis-sena8


ad