Delavnica za poročanje              za slovenske partnerje
Download
1 / 18

Delavnica za poročanje za slovenske partnerje - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Delavnica za poročanje za slovenske partnerje izbrane na 4. javnem razpisu I Duša SODNIK Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje Sektor za mednarodne zadeve in nacionalne organe. Namen delavnice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Delavnica za poročanje za slovenske partnerje' - nieve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Delavnica za poročanje za slovenske partnerje

 • izbrane na 4. javnem razpisu

 • I

 • Duša SODNIK

 • Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje

 • Sektor za mednarodne zadeve in nacionalne organe


Namen delavnice slovenske partnerje

 • Predstaviti program INTERREG IVC v številkah

 • Prikazati zahteve pri poročanju za slovenske partnerje z vidika kontrole

 • Deliti izkušnje z vodenjem operacij in poročanjem med

 • upravičenci

 • Podrobneje seznaniti upravičence s ključnimi vidiki izvajanja operacij in podati koristne napotke


 • Vsi projekti:

 • prejetih je bilo 492 vlog

 • odobrenih je bilo 41 projektov

 • Projekti s slovenskimi partnerji:

 • odobrenih 9 projektov, v katerih sodeluje 10 SLO partnerjev

 • skupna vrednost ESRR SLO partnerjev je 1.189.759 EUR


 • Vsi projekti:

 • prejetih je bilo 481 vlog

 • odobrenih je bilo 74 projektov

 • Projekti s slovenskimi partnerji:

 • odobrenih 19 projektov, v katerih sodeluje 23 SLO partnerjev

 • skupna vrednost ESRR SLO partnerjev je 3.295.302 EUR

 • do sedaj je bil 1 slovenski partner zamenjan, 1 slovenski partner pa je na novo vstopil v odobreni projekt in zamenjal BG partnerja


 • Vsi projekti so samokapitalizacijski:

 • prejetih je bilo 29 vlog

 • odobrenih je bilo 7 projektov

 • Projekti s slovenskimi partnerji:

 • odobreni 3 projekti s 3 SLO partnerji

 • skupna vrednost ESRR vseh SLO partnerjev je 320.138 EUR


 • Vsi projekti:

 • prejetih je bilo 355 vlog

 • odobrenih je bilo 82 projektov

 • Projekti s slovenskimi partnerji:

 • odobreno je bilo 25 projektov, v katerih sodeluje 16 SLO partnerjev

 • skupna vrednost ESRR vseh SLO partnerjev je 3,1 mio EUR


 • Projekti s slovenskimi partnerji iz vseh 4 razpisov programa INTERREG IVC:

 • odobreno 65 projektov

 • sodeluje 51 SLO partnerjev


 • 1. prioriteta- slovenske partnerjeINOVACIJE IN EKONOMIJA ZNANJA št. odobrenih projektov

4. razpis

49 od 82 projektov (60%)- SLO 15

vsi razpisi

120 od 204 projektov (58,8%)


4. razpis

33od 82 projektov (40%)SLO 10

vsi razpisi

84od 204 projektov (41,2%)


 • Pogodba o sofinanciranju ESRR med organom upravljanja in vodilnim partnerjem

 • Sporazum o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji

 • Pogodba o državnem sofinanciranju med MGRT in slovenskim partnerjem (razen pri ministrstvih)


 • Določa pravice in obveznosti projektnih partnerjev, ki zagotavljajo dobro finančno upravljanje operacije

 • Določa medsebojna razmerja med partnerji, kako izvajati operacijo:

  • Delitev finančnih sredstev med partnerji (po kategorijah izdatkov in delovnih sklopih)

  • Način delitve deljenih stroškov

  • Način poročanja do vodilnega partnerja itd.

  • Naloge vodilnega in projektnih partnerjev

  • Način reševanja sporov


 • Je edini pogodbeni dokument, ki ga podpiše slovenski partner, če ni vodilni partner = osnovna pravna podlaga

 • Omogoča vodilnemu partnerju, da izpolni obveznosti do organa upravljanja

 • Orodje vodilnega partnerja, s katerim zaveže projektne partnerje, da bodo izvedli svoje obveznosti

 • Določa pravile igre (kdo, kaj, kdaj, kako) in zmanjšuje tveganja

 • Pripravi izhodišče za reševanje morebitnih težav:

  • nepravilnosti

  • vračila neupravičeno izplačanih zneskov

  • spori


 • Da izvede aktivnosti indoseže neposredne učinkeskladno s potrjeno prijavnico in proračunom (delitev po kategorijah izdatkov in delovnih sklopih), kot določa Sporazum ter veljavna evropska in nacionalna zakonodaja

 • Da pravočasno poročaVP o izvedenih aktivnostih in mu posreduje vse informacije, ki bi jih zahteval STS

 • Da zagotavlja ustrezno revizijsko sled, vključno zvodenjem ločenih računovodskih evidenc

 • Da hrani dokumentacijoo izvedbi operacije najmanj do 31. 12. 2020 oziroma do 3 let po zadnjem izplačilu programu s strani EK

 • Da zagotavlja informacije o operaciji revizorjem in evalvatorjem

 • Da vodilnemu partnerju povrne neupravičeno izplačane zneske, ki se nanašajo na aktivnosti, za katere je bil zadolžen


 • polletje januar–junij(vsi plačani računi do konca junija)

 • -do 15. julija pošlje partner kontrolorju poročilo skladno z navodili

 • -do 15. septembra pošlje kontrolor partnerju izjavo o potrjenih izdatkih

 • -do 1. oktobra pošlje vodilni partner skupno poročilo na STS

 • 2. polletje julij–december(vsi plačani računi do konca decembra)

 • -do 15. januarja pošlje SI partner kontrolorju poročilo skladno z navodili

 • -do 15. marca pošlje kontrolor SI partnerju izjavo o potrjenih izdatkih

 • -do 1. aprila pošlje vodilni partner skupno poročilo na STS

POMEMBNO = kontrolorji pregledujejo poročila po vrstnem

redu prispetja! Manj kot je potrebnih dodatnih pojasnil in

dokumentov, prej so poročila pregledana!


 • Navodila za poročanje:

 • kontrola izdatkov

 • osnovna pravila o upravičenosti izdatkov

 • področja posebne pozornosti

 • izpolnjevanje in oddaja poročila

 • Priloge:

 • obrazec za poročilo INTERREG IVC s časovnicami

 • dokazila po kategoriji izdatka

 • kontrolni seznam za arhiviranje – priporočilo


ERDF Subsidy Contract= pogodba o sofinanciranju ESRR

Partnership Agreement= sporazum o partnerstvu

Operacija= projekt, ki se sofinancira s sredstvi EU

Budget line= kategorija izdatkov

Component= delovni sklop • Erika Mlakar

 • Polona Nograšek

 • Sektor za kontrolo – programi ETS, IPA in MFM

 • Dunajska 58

 • 1000 Ljubljana

 • E-pošta: [email protected]


ad