1)Adli Makamlar, Kolluk, Hak Sahiplerinin Görevleri, Koordinasyon ve İşbirliği - PowerPoint PPT Presentation

1)Adli Makamlar, Kolluk, Hak Sahiplerinin Grevleri, Koordinasyon ve birlii
Download
1 / 204

 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

1)Adli Makamlar, Kolluk, Hak Sahiplerinin Görevleri, Koordinasyon ve İşbirliği 2) Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları İhlallerinde Soruşturma 3)Fikri ve Sınaî Mülkiyet Aleyhine İşlenen Suçlar ve Organize Suç Örgütleri Bağlantısı M.Nevhan Akyıldız

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

1)Adli Makamlar, Kolluk, Hak Sahiplerinin Görevleri, Koordinasyon ve İşbirliği

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

1)Adli Makamlar, Kolluk, Hak Sahiplerinin Grevleri, Koordinasyon ve birlii

2) Fikri ve Sna Mlkiyet Haklar hlallerinde Soruturma

3)Fikri ve Sna Mlkiyet Aleyhine lenen Sular ve Organize Su rgtleri Balants

M.Nevhan Akyldz

zmir Cumhuriyet Savcs

(ileri Bakanl Emniyet Genel Mdrl, Kltr ve Turizm Bakanl Telif Haklar Genel Mdrl, Trk Patent Enstits tarafndan dzenlenenFKR VE SINA MLKYET HLALLER LE ETKN MCADELE SEMNER sunumu)

Aktif Metropolitan Hotel 20-21 Kasm 2006 Ankara


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

1) 5846 Sayl Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamndaki Sularda Adli Makamlar, Kolluk Ve Denetim Komisyonlar Arasnda Koordinasyon Ve birlii, Hak Sahiplerinin Grevleri


Genel a iklama

GENEL AIKLAMA

-Fikri ve snai mlkiyet ihlallerine son verilmesi, szde kalmayan ve lkenin her yerinde yaplacak etkin soruturma ile mmkndr.

-Etkin soruturmann olmazsa olmaz koulu ise adli makamlar ve kolluk arasnda ibirliinin salanmasdr. birliine FSEK.na gre kurulan l Denetim Komisyonlar ve fikri-snai hak sahipleri nemli katk salayabilirler.

-Fikri ve snai mlkiyete ynelik eylemlerin cezalandrlmasnda, yeni ceza ve usul yasalarmzn yrrle girmesinden sonra gndeme gelen Ceza Yarglamasnda birliinin Gelitirilmesi projesi almalarndan yararlanlarak , soruturmada yeni ibirlii ve iletiim modelleri tartlmaldr.


1 f kr ve sina haklar le lg l soru turmada kurumlar hakkinda genel b lg ler

1-FKR VE SINA HAKLAR LE LGL SORUTURMADA KURUMLAR HAKKINDA GENEL BLGLER

A-Cumhuriyet Basavclklar

B-Fikri ve Snai Haklar Ceza Mahkemeleri( veya grevlendirilen mahkemeler)

C-Sulh Ceza Mahkemeleri

D-Genel Kolluk grevlileri

E-l Denetim Komisyonlar( FSEK md.81)

F-Gmrk Mdrlkleri


A cumhuriyet savc lar

A-Cumhuriyet Savclar:

-Cumhuriyet Savcs dier soruturmalarda olduu gibi fikri ve snai haklarla ilgili soruturmalarn soruturmann yneticisi, ynlendiricisi ve sorumlusudur.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

-Ayrca 5846 sayl kanunun;

Kovuturma ve tekerrr balkl 75. maddesinde, ayn yasann 71, 72, 73 ve 80 inci maddelerde saylan sular iin hak sahiplerinin ikayeti olmalar ve haklarn kantlayan belge ve/veya nshalar Cumhuriyet Basavclna sunmalar halinde kamu davas alaca, alt ay iinde bu belge ve/veya nshalarn sunulmamas halinde takipsizlik karar verilecei,

Ayn madde de, eser sahiplerinin, eser sahiplerinin haklar ile balantl hak sahiplerinin veya dier hak sahiplerinin haklarnn ihlli halinde, ikyete yetkili olanlarn bavurmas zerine, tecavzn gerekletii veya sonularnn meydana geldii yerin Cumhuriyet Savcsnn, yetkili mahkemeden usulsz oaltlm nsha veya yaynlara el konulmasn, bunlarn imha edilmesini, bu konuda kullanlan teknik aralarn mhrlenmesini, satn ve usulsz oaltmn gerekletirildii yerin kapatlmasn talep edebilecei,


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

81. maddesinde, 5846 sayl kanun hkmlerine gre kurulan l Denetim Komisyonlarnn usulsz ve izinsiz olarak oaltlm ve yaylm nsha ve yaynlar ile bunlar oaltmaya yarayan her trl arac ve dier delilleri toplayarak, tanmaz olanlarn emanet altna aldktan sonra, toplanan delilleri Cumhuriyet Savcsna su duyurusu ile birlikte sevk edecekleri,

-Cumhuriyet Savcsnn, 3 gn iinde yetkili mahkemeden usulsz oaltlm nsha veya yaynlara el konulmasn, imhasn, bu konuda kullanlan teknik aralarn mhrlenmesini ve satn ve usulsz oaltmn gerekletirildii yerin kapatlmasn talep edecei,

- Cumhuriyet Savcsnn, nsha ve yaynlarn el konulduu tarihten itibaren 15 gn ierisinde, eser veya hak sahipleri tarafndan yetkili mahkemeye herhangi bir ikyet veya bavuruda bulunulmaz ise, yetkili mahkemeden, davaya esas olacak sayda nshann muhafaza edilerek, dierlerinin imhasna veya bunlarn hammadde olarak yeniden kullanmlarna dair imknlarn olmas halinde, mevcut halleriyle veya bir daha kullanlmayacak derecede vasflar bozulmak suretiyle, hammadde olarak satna karar verilmesini isteyebilecei,


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

-Cumhuriyet Savcsnn, nsha ve sreli olmayan yaynlarn el konulduu tarihten itibaren 15 gn ierisinde, eser veya hak sahipleri tarafndan yetkili mahkemeye herhangi bir ikyet veya bavuruda bulunulmaz ise , yetkili mahkemeden , davaya esas olacak sayda nshann muhafaza edilerek, dierlerinin imhasna veya bunlarn hammadde olarak yeniden kullanmlarna dair imknlarn olmas halinde, mevcut halleriyle veya bir daha kullanlmayacak derecede vasflar bozulmak suretiyle, hammadde olarak satna karar verilmesini isteyebilecei,

-Cumhuriyet Savcsnn, gecikmesinde saknca bulunan hallerde 3 gn iinde yetkili mahkemeye sunulmak zere el koyma ve mhrleme kararn kendiliinden verebilecei,

-Hak sahiplerinin , haklarn kantlayan belgelerle birlikte, suun dava zamanam sresi iinde kalmak kouluyla tecavz ve faili rendikleri tarihten itibaren alt ay iinde Cumhuriyet Basavclna bavurabilecei,


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Ek 4. madde de ise,

-Dijital iletim de dahil olmak zere iaret, ses ve/veya grnt nakline yarayan aralarla servis ve bilgi ierik salayclar tarafndan eser sahipleri ile balantl hak sahiplerinin 5846 sayl kanunda tannm haklarnn ihlli halinde, hak sahiplerinin bavurular zerine ihlle konu eserler ierikten karlaca, haklar haleldar olan gerek veya tzel kii ncelikle bilgi ierik salaycsna bavurarak gn iinde ihllin durdurulmasn istemelerine ramen , ihllin devam halinde Cumhuriyet savcsna yaplan bavuru zerine, gn iinde servis salaycdan ihlle devam eden bilgi ierik salaycsna verilen hizmetin durdurulmas istenecei belirtilmitir.

-556 sayl Markalarn Korunmas Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 43. maddesinde ise, Cumhuriyet Savcsnn ilgili mahkemeden Markann hkmszln isteyebilecei hkm altna alnmtr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

B-Fikri ve Snai Haklar Ceza Mahkemeleri:

-Kurulan mahkemelerin yetki evresi , kurulduklar ilin mlki snrlardr.

-Bu mahkemeler ( genellikle ) kovuturmada grevli mahkemelerdir. Soruturma evresinde iddianamenin gnderilmesinden( UYAP ortamnda onaylanmasndan) kabulne kadar grevlidir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

-Korsan ve taklit rnler ile etkin mcadelenin Fikri ve Snai Haklar Ceza Mahkemelerinin kurulmas ile nemli bir ivme kazand sylenebilir.

-htisas mahkemelerinin kurulmasndan sonra, konunun zerinde nemle durularak yaplan mcadele ile zellikle byk ehirlerde uluorta yaplan sokak satlar olduka azalm, hak sahiplerinin uzman hakimler tarafndan davalarn daha ksa srede bitecei inancyla daha ok sayda bavuruda bulunduklar gzlenmitir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

C-Sulh Ceza Mahkemeleri:

-5846 sayl yasada ve snai hak mevzuatnda sz edilmemesine ramen, Sulh Ceza Mahkemeleri, Soruturma ilemlerinde, Cumhuriyet Savcs yada ilgililerin bavurusu zerine, arama, el koyma, tutuklama gibi kararlar ile Cumhuriyet Savcs veya kolluun soruturma ilemlerine itiraz konusundaki kararlar ve onay ilemleri iin grevli mahkemelerdir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

D- Genel Kolluk Grevlileri :

-5846 sayl yasann 81. maddesinde;

Bu maddede belirtilen ihlllerde, genel kolluun kendiliinden ve/veya hak sahipleri, komisyon, meslek birlikleri, Bakanlk veya ilgili dier kanunlarla kendisine yetki ve grev verilmi olanlarn ihbar zerine harekete geerek, usulsz ve izinsiz olarak oaltlm ve yaylm nsha ve yaynlar ile bunlar oaltmaya yarayan her trl arac ve dier delilleri toplayarak, tanmaz olanlarn emanet altna aldktan sonra, toplanan delilleri Cumhuriyet savcsna su duyurusu ile birlikte sevk edecei,

Bu Kanun kapsamnda korunan, yasal olarak oaltlm, bandroll nshalarn da yol, meydan, pazar, kaldrm, iskele, kpr ve benzeri yerlerde satlmas halinde, genel kolluun bu nshalara grd yerde el koymak ve toplad nsha ve yaynlar yetkili mercilere gndermek zorunda olduu, belirtilmitir.

-Snai hak soruturmalar da genel kolluk grevlileri tarafndan yaplmaktadr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Emniyet Genel Mdrlnn 28/04/2006 gn ve 932-77806 sayl yazs uyarnca, ilgili alma Ynetmelikleri dikkate alnarak fikri rn taklitilii sular ile 551, 554, 555, 556 sayl kanun kapsamndaki sularn soruturmalar Gvenlik Dairesi Birimlerince, su rgtlerince incelenen fikri ve snai rn taklitilii ile iki ve sigara sahtecilii sular Kaaklk ve Organize Sularla Mcadele dairesi birimlerince yrtlecei belirtilmitir. Yazda ayn birimler arasndaki teknik destek ve ibirlii gerekliliine de iaret edilmitir.

Yazda yer almayan 5042 sayl Yeni Bitki eitlerine ilikin Islah Haklarnn Korunmas Hakknda Kanun ile 5147 sayl Entegre Devre Toporafyalarnn Korunmas Hakknda Kanun kapsamndaki sular ve snai hakka dayanan haksz rekabet sularnn da ayn grevlendirme esas alnarak soruturulmas gerektii dnlmektedir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

E-l Denetim Komisyonlar(FSEK md.81):

 • FSEK.nun 81.maddesinde,

  Bakanlk ile mlk idare amirlerinin bandrollenmesi zorunlu olan nshalarn ve sreli olmayan yaynlarn, bandroll olup olmadklarn her zaman denetleyebilecei, bu denetimi gerekletirmek zere mlk idare amirlerinin kendiliinden veya Bakanln talebi ile illerde denetim komisyonu oluturabilecei, komisyonun ihbar zerine genel kolluk ve zabtann harekete geerek, usulsz ve izinsiz olarak oaltlm ve yaylm nsha ve yaynlar ile bunlar oaltmaya yarayan her trl arac ve dier delilleri toplayarak, tanmaz olanlarn emanet altna aldktan sonra, toplanan delilleri Cumhuriyet savcsna su duyurusu ile birlikte sevk edecei belirtilmitir.

  Ayrca, 81.madde de belirtilen hususlarn uygulanmasna ilikin usul ve esaslarn Bakanlk tarafndan karlacak bir ynetmelikle dzenlenecei hkm altna alnmtr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

E-l Denetim Komisyonlar(FSEK md.81):

 • Ynetmeliin deiik 9/A maddesine gre, Denetim Komisyonunun olumas ve alma usulleri aklanmtr.

 • Denetim Komisyonlarnda ncelikle genel kolluk ve zabta temsilcilerinden oluturulacak, ihtiya halinde, Bakanlk ve ilgili alan meslek birlikleri temsilcileri ile dier kamu kurum ve kurulularnda grev yapanlarda komisyonlarda grevlendirilebilecektir. Komisyon yelerinin ncelikli grevleri , komisyonun i ve ilemleridir. Mlki idare amirlerince ayn esaslara gre alt komisyonlar oluturulabilecektir. Komisyonun denetimleri srasnda, bandrol hkmlerine aykr olarak Kanun ve bu ynetmelik hkmlerinin ihlal edildiini belirlediinde, genel kolluk ve zabtay hemen harekete geirecektir. ( CMK.nun 158/4. maddesi uyarnca Cumhuriyet basavclna bildirilmelidir)


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

F-Gmrk Mdrlkleri:

5846 sayl kanunun htiyati tedbirler ve gmrklerde geici olarak el koyma balkl 77. maddesinde;

Haklara tecavz oluturulmas ihtimali halinde yaptrm gerektiren nshalarn ithalat veya ihracat srasnda, 4458 sayl Gmrk Kanununun 57 nci maddesi ile 4926 sayl Kaaklkla Mcadele Kanununun ilgili hkmlerinin uygulanaca, bu nshalara gmrk idareleri tarafndan el konulmasna ilikin ilemlerin Gmrk Ynetmeliinin ilgili hkmlerine gre yrtlecei aklanmtr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Gmrk Kanunun 57. maddesinde,

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamna giren haklarla ilgili olarak,

-hak sahibinin yetkilerine tecavz eder mahiyetteki eyann gmrk ilemlerinin, hak sahibinin veya temsilcisinin talebi zerine veya telif hakknda tabi taklit mal tarifine uyduuna ilikin ak deliller olmas halinde, kendiliinden gmrk idareleri tarafndan durdurulaca,

-durdurma kararnn ithalatya veya hak sahibine veya temsilcisine bildirilecei,

-taklit mallarla mcadele kapsamnda, gmrk ilemleri durdurulan eyadan dolay, ilgili kiilerin yaplan ilemler sonucunda fayda veya zarara uramas halinde, gmrk idaresi yetkililerinin bu kiilere kar sorumlu tutulmayaca,

-Gmrk idaresince alnan durdurma kararnn hak sahibine tebliinden itibaren on gn iinde esas hakknda yetkili mahkemede dava almaz veya mahkemeden tedbir niteliinde karar alnmazsa, eya hakknda beyan sahibinin talepte bulunduu gmrk rejimi hkmlerine gre ilem yaplaca,

-gmrk ilemleri durdurulan eya iin, yetkili mahkemece alnan karar dorultusunda, tasfiye rejimi hkmlerine gre imha veya asli nitelikleri deitirilerek sat suretiyle tasfiye edilebilecei,

-yolcu beraberinde getirilen zati ve hediyelik eya ile posta kolileri ile gnderilen ticari mahiyette olmayan eya iin bu madde hkmleri uygulanmayaca,

hkm altna alnmtr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Markalarn Korunmas Hakknda KHK.nin 79. maddesinde, Endstriyel Tasarmlarn Korunmas Hakknda KHK.nin 66. maddesinde, Corafi aretlerin Korunmas Hakknda KHK.nin 37. maddesinde, Entegre Devre Toporafyalarnn Korunmas Hakknda KHK.nin 36. maddesinde;

Hak sahibinin yetkilerine tecavz oluturmas nedeniyle cezay gerektiren taklit mallara, ithalat veya ihracaat srasnda hak sahibinin talebi zerine, gmrk idareleri tarafndan ihtiyati tedbir niteliinde el konulabilecei,

El koyma ile ilgili uygulama bu konuda karlacak mevzuatta dzenlenecei,

Gmrk darelerindeki tedbirin, el koyma kararnn tebliinden itibaren on gn iinde esas hakknda ihtisas mahkemesinde dava almaz veya mahkemeden tedbir niteliinde karar alnmazsa idarenin el koyma karar ortadan kalkaca,

belirtilmitir.


Soru turmaya katk sa layabilecek di er kurumlar

Soruturmaya katk salayabilecek dier kurumlar:

A-Kltr ve Turizm Bakanl

B-Trk Patent Enstits

B-Mlki amirlikler

D-Belediyeler

E-Avukatlar

F-Meslek birlikleri


2 b rl a isindan de erlend rme

2-BRL AISINDAN DEERLENDRME

Fikri ve snai haklarn korunmasnda Avrupa Birlii direktiflerinin mevzuatmza aktarlmas ve yasalarda gerekli deiiklerin yaplmas konusunda kanun koyucu ile Adalet Bakanl ve ilgili dier bakanlklar zerlerine den grevi yerine getirmektedir.

zellikle, Fikri ve Snai Haklar Ceza Mahkemelerinin kurulmasndan ve baz mahkemelerin grevlendirilmesinden sonra birok su faili yakalanm, yarglanm, cezalandrlm ve binlerce taklit ve korsan rn elde edilmitir.

Buna karn, birok yerde seyyar satlar , korsan ve taklit rnlerin retilmesi, iyerlerinde satlmas eylemlerinin srmesi, lkemize ynelik, taklit ve korsan rnlerle ilgili eletirilerin devam etmesine neden olmaktadr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Bu noktada, fikri ve snai haklarla ilgili soruturmalar iin yeni deerlendirmelerin yaplmasna ihtiya vardr:

Korsan ve taklit rnlerin ucuz olmas nedeniyle talep edildii, fikri ve snai mlkiyet eylemleri ile ilgili cezalarn ar olduu, bu sularla mcadele yerine olduka yaygn ve toplumu daha ok etkileyen hrszlk ve yama gibi sularn nlenmesi ve cezalandrlmas gerektii, fikri ve snai mlkiyete ynelik sularn nlenmesi ile ilgili istein toplumun deil Avrupa Birliinin istei olduu gibi, konunun lkemiz iin nemini gzard eden haksz ve yersiz eletirilere karn;

FKR VE SINA HAK HLALLERNE YNELK EYLEMLERLE MCADELE KONUSUNDA LGL TM KURUMLARIN KARARLILIINI ORTAYA KOYACAK, DAHA ETKN SORUTURMA YAPILMASINI SALAYACAK, BUGNE KADAR GSTERLEN ABALARIN SONULARININ ALINMASINI SALAYACAK YAPILANMALARI GEREKLETRMES VE Y ORGANZE EDLM YNTEMLERE BAVURMASI GEREKMEKTEDR.


3 etk n soru turma n ner ler

3-ETKN SORUTURMA N NERLER:

1-Soruturmann Cumhuriyet Savcs tarafndan yrtlmesinin ve uzmanlamann gereklilii:

-Yeni ceza ve usul yasalarmzn yrrle girmesinden sonra soruturma evresi daha nemli hale gelmitir. Mahkemelerin grevi, soruturma evresi sonunda kamu davas aldnda, delillerin deerlendirilmesi , adil yarglanma anlay iinde yarglamann hzla sonulandrlmas ve cezann belirlenmesidir.Ayrca, bir ksm delillerin hukuka uygun olarak ve eksiksiz toplanmas, hak sahiplerinin, tketicilerin yada ticaretle uraanlarn madur edilmemesi, bilirkii raporlarnn deerlendirilebilmesi, soruturmalar bilirkiilerin ynlendirmemesi, kendine zg hkmler ieren fikri ve snai haklar mevzuatnn bilinmesini ve yorumlanmasn gerektirdiinden, ocuk sular ile ilgili bro yaplanmasna benzer ekilde, fikri ve snai hak ihlali soruturmalar, bu alanda uzmanlam Cumhuriyet Savclar tarafndan yrtlmelidir.

