Nyttige erfaringer b r benyttes
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

”Nyttige erfaringer bør benyttes!” PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

”Nyttige erfaringer bør benyttes!”. Om erfaringer og suksessfaktorer ved implementering og bruk av eMeldinger Erfaringskonferansen 14. – 15. februar 2011 Prosjektleder Irene Henriksen Aune. Om Arendal kommune. 42 000 innbyggere 1300 ansatte i Omsorg, Mestring og Rehabilitering (OMR)

Download Presentation

”Nyttige erfaringer bør benyttes!”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


”Nyttige erfaringer bør benyttes!”

Om erfaringer og suksessfaktorer ved implementering og bruk av eMeldinger

Erfaringskonferansen 14. – 15. februar 2011

Prosjektleder Irene Henriksen Aune


Om Arendal kommune

 • 42 000 innbyggere

 • 1300 ansatte i Omsorg, Mestring og Rehabilitering (OMR)

 • 9 sykehjem

 • 11 hjemmesykepleiesoner

 • 218 bemannede boliger

 • IKT tatt i bruk i alle deler av OMR siden 2005


ELIN-K fase 1 - Pilotkommune siden 2006

 • 3 fastlegekontorer

  • Legegruppen Grandgården - Plenario

  • Tromøy legesenter - Winmed

  • Pollen legesenter - Vision (fra 2010)

 • 2 hjemmesykepleiesoner

 • 2 korttidsavdelinger ved sykehjem

 • Tjenestekontoret

 • Utvikling og testing 2006 – 2009

 • Pilotering 2010

 • Drift 2011


Status 14. februar 2011

 • PLO-meldingene er tatt i bruk ved 9 av 11 legekontor

 • 31 av 37 leger er i gang

  Legene i nabokommunene begynner å etterlyse samme mulighet!


Forberedelser til bredding

 • Informasjon og forankring

  • Brev undertegnet av kommuneoverlege til alle fastlegene

  • Informasjon og presentasjon i fastlegeutvalget

  • Avtaleutkast med frist for tilbakemelding

 • Oppsett av kommunikasjonsparter

  • Lastet ned alle legekontorenes sertifikater til egen mappe

  • Sjekket legenes HERid i adresseregisteret – noen manglet

  • To legekontorer hadde oppgitt feil org. nr . Fikk hjelp av CGM

  • Egen brukerveiledning på oppsett viste DES, ikke ebXML

  • Hvordan se forskjell på krypterings- og signeringssertifikater?

  • La inn Com Parter etter mal fra den første som Tieto hadde satt opp

  • Etablerte Endringslogg

 • Adressekit til legekontorene (8 Winmed-kontorer)

  • Burde hatt en kvalitetssjekk på hvilke tjenestetyper CGM la inn


TIPS:

 • Alle legene måtte registreres som meldingsmottakere i fagsystemet for å få satt opp kommunikasjonen.

 • For å hindre at disse ble benyttet før de var klare, satte vi (VENT) etter navnet og fjernet dette etter hvert som kommunikasjonen var etablert og testet.


Testing av kommunikasjon

 • Installasjon av adressekit

  • CGM avtalte tid med legekontorene og utførte installasjon.

   • Avtalte å bruke Line Danser som gjennomgående testpasient.

   • Vi sjekket at testmeldingene kom frem og at applikasjonskvitteringer ble mottatt.

  • Legekontorene fikk noen uforståelige feilmeldinger og avviste meldinger når kommunen prøvde å sende

   • Måtte fjerne HERid på legene og bare beholde HPR-nr

   • Måtte legge inn kommunens orgnr som avsender ID til to legekontor


Rutiner

 • Rutinebeskrivelse - kommune

  • ”Kokebok for eMeldinger”

   • Kort om bakgrunn

   • Hvilke meldinger skal brukes når

   • Rutiner ved sending av meldinger

   • Rutiner ved mottak av medlinger

   • Rutiner ved feil og avvik

   • Hvilke legekontor som kan kommunisere elektronisk

 • Rutinebeskrivelse – legekontor

  • Basert på mal fra Bergen kommune - Justert til lokale forhold


Opplæring

 • Tilbyr kurs fra 1300 – 1500 for inntil 20 personer

 • Annonseres i kursportalen med beskjed til teamledere

  • Innleder med Rutinebeskrivelsen

  • Gjennomgår og tester alle meldingstypene

  • Bruker egen testpasient i produksjonsbasen


TIPS

 • Bruk egen kommune som mottaker av alle testmeldinger fra kursene

  • Du unngår da å spamme legenes innbokser

  • Du kan også (sannsynligvis) slette meldingene etterpå slik at det ser ryddig og greit ut til neste kurs


Når alt er klart…

 • ”Start-pakke” til legekontorene

  • Sendte ut brukerveiledning fra CGM sammen med rutinebeskrivelsen for legekontorene og følgebrev

  • Tilbud om å komme rundt til dem hvis det var ønskelig

 • Klarsignal til kommunens ansatte

  • Fjernet (VENT) etter legenes navn

  • Oppdaterte rutinebeskrivelsen

  • E-post med informasjon til alle teamledere

  • Avtale med IKT Agder om kontroll av meldingsflyten daglig


TIPS

 • Etablérgjerne en ordning med meldingsansvarlige på hver lokasjon.

 • Disse gis et særskilt ansvar for å innføre gode rutiner på sin arbeidsplass, samt å følge opp at meldingene faktisk blir behandlet og at applikasjonskvittering kommer.

 • Disse er også lokasjonens hovedkontakt mot systemansvarlig.


Oppfølging

 • Loggen i fagsystemet viste raskt at legene tok meldingene i bruk

 • Følger denne nøye i starten og gir tilbakemeldinger ved feil bruk

 • Sjekker jevnlig at meldinger blir fulgt opp og merket som ”Behandlet” i kommunen

 • Siden tjenestebasert adressering ikke virker ennå, er det en utfordring å fange opp alle meldingene som skal til Tjenestekontoret – sjekker ubehandlede meldinger som er eldre enn 1 uke


Suksesskriterier

 • Forankring og forståelse hos alle parter

 • Dedikerte ressurser

 • God dialog med leger og leverandører

 • Klare ansvarsforhold

 • Gode rutiner

 • Tett oppfølging

 • Tålmodighet

 • Timing


Legesystemleverandører

ELIN-K

Tieto

Lokal prosjektleder


Slik begynner det å se ut…


Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål?


 • Login