Dr o g y a sp o lo nos
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Dr o g y a sp o ločnosť PowerPoint PPT Presentation


 • 43 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dr o g y a sp o ločnosť. Drog y a spoločnosť je asociácia, ktorá je od roku 1985 riadená Centrom starostlivosti pre toxikomanov.

Download Presentation

Dr o g y a sp o ločnosť

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dr o g y a sp o lo nos

Drogyaspoločnosť

Drogyaspoločnosťje asociácia, ktorá je od roku 1985 riadená Centrom starostlivosti pre toxikomanov.

Pôsobíme na území 5 obcína periférii Paríža: Créteil, Maisons-Alfort, Bonneuil-sur-Marne, Alfortville a Limeil-Brévannes, čo predstavuje geografickú oblasť s približne 200000 obyvateľmi.

Okrem služieb starostlivosti (ročne prijímame 300 osôb) hoci táto starostlivosť v pozadí stále ostáva, sa naším hlavným cieľom stalo prebudovanievzťahov medzi užívateľmi drog, ich okolím, ich mestskou štvrťou a mestom.


Dr o g y a sp o lo nos

2

EQUAL je európsky program boja proti diskriminácii a za rovnosť príležitostí v oblasti zamestnanosti. Týka sa veľkej časti obyvateľstva. Medzi nimi sa nachádzajú bývalí problematickí užívatelia drog tvoriaci skupinu s vysokým rizikom exklúzie.


Dr o g y a sp o lo nos

3

RMI (socialne minimum)bola vytvorená v roku 1988. Je to príspevok, ktorý sa pohybuje okolo 300 euro, podľa situácie v rodine (osoba slobodnáalebovydatáasalebobez detí). Je určenánezamestnaným osobám nad 25 rokov, ktoré nemajú nárok na príspevky v nezamestnanostialebo na iné príspevky.

Počet takýchto poberateľovsa zvýšil z 500000 v roku 1991 na 930000 v roku 2002.

V roku 2005 ich bolo okolo 1000000.


Dr o g y a sp o lo nos

4

Opatrenia v oblasti znižovania rizík boli francúzskymi odborníkmi v oblasti tohto typu starostlivosti dlho odmietané, videli za tým projekt spoločenskej kontroly. Takže ak dnes môžeme povedať, že trestná činnosť súvisiaca s heroínom a počet viditeľných užívateľov heroínu sa znížil, rovnako môžeme povedať, že užívatelia heroínu už nekončia vo väzení, že počet predávkovaní výrazne klesol, pričom miera nakazenia vírusom HIV je rovnaká ako u bežnej populácie.

Okrem iného, tento typ populácie, ktorý bol doteraz v exklúzii, má dnes prístup k resocializačnému projektom znovuzaradenia do spoločnosti v osobnom aj pracovnom živote.


Dr o g y a sp o lo nos

5

Náš program sa obracia najmä na publikum, ktoré je najmenej zaradené do spoločnosti; na poberateľov RMI a tých, ktorí nie sú vždy stabilizovaní, čo sa týka substitučnej liečby (pre populáciu, ktorá je viac stabilizovaná a lepšie zaradená, sasnažíme čo najviac využívať nástroje, ktoré nám vyplývajú zo zákona).

Tento program bol zavedený v roku 1997 a dodnes ním prešlo asi sto osôb, z toho 80 % mužov, z ktorých väčšina bola vo vekovej kategórii 30 až 40 rokov.

• cca. 70 až 75 % bez odbornej kvalifikácie alebo diplomu,

• 15 až 20 % má diplom typu CAP alebo BEP (obdoba učňovského listu),

• 5 až 10 % má maturitu alebo je na tomto stupni vzdelania.

Náš pôvodný projekt vznikol z potreby osôb, ktoré sa zapísali na substitučnú liečbu a nevedeli, čo počať vo svojej každodennej realite, v ktorej sa doteraz venovali zháňaniu peňazí, drog, potom znova peňazí. Hľadali aktivity, ktoré by im pomohli v oblasti vzdelávania a prístupu k zamestnaniu.


Dr o g y a sp o lo nos

6

My ponúkame stáž pre 12 osôb v trvaní 9 mesiacov.

Pri spustení tohto programu jeho ciele spočívali najmä v dohnaní úrovne vo francúzskom jazyku a matematike a v pomoci pri vypracovávaní resocializačného projektu.

Museli sme ho však prispôsobiť z viacerých aspektov.

- zosúladenie medzi aspektom medicínsko-sociálnej starostlivosti a aspektom vzdelávania a pracovného zaradenia,

- komunikácia a dynamika skupiny,

Nakoniec sme až v rámci Equal-u mohli pracovať na vytváraní sietí spolu so sociálnymi oddeleniami a podnikmi. Dnes sú tomu už 4 roky.


Dr o g y a sp o lo nos

7

Pozitívne výsledky sú spojené

 • s partnerstvom s podnikmi,

 • s miernou zmenoudes représentationsv oblasti závislostí,

 • s lepšou stabilizáciouosôb zapísaných na substitučnú liečbu

  Problémy spojené s programom

 • s nedostatkom zamerania centier starostlivosti

 • s nedostatkom motivácie potenciálnych poberateľov: naakumulovanie minimálnych sociálnych dávok saniekedy blíži k výške minimálnej mzdy

 • a samozrejme s mnohými recidívami


Dr o g y a sp o lo nos

8

Medzinárodné partnerstvá

 • Arte e expressao, portugalský tím z mesta Caldas da Rainha, na severe Lisabonu, ktorý sa venuje rozvíjaniu projektu scitlivovania (osvety) a vzdelávania v oblasti umeleckých techník,

 • Forcoop, sociálne družstvo Pescara, vTaliansku, ktoré má partnerskú spoluprácu s Communauté de communes (Komunita obcí)ajedným centrom špecializovanej starostlivosti v oblasti budovania nových riešení pri prístupe na pracovný trh prostredníctvom vytvorenia siete podnikov,

 • Projekt Overcome your addiction (Prekonaj svoju závislosť), prebiehajúci v Litve z iniciatívy Mestského úradu Vilnius, spočíva na myšlienke vytvorenia podniku: šalátový bar, ktorý dáva príležitosť mať zamestnanie a vyučiť sa v reštauračných službách.

 • Okanaje organizácia,ktorá bola gréckym štátom poverená úlohou vytvoriť sieť podnikov na celom území Grécka s cieľom vytvoriť pre drogovo závislé osoby príležitosti prístupu k zamestnaniu.


Dr o g y a sp o lo nos

9

Otázky do diskusie

 • Na čom spočívajú vaše vzdelávacie modely, na akých vnútorných hodnotách? Aká je naša želaná koncepcia cesty pre populáciu, ku ktorej sa obraciame? Ako sú ponímané, zhodnocované schopnostispojené s procesom resocializácie?

 • Aká je naša koncepcia resocializácie/ znovuzačlenenia do spoločnosti?

 • Aká je naša cieľová populácia? vo fáze liečby ? po skončení liečby ?

 • Ako sa budeme správať pri recidívach?


Dr o g y a sp o lo nos

10

Na záver, 3 aspekty na zváženie

 • Zosúladenie medzi aktérmi z oblasti starostlivostia resocializácie

 • Zapojenie sa rozhodovateľov a politikov

 • Úloha užívateľov - aktérov


 • Login