.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

-Ayn gerekeler, soruturmann her aamada Cumhuriyet Savcsnn emirleri dorultusunda yaplmasn gerektirir. Bu nedenle , ilgili kolluk birimi ile grevli Cumhuriyet savcs arasnda, mesai saatleriyle snrl olmayan, kesintisiz ve aktif iletiim imkan salanmaldr. rnein, su faili aka belli olmadnda sorumlularn belirlenmesi iin, taraflarn haklarndan yararlandrlmamas yada gereksiz el koymalarn ve elkonulanlarn hakim onayna sunulmamas nedeniyle delil kaybnn nlenmesi, su delillerinin arama srasnda, yerinde ve eksiksiz tespiti gibi konular iin soruturma ile grevli Cumhuriyet Savcsna her an ulalmaldr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

-Cumhuriyet Savcs, ilgili mevzuat konusunda bilgi sahibi olmal, fikri ve snai hak ihlalleri ile mcadele konusundaki uygulamalaryla, emrindeki kolluun grevini eksiksiz yapmasn salayacak, cesaretlendirecek, inan ve kararlln ortaya koymaldr.

-Gerek anlamda etkinliin salanmas iin, birok soruturmann birden fazla ili kapsad dikkate alnarak uzmanlam Cumhuriyet Savclar arasnda da iletiim ba salanmaldr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

-Cumhuriyet Savcs, Budapete ilkeleri olarak kabul edildii gibi bireysel haklara sayg gsterme-koruma, madurlarn haklarn koruma, adil-tarafsz ve objektif olma esaslarna uyarak, pheli lehine delilleri toplarken fikri ve snai hak ihlallerinde birok delile ulamada hak sahipleri veya vekillerinden yararlanlabileceini gznnde tutmaldr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

2-Fikri ve Snai Haklar Ceza Mahkemelerinin soruturma evresinde de grevli olmas:

-Snai hak mevzuatnda, soruturma evresi iin Fikri ve Snai Haklar Ceza Mahkemelerinin grevli olduuna ilikin dzenleme bulunmamaktadr.

-Soruturmada, koruma tedbirleri( yakalama, arama , el koyma vs.) ile ilgili kararlar Sulh Ceza Mahkemelerinden alnmaktadr. Fikri ve Snai Haklarla ilgili mevzuat yeterince bilmemenin de etkisiyle Sulh Ceza Mahkemelerinden farkl kararlar verilmekte, gerekli koullar olutuu halde taleplerin reddi veya gecikmesi nedeniyle delillerin toplanmasnda aksamalar olmaktadr.

-Bu nedenle soruturma evresinde koruma tedbirleri iin Fikri ve Snai Haklar Ceza Mahkemeleri grevli olmasn, en azndan Sulh Ceza Mahkemelerince verilen kararlara yaplan itirazlar zerine, st mahkeme incelemesinin Fikri ve Snai Haklar Ceza Mahkemelerince yaplmas gerekir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

3-Genel kolluun daha etkin grev yapacak ekilde organize edilmesinin gereklilii:

-Fikri ve snai hak korsanl yada taklitilii ile mcadele nemli admlar atlmasna, ok sayda su failinin yakalanmasna, su delillerinin elde edilmesine karn, genellikle kentlerin kalabalk belirli yerlerinde, grevlilerin daha az denetim yaptklar saatlerde yaplan sokak satlar srmektedir. Ekonomik yetersizliin ve fikri-snai haklarn korunmas konusunda yeterli bilin ve bilgiye sahip olmayan kiilerin korsan ve taklit rnlerin satlmasn adeta destekleyen ekilde, bu rnleri satn almay srdrmeleri sokak satclar ile mcadelede yeni ve etkili yntemleri gerekli klmaktadr. ncelikle, bu satclarn topland yerler ile Pazar vb. yerlerde zel olarak bu sular iin grevlendirilmi ok sayda ekibin, gnn her saatinde srekli olarak bulunmas, mmkn ise sabit kameralarla bu blgelerin izlenmesi salanmaldr. Bu ekilde, farkettirmeden su eyalarn sakladklar ara veya depolardan mterilerine getiren su faillerinin de izlenmesi ve yakalanmas, eylemlerinin delillendirilmesi mmkn olacaktr. Yaplan mcadeleyi glgeleyecek ekilde korsan ve taklit rnlerin gzgre gre satlmasna izin verilmemeli, bu konuda zaaf gsterilmemelidir. Emniyet Genel Mdrlnn ve dier kolluk birimlerinin lkemizin her yerinde, bu yaplanmay gerekletirecek gc vardr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

-Taklit rnlere ilgili ikayetler zerine verilen arama kararlarnn derhal yerine getirilmesi gerektiinden, bavuru says ne kadar ok olursa olsun her zaman yeterli sayda personelle soruturma ilemlerinin yaplmas salanmaldr.

-Ayn su faillerinin birden ok eylemi, su failleri arasndaki balantlar takip altna alnarak koullar olutuunda, Gvenlik ube ve Kaaklk ve Organize Sularla Mcadele ubelerinin birlikte almasyla su ilemek iin rgt kurmak suundan da soruturma yaplmaldr. Szde kalmayan, etkin soruturma sokak satclardan ok, korsan ve taklit rn reten ve yayanlarn eylemlerinin ortaya karlmas ile mmkn olacaktr.

-Zaman zaman ele geen ok sayda taklit rnn saym, nakli ve depolanmas konusu, iyi yaplm organizasyonlar ve yeterli sayda ara ve personel temini ile zmlenmelidir.

-Genel kolluun, fikri ve snai hak ihlalleri ile mcadele kararlln gstermesinin bir yolu da, fikri ve snai haklarla mcadele ile grevli personele baka grevler verilmemesi anlaynn benimsenmesi suretiyle, su failleri iin rahat bir ortam salanmamas olacaktr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

-Yaplan mcadelenin etkisiyle iyerlerinde, korsan rnlerin mterilerin siparii zerine bilgisayarlarda tek tek oaltlmas, korsan rnlerin hava karardktan sonra datlmas ve satlarn gece yaplmas, korsan rnlerin sat mahalli yerine yakn bir yerde gizlenmesi gibi yntemler izlenmektedir. Bu yntemlerle ilenen sularn takibi daha ok sayda personelin grevlendirilmesini gerektirir. Genel kolluun fikri ve snai haklarla mcadele konusunda inan ve kararlln gstermesi, korsan rn satlmas eylemlerinin yok edilmesi veya en aza indirilmesi, bu konuda baarl olan lkelerdeki almalar dikkate alnarak, yeterli sayda personelini bu konu ile grevlendirmesi ile mmkn olacaktr. Grevli personel saysnn snrl tutulmas halinde, genel kolluun taklit ve korsan rnlerle mcadelesinde aksamalar olacaktr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

4-l Denetim Komisyonlarnn almalarnn yeniden dzenlenmesi:

-Birok yerde 5846 sayl yasann 81. maddesine gre kurulan l Denetim Komisyonlarndan ou kez yeterince yararlanlamam, almalar genellikle komisyon yesi kolluk grevlileri ile yrtlmtr. Oysa, mesai saati gzetmeksizin, fikri hak ihlallerini nlemeyi ve ortaya karmay ama edinmi, korsan rnlerin nitelikleri, retilmesi-yaylmas konusunda bilgili l Denetim Komisyonlar daha nemli katklar yapabilirdi. Bu nedenle, ncelikle gerektiinde, l Emniyet ve l Kltr ve Turizm Mdrlkleri dnda baka kurumlarn personelinden yararlanlmas salanarak, komisyon yesi says mmkn olduunca artrlmaldr.

-Komisyonlarn olaan denetimlerin yannda, sokak satclarnn bulunduu yerlerde srekli ekip halinde bulunmalar, ayrca, ok sayda ekip ile grev yaptklar kentlerin her yerinde tm satclar srekli denetim altnda tutmaldr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

-Komisyonlar, ihbarlar derhal deerlendirecek, mesai saatleri iinde ve dnda grev yapacak aktif bir yapya kavuturulmaldr.

-Komisyonlar, grev yaptklar yerlerde 5846 sayl yasa kapsamnda bandrole tabi materyal ile kitap satanlar mmkn olduunca nceden belirleyip fihristleyerek, sistematik ve ayrca belirsiz zamanlarda denetlemelidir. Bu konu sertifika ile ilgili almalarn sonulanmasnn beklenmemesini gerektirecet kadar acil ve nemlidir.

-zellikle her komisyonda, bandrole tabi eserler ile bandroln nitelii konusunda eitilmi-uzmanlam, bu konudaki tereddtleri giderecek l Kltr ve Turizm Mdrl grevlisi mutlaka yer almaldr.

-Komisyon grevlilerinin biraraya gelmesinde gecikmeler olmamaldr.

-Komisyonlarn yapsal sorunlar ile ara , gere yetersizlikleri de yeterli denetim yaplmasn olumsuz etkilemitir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

5-Belediyelerin fikri ve snai hak ihlallerine seyirci kalmamas:

-zellikle, 5846 sayl yasada 5101 sayl yasa ile yaplan deiiklikle, orijinal ve bandroll yasal nshalarn akta satlmas halinde idari para cezas grevinin mlki amirliklere verilmesinden sonra, belediye grevlileri korsan satlarla ilgilenmediklerigibi belediye mevzuatn dahi uygulamamtr. Oysa, sokak ve Pazar vb. gibi yerlerde yaplan satlarn nlenmesi ve sk sk el deitiren, ruhsatsz alan iyerlerinin denetimi, korsan ve taklit rnlerle mcadeleye katk salayacak, satclar yaptrmlara ramen, en kalabalk yerlerde, gstere gstere sat yapma cesaretini bulamayacaklardr. Bu ynde yaplacak almalar , grevli kolluun su failinin saptanmas almalarn olduka kolaylatracaktr.

-Genel kolluk grevlilerinin, kamu grevlisi olduu halde, su oluturan korsan ve taklit rn satlarna seyirci kalan belediye grevlilerinin sularn grevli Cumhuriyet Savcsna bildirerek TCK.nun 279. maddesine gre soruturma yaplmasn salamalar, belediye grevlilerini mcadelenin iinde kalmasn salayacak, seyirci kalmalarn nleyecektir.

-Belediyelerin zellikle 5846 sayl yasann 5101 sayl yasa ile deiik 81. madde 7. fkrasnda saylan Pazar vb. yer olarak kabul edilen yerlerde, standlarda, CD ve dier materyal ve kitap satna izin vermemesi, uygun ortam salamamas, hizmet vermemesi salanmaldr. Gerektiinde, ileri Bakanl vastasyla birok ilde benzer nitelikteki sat mahalleri ortadan kaldrlmal, korsan ve taklit rnlerin bu yerlerin yaknnda satld , korsan rnlerin satlmasnn kamufle edilmesine yol at gz nnde tutulmaldr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

6-Mlki amirliklerin l Denetim Komisyonlarna daha fazla destek vermesi ve idari para cezasn etkin ekilde uygulamalar:

-Mlki amirlikler 5846 sayl yasann verdii grevler erevesinde l Denetim Komisyonlarnda daha fazla sayda personelin grev yapmasn, komisyonun gnn her saatinde aktif ekilde almasn salamaldr. Genel uygulamalarda yaplan denetim ve aramalarda, zaman zaman delillerin elde edilme yntemlerinin hukuka aykrl gndeme geldiinden, denetimler 5846 sayl yasann 81. maddesinde ngrlen ekilde srekli, bu konuda grevlendirilen personelle yaplmaldr.

-Kolluk birimlerince veya Cumhuriyet Basavclklarnca bildirildiinde, mlki amirlikler idari para cezas ile ilgili grevi kendi birimlerinde yapmak yerine kolluk birimlerine yaptrmaktadr. Oysa, kanun koyucu, bu konuda idari para cezas takdir ve uygulama grevini kollua vermemitir. Mlki amirlerin bilgi ve birikimleriyle, evrak inceleyip deerlendirerek kendi birimlerinde uygulama yapmalar ve idari yaptrm kararn dzenlemeleri, eylemi ileyenler zerinde kamu otoritesinin etkinliini artraca gibi mlki amirlerin eylemlerin nitelii ve nemi hakknda daha fazla bilgi sahibi olmalarn salayarak, ok olumlu katkda bulunmalarn salayacaktr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

7-Kltr ve Turizm Bakanlnn korsan rnlerle mcadeleye daha fazla katk salayabilecei:

Fikri ve Snai Hak hlallerinde Kltr ve Turizm Bakanlna da nemli grevler dmektedir.

-ncelikle, 5846 sayl yasada yer alan ve ayn veya benzer unsurlar ieren birden ok cezai yaptrm ieren hkmn yaratt uygulama farkllklar dikkate alndnda, yasa ve ynetmeliklerin, fikri haklar ile ilgili soruturma ve kovuturmalarda grev yapan Hakimler ve Cumhuriyet Savclar, fikri haklar alannda alan avukatlarn, ilgili alan meslek birliklerinin, soruturmalarda ortaya kan glkleri bizzat yaayan deneyimli kolluk grevlilerinin, hak sahiplerinin, akademisyenlerin grlerinden yararlanma anlayn srdrmesi gerekmektedir.

-l Denetim Komisyonlar ile ilgili sorunlar ve eksiklikleri gidermek, etkinliini artrmak grevinin de Kltr ve Turizm Bakanlnca yerine getirilmesi gerekir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

-zinsiz mzik yaynlar konusunda telif cretlerini demek istemelerine ramen, hak sahiplerinin ve meslek birliklerinin okluu karsnda zorluklar yaayan gerek ve tzel kiilerin sorunlarn giderilmesi grevi, Kltr ve Turizm Bakanlnca yerine getirilerek ve ayn eser iin tek deme yaplmas salanarak, telif cretinin hak sahiplerine datlmasn salayacak tek bir kurum oluturulmas suretiyle, bu konudaki karmaa nlenmelidir.Bu konuda yaplan uygulamalar yeterli ve etkin sonu douacak nitelikte grlmemektedir. Hakkaniyete uygun alacak ve iyi yaplanm bir kurum, uyumazlklarn yargya tanmasn nleyecektir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

-Kltr ve Turizm Bakanlna den en nemli grevlerden birinin de, soruturma grevi yapan grevlilerin inceledikleri bandroln hangi eser iin verildiini, sahte olup olmadn annda belirleyecek teknoloji ile donatlmasnn salanmasdr. Bylece bir yandan uygulamadaki tereddtler giderilirken, dier yandan belirsizlikler nedeniyle yaplan gereksiz el koymalar nlenerek 5846 sayl kanuna uygun sat yapanlarn madur edilmesi nlenecektir. Bu yntemle baz eylemlerin cezasz kalmas nlenecek, eylemler arasnda balant kurulmas ve dier su faillerine ulalmas mmkn olacaktr. Trk Patent Enstitsnn marka-tasarm-patent sicillerine internet sitesinde ulalmasn salamas, soruturma makamlarnn ikayetilerin hak sahibi olup olmadklar, tescilin olduu haliyle grsel olarak incelenebilmesi imkann salad iin dayana olmayan bavurular nlemekte, delil elde edilmesini kolaylatrmakta, Trk Patent Enstitsnden doru belge elde edilmesini salamakta, ihlal olgusunun daha kolaylkla deerlendirilmesini salamaktadr. Kltr ve Turizm Bakanl da , internet sitesinde soruturma makamlarnn bandrole tabi eserler ynnden kolay aratrlabilir bir veri kaynana derhal ulamasn salamaldr. BU KONUDAK ALIMALAR UMUT VERCDR VE BR YILDAN DAHA NCE SONULANDIRILMASI BEKLENTS NDEYZ.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

SONU


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

-zellikle, 5101 sayl yasa ile 5846 sayl kanunda yaplan deiikliklerden sonra pervaszca yaplan korsan satlardan kanlmasna ramen, seyyar tezgahlarn banda bulunmama, korsan rnleri yakn ve gzle grnmeyen aralarda yada mekanlarda bulundurup, film kartonetlerinden seilen filmleri getirerek yaplan satlarn ve benzer yntemlerin nlenmesi de ibirlii ve koordinasyonu zorunlu klar.

-Belirli yerlerde 5846 sayl kanuna aykr olarak oaltlan film CDleri yada kitaplarn kargo irketleri yada elden datlmasnda, bedelli ve bedelsiz yayma eylemleri dnda oaltma eyleminde bulunan su faillerine, yasa d ve haksz kazan salayan su rglerine ulalmas iin ibirlii anlaynn benimsenmesi gerekir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

lgili tm kurumlar ve katk salayanlar asnda szde kalmayacak bir ibirlii iin ibirlii esaslar zerinde gr birlii salanmaldr:

-Soruturma, fikri ve snai hak ihlali sular iin grevlendirilmi, zel mevzuat konusunda bilgili Cumhuriyet Savclnn ynetiminde yrtlmelidir.

-Genel sorumluluu stlenen Cumhuriyet Savcs ile ilgili kolluk birimleri arasnda hiyerari korunmaldr.

-tenlikle ve saygn davranlarla, bilgi ve deneyimlerden en iyi ekilde faydalanmay amalayan, ekip almas ile sonular deerlendiren, srekli iletiimin saland ibirlii modeli benimsenmelidir.

-Soruturmada kolluun, belirli bir disiplin iinde kendi tekilatnn koullarna uygun alt gzetilmelidir.

-Soruturmay yrten Cumhuriyet Savcs ile iletiimi adli kolluk amiri kurmaldr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

-Soruturmann niteliine gre Kltr ve Turizm Bakanl ve Trk Patent Enstits, gelien teknolojinin yardmyla gerekli verilere derhal ulalmasn salamaldr.

-Soruturmada grev alanlar ve destek salayanlar ortak ama ve kararlln sonucu olarak, tekilatlarnn iyi bir organizasyonla yeteri kadar personel ve arala almasn, gerektiinde birimlerinin koordinasyonunu gerekletirerek bilgi ve kaynak paylamn salamak suretiyle rgtl sular ortaya karlmaldr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

-l Denetim Komisyonlarnda alan grevlilerin says artrlarak sokak satclar ve ilgili tm iyerlerinin kayt altna alnarak mesai saatleri dnda da srekli denetimi salanmaldr. Her ekipte mmkn olduunca Kltr ve Turizm Bakanl temsilcisi ile kolluk grevlisi yer almaldr. Ekipte yer alanlar korsan eserler, denetim yetkileri, yaplacak ilemler konusunda yeterli bilgi ile donatlmaldr.

-Kolluk grevlileri, gerektiinde snai rnler veya bilgisayar programlar gibi uzmanlk gerektiren konularda ekspertiz olarak yararlanmak zere ticaret odas, esnaf odalar, meslek birlikleri ve aramalar srasnda bulunmalar iin mahalle muhtarlar ve ihtiyar heyeti yeleri ile iletiim ve ibirlii iinde olmaldr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

FKR VE SINA MLKYETE YNELK EYLEMLERN ETKN SORUTURMA LE NLENMESNDE, TM TARAFLARIN BR ARAYA GELEREK SORUNLARI VE ZM YOLLARINI PAYLAMALARI SON DERECE NEMLDR.

ADALET BAKANLII AVRUPA BRL GENEL MDRLNN, TRK FKR VE SINA HAKLAR MEVZUATININ YENLENMES , BU ALANDA ALIAN HAKMLERN ETMN SALAMANIN YANINDA, GREVL HAKMLER VE CUMHURYET SAVCILARI, YABANCI UZMANLAR , KOLLUK BRMLER, MESLEK BRLKLER, KLTR VE TURZM BAKANLII, TRK PATENT ENSTTSNN KATILIMI LE DZENLENMESN SALADII SEMNER, TOPLANTI VE PROJELERLE DEEN YASALARIN UYGULANMASINA SALADII NEML KATKI GZARDI EDLEMEZ.

