Sejarah penubuhan kadet remaja sekolah
Download
1 / 23

SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH. - PowerPoint PPT Presentation


 • 537 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH. DISEDIAKAN OLEH: Ashvini Velayudham Munitha Thulukannam Nanthini Kanapathy Sharvina Watalinggam Santini Surashkumar Sivasangary Ravinderan Roobendhiran Sivasamy Sivanathan Anbu Selvam Ravind Sivalingam Yoganantharaj Renganathan. Sejarah Pengasas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH.

DISEDIAKAN OLEH:

AshviniVelayudhamMunithaThulukannam

NanthiniKanapathySharvinaWatalinggam

SantiniSurashkumarSivasangaryRavinderan

RoobendhiranSivasamySivanathanAnbuSelvam

RavindSivalingamYoganantharajRenganathan


SejarahPengasas


SEJARAH PENGASAS…

 • EN MUHAMMAD THANI BIN SYAABAN

 • Dilahirkanpada 9 Disember 1963 diPulau Pinang.

 • Meninggalduniapada 10 April 2003 akibatseranganjantung.


 • Merupakan guru disiplindi SMK Raja Abdullah.

 • Telahmenubuhkanpersatuan KRS di SMK Raja Abdullah, Kuala Lumpur yang padamulanyadikenalisebagaiKadetPutera Islam Malaysia pada 27 Jun 1987.


PENGASAS KRS:En.Thani bin syaaban


SejarahPenubuhan


KronologipenubuhanKrs


Kadet Putera Islam Malaysia (KPIM)


Setiapaktiviti yang dijalankanadalahberteraskan ISLAM SEBAGAI CARA KEHIDUPAN (AD-DEEN).


 • Padatahun 1993, sebanyak 53 buahsekolahmenengahdiseluruhnegaratelahmenubuhkan KPIM.

 • Usaha untukmenubuhkan KPIM secararasmidan; bernaungdibawahKementerianPendidikantelahdimulakanpada 10 Ogos 1993.


 • Sementaraitu, taklimatdanpendedahankepadaPengarah-pengarahbahagianKementerianPendidikan yang telahdiadakanpadabulanOktober 1993 telahdipengerusikanoleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Wan MohdZahid

 • Beliautelahmembuatkeputusan agar namapasukaniniditukarkepadaKadetRemajaSekolah yang membukakeahliannyakepadasemuakaumsamaadalelakiatauperempuan.


SejarahPenubuhanDi Malaysia


 • PelaksanaanKadetRemajaSekolahsebenarnyamempunyaikeunikankonsepdanfalsafahnya yang tersendiri yang membezakanpasukaninidaripasukan-pasukanberuniform yang lain. Kegiatan yang dijalankan, digandingkandenganunsur-unsurpengukuhandanpemantapanjiwadanrohanisetiapanggotapasukan.


 • Pelajar yang meanggotaipasukaninibukansahajadibangunkandariaspekjasmaninyamelaluikegiatankegiatan yang mencabarinteleknyamelaluikegiatan-kegiatankreatif, bahkanjugajiwadanrohaninyamelaluiamalan-amalanlangsungibadahkhususdanumum.


TujuanPenubuhan


 • Membentukgeneresipelajar yang menjiwaisemangatperpaduan, memilikiketerampilandiri, berdayasaing, kreatifsertainovatifdalammenghadapipelbagaicabarandalamkehidupan.


 • Membantumengembangkansemuaaspekpotensimanusia yang berteraskanilmudanamalkearahpembinaandanmengukuhkansahsiahpelajar yang mengamalkannilai-nilaimurniselarasdengantuntutanFalasafahPendidikan Negara demimenjayakanWawasan 2020.


 • Menanganimasalahsalahlakudalamkalanganpararemajasepertisalahgunadadah, melepakdanjuvana.

 • Mempelbagaikankegiatanpasukanberuniformdisekolahbagimenyediakanparapelajarmemperolehpengetahuan, pengalaman, kemahiran, kebolehanmengurusdanmemimpin.


 • Membinagenerasipelajarpatriotik yang menjiwaisemangatcintakan agama, bangsadannegara.

 • Melahirkangenerasipelajar yang mengetahui, memahami, menghayatidanmengamalkannilai-nilaimurnisertamampumemberikansumbangandemikesejahteraanhidupbermasyarakatdanbernegara.


 • Membinadanmengembangkankefahaman, kesedarandankepekaanmengenaiisu-isusemasadalamkalanganpelajarsertaberkeupayaanuntukbertindaksewajarnya.


TERIMA KASIH


ad
 • Login