BU ALIMALAR SONUCUNDA Y BR BRL VE KOORDNASYONLA YAPILAN ETKN SORUTURMALARLA, TAKLT VE KORSAN RNLERLE MCADELENN BAARIYA ULAMASI LKEMZN EN BYK KAZANIMLARINDAN BR OLACAKTIR.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

2) Fikri ve Sna Mlkiyet Haklar hlallerinde Soruturma:


Soru turma rnekler

SORUTURMA RNEKLER

Akta korsan rn sat:

OLAY:l Denetim Komisyonu yeleri daha nce korsan ve bandrolsz rn satld belirlenen blgede denetim yaparken, sokak zerindeseyyar tezgah zerinde CD satldn grmlerdir. Yaplan ii ok ksa bir sre izleyen grevliler, tezgah banda duran ve satc gibi davranan satcnn, CD satarak para aldn ve grnce, tezgaha yaklamlardr. Komisyon yesi olan kolluk grevlisi , tezgahta korsan ve bandrolsz film ve mzik eseri ierikli CD olduunu grnce, sust ilenen sua mdahale etmi, herkesin kullanabilecei yakalama yetkisini CMK.nun 90. maddesi uyarnca kullanarak ( kolluk grevlileri PVSK.nun ek 4. md.sine gre sivil-resmi her zaman grevli olup mdahale etmek zorundadr) pheliyi yakalamtr.Alveri yapanlarn kimlik ve adresleri tespit edilmitir. pheli direnmediinden doktor raporu iin salk birimine sevk edilmemitir. l Denetim Komisyonunun idari nitelikte yapt grev resen soruturulmas gereken suun grlmesiyle adli grev haline gelmitir. Yakalanan pheliye kolluk grevlisi kimliini gstererek yasal haklarn yksek sesle ve herkesin duyaca ekilde hatrlatm, pheliye hangi sutan ilem yaplacan bildirmitir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

phelinin ve su eyalarnn gvenlii salandktan sonra, olay kolluk grevlisinden renen adli kolluk amiri tarafndan grevli Cumhuriyet Savcsna olay ve yakalama bildirilmi, Cumhuriyet Savcsnn phelinin savunmas alndktan sonra serbest braklmas ,Vatandalk Kimlik No ile adresinin doruluunun tespiti, tanklarn bilgi sahibi olarak ifadelerinin alnmas, tutanaa yazlmas gerekenler , su eyas ile ilgili ilemler ve yakalamann yaknlarna bildirilmesi emirleri not edilerek, phelinin kendisine ait olduunu belirterek kendiliinden teslim ettii 375 adet materyalin olay yerinde saym mmkn olmadndan, Emniyet Gvenlik ube Mdrlne intikali salanmtr. Yakalama, istei zerine phelinin eine bildirilmi, bildirdii adres dorulanmtr. Su eyasnn listesi yaplm ve arama tutanandan bir suret ile istei zerine eya listesinden bir suret mhrlenerek pheliye verilmitir. Olay grmeyen ve uzakta bekleyen ofr hari , tutana tm grevliler ve pheli imzalamtr.

k


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Haklar yeniden hatrlatlan pheli mdafi istemediini bildirmitir. pheliye savunmasnda belirtmediinden su konusu materyali kimden, ne zaman, hangi fiyatla satn ald, kaa satt sorulmu, pheli kimden aldn hatrlamadn, 500 adet olarak 1 YTL.den alp 2 YTL.den sattn bildirmitir. Tanklar, pheliden korsan CD satn alrken ilem yapldn belirtmilerdir, Cumhuriyet Savcs phelinin gzaltna alnmas talimat vermediinden, doktor raporu alnmadan serbest braklm, szl emri yazl emre evirme tutana ilgili Cumhuriyet Savcsna imzalatldktan sonra, fezlekeli evrakn kayd ve emanet makbuzu ile su eyasnn emanete alnmas salanmtr. Ele geenlerin film ve mzik eseri olup bandrol ykmll olduunu belirten bilirkii raporu alndktan sonra 5846 sayl yasann 5101 s.y. le de. 81. md.9. f. 1/a bendi uyarnca seimlik cezalardan hapis cezas ile cezalandrlmas, verilecek hp. cezas ertelenmediinde TCK.nun 53/1. md. yazl gvenlik tedbirlerinin uygulanmas ve tensiben5846 sayl yasann 5101 s.y. le de. 81. md. 6. f gereince su konusu materyalin bir ksm muhafaza edilip dierlerinin bir daha kullanlamayacak ekilde nitelikleri bozularak sat, 5846 sayl yasann 79. md. gndermesiyle TCK.nun 54/1. md. uyarnca muhafazasna karar verilecek materyalin zoralm istenilmi, iddianame kabul edilmitir.

k


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

yerinde korsan rn oaltlmas:

OLAY:l Denetim Komisyonu yeleri bir telefon ihbarnn doruluunu belirlemek zere bir iyerine iin gittiklerinde, kendilerini tantarak kimliklerini ibraz ederken , iyerindeki bilgisayarda ilem yapldn, bilgisayar masasnda korsan ve bandrolsz CD ile ok sayda bo CDler, CD kapak kartonetleri, film isimleri ieren bir listeyi ve CD jelatin ambalajlarn, zerinde 2 adet CD-Writer ve 1 adet CD-Rom monte edilmi bilgisayar grmlerdir. yeri sahibi, denetime izin vermeyeceini bildirmesi zerine konu komisyon yesi kolluk grevlisi tarafndan birimine ve adli kolluk amiri tarafndan grevli Cumhuriyet Savcsna bildirilmi, konu aklanarak talepte bulunulmas emri zerine arama istemi raporunda phelinin denetime izin vermemesi, bilgisayar masasnn aklanan grnm aklanp, arama yaplmamas halinde delillerin kaybolabilecei gecikmesinde saknca nedeni gsterilmitir. Cumhuriyet Savcs istemi yerinde bularak yazl arama emri vermi, pheliye ait bilgisayarda arama ve ifre verilmezse elkoyma iin Sulh Ceza Hakiminden, phelinin oaltma isteminin baka bir delille ispat mmkn olmad gerekesiyle istemde bulunmutur.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Bu arada, takviye kolluk ile su eyalarnn gvenlii salanmtr. Kolluk birimleri, idari denetimden adli greve dnen soruturmay srdrerek l Denetim komisyonu yeleri ile birlikte arama yapmlar. Raflarda, ekmecelerde bulunan 1215 adet korsan ve bandrolsz CD, bilgisayar masasndaki korsan ve bandrolsz CD ile ok sayda bo CDler, CD kapak kartonetleri, CD jelatin ambalajlarna el konulmutur. Yakalanan phelilere kolluk grevlisi kimliini gstererek yasal haklarn yksek sesle ve herkesin duyaca ekilde hatrlatm, phelilere hangi sutan ilem yaplacan bildirmitir. Bu arada sz edilen liste ile iyeri sahibi phelinin su konusu rnlerin yasal olduunu belirterek ibraz ettii fatura fotokopisine, incelenmeden kolluk grevlilerince kabaca gz atlmtr. CD ile ilgili olduu belirlenmitir. Bu arada bir baka ekip tarafndan hakim tarafndan verilen arama karar ulatrlmakla, bilgisayara incelenmeden elkonulmutur.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

phelinin ve su eyalarnn gvenlii salandktan sonra, adli kolluk amiri tarafndan grevli Cumhuriyet Savcsna arama sonular bildirilmi, Cumhuriyet Savcsnn phelinin ve sua katlan iyeri alan dier phelilerin savunmas alndktan sonra serbest braklmas , Vatandalk Kimlik No tespiti, fatura dzenleyenin faturann su konusu materyale ait olup olmad konusunda ve iyerine CD satn almaya gelen tanklarn bilgi sahibi olarak ifadelerinin alnmas, vergi levhas rneinin alnmas, iyerini idare edenler-sorumlular ve alanlar konusunda bina yneticileri, komu iyerlerinden aratrma yaplarak tutanaa balanmas, ifresi verilmeyen bilgisayar ve donanmlar ile belgelere el konulmas, tutanaa yazlmas gerekenler , su eyas ile ilgili ilemler konusundaki emirleri not edilerek, 1215 adet materyalin olay yerinde saym ve yedekleme ileminin yaplmas mmkn olmadndan, Emniyet Gvenlik ube Mdrlne intikali salanmtr. Aramada phelilerin 2 iyeri komusu hazr bulunmutur.Yedekleme yaplarak, istei zerine bir rnei pheliye verilerek tutanaa yazlmtr. Yakalama, istei zerine phelinin babasna bildirilmi, bildirdii adres dorulanmtr. Su eyasnn listesi yaplm ve arama tutanandan bir suret ile istei zerine eya listesinden bir suret mhrlenerek pheliye verilmitir. Olay grmeyen ve uzakta bekleyen ofr hari , tutana tm grevliler, komular ve pheli imzalamtr.

k


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Haklar yeniden hatrlatlan pheliler mdafi istemediklerini bildirmilerdir. 2 yldr bu ii yaptn belirten iyeri sahibi pheliye savunmasnda belirtmediinden su konusu materyali kimden, ne zaman, hangi fiyatla satn ald, kaa satt sorulmu, iyeri sahibi pheli fatura ile aldn , 2000 adet olarak 1 YTL.den alp 2 YTL.den sattn veya 1 YTL.den kiraladn, bilgisayarda oaltma yapmadn bildirmitir. Dier pheliler susma haklarn kullanmlardr. Cumhuriyet Savcs phelilerin gzaltna alnmas talimat vermediinden, doktor raporu alnmadan serbest braklmlar, szl emri yazl emre evirme tutana ilgili Cumhuriyet Savcsna imzalatldktan sonra, bilgisayar aramas hari dier eyalarla ilgili ertesi gn 24 saat dolmadan Sulh Ceza hakimine onaya sunulmu, ayn gn onaylanmas zerine, Cumhuriyet Savcsnn istedii aratrmalar belirten tutanaklar dzenlenip, fezlekeli evrakn kayd ve emanet makbuzu ile su eyasnn emanete alnmas salanmtr. Fatura dzenlen alnan ifadesinde, faturadaki rnlerin yasal rnler olduunu, tanklar daha nce olduu gibi iyerinden CD kiralamaya geldiklerini belirtmilerdir.

k


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Bilirkii raporu alndktan ve bilgisayarda bilgisayar masas yannda bulunan korsan ve bandrolsz CDye ait eserlerin kopyalanm olarak bulunduunu, bilgisayarda CD oaltma programlar olduunu, ayrca ele geen korsan ve bandrolsz CDler ile bilgisayar masas yanndaki bo CDlerin ayn markal ve ayn seriden olduunu, film ve mzik eseri olup bandrol ykmll olduunu, belgelerin birinin kopyalanan materyaldeki eserleri kapsayan sipari listesi, dierinin ise su konusu materyalle ilgisi olmayan cinsi ve ierii bilinmeyen yasal materyale ait fatura olduunu belirtmesinden sonra iyeri sahibinin 5846 sayl yasann 5101 s.y. le de. 81. md.9. f. 1/b bendi uyarnca seimlik cezalardan hapis ve para cezas ile cezalandrlmas, dier phelilerin iyeri alan olup suu verilen emirle ilediinden 5846 s.y. 74/1 ve TCK.nun 39/2-c md. gndermesiyle 39/1 md. uyarnca seimlik cezalardan hapis cezas ile yardmc fail olarak cezalandrlmalar, verilecek hapis cezas ertelenmediinde TCK.nun 53/1. md. yazl gvenlik tedbirlerinin uygulanmas ve tensiben ele geen materyalin 5846 sayl yasann 5101 s.y. le de. 81. md. 6. f. uyarnca bir ksm muhafaza edilip dierlerinin bir daha kullanlamayacak ekilde nitelikleri bozularak ve muhafazasna karar verilecek materyal ile oaltma eyleminde kullanlan bilgisayar donanmnn 5846 sayl yasann 79. md. gndermesiyle TCK.nun 54/1. md. uyarnca zoralm , belgelerin dosyada delil olarak saklanmas istenilmi, iddianame kabul edilmitir.

k


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Marka hakknn ihlali :

Mvekkilinin marka hakk sahibi olduunu bildiren avukat, grevli Cum. Sav.na bavurarak hangi marka iin ikayeti olduunu, suu nasl ve ne zaman rendiklerini, phelinin suu tarih ve zamann belirterek suu ileyii ile ilgili iddialarn ieren somut olaylar aklam, orijinal rneklerin bulunduu yetkili bayii bildirmi, dayand marka tescil belgeleri ile dayanaklarn ieren kendisi tarafndan onaylanm belge ve vekaletname fotokopilerini ibraz etmi, phelinin su konusu eyalar satabileceini belirterek derhal arama ve elkoyma istemitir. ikayetin sresinde olduunu ve hak sahipliinin kantland belirleyen Cumhuriyet Savcs , makul phe iin somut olay anlatmn yeterli grm, olayn zerinden 10 gn getii icin 556s. KHK.de acele ilerden olduu belirtilmesine ramen Sulh Ceza hakiminden arama karar istenilmitir. Ayn gn arama karar verilmi ve saat 16.00da Cumhuriyet Savcsna ulam, mteki vekili Cumhuriyet Savcsnn soruturma ile ilgili emirlerini ieren yaz ile arama kararn saat 16.30da Em. Gv. b.Md.ne ulatrmtr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Adli kolluk amiri gece vaktine ksa sre kaldn, ekiplerinin baka grevde olduunu bildirmi ise de, Cumhuriyet Savcs arama kararnn derhal, gece vaktinden nce ve kesintisiz olarak yerine getirilmesi gerektiini belirtince temin edilen ekip ile iyerine gidilmi, iyerinin kapal olmas zerine ilingir arld srada pheli gelmekle iyeri alm, kendisine kimlikler gsterilerek, arama karar, suu ve yasal haklar hatrlatlan phelinin iyerinde raflarda, asklarda sata sunulan ve ayrca temizlenmi olup srekli kullanlan depoda az ak uval bulunan taklit markal olduu sanlan rnler ele geirilmi, mteki vekili ele geenlerin hangi zellikleriyle taklit saylmas gerektiini gstermi ve beyan tutanaa geirilmitir. Arama srasnda, komular olmadndan 2 ihtiyar heyeti yesi arlarak hazr bulundurulmutur.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

phelinin ve su eyalarnn gvenlii salandktan sonra, adli kolluk amiri tarafndan grevli Cumhuriyet Savcsna arama sonular bildirilmi, Cumhuriyet Savcsnn phelinin savunmas alndktan sonra serbest braklmas , Vatandalk Kimlik No tespiti, phelinin dilekesinde belirtip hazr edeceini bildirdii tanklarn bilgi sahibi olarak ifadelerinin alnmas, vergi levhas rneinin alnmas, iyerini idare edenler-sorumlular ve alanlar konusunda bina yneticileri, komu iyerlerinden aratrma yaplarak tutanaa balanmas, emirleri not alnmtr. Ele geen 39 adet rnn olay yerinde saym yaplm Emniyet Gvenlik ube Mdrlne intikali salanmtr. Arama tutanandan bir suret mhrlenerek pheliye verilmitir. Olay grmeyen ve uzakta bekleyen ofr hari , tutana tm grevliler , ihtiyar heyeti yeleri ve pheli imzalamtr.

k


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Haklar yeniden hatrlatlan pheli mdafi istemediini bildirmitir. pheliye savunmasnda belirtmediinden, mesleini bu iyerinde ve daha nce hangi sreyle yaptn, su konusu rnleri kimden, ne zaman, hangi fiyatla satn ald, kaa satt sorulmu, iyeri sahibi pheli, 25 yldr tekstil rnleri sattn, iyerine gelen kim olduunu bilmedii satcdan faturasz olarak uygun fiyatla , 100 adet olarak 5YTL.den alp 10 YTL.den sattn , rnlerin taklit markal ve eyleminin su olduunu bilmediini bildirmitir. Cumhuriyet Savcsnn istedii aratrmalar belirten tutanaklar dzenlenerek, ertesi gn fezlekeli evrakn kayd ve emanet makbuzu ile su eyasnn emanete alnmas salanmtr. Tanklar mteki firma adna iyerinde yaptklar tespit ve gzlemleri bildirmilerdir.pheliye uzlama beyan iin Cumhuriyet Savcsna bavurmas, aksi halde hakim karar ile zorla getirilecei ihtarn ieren yaz tebli edilmitir. TPE.den marka tescil belgelerinin onayl rnei istenilmitir.

k


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Marka vekili, tekstil mhendisi bilirkiilerden, bilirkii raporu alndktan ve bilirkiilerin orijinal ve taklit rnekleri inceleyip renkli fotoraflar eklenerek, kuma ve diki kalitesi, markann soluk ve bozuk yazl vs. gibi nedenlerle marka taklidine ilikin tespitlerini ve su konusu rnlerin satn alnma ekli, fiyatlar, phelinin mesleine taklit markal olduunu bilmesi gerektiini belirtmelerinden sonra, pheli Cumhuriyet Savcs tarafndan alnan ifadesinde uzlamay, su ve sorumluluu kabul etmediini bildirmi, TPE.nden onayl belgeler gelmekle , iyeri sahibinin 556 sayl KHK.ye 4128 sayl yasa ile eklenen 5194 sayl yasa ile deiik 61/A-c maddesi uyarnca seimlik cezalardan hapis cezas ile cezalandrlmas, iyerinin kapatlmas, su konusu rnlerin phelinin ticaretten men edilmesi, 556 sayl KHK.ye 4128 sayl yasa ile eklenen 5194 sayl yasa ile deiik 61/A-c maddesi son fkras gndermesiyle TCK.nun 54/1. md. uyarnca zoralm istenilmi, iddianame kabul edilmitir.

k


En ok lenen f kr ve sina haklar su larinda d kkat ed lecek en neml konular

ENOK LENEN FKR VE SINA HAKLAR SULARINDA DKKAT EDLECEK EN NEML KONULAR

-Akta korsan rn sat:

Tutanakta su failinin bandrolsz rn satarak para aldnn grldnn yazlmas

Tutanakta sat yaplan yerin 5846 s.y. 5101 ile de. 81/7. md. belirtilen yerlerden olduuna ilikin tespitin aklanmas

Bandrol ykml ile ilgili bilirkii raporu alnmas


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

-yerlerinde korsan rn sat:

Mterilerin bandrolsz rn satn almalar ile ilgili gzlemin veya rnn sata sunulmu durumda olup olmadnn, satlmsa nerede ve nasl sata sunulduunun, oaltma eylemine ilikin gzlemin ve yayma eylemine ilikin tespitlerin tutanakta belirtilmesi

Sorumluluun delillerle saptanmas,

Tm su failleri hakknda soruturma yaplmas, iyerinde grevleri, sorumluluklar, ayn ii ayn iyerinde veya daha nce hangi sreyle yaptklarnn belirtilmesi

Bandrol ykml ile ilgili bilirkii raporu alnmas


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

-Marka hakknn ihlali:

ikayet dilekesinde ihlal edilen marka ile ilgili somut olgunun aklanmas, hak sahipliinin kantlanmas,

Sorumluluun delillerle saptanmas, tm su failleri hakknda soruturma yaplmas, iyerinde grevleri, sorumluluklar, ayn ii ayn iyerinde veya daha nce hangi sreyle yaptklarnn belirlenmesi,

rnlerin mterilere satlmas ile ilgili veya iyerinde bulunduu yerin, sata sunulmu olup olmad ile ilgili gzlemin aklanmas,

TPE.nden onayl belge rneklerinin getirtilmesi

Orijinal ve taklit rnler karlatrlarak ile uzmanlardan

( uzman+ akademisyen+sektr temsilcisi) bilirkii raporu alnmas

Uzlama ilemlerinin yaplmas


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

-Tasarm hakknn ihlali:

ikayet dilekesinde ihlal edilen tasarm ile ilgili somut olgunun aklanmas, hak sahipliinin kantlanmas,

Sorumluluun delillerle saptanmas, tm su failleri hakknda soruturma yaplmas, iyerinde grevleri, sorumluluklar, ayn ii ayn iyerinde veya daha nce hangi sreyle yaptklarnn, su failinin retici veya satc olup olmadnn belirlenmesi

rnlerin mterilere satlmas ile ilgili veya iyerinde bulunduu yerin, sata sunulmu olup olmad ile ilgili gzlemin aklanmas,

TPE.nden onayl belge rneklerinin getirtilmesi

Orijinal ve taklit rnler karlatrlarak ile uzmanlardan

yenilik, ayrt edicilik ve bilgilenmi kullanc zerindeki etkisini belirten bilirkii raporu alnmas(uzman+akademisyen+sektr temsilcisi)

Uzlama ilemlerinin yaplmas


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

-Patent hakknn ihlali:

ikayet dilekesinde ihlal edilen patent ile ilgili somut olgunun aklanmas, hak sahipliinin kantlanmas,

Sorumluluun delillerle saptanmas, tm su failleri hakknda soruturma yaplmas, iyerinde grevleri, sorumluluklar, ayn ii ayn iyerinde veya daha nce hangi sreyle yaptklarnn belirlenmesi,

rnlerin mterilere satlmas ile ilgili veya iyerinde bulunduu yerin, sata sunulmu olup olmad ile ilgili gzlemin aklanmas,

TPE.nden onayl belge rneklerinin getirtilmesi

Orijinal ve taklit rnler karlatrlarak ile uzmanlardan

yenilik, ayrt edicilik durumunu belirten bilirkii raporu alnmas(uzman+akademisyen+sektr temsilcisi)

Uzlama ilemlerinin yaplmas


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

-Genel Olarak

Cumhuriyet Savcsnn emirlerinin tutanaa balanmas, arama ve elkoyma ile ilgili sorunlarn gerektiinde olay yerinden grevli Cumhuriyet Savcs ile iletiim kurularak hak kaybna yol almadan zmlenmesi

Su failinin ikrar ile yetinilmemesi, ikrar dorulayan delillerin toplanmasna devam edilmesi ( vergi kayd, tank, fatura, yurt dna k, aracn trafik kayd)

Su failinin mesleini ayn iyerinde ve daha nce hangi sreyle yaptnn aratrlmas, savunma yapan pheliden sorulmas,

Uzlama usulne uyulmas, uzlamann kollua yaptrlmamas,

Su faillerinin sorumluluklarnn aklanmas, sorumluluun faillerin beyanna gre deil delillerle ortaya konulmas,

Arama ilemlerinin hukuka uygun yaplmas, kendiliinden teslim hali dnda hakim onay alnmas, denetim yetkisi alarak arama yaplmamas

Dodudan kolluk tarafndan balatlan soruturma ve ilemler iin Cumhuriyet Savcsnn szl emirlerinin yazl emre evrilmesi tutanaklarnn ilgili Cumhuriyet Savcsna imzalatlarak eklenmesi,


1 g r

1-GR

- 5846 sayl kanunda yer alan ayn yada birbirine ok yakn unsurlar tayan hkmler, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Trk Ceza Kanunu ve dier mevzuatn yeni yrrle girmi olmas, yasa deiikliklerinin etkisiyle Yargtayn yol gsterici yeni itihatlarnn olmamas nedeniyle Cumhuriyet Savclarnn soruturma evresinde , mahkemelerin kovuturma evresinde farkl uygulamalar dikkate alndnda soruturma ile ilgili baz uygulama nerileri iin farkl grlerin ileri srlmesi mmkndr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

a)Soruturmann eksiksiz yaplmas:

 • 01 Haziran 2005 tarihinde yrrle giren Ceza Muhakemesi Kanunu ile dier usul mevzuat delillerin eksiksiz toplanmasndan sonra kamu davas almasn zorunlu klmtr.

  - Fikri Mlkiyet alannda eksiksiz ve etkin soruturmann gerekletirilmesi iin soruturmada ortaya kan sorunlarn ve zm yollarnn gereki bir ekilde ortaya konulmas gerekir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

- Fikri ve Snai Haklar Ceza Mahkemelerinin stlendii grevi en iyi ekilde yerine getirmesi , ancak, fikri ve snai mlkiyet ihlali soruturmalarnda delillerin eksiksiz toplanmas ile mmkn olabilir.

 • Fikri ve Snai Haklar mevzuatnda yaplmas beklenen deiiklikler ile yeni ceza ve usul mevzuatmz, Fikri ve Snai Haklar Ceza Mahkemelerinin kovuturma ve yarglama grevlerini yerine getirmesini kolaylatran hkmler iermektedir. rnein, elde edilen deliller ile su failinin eylemleri ilikilendirilmeden ve yeterli delil elde edilmeden dzenlenen iddianameler iade edileceinden, bu mahkemeler delil toplamaktan ok adil ve hzl yarglamay gerekletirmek grevini yerine getirecektir.

 • Fikri ve snai mlkiyet soruturmalarnn ynetilmesi ve ynlendirilmesinde Cumhuriyet Savclarna, nemli grevler dmektedir.

  - Etkin soruturmann ilk koulu, soruturmay yrten Cumhuriyet Savcs ile dier grevlilerin fikri ve snai hak ihlalleri ile mcadelenin gerekliliine inanm olmasdr.


2 5846 sayili kanun kapsamindak su lar

2-5846 SAYILI KANUN KAPSAMINDAK SULAR:

a- Sular:

A-Manevi haklara tecavz sular

B-Mali haklara tecavz sular

C-81. madde de yer alan sular

D-Dier sular

b-dari para cezasn gerektiren eylemler:


A su lar a manevi haklara tecav z su lar md 71

a)Sular:A-Manevi haklara tecavz sular( md.71)

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykr olarak kasten;

-Alenilemi olsun veya olmasn, eser sahibi veya halefinin yazl izni olmadan bir eseri umuma arz etmek veya yaymlamak,

-Sahip veya halefinin yazl izni olmadan, bir esere veya oaltlm nshalarna ad koymak,

-Bakasnn eserini kendi eseri veya kendisinin eserini bakasnn eseri olarak gstermek veya 15 nci maddenin ikinci fkras hkmne aykr hareket etmek ( eser sahibi tarafndan menedilmesine ramen eseri tantmak veya yaynlamak )

-FSEK.nun 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 inci maddelerdeki hallerde kaynak gstermemek, yanl yada yetersiz veya aldatc kaynak gstermek,

- Eser sahibinin yazl izni olmakszn bir eseri deitirmek,

UYGULANACAK YAPTIRIM :2 yldan 4 yla kadar hapis veya 50.000,00 YTL-150.000,00 YTL arasnda adli para cezasna veya zararn arl dikkate alnarak her ikisine birden hkmedilebilir.


B mali haklara tecav z su lar md 72

B-Mali haklara tecavz sular(md.72)

-Aralarnda mevcut bir szleme olmasna ramen bu szleme hkmlerine aykr olarak bir eser veya ilenmelerinin kendi tarafndan oaltlm nshalarn satmak veya datmak,

-Hak sahibinin izni olmakszn bir eseri ve oaltlm nshalarn, 5846 sayl Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fkrasnda saylan yerlerde (yol, meydan, pazar, kaldrm, iskele, kpr gibi yerlerde) satmak,

UYGULANACAK YAPTIRIM: 3 aydan 2 yla kadar hapis veya 10.000,00-50.000,00 YTL arasnda adli para cezasna veya zararn arl dikkate alnarak her ikisine birden hkmedilebilir.

Hak sahibinin izni olmakszn;

-Bir eseri herhangi bir ekilde ilemek,

-Bir eseri herhangi bir ekilde oaltmak,

-Bir eseri herhangi bir ekilde yaymak,

-Bir eserin nshalarn yasal veya yasal olmayan yollardan lkeye sokmak ve her ne ekilde olursa olsun ticaret konusu yapmak,

-Bir eseri topluma ak yerlerde gstermek veya temsil etmek, bu gsterimi dzenlemek veya dijital iletim de dahil olmak zere her nevi iaret, ses ve/veya grnt iletimine yarayan aralarla yaymak veya yaymna araclk etmek,

UYGULANACAK YAPTIRIM: 2 yldan 4 yla kadar hapis veya 50.000,00-150,000 YTL arasnda adli para cezasna veya zararn arl dikkate alnarak her ikisine birden hkmedilebilir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

C-81. madde de yer alan sular:

81. Madde hkmlerine aykr olarak kasten;

-Sinema ve mzik eserlerinin oaltlm nshalar ile sreli olmayan yaynlar, bandrol almadan, 5846 sayl Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fkrasnda saylan yerlerde (yani yol, meydan, pazar, kaldrm, iskele, kpr ve benzeri yerlerde) satmak,

UYGULANACAK YAPTIRIM: 3 aydan 2 yla kadar hapis veya 5.000,00-50.000,00 YTL arasnda adli para cezasna veya zararn arl dikkate alnarak her ikisine birden hkmedilebilir.

-Sinema ve mzik eserlerinin oaltlm nshalar ile sreli olmayan yaynlar, bandrol almakszn oaltmak ve yaymak veya eser sahibinin ve balantl hak sahibinin haklarn ihll edecek ekilde bedelsiz yaymak veya 5846 sayl Kanuna ve ilgili mevzuata uygun alnm bandrolleri mevzuatta belirlenen ekilde yaptrmadan bedelli ve bedelsiz yaymak,

UYGULANACAK YAPTIRIM: 2 yldan 4 yla kadar hapis veya 50.000,00- 150.000,00 YTL arasnda adli para cezasna veya zararn arl dikkate alnarak her ikisine birden hkmedilebilir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

-5846 sayl Kanun ve ilgili mevzuata gre bandrol alma hakk olmad halde, sahte evrak veya dokmanlarla veya herhangi bir biimde Bakanlk veya yetkilendirdii kurulular yanltarak bandrol almak veya mnhasran bandrol alnmas gereken eser, icra ve yapmlarn tespit edildii kaset, CD, VCD ve DVD gibi tayc materyaller ile sreli olmayan yaynlar iin verilen bandrolleri amac dnda kullanmak,

UYGULANACAK YAPTIRIM: 2 yldan 4 yla kadar hapis veya 20.000,00-200.000,00 YTL arasnda adli para cezasna veya zararn arl dikkate alnarak her ikisine birden hkmedilebilir.

-Sahte bandrol imal etmek, kullanmak ve/veya sahte bandrolden her ne ekilde olursa olsun ticar menfaat salamak,

UYGULANACAK YAPTIRIM: 3 yldan 6 yla kadar hapis veya 50.000,00-250.000,00 YTL arasnda adli para cezasna veya zararn arl dikkate alnarak her ikisine birden hkmedilebilir.


D di er su lar md 73 ve 80 ek4 son

D-Dier sular(md. 73 ve 80, ek4/son)

MADDE 73:Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykr olarak kasten,

-oaltldn bildii veya bilmesi icap ettii bir eserin nshalarn ticar amala elinde bulundurmak,

-Mevcut olmadn veya zerinde tasarruf salahiyeti bulunmadn bildii veya bilmesi icap ettii mal hakk veya ruhsat bakasna devretmek veya vermek yahut rehnetmek veyahut herhangi bir tasarrufun konusu yapmak,

-Yegne amac bir bilgisayar programn korumak iin uygulanan bir teknik aygtn geersiz klnmasna veya izinsiz ortadan kaldrlmasna yarayan herhangi bir teknik arac, ticar ama iin elinde bulundurmak veya datmak,

CEZA MKTARI: 2 yldan 4 yla kadar hapis veya 50.000,00-150.000,00 YTL arasnda edli para cezasna veya zararn arl dikkate alnarak her ikisine birden hkmedilebilir.

-FSEK hkmlerine uygun olarak oaltlm ve yaylm eser nshalarnn, yapmlarn ve fonogramlarn, oaltma ve yayma hakk sahiplerinin ayrt edici unvan, marka ve knye bilgileriyle birlikte tpk basm ve yapm yoluyla, iaret, yaz, ses, hareketli veya hareketsiz grnt ya da veri tekrarna yarayan alet veya yntemlerle oaltmak veya bu ekilde oaltlm nshalar yaymak,

CEZA MKTARI:3 yldan 6 yla kadar hapis veya 20.000,00-200.000,00 YTL arasnda adli para cezasna veya zararn arl dik-kate alnarak her ikisine birden hkmedilebilir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

MADDE 80:Balantl haklara tecavz etmek:

-Bir icra, fonogram veya yapmn izinsiz oaltlm nshalarn 5846 sayl kanunun 81 inci maddesinin yedinci fkrasnda saylan yerlerde satarak ile ilgili ihlal etmek,

UYGULANACAK YAPTIRIM:3 aydan 2 yla kadar hapis veya 5.000,00-50.000,00 YTL arasnda adli para cezasna veya zararn arl dikkate alnarak her ikisine birden hkmedilebilir.

-80. Madde ile belirlenen dier haklar ihlal etmek,

UYGULANACAK YAPTIRIM: 2 yldan 4 yla kadar hapis veya 50.000,00-150.000,00 YTL arasnda adli para cezasna veya zararn arl dikkate alnarak her ikisine birden hkmedilebilir.


Madde ek 4 son hak kullan m bilgilerini ihlal etmek su u

MADDE EK 4/SON:Hak kullanm bilgilerini ihlal etmek suu:

 • Eser, eser sahibi,eser zerindeki haklardan herhangi birinin, sreler, artlar ve dier bilgilerin,bilgileri temsil eden saylar veya kodlar yetkisiz olarak kaldrmak,deitirmek, yetkisiz olarak deitirilen veya kaldrlan eserlerin asllar veya kopyalarn datmak,ithal etmek,yaynlanmak veya topluma iletilmek, ( rn:nternet aracl ile esere ilikin bilgileri, kodlar, saysal bilgileri deitirmek)

  UYGULANACAK YAPTIRIM: ( md72/2 uygulanr) 2 yldan 4 yla kadar hapis veya 50.000,00-150.000,00 YTL arasnda adli para cezasna veya zararn arl dikkate alnarak her ikisine birden hkmedilebilir.


B dari para cezas n gerektiren eylemler

b)dari para cezasn gerektiren eylemler:

-5846 sayl kanun kapsamnda korunan, yasal olarak oaltlm, bandroll nshalarn yol, meydan, pazar, kaldrm, iskele, kpr ve benzeri yerlerde satmak,

UYGULANACAK YAPTIRIM: 3.000,00 YTL. para cezas

-5846 sayl kanunun 44 nc maddesi gereince alnmas zorunlu sertifikalar almakszn faaliyet gstermek,

-81 inci maddede belirtilen taahhtnamenin bir kopyasn almakszn, bandrol alnmas zorunlu fikir ve sanat eserlerini oaltmak,

UYGULANACAK YAPTIRIM:kk iletmeler iin 10.000,00 YTL, orta byklkteki iletmeler iin 30.000,00 YTL, byk iletmeler iin 100.000,00 YTL. para cezas

5846 sayl kanunun Ek 5 inci madde hkmlerine aykr olarak derlenmesi gereken eserleri sresi iinde vermemek,

UYGULANACAK YAPTIRIM: 5.000,00 YTL. para cezas


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Uygulanacak yaptrmlar ile ilgili hapis ve para cezalar kanunda yazl miktarlar esas alnmtr.

Belirtilen para cezalar ve 5846 sayl kanunda yer alan ikayet, tekerrr, el koyma , zoralm gibi konularla ile ilgili hkmler, 5237 sayl Trk Ceza Kanununun genel hkmlerine uygun ekilde 5846 sayl kanunda yaplacak yeni deiikliklere kadar ve en ge 31.12.2006 tarihine kadar yeniden deerleme orannda artrlarak uygulanmaya devam edilecektir.


3 f kr hak hlal soru turmalari le lg l genel b lg ler

3-FKR HAK HLAL SORUTURMALARI LE LGL GENEL BLGLER:

 • Soruturma iin suun ilendii yer Cumhuriyet Basavclklar grevlidir.

 • Grevli mahkemelerin yetki evresindeki ilelerde, ilenen sular hakknda dzenlenen soruturma evrak fezleke ile kovuturma grevi verilen mahkemenin bulunduu yer Cumhuriyet Basavclna gnderilerek kamu davas almas salanmaktadr. Soruturma evraknda eksiklikler belirlendiinde, soruturma evrak suun ilendii yer Cumhuriyet Basavclna iade edilerek tamamlanmas salanmaktadr.

  - Bu Kanunda yazl sulardan dolay hakknda kesinlemi mahkumiyet karar olan kii, iki yl iinde ayn suu bir defa daha ilerse yeni sutan dolay verilecek ceza bir kat artrlr.Tekerrr zerine verilen hapis cezas ertelenemez ve para cezasna veya tedbire evrilemez.

  - Unsurlarn tamas halinde 4422 sayl kar Amal Su rgtleriyle Mcadele Kanununun ilgili hkmlerinin uygulanacana ilikin 5846 sayl yasann 75. maddesinde yer alan hkm, 4422 sayl kanun 5320 sayl yasann 18/1-d maddesi ile yrrlkten kaldrldndan uygulanrln yitirmitir.

  - 81. maddedeki eylemler resen soruturulur( Bandrol ykmllne aykrlk sular)


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

- 5846 sayl kanun kapsamndaki sular iin 3005 sayl Mehut Sularn Muhakeme Usul Kanunu'ndaki usul hkmlerinin uygulanacana ilikin 5846 sayl yasann 75. maddesinde yer alan hkm, 3005 sayl kanun 5320 sayl yasann 18/1-b maddesi ile yrrlkten kaldrldndan uygulanrln yitirmitir.Ancak, Ceza Muhakemesi Kanununda yazl sust hkmleri , koullar olutuunda 5846 sayl yasada yer alan sular iin uygulanabilir.


4 kayet d lek eler n n ncelenmes

4-KAYET DLEKELERNN NCELENMES:

 • 1)Bavuran, gerek( eser, balantl hak, mali hak sahipleri ve miralar) veya tzel kiinin ( meslek birlikleri, ilgili Bakanlk ve kurulular vs.) ikayet hakk bulunup bulunmad aratrlmaldr.

 • 2)ikayet dilekesine onayl vekaletname rnei eklenmelidir.

 • 3)Vekaletnameler, Baro pulu yaptrlm ve suret harc denmi ekilde ibraz edilerek, kovuturmann bu nedenle gecikmesi nlenmelidir.

 • 4)Hak sahibinin, vekile dava ve ikayet ve varsa uzlama-feragat yetkisi verdiine ilikin vekaletname okunakl olmal, tm vekaletnamelerde bu yetkilerin olduu ksmlar incelenmelidir.

 • 5)Dayanak vekaletnameler eklenip onaylanarak vekalet zinciri eksiksiz tamamlanmaldr.Tzel kii adna vekaletname veren kiilerin temsil yetkisini gsteren belge ikayet dilekesine eklenmelidir.

 • 6)Vekaletname zincirinde vekalet yetkisi verenler ile verilenlerin isimleri iaretlenmesi incelemeyi kolaylatrmaktadr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • 7) Vekaletnameler ve tevkil belgelerinde yer alan ikayeti ve vekalet veren isimlerinin ikayet dilekesi ve tescil belgelerine uygunluu aratrlmaldr.

 • 8)Vekaletname ve tevkil belgelerinin sreli olup olmadna dikkat edilmelidir.

 • 9)Vekaletnamelerde, dzenleme tarihi bulunmaldr.

 • 10) Bildirimlerin zamannda yaplabilmesi iin ikayet dilekelerinde ikayetiler ile mtekilerin ve vekillerinin tm adres ve telefon ve varsa faks numaralar ile varsa e-mail adreslerinin belirtilmesi , tebligatlar iin geen uzun zaman ortadan kaldrarak soruturmay hzlandrmaktadr.

 • 11) tirak koullar yok ise ayn yerde ve ayn tarihte ilenen su ile ilgili olsa dahi, pheliler hakknda ayr ayr soruturma evrak dzenlenmelidir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • 12)Dilekelerde, ikayete konu olan eyleme ilikin somut olaylar aklanmaldr. Fikri haklar ile ilgili ikayet dilekelerinde genellikle, yalnzca sann ad ve/veya iyerinin ad ve adresinin bildirilmesi ile yetinilmekte, phelinin nasl belirlendiine dair olay aklanmamaktadr. ikayet dilekelerinde, arama ve el koyma iin makul phe olutuunu dorulayan ve ikayeti hakl klacak , ikayet edilenin su konusu ile ilgisini belirten somut olayn, tarih, yer ve saati ile birlikte( su konusunun belirli bir gn veya saatte pheli tarafndan retildii yada satld konusunda fatura,fi yada satn alnan rn veya emtia ibraz , adresi ve kimlii belirtilen tank tarafndan satn alnma, isim ve adresi belli bir tank tarafndan su konusu rnlerin arama yaplacak iyerinde bulunduu yada satldna ilikin belge vs ) yer almas gerekir.


Ikayete tabi su larda soru turma s ras nda ikayet ile ilgili i lemler

ikayete tabi sularda, soruturma srasnda ikayet ile ilgili ilemler:

 • 71, 72, 73 ve 80 inci maddelerde saylan sularn takibi ikayete baldr. Ancak 6 ay iinde hak sahipliini kantlayan belge sunulmazsa Kovuturmaya Yer Olmadna karar verilir. Belgeyi sunmak ikayeti veya vekilinin grevidir, belge sunulmas konusunda uyarlmasn, tebligat gnderilmesini gerektiren bir hkm bulunmadndan belge sunulmas, ikayeti veya vekili tarafndan kendiliinden yerine getirilmelidir.

 • ikayet yazl olarak yada tutanaa geirilmek suretiyle szl olarak yaplabilir.ikayet eden kii , bu fiilden zarar grm olmaldr.

 • Soruturma srasnda ikayetten vazgeilirse Kovuturmaya Yer Olmadna karar verilir.phelinin vazgemeyi kabul etme koulu aranmaz.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • tirak halinde su ileyen phelilerden biri hakknda ikayetten vazgeme, dier pheliler iinde geerlidir.ikayetten vazgeme ynnden pheliler arasnda ayrm yaplamaz.

 • Soruturma srasnda avukat isteyen madur yada ikayetiye vekili yoksa, baro tarafndan avukat grevlendirilmesi salanarak ifadesi alnr. Ceza Muhakemesi kanununun 234. maddesi uyarnca ,18 yandan kk madur ve ikayetilerin ifadesi mutlaka avukat huzurunda alnr.


5846 say l kanun kapsam ndaki su larda yakalama arama ve el koyma i lemleri

5846 sayl kanun kapsamndaki sularda yakalama, arama ve el koyma ilemleri:

 • 5271 sayl Ceza Muhakemeleri Kanunu ile usul ve yasaya uygun olmayan arama ve el koymalarn, madur olanlara tazminat demesi sonucunu douracandan arama karar verilebilmesi ve makul phenin olutuunun kabul iin, dilekelerde somut olay veya delillerin gsterilmesinin daha nemli hale geldii kukusuzdur.

 • Kolluk grevlileri hakim karar yada gecikmesinde saknca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcsnn , Cumhuriyet Savcsna ulalamad hallerde kolluk amirinin yazl emri ile arama yapabilir.

 • Kolluk mirlerince konutta, i yerinde ve kamuya ak olmayan kapal alanlarda arama karar verilemez. Saylan bu yerlerde arama ancak hkim karar veya gecikmesinde saknca bulunan hllerde Cumhuriyet savcsnn yazl emriyle yaplabilir.

 • Cumhuriyet savcsna ulalamayan hllerde kolluk mirinin yazl emriyle gerekletirilen arama ve elkoyma ilemi zerine; ilgili kolluk grevlilerince neden Cumhuriyet Savcsna ulalamad, Cumhuriyet savcsnn hangi vastalarla arandn belirten ayrntl tutanak dzenlenerek ilgili soruturma evrakna eklenir. Cumhuriyet Savcsna ulalamamas, kolluun arama ilemini yapmamasna gereke olamaz.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Kolluk amiri, yasa koyucu tarafndan akla kavuturulmamtr. 01.06.2005 tarihinde yrrle giren Adli Ve nleme Aramalar Ynetmeliinde ise kolluk amiri konuyla ilgili, yetkili ve grevli olan kolluk biriminin amiri olarak tanmlanmtr.

 • Kolluk amiri belirlenirken, konu ile ilgili yetkili ve grevi birimin hangi amire bal olduu dikkate alnmaldr. Grevliler karakolda grevli ise Karakol Amiri, le Emniyet Mdrlnde grevli ise le Emniyet Mdr, Asayi ube Mdrlnde grevli ise Asayi ube Mdr, Asayi ube Mdrlnde zel grev verilen bro grevlileri ise Bro Amiri kolluk amiri olarak kabul edilmelidir.

  rnein, yama suu ile ilgili soruturmay , karakolda grevli polis memuru yapyorsa Karakol Amiri, Gasp ve Dolandrclk Bro Amirliinde grevli polis memuru ise Gasp ve Dolandrclk Bro Amiri, kolluk amiridir.

  5846 sayl yasa kapsamndaki sula ilgili grevi Gvenlik ube Mdrl grevlileri yerine getiriyorsa kolluk amiri, Gvenlik ube Mdrdr. Soruturmay, karakolda grevli polis memuru yrtyorsa, Karakol amiri kolluk amiridir. Baz birimlerde olduu gibi 5846 sayl kanun kapsamndaki sularla ilgili grev Terrle Mcadele Bro Amirliine verilmi ise kolluk Amiri, Terrle Mcadele Bro Amiridir.

  Kolluk amiri, tanm kolluun zel bilgi gerektiren sular iin uzmanlamasn, soruturmalarn genel kollua yada konu ile ilgili bilgisi olmayan kollua braklmamasn zorunlu klmaktadr.

  Kolluk mirinin yazl emriyle yaplan arama ve sonular Cumhuriyet basavclna derhl bildirilmek zorundadr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Adli ve nleme Aramalar Ynetmelii ile ,

  -5237 sayl Trk Ceza Kanununun;

  1. 24 nc maddesindeki kanunun hkm ve mirin emrini yerine getirme,

  2. 25 inci maddesindeki meru savunma ve zorunluluk hli,

  3. 26 nc maddesindeki hakkn kullanlmas,

  2.lgilinin rzas

  3.Dier kanunlarn ngrd hukuka uygunluk sebepleri,

  4.Sust hlinde,

  5. Toplum iin veya kiiler bakmndan hayat tehlikeyi ortadan kaldrmak amacyla veya kapal yerlerden gelen yardm arlar zerine,

  konut, iyeri ve yerleim yeri ile eklentilerine girmek veya arama yapmak iin tarar alnmasna gerek olmad belirtilmitir.

  Bu hkme ramen, kovuturmada arama ve el koyma ile elde edilen delilin tartlmamas ve suun cezasz kalmas ihtimalinin nlenmesi , iin ilgilinin rzas halinde dahi arama ve el koyma iin karar alnmas yada hakim onayna sunulmasnda yarar grlmektedir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Soruturma srasnda, fikri hak ihlalleri iddialar ile ilgili arama ve el koyma karar suun ilendii yerde yetkili Sulh Ceza Mahkemesinden alnmaldr. tirazlarn ise genel yetkili (veya nbeti ) Asliye Ceza Mahkemesine yaplmas gerekir. Arama ve el koyma kararlarnn ilgili blmde belirtilen grevli mahkemelerden alnmas yada ayn kapsamdaki sular iin Sulh Ceza Mahkemelerince verilen kararlara yaplan itirazlarn ayn grevli mahkemelerce deerlendirilmesinin de mmkn olduu dnlmektedir. Arama ve el koyma karar grevli mahkemeden( Fikri ve Snai Haklar Ceza Mahkemesi yada Hakimler ve Savclar Yksek Kurulu tarafndan grevlendirilmi Asliye Ceza mahkemesinden ) alnm ise itiraz mercii ayn yerde grevli Ar Ceza Mahkemesidir.

 • 5846 sayl yasa kapsamndaki sular iin sust hkmlerinin uygulanmas mmkn olduu gibi birok olay iin gecikmesinde saknca hali deerlendirilerek, hakimden karar istenmesi yerine, Cumhuriyet Savcs tarafndan arama karar verilerek , el koyma halinde 24 saat iinde hakim onayna sunulmas eklinde uygulamann, delillerin zamannda elde edilmesine ve soruturmann etkinliinin salanmasna daha uygun olduu dnlmektedir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Aralarn aranmas hakim kararna dayanmayan aramalar arasnda belirtilmediinden, ara aramalarnda konut aramalarna ilikin kurallar uygulanabilir.

Kolluun nleme aramas, denetim ve durdurma ile ilgili uygulamalar bu aklamann kapsam dndadr.

Ara aramalarnda en nemli konu, aramann somut olgu ve emarelere dayanmas ve mmkn olan en ksa srede bitirilmesidir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Derhal mahkemeden arama karar alnmas mmkn deil ise, acele i ve gecikmesinde saknca olduu gz nne alnarak Cumhuriyet Savcs tarafndan arama ve el koyma iin yazl emir verilmesi, etkin soruturmann gereidir.

 • Cumhuriyet Savcsna ulalamamas ( rn: geceleyin bir baka olay nedeniyle otopsi grevinde olmas gibi) hali ok snrl uygulamalar iin kabul edilebilir.

 • Arama, mmkn ise derhal aksi halde en ksa srede ve arama karar veya emrinde belirtilen esaslara gre yaplmaldr.Ancak, gecikmesinde saknca grlerek arama karar verilmi ise aramann derhal yerine getirilmesi gerekir. Arama karar veya emrinde aramann nedenini oluturan fiil, aramann yaplaca konut veya dier yerin adresi yada eya, karar veya emrin geerli olaca zaman sresi aka gsterilmelidir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Aranan kiinin veya su delillerinin bulunduunu gsteren olaylarn varl halinde , dier kiilerin st, eyas, konutu, iyeri veya ona ait dier yerlerde, phelinin yakalanabilmesi veya su delillerinin elde edilebilmesi iin aranabilir.phelinin bulunduu yerler ile phelinin izlendii srada girdii yer iin olaylarn varl koulu aranmaz.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Yakalanan pheliye kimliini gstererek veya ifadesi alnan pheliye, kolluk grevlisi tarafndan CMK.nun 147. maddesinde yazl yasal haklar tek tek, yksek sesle hatrlatlr. Szl olarak hatrlatlan yasal haklar en ksa sre de yazl olarak da hatrlatlr.

 • Yakalama tutana CMK.nun 97. maddesine gre dzenlenir.

 • Yakalanan kiiye, su ayrm gzetilmeksizin yakalama sebebi ve hakkndaki iddialar ile susma ve mdafiden yararlanma, yakalanmaya itiraz etme haklar ile dier kanun haklar ve itiraz hakkn nasl kullanaca, herhlde yazl, bunun hemen mmkn olmamas hlinde szl olarak derhl bildirilir.

 • Kolluk kuvveti tarafndan yaplan yakalama hlinde ilem, yakalanan kii ve uygulanan tedbirler derhl Cumhuriyet savcsna bildirilir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Yakalama CMK.nun 95. maddesi uyarnca yaknlarna bildirilir. Yabanc uyruklu phelinin istemediini yazl olarak bildirmesi hali dnda, phelinin istemese dahi, yakalama,gzaltna alma, gzaltna almann uzatlmasnn phelinin yaknlarna bildirilmesinden kanlamaz.

 • Yaknlarna bildirme,

  1.Kendisi ile birlikte bir kii varsa bu kii vastasyla,

  2.Suun ilendii veya yakaland yerde oturuyorsa ve haber verecei yaknnn telefon numarasn biliyorsa ya da kolluk vastasyla tespit edilebiliyorsa telefon ile,

  3.Haber verecei yaknnn telefon numarasn bilmiyorsa ilgili yer kolluu vastasyla,

  4.Konutu su yeri dnda ise telefonla veya kiinin adresinin bulunduu yerle iliki kurulmak suretiyle

  yaplr.

 • Yakalanan pheliye, kaacaklarna ya da kendisi veya bakalarnn hayat ve beden btnlkleri bakmndan tehlike arz ettiine ilikin belirtilerin varl hllerinde kelepe taklabilir.

 • Arama yaplacak yer umuma ak ise, arama karar ilgilisine gsterilerek arama ilemine balanr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Arama yaplacak yer konut, iyeri, yerleim yeri veya eklenti ise, gerekli gvenlik nlemlerini alnarak kapnn alnmas suretiyle ve arama karar gsterilerek arama yaplacak yere girme izni vermeye yetkili kiilerle iletiim kurulmasna allarak kolaylk gsterilmesi istenilerek arama yaplmaldr.

 • Arama yaplacak yerin konut veya yerleim yeri olarak kullanlmad belirlenmise veya arama yapld srada arama yaplacak yerde kimse yoksa veya arama yaplacak yerde bulunanlarn veya izin vermeye yetkili kiinin arama ncesinde bilgilendirilmesi, delillerin karartlmasna veya grevli yada kiiler iin tehlikeye yol aabilecek ise, iletiim kurmadan konuta, iyerine, yerleim yerine ve eklentilerine girilmesi mmkndr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Aramaya direnilmesi halinde, durumun hakl kld lde g kullanarak ve gerektiinde kademeli olarak g kullanm artrlarak direnmenin ortadan kaldrlmas, bilgi verilmesine ramen kap almad takdirde g kullanlacann ihtar edilmesi, yine kap almazsa, yeni bir karar veya izin alnmadan zorla ieri girilmesi ve aramann yaplmas gerekir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Gecikmesinde saknca nedeniyle yazl arama emri verildiinde, nceden bilgilendirme yaplmadan arama yerine girilmesi, ieri girdikten sonra bilgilendirme yaplmas gerekir.

 • Arama , bulunmas istenen eya, rn veya emtiann bykl ve nitelikleri dikkate alnarak, amaca ulamak iin gerekli ve yeterli olan lde gerekletirilmelidir.

 • Kiilerin zel hayatlarna mdahale edilmemesi ve mallarna zarar verilmemesine zen gsterilmelidir.

 • Arama ile birlikte yakalamada gereklemi ise yakalanan kiiye, yazl olarak mmkn deilse szl olarak savunmas ile ilgili yasal haklar ile yakalama nedeni hatrlatlarak tutanakta belirtilmelidir.

 • Yakalama srasnda kuvvet kullanlm ise nedenleri, aamal olarak kuvvet kullanma ekilleri aklanmaldr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Arama srasnda elde edilen eyann veya aranan yerin uzun sredir kullanlmadn gsteren zellikler varsa ( tozlu, rmcek a balam, yerdeki toza basldnda ayak izi olutuu vs. ) tutanak anlatmnda belirtilmesi gerekir.

 • Aramalarn nerede yapld, zellikle iyerinin neresinde ne ekilde bulunduunun ( depoda, mterilere ak raflarda, tezgah altnda , kutu, uval iinde, skca kapatlm koli iinde vs ) tutanaklarda aklanmaldr.

  (ETKN SORUTURMA N BRL VE ORGANZASYON NERS):

 • Tutanaklarla eksikliklerin hala gndeme gelmesi son derece zcdr. Kolluk grevlileri, yalnzca belli sular deil tm arama ilemlerini grntl kayda alarak, DVD veya CD formatnda fezlekeli evrakna eklemeyi rutin bir prosedr olarak yerine getirmelidir. Maliyeti ok dk olan, kolluk birimlerinin son zamanda sklkla grlen ada yeniliklerine uygun den ve birok personel tarafndan kolaylkla yerine getirilecek bu ilem, hi kukusuz hakimin delilleri daha kolaylkla deerlendirmesini salayacak, phelilerin gereksiz itirazlarn nleyecektir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • 5846 sayl yasann faillik ile ilgili 74. maddesi ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun sorumluluk ile ilgili hkmleri birlikte deerlendirilmek zere iyeri aramalarnda hazr bulunan dier kiilerin iyerlerindeki konumu ( ortak, ynetim kurulu yesi , sat mdr, ii , reyon sorumlusu vs.) ve bu meslei hangi sre ile yapt, iyerinde hangi sre ile almakta olduu ) belirtilmelidir. Bu konudaki saptama iin phelilerin aklamalar ile yetinilmemeli, iyeri evresinden ve resmi kurumlardan aratrlmaldr.Aranan yerin veya eyann sahiplerinin yada yetkilerinin hazr bulundurulmas, kendisi bulunmazsa temsilcisi veya ayrt etme gcne sahip hsmlarndan biri yahut kendisiyle birlikte oturan bir kimse veya komusu aramadan nce aramann amac hakknda bilgilendirilmelidir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Cumhuriyet Savcs hazr olmadan konut, iyeri ve dier kapal yerlerde yaplacak aramalarda o yer ihtiyar heyetinden veya komulardan iki kiinin hazr bulundurulmas zorunludur. Kiinin avukatnn aramada hazr bulundurulmasna engel olunamaz.

 • Tutanan tm sayfalarnn aramaya katlanlar ve hazr bulunanlara imzalattrlmas, bir suretinin ilgilisine verilmesi gerekir.

 • Arama tutanana arama ilemini yapanlarn tmnn ak kimlikleri yazlmaldr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Arama srasnda muhafaza altna alnmas gerekli grlen eyay, yannda bulunduran kii , istem zerine bu eyay gstermek ve teslim etmekle ykmldr. Bu kiinin pheli veya tanklktan ekinme hakk olan kiilerden olmamas halinde hakim karar ile disiplin hapsine tabi tutulmas mmkndr.Eya rza ile teslim etmediinde el konulabilir.

 • Arama srasnda el konulan su eyasnn tam bir defteri yapldktan sonra adli emanete alnma usullerine gre muhafazas ile mhrlenmesi salanarak emanet memurluuna teslim edilmelidir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Su eyalarnn mmkn olduu lde adli emanet dairelerinde saklanmas salanmaldr.Su eyasnn adli emanete alnmasnda sorun yaratacak nedenler varsa ( ihtilaf, byklk, arlk veya miktar olarak tama imkanszl, tehlikeli olmas, sklebilir durumda olmamas vs ) durumun derhal Cumhuriyet Savcsna bildirilmesi, yediemine teslimi emredilirse nedeni ilgili blmde belirtilerek arama tutanann yediemine imzalattrlmas, yediemine yasal sorumluluklar hatrlatlarak tutanakta belirtilmesi, yedieminin kimlik belge fotokopisinin alnmas, arama yerinden baka bir yerde yediemine teslim edilirse ayrca teslim tutana dzenlenerek ayn aklamalarn tutanakta belirtilmesi, eyann muhafaza edilecei adres ile yedieminin adres, ev ve iyeri telefonlar ile cep telefon numaralarnn da tutanaklarda eksiksiz yazlmas gerekir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Arama sonunda, hakknda arama ilemi uygulanan kiiye, soruturma konusu fiilin niteliini, aramann yasann ilgili yasa maddelerine uygun yapldn, arama konusu elde edilememi ise bu durumu aklayan bir belge yada el konulan eya listesini ieren bir defter verilir.Belgede, hakknda arama ilemi uygulanan kiinin el konulan eyann mlkiyeti ile ilgili aklamalar belirtilir.

 • Hakim karar olmadan yaplan el koymalardan sonra arama emri, en ge 24 saat ierisinde hakim onayna sunulmaldr. Hakim 48 saat iinde el koyma ile ilgili kararn aklar. Aksi halde, el koyma kendiliinden kalkar.

 • Kolluk tarafndan arama talebi halinde rapor dzenlenerek talepte bulunulmaldr.Raporda makul phe nedenleri aka ortaya konulmaldr. Kolluk grevlileri, arama yaplmasn gerektiren eylemleri saptadnda bir yandan su yerinde gerekli tedbirleri alrken dier yandan, derhal bu durumu aklayan bir tutanaa dayanan arama raporu ile Cumhuriyet Savcsndan arama isteminde bulunmaldr. Yalnzca ihbara dayanlarak arama isteminde bulunulamaz. Somut olgulara dayanan emareler aklanmaldr.

 • Konutta, iyerinde ve dier kapal yerlerde su eyas elde etmek iin gece vakti arama yaplamaz.Sust ve gecikmesinde saknca bulunan hallerde gece vakti arama yaplabilir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Ele geen su konusu her kitap, CD veya kasetin hak sahibi, ad, bandrolle ilgili zellikleri liste halinde belirtilmelidir.Binlerce materyal ele getiinde bu uygulamann sorun yarataca kukusuzdur. Bu durumda Cumhuriyet Savcsnn verecei emre gre ilem yaplmaldr.ikayete tabi sularda, ikayet konusu olmayan, hak sahibine ait olmayan ve resen soruturma konusu olmayan rnlere el konulamaz.

 • Adli ve nleme Aramalar Ynetmeliinde, el koyma, rzas olmamasna ramen zilyedin eya zerindeki tasarruf yetkisinin kaldrlmas olarak tanmlanm ise de, Ceza Muhakemesi Kanununun el koyma ile ilgili hkmlerinde rzadan sz edilmemesi ve Dantayn daha nce yrrlkte olan Adli ve nleme Aramalar Ynetmeliinin rzai arama ile ilgili hkmlerini yrrlkten kaldrm olmas karsnda, rzaya dayal el koymalarda dahi hakim onaynn alnmas gerektii, bylece daha sonra el koyma ileminin delil olarak geerlilii konusundaki itirazlarn nlenecei dnlmektedir.

 • Arama ilemi yaplmadan karar yada yazl emir zerine yaplan el koymalarda da kolluk grevlilerinin ak kimlikleri tutanakta belirtilmelidir.

 • El koyma ilemi sutan zarar gren madura da geciktirilmeden bildirilir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Su delillerinin elde edilmesi iin soruturma srasnda el konulmas zorunlu grlen resmi ve zel kurulularda bulunan gnderilere, hakim karar yada gecikmesinde saknca olan durumlarda Cumhuriyet Savcsnn yazl emri ile el konulabilir. Gnderilere el konulduunda kolluk grevlileri zarf veya paketleri aamaz.El konulan gnderiler, ilgili posta grevlisi huzurunda mhrlenip karar veren hakim veya yazl emri veren Cumhuriyet Savcsna teslim edilir.Soruturmann amacna zarar vermeyecekse gnderiye el koyma ilemi ilgilisine bildirilir. Almamasna karar verilen yada aldnda el konulmasna gerekli grlmeyen gnderiler hemen ilgilisine iade edilir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • oaltma yada delillerin tesbiti iin bilgisayarlarn incelenmesinde Ceza Muhakemesi Kanununun 134. maddesi eksiksiz uygulanmaldr.

 • El konulan eyann muhafazasna gerek kalmamas yada msadere edilemeyeceinin anlalmas halinde resen veya istem nedeniyle iadesine Hakim veya Cumhuriyet Savcs tarafndan karar verilir. ade isteminin reddi kararna itiraz edilebilir.

 • Eser yada hak sahiplerinin ikayeti zerine hak sahiplerinin izni olmadan yapld iddia edilen mzik eseri yaynlarnda, yaynlanan her eserin ismi, eser sahibi, hangi formattan yaynland( radyo, kaset, CD, canl icra vs.) , yaynn nerelerde duyulduu aklanmaldr. Umuma ak yerler iin arama kararna gerek yoktur.Bu soruturmalarda, yaynlanan mzik eserinin kim tarafndan yaynland, kimin emri ile yaynland, ynetim kurulu yelerinin kimler olduu, iyerini fiilen kimlerin idare ettii akla kavuturulmal, iyerinden ayrlmadan sorumluluk ile ilgili belgeler iyerinden temin edilmelidir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • El konulan eyann muhafazas ve zarar grmemesi iin gerekli tedbirler alnr. Soruturma evresinde, Cumhuriyet Savcs tarafndan eyann bakm ve gzetimi ile ilgili tedbirleri almak ve istendiinde derhal iade edilmek koulu ile el konulan eya pheliye veya dier bir kiiye teslim edilebilir.Teslim etme, teminat gsterilmesi kouluna balanabilir. El konulan eyann delil olarak saklanmasna gerek kalmam ise rayi deerinin derhal denmesi karlnda ilgiliye teslim edilebilir. Ancak, el konulan eyann zarara uramas ve nemli lde deer kayb tehlikesi ortaya karsa soruturma srasnda, hakim tarafndan elden karma karar da verilebilir.

 • Yaplacak teslimlerde ( zellikle pheli ve gerekli grldnde ikayeti iin ) teminat koulu aranmas, kovuturma srasnda eyann bulunamamas, saklanmas, satlmas, ortadan kaldrlmas nedeniyle ortaya kabilecek sorunlar nleyecektir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Cumhuriyet savcs, yetkili mahkemeden usulsz oaltlm nsha veya yaynlara el konulmasn, bunlarn imha edilmesini, bu konuda kullanlan teknik aralarn mhrlenmesini, satn ve usulsz oaltmn gerekletirildii yerin kapatlmasn talep edebilir.

 • Nsha ve sreli olmayan yaynlarn el konulduu tarihten itibaren onbe gn ierisinde, eser veya hak sahipleri tarafndan yetkili mahkemeye herhangi bir ikyet veya bavuruda bulunulmaz ise Cumhuriyet savcsnn talebi zerine yetkili mahkeme, davaya esas olacak sayda nshann muhafaza edilerek, dierlerinin imhasna veya bunlarn hammadde olarak yeniden kullanmlarna dair imknlarn olmas halinde, mevcut halleriyle veya bir daha kullanlmayacak derecede vasflar bozulmak suretiyle, hammadde olarak satna karar verir.

 • El konulan materyal ve yaynlarn hak sahiplerinin belirlenmesi ihtimali ve tmnn ieriklerinin gerektiinde incelenebilmesi iin bu hkmler yaygn ekilde uygulanamamtr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Arama ve el koyma tedbirlerinin uygulanmas srasnda, kolluk grevlileri tarafndan soruturma konusu ile ilgisi olmayan baka bir suun ilendii phesini uyandrabilecek delil elde edilirse , bu delil muhafaza altna alnr ve durum derhal Cumhuriyet Savcsna bildirilir.

 • Umuma ak yerlerde yaplan denetimler, kanun hkm veya amirin emrinin yerine getirilmesi, ilgili kanunlarn ngrd hukuka uygunluk sebepleri ve sust halinde yaplan aramalarda arama emri yada kararna gerek yoktur.

 • Tutanaklar, gerei yanstmal ve ileme bizzat katlan grevlilerce imzalanmaldr. Tutana imzalayan kolluk grevlileri, Ceza Muhakemeleri Kanununda yaplan deiiklikler sonrasnda durumaya arldklarnda, tank olarak dinlenirken taraflarca dorudan soru yneltilecei ve bu sorulara ak, kesin ve net cevaplar vermeleri gerektiini unutmamaldr. Bu nedenle arldklar olayla ilgili tutanak rneini nceden inceleyerek durumaya hazrlkl gelmeleri, adaletin gereklemesine olan inan ve sayglarnn gerei olmaldr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Daha nce yapt ihbar yada bavurular srekli doru kan kiilerin, somut olay aklayarak yaptklar yeni bavurularda makul phenin varlnn kabul edilmesi gerektii dnlmektedir.

 • Bir baka suun soruturmas srasnda , ikayete tabi fikri mlkiyet suu ilendii konusunda phe olutuunda, kolluk grevlileri tarafndan delillerin muhafaza altna alnp, en seri vasta ile sutan zarar grene haber verilmesi salanarak ikayeti olunmasn salayacak yasal dzenlemelerin yaplmasnn, fikri hak ihlallerinin nlenmesine nemli katks olaca dnlmektedir.


Ikayete tabi su larda soru turma s ras nda uzla ma ile ilgili i lemler

ikayete tabi sularda, soruturma srasnda uzlama ile ilgili ilemler:

 • Cumhuriyet savcs, yaplan soruturmann durumuna gre, kanunun uzlama yaplabilmesi olanan verdii hllerde, faili bu Kanunun ngrd usullere gre davet ederek sutan dolay sorumluluunu kabul edip etmediini sorar.

 • Fail, suu ve fiilinden domu olan madd ve manev zararn tmn veya bunun byk bir ksmn demeyi veya zararlar gidermeyi kabullendiinde durum, madura veya varsa vekiline veya kanun temsilcisine bildirilir.

 • Madur, verilmi olan zararn tmyle veya byk bir ksm itibaryla giderildiinde zgr iradesi ile uzlaacan bildirirse, soruturma srdrlmez.

 • Cumhuriyet Savcs, fail ile madur arasnda uzlama ilemlerini idare etmek, taraflar bir araya getirerek bir sonuca ulamalarn salamak zere, fail ve madurun bir avukat zerinde anlaamadklar takdirde, bir veya birden fazla avukatn uzlatrc olarak grevlendirilmesini barodan ister.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Uzlatrc, bavurunun yapld tarihten itibaren en ge otuz gn iinde uzlamay sonulandrr. Cumhuriyet savcs bir defaya mahsus olmak zere bu sreyi otuz gn daha uzatabilir. Uzlatrma sresince zamanam durur.

 • Uzlama mzakereleri gizli olarak yrtlr. Uzlatrma srasnda ileri srlen bilgi, belge ve aklamalar taraflarca izin verilmedike daha sonra aklanamaz. Uzlatrmann baarsz olmas nedeniyle daha sonra dava almas halinde uzlatrma srasnda failin baz olaylar veya suu ikrar etmi olmas davada aleyhine delil olarak kullanlmaz.

 • Uzlatrc, yapt ilemleri ve uzlamay salayc mdahalelerini belirten bir raporu on gn iinde ilgili Cumhuriyet savcsna sunar.

 • Zarar, uzlamaya uygun olarak giderildiinde ve uzlatrma ileminin giderleri, fail tarafndan dendiinde, Kovuturmaya Yer Olmadna karar verilir.


Fshcm g rev alanina g ren su larin soru turmalarinda neml noktalar

FSHCM GREV ALANINA GREN SULARIN SORUTURMALARINDA NEML NOKTALAR:

 • fadeler alnrken, satclara, taklit ve korsan rnleri nereden temin ettii aklattrlarak, soruturma bu ynde sonuna kadar srdrlmelidir. Taklit ve korsan rnler ile mcadele de zerinde en nemle durulmas gereken konudur.

 • Eserin bandrole tabi olup olmadnn belirlenmesi soruturmann balang noktas olmaldr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Program CDlerinin bandrole tabi olmas bavuru artna bal olduundan resen el koyma halinde derhal bandrol durumu aratrlmaldr.Bu konuda Kltr ve Turizm Bakanlna hemen ulalamamas, gereksiz el koyma ilemlerinin yaplmasna neden olmaktadr.Bilgisayar oyunlar ve veri tabanlar iin, kayt ve tescili yaplm olmak kouluyla bandrol zorunluluu vardr.Soruturma srasnda, 5846 sayl yasann 81/1 maddesi gzetilerek, Bandrol uygulamasna likin Usul ve Esaslar hakknda Ynetmeliin 7 vd. maddeleri gereince istee bal bandrol uygulamasna tabi olduu belirtilmesine ramen, bilgisayar programlarnn kolay kopyalanmaya msait eserlerden olup olmadnn bilirkii incelemesi gerektirdii dnlmektedir.

 • 5846 sayl kanun ile ilgili yeni dzenlemelerde, 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 2. maddesi uyarnca, bandrol ile ilgili dzenlemeler ak ve kesin ifadelerle 5846 sayl yasada yer almal, ynetmeliklere, teblilere ve idarenin takdirine braklmamaldr.

 • cretsiz CDler yada reklam CDleri zerine, ierii ile ilgisi olmayan film kartonetleri yaptrlarak kimlii belirlenmi madurlara satlmas eylemleri iin dolandrclk suundan ilem yaplmaldr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Soruturma srasnda, korsan CDlerin kaak olduu belirlendii takdirde Kaaklk Kanununa gre ayrca ilem yaplmak zere , soruturma evrakndan bir suret derhal ilgili kolluk birimine ulatrlmaldr.

 • 18 yan bitirmeyen phelilerle ilgili olarak, kolluk tarafndan soruturma ilemi yaplamaz. Yalnzca, kimlik tespiti ile gecikmesinde saknca olan olay yerindeki delillerin belirlenmesi, el konulmas, muhafazas ilemleri yaplabilir.Bu ilemler derhal Cumhuriyet Savcsna bildirilmeli, el koyma, olay yeri incelemesi ilemleri 24 saat iinde hakim onayna sunulmaldr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • 5237 sayl Trk Kanununun 226. maddesi, 5846 sayl yasada yer alan ceza yaptrmlardan daha ar yaptrmlar ierdiinden, mstehcen veya pornografik grntler ieren CDler iin Trk Ceza Kanununun 226. maddesi uygulanmas mmkn olabilecektir. Ancak, yeni ceza kanunlarnn ngrd biimde soruturmaya 5846 sayl yasa hkmlerine gre balanlm olduunda, grevli Cumhuriyet Savcs tarafndan yaptrlacak bilirkii incelemesi ile su konusu materyalin mstehcen veya pornografik grntler ierdii belirlenirse, 5846 sayl kanunda aykr bir hkm bulunmadndan 5237 sayl kanunun 44. maddesi gndermesiyle Trk Ceza Kanununun 226.maddesinin uygulanmas konusu Cumhuriyet Savcs tarafndan deerlendirilmelidir.zellikle, soruturma srasnda yaplacak inceleme ile su konusu pornografik yayn veya materyalde ocuklar kullanlm ise 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 226/3 maddesi uygulanacaktr.

 • Bu konuda korsan ve/veya bandrolsz materyalleri satma ve yayma eylemleri genellikle tek fiille ilenen eylemler niteliinde olmadndan pheli hakknda mstehcen ierikli materyal iin TCK.nun 226. maddesine, dierleri iin FSEK.na gre soruturma yaplmas, ayn materyal iin her iki sutan soruturma yaplmamas eklinde uygulama yaplmaktadr. Ele geen materyal arasnda bilirkii incelemesi ile TCK.nun birden fazla maddesini ihlal eden eylem varsa TCK.nun 44. maddesine gre en ar eylemden cezalandrma isteyen iddianameler dzenlenmektedir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • ifresiz ve ifreli yaynlarn ilgili yayn kuruluunun izni olmadan umuma iletilmesi ve ifreli yaynlarn zlmesi ile sahibi veya zilyedinin haberi olmadan yararlanlmas eylemlerinde yaplacak uygulama , benzer unsurlar ieren 5237 sayl kanunun 163/2 maddesinde yer alan dzenleme karsnda tartmal hale gelmitir. Bu tr bir eylem saptandnda Cumhuriyet Savcsnn emrine gre ilem yaplmaldr. Bu eylemlerde, kamuya ak olan kapal alanlarda yaplan inceleme, tespit ve denetimlerde arama kararna gerek yoktur.Kamuya ak olmayan kapal yerlerde arama ise hakim, gecikmesinde saknca varsa Cumhuriyet Savcs yada ulalamyorsa kolluk amirinin yazl emri zerine yaplr.Yaplan yayn ve tespit ayrntl olarak tutanakta aklanr. yerinin sahibi, ileteni, sorumlusu, yayn gerekletirenler belirlenip usulne uygun ekilde savunmalar alnmal, sorumluluklarna ilikin belgeler temin edilmelidir. Ancak, genellikle digital kart, decoder gibi cihazlar phelilere ait olmadndan el koyma uygulanmamaktadr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Fikri haklara ynelik sularda, kolluk birimlerinde de uzmanlama salanmaldr. Bylece, ilgili kolluk grevlileri de satlan materyalin korsan olup olmad konusunda zamanla tecrbe kazanacaktr. Kolluk grevlisinin soruturma hakknda bilgi verirken, yasal kitap veya CDde yer alan yapmcnn unvan, knye ve markasna kadar tm zellikleri tayan , 5846 sayl kanunda daha ar yaptrma balanm tpk basm rn kitap veya CD olduunu bildirmesi, Cumhuriyet Savcsnn soruturmaya ynelik kararlarn etkileyebilecektir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Kolluk, Ceza Muhakemesi Kanunu ile dier kanunlarn ngrd ekilde phelilerin ifadesini gerektiinde mdafi huzurunda alacaktr. Ceza Muhakemesi Kanununun 148. maddesi uyarnca , phelinin hakim veya mahkeme huzurunda dorulanmayan ifadesi hkme esas alnamayacaktr.Bu nedenle, yalnzca phelinin ikrarna dayanlmamal, ikrar mutlaka baka deliller ile desteklenmelidir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Kolluk grevlileri tarafndan, yalnzca pheli ile ilgili ilem yaplmamal, dzenledikleri tutanaklar gerektiinde dorulayabilecek olay yerinde bulunan tanklarn kimlik ve adreslerini belirlemeli, ifadelerini bilgi sahibi olarak ( yeminsiz ) almaldr.

 • phelinin ifadesi alnrken sulayc ve ynlendirici sorular sorulmamaldr.

 • Kimlik bildirmeme halinde, Kabahatler Kanununun 40. maddesi uyarnca idari para cezas uygulanmal, gzalt ve tutuklama ilemleri yaplmaldr. Yakalanan kiilerin vatandalk kimlik numaralarnn kolluk tarafndan temin edilmesi uygulamas, gerek d kimlik bildirmeleri en aza indirmitir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

SINA MLKYET HAKKI LE LGL SULARIN SORUTURULMASI


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • A-SINA HAKLAR LE LGL SULAR:

 • B-YAPTIRIMLAR:

  • 1)Kanun Hkmnde Kararname yaptrmlar:

  • 2)5042 sayl Yeni Bitki eitlerine Ait Islah Haklarnn Korunmasna likin Kanun yaptrmlar:

  • 3)5147 sayl Entegre Devre Toporafyalar Hakknda Kanun yaptrmlar:

  • 4)Yaptrmlar le lgili Uygulama Yasalar Hkmleri:

  • 5)Yaptrmlar le lgili Sorunlar:

 • C-SORUTURMA:

  • 1)Soruturmann balamas:

  • 2)Suun ilendii yerin belirlenmesi :

  • 3)Soruturmada gvenlik tedbirlerinin uygulanmas:

  • 4)Soruturmada uzlama ile ilgili ilemler:

  • 5)Sorumluluun belirlenmesi:

  • 6)fade ve savunmalarn alnmas:

  • 7)Dier delillerin toplanmas:

  • 8)Bilirkii incelemeleri ve Keif:

  • 9)Soruturmada bilirkii incelemesinin gereklilii ve uygulama:

  • 10)Soruturmada grevli ve yetkili mahkeme:

  • 11)Soruturmann sonulandrlmas:

  • 12) Kovuturmada grevli ve yetkili mahkeme:

 • E-KAYNAKLAR:


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

B-SINA HAKLAR LE LGL SULAR:

1-Marka hakk ihlali

2-Tasarm hakknn ihlali

3-Patent veya faydal model hakknn ihlali

4-Corafi iaret hakknn ihlali

5-Yeni Bitki eidi hakknn ihlali

6-Entegre Devre Toporafyas hakknn ihlali

NOT:Snai hakkn fikri mlkiyet hakk ve haksz rekabet olarak korunmas da mmkndr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

C-YAPTIRIMLAR:

1)Kanun Hkmnde Kararname yaptrmlar:

a)1 yldan 2 yla kadar hapis veya 14000 -27000 YTL arasnda adli para cezas veya her iki cezann birlikte uygulanmas cezasn gerektiren sular (SEMLK CEZADIR)

Adli Kontrol veya tutuklama

aa)Geree aykr bildirimde bulunmak ;

551 sayl KHK md: 73/A-a,

554 sayl KHK md: 48/A-a,

555 sayl KHK md: 24/A-a,

556 sayl KHK md: 61/A-a

bb)Eya veya ambalaj zerine konulmu, sna hak korumas olduunu belirten iaretin kaldrlmas ;

551 sayl KHK md: 73/A-a,

554 sayl KHK md: 48/A-a,

555 sayl KHK md: 24/A-a,

556 sayl KHK md: 61/A-a

cc)Hakk olmad halde kendisini patent, marka, coraf iaret veya tasarm bavurusu yapm veya bu sna haklarn sahibi olarak gstermek:

551 sayl KHK md: 73/A-a,

554 sayl KHK md: 48/A-a,

555 sayl KHK md: 24/A-a,

556 sayl KHK md: 61/A-a


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

b)2 yldan 3 yla kadar hapis veya 27000 -46000 YTL arasnda adli para cezas veya her iki cezann birlikte uygulanmas cezasn gerektiren sular (SEMLK CEZADIR)

Adli Kontrol veya tutuklama

aa)Hakk ve alakas olmadn veya tasarruf yetkisi bulunmadn bildii veya bilmesi gerektii halde patent, marka ve tasarm zerindeki haklardan birini veya bu haklarla ilgili lisans devretmek, vermek, rehnetmek veya bu haklar zerinde herhangi bir tasarrufta bulunmak,

Korunan bir patent, tasarm, marka hakk sahibi olmayan-koruma sresi biten -hkmsz kalan-sona erdii halde kendisinin veya bakasnn imal ettii veya sata kard eyaya veya ambalajlarna veya ticar evrakna veya ilnlarna, hukuken korunan bir patent, tasarm, marka hakk ile ilgili olduu kansn uyandracak ekilde iaretler koymak veya bu amala yazl ve grsel basndaki iln ve reklamlarda bu tarz yaz, iaret veya ifadeleri kullanmak,

551 sayl KHK md: 73/A-b,

554 sayl KHK md: 48/A-b,

556 sayl KHK md: 61/A-b


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

c)2 yldan 4 yla kadar hapis veya 27000 -46000 YTL arasnda adli para cezas veya her iki cezann birlikte uygulanmas cezasn gerektiren sular (SEMLK CEZADIR)Yalnzca tutuklama

(Adli kontrol istenemez)

EN OK UYGULANAN MADDELERDR

aa)Patent, marka, tasarm ve coraf iaretten doan hakka tecavz saylan ve 551 sayl KHKnin 136, 554 sayl KHKnin 48, 555 sayl KHKnin 24, 556 sayl KHKnin 61. yazl fiillerden birini ilemek ,

551 sayl KHK md: 73/A-c,

554 sayl KHK md: 48/A-c,

555 sayl KHK md: 24/A-c,

556 sayl KHK md: 61/A-c

bb)Hakk ve alakas olmadn veya tasarruf yetkisi bulunmadn bildii veya bilmesi gerektii halde corafi iaret zerindeki haklardan birini veya bu haklarla ilgili lisans devretmek, vermek, rehnetmek veya bu haklar zerinde herhangi bir tasarrufta bulunmak,

Korunan bir corafi iaret hakk sahibi olmayan-koruma sresi biten -hkmsz kalan-sona erdii halde kendisinin veya bakasnn imal ettii veya sata kard eyaya veya ambalajlarna veya ticar evrakna veya ilnlarna, hukuken korunan bir corafi iaret hakk ile ilgili olduu kansn uyandracak ekilde iaretler koymak veya bu amala yazl ve grsel basndaki iln ve reklamlarda bu tarz yaz, iaret veya ifadeleri kullanmak,

555 sayl KHK md: 24/A-b


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

2)5042 sayl Yeni Bitki eitlerine Ait Islah Haklarnn Korunmasna likin Kanun yaptrmlar:

a)5000 -10000YTL arasnda adli para cezasn gerektiren sular:

Yalnzca adli kontrol

(Tutuklama istenemez)

aa)Yeni bir bitki eidi iin geree aykr biimde, kendisini bavuru sahibi veya hak sahibi olarak tantanlar

5042 sayl yasa md: 66/c

bb) Yeni bitki eidi iin szlemeye dayal lisans veya zorunlu lisans ile verilmi yetkilerini izinsiz geniletmek veya bu yetkileri nc kiilere devretmek,

Yeni bitki eidinin Trkiye'de veya UPOV szlemesine taraf bir lkede kullanlmakta veya tescil edilmi olan isminin aynsn veya karkla yol aacak kadar benzerini, ayn veya yakn trdeki bir dier eit iin kullanmak,

(14.madde 5/b maddesindeki bitki eitleri dahil) ismini kullanmadan korunan bir yeni bitki eidinin oaltm materyalini satmak veya baka ekilde pazarlamak,

Kendisinde bulunan ve haksz olarak retilen veya piyasaya srlen yeni bitki eidinin nereden alndn veya nasl salandn bildirmekten kanmak.

5042 sayl yasa md: 66/b


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

b)13 aydan 2 yla kadar hapis veya 5000 -10000 YTL arasnda adli para cezas veya her iki cezann birlikte uygulanmas cezasn gerektiren sular: (SEMLK CEZADIR)

Adli Kontrol veya tutuklama

Islah hakk, korunan eit ile ilgili olarak, hak sahibinin rzas olmadan retmek veya oaltmak-oaltm amacyla hazrlamak-sata arz etmek-satmak veya dier ekillerde piyasaya srme-ihra veya ithal etmek-depolamak yetkilerini kullanmak,

Korunan eide ait oaltm materyalinin, hak sahibinin tekelci yetkilerini ihlal etmek suretiyle retildiini bildii veya bilmesi gerektii halde, sz konusu materyali oaltm amacyla hazrlamak, oaltmak, sata sunmak, satmak veya dier ekillerde piyasaya srmek, ihra etmek, ithal etmek veya bu amalarla depolamak.

Islah yeni bitki eidi hakkn gasp etmek.

Bu fiillere itirak veya yardm etmek veya tevik etmek veya hangi ekil ve artta olursa olsun bu fiillerin yaplmasn kolaylatrmak,

5042 sayl yasa md: 66/a


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

3)5147 sayl Entegre Devre Toporafyalar Hakknda Kanun yaptrmlar: ( 39. maddede yazl sularn tekerrr halinde cezalar iki kat uygulanr)

a)1 yldan 2 yla kadar hapis ve 10000 -20000 YTL arasnda adli para cezasn gerektiren sular (SEMLK CEZA DELDR)

Adli Kontrol veya tutuklama

aa)Geree aykr bildirimde bulunmak ;

5147 sayl yasa 39. madde 1. fkra a bendi

bb)Eya veya ambalaj zerine konulmu, sna hak korumas olduunu belirten iaretin kaldrlmas ;

5147 sayl yasa 39. madde 1. fkra b bendi

cc)Hakk olmad halde kendisini entegre devre toporafyas bavurusu yapm veya bu sna haklarn sahibi olarak gstermek:

5147 sayl yasa 39. madde 1. fkra c bendi


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

b)2 yldan 3 yla kadar hapis ve 20000 -30000 YTL arasnda adli para cezasn gerektiren sular (SEMLK CEZA DELDR)

Adli Kontrol veya tutuklama

aa)Hakk ve alakas olmadn veya tasarruf yetkisi bulunmadn bildii veya bilmesi gerektii halde entegre devre toporafyas zerindeki haklardan birini veya bu haklarla ilgili lisans devretmek, vermek, rehnetmek veya bu haklar zerinde herhangi bir tasarrufta bulunmak

5147 sayl yasa 39. madde 2. fkra a bendi

bb) Korunan bir entegre devre toporafyas hakk sahibi olmayan-koruma sresi biten -hkmsz kalan-sona erdii halde kendisinin veya bakasnn imal ettii veya sata kard eyaya veya ambalajlarna veya ticar evrakna veya ilnlarna, hukuken korunan bir entegre devre toporafyas koruma hakk ile ilgili olduu kansn uyandracak ekilde iaretler koymak veya bu amala yazl ve grsel basndaki iln ve reklamlarda bu tarz yaz, iaret veya ifadeleri kullanmak,

5147 sayl yasa 39. madde 2. fkra b bendi

c)2 yldan 4 yla kadar hapis ve 20000 -30000 YTL arasnda adli para cezasn gerektiren sular (SEMLK CEZA DELDR)

Yalnzca tutuklama

(Adli kontrol istenemez)

Entegre devre toporafyasndan doan hakka tecavz saylan 5147 sayl Kanunun 11/a-b maddesinde yazl fiillerden birini ilemek,

5147 sayl Kanun 39. madde 3. fkra


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

D-SORUTURMA:

1)Soruturmann balamas:

a) ahsi dava: 5320 Sayl Ceza Muhakemesi Kanununun Yrrlk Ve Uygulama ekli Hakknda Kanunun 9. maddesi uyarnca, snai hak ile ilgili kanunlardaki ahs davalar kamu davasna dnm, ahs davaclar, katlan sfatn almlardr.

b) ikayet :

Snai haklarla ilgili sular ikayete baldr.

ikayet sreleri

Patent ve faydal model hakknn ihlali: 2 yl ( 551 s. KHK md.73/A)

Tasarm hakknn ihlali : 2 yl ( 554 s. KHK md. 48/A)

Corafi iaret hakknn ihlali : 2 yl ( 555 s. KHK md. 24/A)

Marka hakk ihlali : 2 yl ( 556 s. KHKmd. 61/A)

Yeni Bitki eidi hakknn ihlali : 1 yl (5042 s.y. Md. 67)

Entegre Devre Toporafyas hakknn ihlali: 2 yl (5147 s.y. Md. 39)

NOT:Fikri hak ihlali ( 5846 s.y. md. 75) ve Haksz Rekabet (6762 s.y. Md. 64) sularnda ikayet sresi 6 ay dr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

c)ikayet hakkna sahip olanlar:

ikayet, Cumhuriyet Basavclna yada genel veya ilgili kolluk birimlerine yaplabilir. Kolluk birimleri, ikayeti derhal Cumhuriyet Savcsna bildirerek emirlerine gre soruturma ilemlerini yapar.

Acele ilerden olduu iin ikayet zerine derhal soruturma ilemleri balatlmaldr.

ikayet yazl olarak yada tutanaa geirilmek suretiyle szl olarak yaplabilir

1- Trk Patent Enstits:

a) Patent ve Faydal model-tasarm-corafi iaret-marka hakknn ihlali, suunda patent tescili ve patent tescilinden doan hukuki ilemlerle ilgili sular iin

b)Entegre Devre Toporafyas Hakknn ihlali suunda

-Geree aykr bildirimde bulunmak ,

-Eya veya ambalaj zerine konulmu, sna hak korumas olduunu belirten iaretin kaldrlmas ;

-Hakk olmad halde kendisini entegre devre toporafyas bavurusu yapm veya bu sna haklarn sahibi olarak gstermek:

-Hakk ve alakas olmadn veya tasarruf yetkisi bulunmadn bildii veya bilmesi gerektii halde entegre devre toporafyas zerindeki haklardan birini veya bu haklarla ilgili lisans devretmek, vermek, rehnetmek veya bu haklar zerinde herhangi bir tasarrufta bulunmak


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

2-Patent ve Faydal model,tasarm,corafi iaret,marka, entegre devre toporafyas hakk tecavze urayanlar-sutan zarar grenler:

a)Patent veya faydal model, tasarm, corafi iaret, marka ,entegre devre toporafyas sicilinde belirtilen hak sahibi,

b)Patent veya faydal model, tasarm, marka,entegre devre toporafyas hakkn devir alan, (Devir, sicile kayt edilmedii srece, 3. kiilere kar ileri sremez.)

c)Patent veya faydal model, tasarm, marka, entegre devre toporafyas hakknn kullanm lisansn alan, (nhisari- tekelci- olmayan lisans sahiplerinin , ikayet ve dava ama hakk yoktur. Snai hak siciline kayt edilmeyen lisans hakk 3. kiilere kar ileri srlemez. Lisans szlemelerinde ilgili yasa ve KHK.ye aykr hkmler geersizdir. Lisans szlemesinde aksi kararlatrlmadka, tekelci lisans hakkn alan kii, 3. bir ahs tarafndan snai hak sahibinin hakknn ihlali durumunda, kendi adna ikayeti olabilir.)

NOT:Lisans alann hakk szleme ile snrldr. rnein, bulu konusu rn belirli bir blgede satmak iin lisans alann baka blgedeki satlar iin yada marka hakk ile ilgili szlemede belirtilen rn grubu dndaki rn veya hizmetlerle ilgili ikayet hakk yoktur.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

3-Dier kurum ve kurulular:

(Patent veya faydal model, tasarm, marka, entegre devre toporafyas hakknn ihlali sularnda )

a) Tketici Dernekleri ( ayrca corafi iaret hakknn ihlali suunda)

b) 5590 sayl Kanuna Tabi Kurulular ( Ticaret ve sanayi Odalar, Ticaret Odalar, Sanayi Odalar, Deniz Ticaret Odalar, Ticaret Borsalar, Trkiye Ticaret, Sanayi, Deniz ticaret Odalar ve Ticaret Borsalar Birlii) (ayrca yeni bitki

eitleri ile ilgili slah hakkn tescilinde geree aykr kimlik bildirimi yaplmas)

c)507 sayl Esnaf ve Kk Sanatkarlar Kanununa tabi kurulular,

-Geree aykr kimlik bildirimi yaplmas, (ayrca yeni bitki eitleri ile ilgili slah hakkn ihlali suunda)

-Korunan bir snai hakkn sahibi olmad veya koruma sresi bittii-herhangi bir sebeple marka hakknn sona ermesi durumlarnda, kendisinin veya bakasnn imal ettii veya sata kard eyaya veya ambalajlarna veya ticari evrakna veya ilanlarna, hukuken korunan bir snai hak ile ilgili olduu kans uyandracak ekilde iaretler koymak veya bu amala yazl ve grsel basndaki ilan ve reklamlarda bu tarzda yaz, iaret veya ifadelerin kullanlmas sular iin, (ayrca entegre devre toporafyas hakknn ihlali suunda )


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

4)Corafi iaret hakk tecavze urayanlar-sutan zarar grenler:

a)Corafi iaret sicilinde belirtilen hak sahibi,

b)Corafi iaret bavurusu yapma hakkna sahip olanlar

( 555 s. KHK md:7)

-Tescile konu rnn reticisi olan gerek veya tzel kiiler,

Mene( yalnzca belli blgede retilen anzer bal gibi) iaretinde, sicilde belirtilen corafi blgede faaliyet gsteren ve ayn rn sicilde belirtilen tm zellikleri ile retenler

Mahre( her yerde belli zellikte retilen Mara Dondurmas gibi) iaretinde, tescile konu rnn retim, ileme ve dier ilemlerinden en az birini sicilde belirtilen yre, alan veya corafi blge snrlar iinde tm zellikleri ile retenler

5)Corafi iaretin tesciline konu rn ve corafi yre ile ilgili kamu kurulular,


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

6)Yeni bitki ile ilgili slah haklar tecavze urayanlar-sutan zarar grenler:

Yeni bitki eidi iin szlemeye dayal lisans veya zorunlu lisans ile verilmi yetkilerini izinsiz geniletmek veya bu yetkileri nc kiilere devretmek//Yeni bitki eidinin Trkiye'de veya UPOV szlemesine taraf bir lkede kullanlmakta veya tescil edilmi olan isminin aynsn veya karkla yol aacak kadar benzerini, ayn veya yakn trdeki bir dier eit iin kullanmak//(14.madde 5/b maddesindeki bitki eitleri dahil) ismini kullanmadan korunan bir yeni bitki eidinin oaltm materyalini satmak veya baka ekilde pazarlamak//Kendisinde bulunan ve haksz olarak retilen veya piyasaya srlen yeni bitki eidinin nereden alndn veya nasl salandn bildirmekten kanmak// Islah hakk, korunan eit ile ilgili olarak, hak sahibinin rzas olmadan retmek veya oaltmak-oaltm amacyla hazrlamak-sata arz etmek-satmak veya dier ekillerde piyasaya srme-ihra veya ithal etmek-depolamak yetkilerini kullanmak//Korunan eide ait oaltm materyalinin, hak sahibinin tekelci yetkilerini ihlal etmek suretiyle retildiini bildii veya bilmesi gerektii halde, sz konusu materyali oaltm amacyla hazrlamak, oaltmak, sata sunmak, satmak veya dier ekillerde piyasaya srmek, ihra etmek, ithal etmek veya bu amalarla depolamak//Islah yeni bitki eidi hakkn gaspetmek//Bu fiillere itirak veya yardm etmek veya tevik etmek veya hangi ekil ve artta olursa olsun bu fiillerin yaplmasn kolaylatrmak,

7)Yeni bitki ile ilgili slah haklarn tescilinde Tarm ve Ky leri Bakanl,

geree aykr kimlik bildirimi yaplmas


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

8)Entegre devre toporafyas hakk tecavze urayanlar-sutan zarar grenler-ayrca:

-Orijinal olma artlarn haiz bulunmayan paralarn oaltlmas hari olmak zere, koruma altndaki entegre devre toporafyasnn btnnn veya bir ksmnn, bir entegre devre iine almak ya da bunun dnda herhangi bir ekilde oaltmak

-Korunan bir entegre devre toporafyasnn, korunan entegre devre toporafyasn ieren bir entegre devrenin ya da yasal olmayan bir biimde oaltlm entegre devre toporafyasn ieren rn ithal etmek , satmak veya ticar amal datmak eylemleri,


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

d)ikayetin kabulnde dilekelerin incelenmesi :

(*) Snai haklar konusundaki ikayetler ou kez, Cumhuriyet Basavclklarna yapldndan,dilekelerin incelenmesi Cumhuriyet Savcs tarafndan yaplmaktadr.

(*)Snai haklar ile ilgili ikayet dilekelerinin, genel bavuru brolar yerine, snai haklar ile ilgili yada bu konuda zel grev verilen Cumhuriyet Savclar tarafndan kabul, uygulamann ksa sre iinde yerlemesini, ilgili kolluk birimleri ile iletiimin ve ibirliinin kolaylamasn, uygulama birliini salamaktadr.

(*)Snai haklar ile ilgili soruturmalarn zellii, ikayet dilekesi ierii ile eklenecek belgeleri nemli klmaktadr. Dier sulara oranla, snai hak ihlalleri ile ilgili bavurularda, ikayeti taraf temsil eden avukatlar dilekedeki eksikliklerin tamamlanmas, aklamalarn yaplmas konusunda istekli davranmaktadrlar. Delillerin toplanmasna katklar, kovuturmadaki hukuki yardmlarndan ok daha fazla olmaktadr.

(*)Cumhuriyet Savclarnn ikayet dilekesi ile ilgili eksikliklerin giderilmesi konusundaki istekleri, ikayetin yaplmamasna, geciktirilmesine, hak kaybna yol aacak nitelikte olmamaldr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

ikayet dilekelerinde incelenecek konular(1):

1)Bavuran gerek veya tzel kiinin ikayet hakk bulunup bulunmad, ibraz edilen hak sahiplii belgeleri ile dorulanp dorulanmad incelenmelidir.

Genellikle olduu ekilde avukatlar tarafndan yaplan bavurularnda, ikayet dilekesine vekaletname rnei eklenmelidir.

Vekaletnameler, Baro pulu yaptrlm ve suret harc denmi ekilde ibraz edilerek, kovuturmann bu nedenle gecikmesi nlenmelidir.( Kovuturmada tamamlanmas mmkn olmakla birlikte eksikliin balangta tamamlanmas davann gereksiz uzamasn nlemektedir.)

Vekaletname okunakl olmal, tm vekaletnamelerde bu yetkiler (dava ve ikayet ve uzlama , feragat yetkisine ilikin ksmlar) incelenmelidir.

Dayanak vekaletnameler eklenip, fotokopiler onaylanarak vekalet zinciri eksiksiz tamamlanmaldr.Tzel kii adna vekaletname veren kiilerin temsil yetkisini gsteren belge ikayet dilekesine eklenmeli yada vekaletname de aklanm olmaldr.

Snai hak devredilmise, devire ilikin ve bu devrin ilgili sicile kaydn gsterir belge rneklerinin, lisansa dayal hak varsa lisans szlemesinin tekelci olup olmadnn incelenmesi gerekir.

Vekaletname zincirinde vekalet yetkisi verenler ile verilenlerin isimleri ikayetin kabul srasnda incelenmelidir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

ikayet dilekelerinde incelenecek konular(2):

2)ikayet dilekesinde ihlalin ne zaman renildii aklanmal ve ikayetin sresinde yaplp yaplmad incelenmelidir.

3)Vekaletname ve tevkil belgelerinin sreli olup olmadna dikkat edilmelidir.

4)Vekaletnamelerde, dzenleme tarihi incelenmelidir.

5) Bildirimlerin zamannda yaplabilmesi iin ikayet dilekelerinde ikayetiler ile mtekilerin ve vekillerinin tm adres ve telefon ve varsa faks numaralar ile varsa e-mail adresleri, vatandalk kimlik numaralarnn bulunmas, UYAP ortamnda ilemlerin daha kolay ve hzl yrtlmesini salamakta, tebli iin meydana gelen gecikmeleri ortadan kaldrmaktadr.

6) tirak koullar yok ise ayn yerde ve ayn tarihte ilenen su ile ilgili olsa dahi, pheliler hakknda ayr ayr ikayet dilekesi verilmeli, ayr ayr soruturma yaplmaldr.

7)Hak sahibinin birden fazla markas olabileceinden, ikayet konusu rnde ihlal edildii iddia edilen markann ne olduu, hangi marka iin ikayette bulunulduu, hangi eylemler nedeniyle hangi sutan ikayeti olunduu ak, kesin ifadelerle belirtilmelidir.( Bu konularda ,vs. , gibi ibarelerin, belirtilmeyen bir su veya marka iin ikayet anlamnda olup, kabul edilemeyecei dnlmektedir.)


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

ikayet dilekelerinde incelenecek konular(3):

8)Dilekelerde, ikayete konu olan eyleme ilikin somut olgu ve olaylarn aklanmas nemlidir. Snai haklar ile ilgili ikayet dilekelerinde genellikle, yalnzca sann ad ve/veya iyerinin ad ve adresinin bildirilmesi ile yetinilmekte, phelinin nasl belirlendiine dair olay aklanmamaktadr. ikayet dilekelerinde, arama ve el koyma iin makul phe olutuunu dorulayan ve ikayeti hakl klacak , ikayet edilenin su konusu ile ilgisini belirten, varsa neden gecikmesinde saknca olacana ilikin somut olay ve olgularn , tarih, yer ve saati ile birlikte( su konusunun belirli bir gn veya saatte pheli tarafndan retildii yada satld konusunda fatura,fi yada satn alnan rn veya emtia ibraz , adresi ve kimlii belirtilen tank tarafndan satn alnma, isim ve adresi belli bir tank tarafndan su konusu rnlerin arama yaplacak iyerinde bulunduu yada satldna ilikin belge vs ) yer almas gerekir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

ikayet dilekelerinde incelenecek konular(4):

9)Su konusu emtia veya belge ele gemi ise, orijinal rn rneinin derhal ibraz edilmesi veya incelenebilecei yer adresin dilekede belirtilmesi soruturmann daha ksa srede bitirilmesini salamaktadr.

10) ikayet dilekesinde, phelinin uzlama isteinin kabul edilip edilmeyecei konusunda irade aklanmasnn nemi yoktur.

11)Mteki tarafndan ikayet dilekesi verilmesine ramen 2 yl iinde hak sahipliini kantlayan belge sunulmazsa Kovuturmaya Yer Olmadna karar verilir.

12)ikayet sresi, ikayete hakk olan kiinin fiili veya failin kim olduunun renilmesinden balad iin, bu konu dilekede aklanmaldr.

13)Soruturma yaplabilmesi iin zamanam dolmam olmaldr.

14)ikayet eden , bu fiilden zarar grm olmaldr. Zarar grme ihtimali ile gelecekte ilenecei iddia olunan bir su iin ikayette bulunulamaz.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

ikayet dilekelerinde incelenecek konular(4):

15)Soruturma srasnda ikayetten vazgeilirse, Kovuturmaya Yer Olmadna karar verilir. phelinin vazgemeyi kabul etme koulu aranmaz.

16)tirak halinde su ileyen phelilerden biri hakknda ikayetten vazgeme, dier pheliler iin de ikayetten vazgeilmesi sonucunu dourur.ikayetten vazgeme ynnden pheliler arasnda ayrm yaplamaz.

17)Soruturma srasnda avukat isteyen madur yada ikayetiye vekili yoksa, baro tarafndan avukat grevlendirilmesi salanarak ifadesi alnr. Snai hak soruturmalarnda uygulanmas hemen hemen mmkn olmamakla birlikte Ceza Muhakemesi kanununun 234. maddesi uyarnca ,18 yandan kk madur ve ikayetilerin ifadesi mutlaka avukat huzurunda alnr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

e)ikayetle ilgili sorunlar:

(*)Genellikle vekaletnamelerde uzlama yetkisi yer almamaktadr. Uygulamada feragat yetkisi olan vekilin, uzlama yetkisine de sahip olduu dnlmektedir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

2)Suun ilendii yerin belirlenmesi :

(Genel yetki kurallar uygulanr)

rnekler:

-Snai hakka tecavz fiillerinde, rnn satld, ithal edildii, ticari alanda bulundurulduu yer

-Geree aykr kimlik bildirim eylemlerinde, genellikle Ankara veya Trk Patent Enstits tarafndan yetki verilen makamn bulunduu yer,

-Haksz yere kendisini marka hakk sahibi olarak gstererek Enstitye bavurmak eyleminde Ankara,

-Eya veya ambalaj zerindeki iareti kaldrma eylemlerinde, iaretin kaldrld yer (ticarete sunulan yerin nemi yoktur.)

-Taklit rnn alnd veya saland yeri bildirmemek eyleminde, bilginin talep edildii yer,

-Hakk olmad halde marka ile ilgili hukuki tasarrufta bulunmak eylemlerinde , hkmszle karar verildii yada koruma sresi sona erdii halde eya veya ambalajda aldatacak ekilde markayla ilgili olduunu belirten iareti kullanmak eylemlerinde, hukuki ilemin yapld, eyann retildii veya sata karld yer,


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

3)Soruturmada gvenlik tedbirlerinin uygulanmas:

a)Arama ve elkoyma(1):

1)5271 sayl Ceza Muhakemeleri Kanunu ile usul ve yasaya uygun olmayan arama ve el koymalar, madur olanlara tazminat demesi sonucunu douracandan arama karar verilebilmesi ve makul phenin olutuunun kabul iin, dilekelerde somut olgu veya delillerin gsterilmesinin daha nemli hale geldii kukusuzdur.

(*)Snai haklar ile ilgili sular iin koullar olutuunda sust hkmlerinin uygulanmas mmkn olduu gibi birok olay iin, derhal mahkemeden karar alnmas mmkn deilse , acele ilerden olduu gz nne alnarak ve gecikmesinde saknca hali deerlendirilerek, hakimden karar istenmesi yerine, Cumhuriyet Savcs tarafndan arama karar verilmesi ve el koyma halinde 24 saat iinde hakim onayna sunulmas eklinde uygulamann, delillerin zamannda elde edilmesine ve soruturmann etkinliinin salanmasna daha uygun olduu dnlmektedir.

2)Arama, mmkn ise derhal aksi halde en ksa srede ve arama karar veya emrinde belirtilen esaslara gre yaplmaldr. Ancak, gecikmesinde saknca grlerek arama karar verilmi ise aramann derhal yerine getirilmesi gerekir. Arama karar veya emrinde aramann nedenini oluturan fiil, aramann yaplaca konut veya dier yerin adresi yada eya, karar veya emrin geerli olaca zaman sresi aka gsterilmelidir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Arama ve elkoyma(2):

(*)Ynetmeliin yasa maddelerinin uygulanmasn aklamas gerekirken, T.C. Anayasas ve Ceza Muhakemesi Kanununda karar alnmadan aramadan sz edilmedii halde, ynetmelikte dzenlenmesi uygulamada tereddt yaratmaktadr. Ancak, Adli ve nleme Aramalar Ynetmeliinin 8/f maddesinin yeni ceza yasalarnn yrrle girmesinden sonra uygulamay rahatlatt bir gerektir.

(*)Aralarn aranmas hakim kararna dayanmayan aramalar arasnda belirtilmediinden, ara aramalarnda konut aramalarnda ilikin kurallar uygulanabilecei dnlmektedir. Kolluun nleme aramas, denetim ve durdurma ile ilgili uygulamalar bu aklamann kapsam dndadr.

Ara aramalarnda en nemli konu, aramann somut olgu ve emarelere dayanmas ve mmkn olan en ksa srede bitirilmesidir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Arama Karar Verilmesi:

(*)Delillerin toplanmas Cumhuriyet Savcsnn grevi olduundan, mteki delil -genellikte satn alnan rn- ibraz etmeye zorlanmamaldr. Eylemin nasl, nerede, ne zaman, kim tarafndan ilendiinin, ne zaman ve nasl renildiinin somut olgularla aklanmas yeterlidir. Anlatmn gerek bir olaya ilikin olmas gerektii kukusuzdur.

Uygulamada arama karar iin art koulduunda; ibraz edilen delilin iyerinden elde edilen dier su konusu rnlerden, marka, cins ve model olarak farkl olduu ve phelilerin bu rnlerin kendilerinden alnmadn bildirdikleri sklkla grlmektedir.

(*)rn ibraz edilmi ise , sat fii, fatura, kartvizit, renkli fotoraf gibi belgelerin de ibraz edilmesi yada satn alma ilemini yapan tann ak kimlik ve adresinin bildirilmesi somut olgunun kabuln kolaylatracaktr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

(*)Cumhuriyet Savcsnn, ihlalin durumuna gre, snai hak ihlali olup olmadnda tereddt duyulduunda, orijinal ve/veya taklit rn yada mmkn deilse renkli fotoraflarn inceleyerek karar vermesinin yerinde olaca dnlmektedir.

(*)zmir Cumhuriyet Basavcl uygulamasnda, ikayet ve dilekesi verildiinde, gerektiinde orijinal ve taklit rnlerin yada renkli fotoraflarnn incelenmesinde, marka hakknn ihlali konusunda tereddt hasl olduunda, mutlaka hakim karar ile aramann yaplarak, delillerin kaybolmadan toplanmas ile sonradan snai hak ihlali olmadnn belirlenmesi halinde phelinin olumas muhtemel ticari kayplar arasnda denge oluturmak amacyla, el koymadan sonra su konusu rnlerden alnan birka rnek adli emanete alnrken, dierleri pheliye yediemin olarak teslim edilmektedir. Yine, baz mahkemeler bu tr rnler iin, talep zerine rnlere el konulmas, adli emanete alnmak zere 1er rnein alnmas, dierlerinin yediemin olarak pheliye braklmas eklinde karar vermektedir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

c)Arama tutanandaki eksiklikler ve aramann nemi ile ilgili itihat rnekleri:

( Arama uygulamasnda dier sulara ilikin genel aklamalara yer verilmemitir.)

Sann, deposunda ele geen eyalarla ilgisi olmad, bakalarnca braklm olabilecei savunmasna gre zabt mmzilerinin dinlenip sonucuna gre karar verilmesi gerekirken

Sann, dava konusu rnlerin imalat ve satn yapmadn, mterisinin emaneten braktn, sata arzedilmi ekilde ele gemediini ne srd gzetilerek zabt mmzileri dinlenerek (rnlerin) ne ekilde ele getii, sata arz edilip edilmedii tespit edildikten sonra karar verilmesi gerekirken

Sank ii olarak altn bildirdiinden, iyerinin kime ait olduu saptanp sonucuna gre bu kii dinlendikten sonra karar verilmesi gerekirken

letmenin Trk Ticaret Kanunu hkmlerine gre nitelii tespit edilerek kimlerin sorumlu olaca tespit edilmeden karar verilmesi


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

b)Yakalama:(Genel kurallara gre uygulama yaplr)

c)Muhafaza Altna Alma, El Koyma, Emanet ilemleri(1):

(Snai haklara zg ve nemli konular aklanmtr)

1)Arama srasnda elde edilen eyann veya aranan yerin uzun sredir kullanlmadn gsteren zellikler varsa ( tozlu, rmcek a balam, yerdeki toza basldnda ayak izi olutuu vs. ) tutanak anlatmnda belirtilmesi gerekir.

Aramalarn nerede yapld, zellikle iyerinin sabit bir yer olup olmad neresinde ne ekilde bulunduunun ( depoda, mterilere ak raflarda, tezgah altnda , kutu, uval iinde, skca kapatlm koli iinde vs ) tutanaklarda aklanmaldr.

(*)Su eyalarnn mmkn olduu lde adli emanet dairelerinde saklanmas salanmaldr. Su eyasnn adli emanete alnmasnda sorun yaratacak nedenler varsa ( ihtilaf, byklk, arlk veya miktar olarak tama imkanszl, tehlikeli olmas, sklebilir durumda olmamas vs ) durumun derhal ( genellikle telefonla ) Cumhuriyet Savcsna bildirilmesi, yediemine teslimi emredilirse nedeni ilgili blmde belirtilerek arama tutanann yediemine imzalattrlmas, yediemine yasal sorumluluklar hatrlatlarak tutanakta belirtilmesi, yedieminin kimlik belge fotokopisinin alnmas, arama yerinden baka bir yerde yediemine teslim edilirse ayrca teslim tutana dzenlenerek ayn aklamalarn tutanakta belirtilmesi, eyann muhafaza edilecei adres ile yedieminin adres, ev ve iyeri telefonlar ile cep telefon numaralarnn da tutanaklarda eksiksiz yazlmas gerektii dnlmektedir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

c)Muhafaza Altna Alma, El Koyma, Emanet ilemleri(2):

2)lgili KHK.lerin faillik ile ilgili maddeleri ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun sorumluluk ile ilgili hkmleri birlikte deerlendirilmek zere iyeri aramalarnda hazr bulunan dier kiilerinde iyerlerindeki konumu ( ortak, ynetim kurulu yesi , sat mdr, ii , reyon sorumlusu vs.) ve bu meslei hangi sre ile yapt, iyerinde hangi sre ile almakta olduu) belirtilmelidir. Aranan yerin veya eyann sahiplerinin yada yetkilerinin hazr bulundurulmas gerekir. Kendisi bulunmazsa temsilcisi veya ayrt etme gcne sahip hsmlarndan biri yahut kendisiyle birlikte oturan bir kimse veya komusu aramadan nce aramann amac hakknda bilgilendirilmelidir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

c)Muhafaza Altna Alma, El Koyma, Emanet ilemleri(3):

3)El konulan eyann muhafazas ve zarar grmemesi iin gerekli tedbirler alnr. Soruturma evresinde, Cumhuriyet Savcs tarafndan eyann bakm ve gzetimi ile ilgili tedbirleri almak ve istendiinde derhal iade edilmek koulu ile el konulan eya pheliye veya dier bir kiiye teslim edilebilir.Teslim etme, teminat gsterilmesi kouluna balanabilir. El konulan eyann delil olarak saklanmasna gerek kalmam ise rayi deerinin derhal denmesi karlnda ilgiliye teslim edilebilir. Ancak, el konulan eyann zarara uramas ve nemli lde deer kayb tehlikesi ortaya karsa soruturma srasnda, hakim tarafndan elden karma karar da verilebilir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

c)Muhafaza Altna Alma, El Koyma, Emanet ilemleri(3):

(*)Eyann kendiliinden ile tesliminde muhafaza(koruma) altna almann onaya sunulmasna gerek olmad dnlmektedir. Eyay zilyedinin kendiliinden vermesi muhafaza ( koruma) altna alma, aksi halde el koyma olarak adlandrldndan, koruma altna alma iin hakim onayna sunulmasna gerek olmad dnlmektedir.

4)Konutta, iyerinde ve dier kapal yerlerde su eyas elde etmek iin gece vakti arama yaplamaz.Sust ve gecikmesinde saknca bulunan hallerde gece vakti arama yaplabilir. Snai hak ile ilgili soruturmada Cumhuriyet Savcs arama karar vermi ise gece vakti olmas aramay engelleyemez. Hakim karar ile arama yaplacak ise gece vakti arama yaplamaz.

5)Ele geen su konusu her emtiann zellikleri liste halinde belirtilmelidir. Onlarca emtia ele getiinde bu uygulamann sorun yarataca kukusuzdur. Bu durumda Cumhuriyet Savcsnn verecei emre gre ilem yaplmaldr.ikayete tabi sularda, ikayet konusu olmayan, hak sahibine ait olmayan ve resen soruturma konusu olmayan rnlere el konulamaz.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

c)Muhafaza Altna Alma, El Koyma, Emanet ilemleri(3):

6)El koyma ilemi sutan zarar gren madura da geciktirilmeden bildirilir.

(*) Dier sularda olduu gibi snai hak ihlali soruturmasnda, ele geen rnlerin sutan zarar grenlere bildirilmesi mmkn olmayacaktr ve bu hkm uygulamaya yansmamtr. Uygulamada, genellikle bildirim yaplmamakta, yalnzca ikayetinin bilgisi olmaktadr.

7)Tutanaklar, gerei yanstmal ve ileme bizzat katlan grevlilerce imzalanmaldr. Tutana imzalayan kolluk grevlileri, Ceza Muhakemeleri Kanununda yaplan deiiklikler sonrasnda durumaya arldklarnda, tank olarak dinlenirken taraflarca dorudan soru yneltilecei ve bu sorulara ak, kesin ve net cevaplar vermeleri gerektiini dikkate alarak ilem yapmaldr.

(*)Daha nce yapt ihbar yada bavurular srekli doru kan vekillerin yada kiilerin, somut olay aklayarak yaptklar yeni bavurularda makul phenin varlnn kabul edilmesinin mmkn olduu dnlmektedir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

d)Gmrklerde el koyma:

aa)lgili maddeler:

Patent ve faydal model hakknn ihlalinde : 551 s. KHK md. 152/b

Tasarm hakknn ihlalinde : 554 s. KHK md. 64/b

Gmrklerde el koyma: 554 . KHK md. 66

Corafi iaret hakknn ihlalinde : 555 s. KHK md. 35/b

Gmrklerde el koyma: 554 . KHK md. 37

Marka hakk ihlalinde : 556 s. KHK md. 77/b

Gmrklerde el koyma: 554 . KHK md. 79

Yeni Bitki eidi hakknn ihlalinde : 5042 s.y. Md. 63/b

Entegre Devre Toporafyas hakknn ihlalinde : 5147 s.y. md. 34/b

Gmrklerde el koyma: 554 . KHK md. 36

Uygulama usul ile ilgili maddeler:Gmrk Kanunu md. 57 ve

Gmrk Ynetmelii md. 105-111


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

bb) Gmrkte el koyma usul:

Snai mlkiyet haklar ile ilgili olarak,

1-hak sahibinin veya temsilcisinin talebi zerine

2-Bu haklarn ihlal edildiine ilikin ak deliller olmas halinde, resen gmrk ilemleri gmrk idarelerince durdurulur. Bu uygulama, yolcu beraberinde getirilen zati ve hediyelik eya ile posta kolileriyle gnderilen ticari mahiyette olmayan eya iin uygulanmaz.

Muhtemel hak ihlali, eer biliniyorsa, hak sahibine bildirilir.

Gmrk idareleri hak sahibinin geerli bir bavuruda bulunabilmesi iin 3 i gn boyunca ilemlerin durdurulmasna ve eyaya el koymaya yetkilidir.

Hak sahibinin bavurusu zerine gmrk idaresi, bavuruyu kabul eder yada itiraz yolu ak olmak zere reddeder ve bu karar yazl olarak hak sahibine bildirir.

Hak sahibinin bavurusu zerine eyann kararda yer alan sahte veya kopya eya tanmna uymas halinde gmrk idaresi eyann gmrk ilemlerini durdurabilir veya eyaya el koyabilir.

Gmrk idaresince alnan durdurma kararnn hak sahibine el koyma kararnn tebliinden itibaren 10 gn iinde , esas hakknda ihtisas mahkemesinde dava almaz veya yarg merciinden tedbir niteliinde karar alnmazsa , idarenin el koyma karar ortadan kalkar.

Gmrk idaresinin bildirmesi zerine, hak sahibi veya temsilcisi bavurduunda, Cumhuriyet Basavcl tarafndan yetkili Sulh Ceza Mahkemesinden el koyma karar alnmaldr.

Soruturma veya kovuturma sonunda yetkili mahkemenin sz konusu eyann sahte veya kopya olduuna karar vermesi halinde Gmrk Ynetmeliinin 111. maddesine gre;

1-mha

2-Niteliinin deitirilmesinden sonra teslimi

3-Devlete terk edilmesi,

ilemlerinden biri yaplr .


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

cc)Paralel thalat:

Snai hak olarak tescilli rnn ithali ve ihrac mnhasran hak sahibine aittir. Ancak, tescilli rn Trkiyede ve mallarn ihra edildii lkede ayn kii adna tescilli ise su olumayaca kabul edilmektedir (Paralel ithalat). Ancak, rnein yurt dndan ihlal edilen ve Trkiyede tescilli markay tayan rn taklit veya zgn nitelii deitirilmi veya ktletirilmi ekilde sata sunulmu veya yurda kaak sokulmu ise marka hakknn ihlal edildii kabul edilmelidir.

(*)Soruturma srasnda rnn paralel ithalat konusu olduu saptanm ise Cumhuriyet Savcs tarafndan Kovuturmaya Yer Olmad Karar verilebilecei dnlmektedir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

e)Adli Kontrol ve tutuklama:

1)Snai haklar ile ilgili sularda ok az uygulandndan, hangi sular iin koullar olutuunda Adli Kontrol veya Tutuklama istenebilecei yaptrmlar ksmna ilenmitir.

2)Soruturma evresinde adli kontrol ve tutuklama genel grevli ve yetkili Sulh Ceza Mahkemesinden istemekte, istemin reddine itiraz halinde ayn mahkeme kararn deitirmezse Asliye Ceza Mahkemesince itiraz konusunda karar verilmektedir.

f) Zoralm (1):

(*) htisas Mahkemesine veya HSYK karar ile grevlendirilen mahkemeden istenmesi gerektii dnlmektedir.( CMK md.256/1)

1)Durumal olarak yaplmas gerekir.

2) Genellikle ikayetten vazgeilmesi ve bilirkii raporunda snai hak ihlali konusunda fotoraflar, emareler, benzerlikler, aynen kullanma, phelinin bilmesi gerektii unsuru ile tasarm ihlalinde yenilik ve ayrt edicilik ynnden yaplan deerlendirme sonucunda talep edilmektedir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Zoralm (2):

3)ddianame ile talep edilmesine gerek yoktur.

4)stemin reddine itiraz halinde, htisas Mahkemesi kararn deitirmezse itiraz, Ar Ceza Mahkemesince incelenmektedir.

5) Su konusu olmayp yalnzca msadereye tabi eyalar iin Sulh Ceza Hakimi karar vermelidir. Bu karar dosya zerinden verilmelidir.( CMK md. 259)

(*)Henz uygulamas olmamakla birlikte, haksz eylem ile retilmi taklit rn zerinde snai hak sahibinin hakk olamayaca gryle, phelinin satt, elden kard taklit rnlerin deeri kadar para tutarnn zoralmna ( 5237 s. TCK. md.54/2 ) karar verilebilecei dnlmektedir.

Ayrca, tazminat istemediinden ceza mahkemesinde uygulanamamasna ramen, 556 s. KHK.nin 62. maddesi uyarnca snai hak sahibine mlkiyet hakk tanndnda, bu rnlerin zerindeki taklit iaret ile satlmas yada hibe edilmesi halinde, taklit olduunu bilerek kabul eden veya satn alan iin 5237 sayl TCK.nun 165. maddesi uygulanabileceinden, taklit retilen rn zerindeki taklit kullanm unsurlar sklmeden mlkiyet hakknn tannmamas gerektii dnlmektedir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

4)Soruturmada uzlama ile ilgili ilemler(1):

(Uzlama ile ilgili yasa hkmlerinin tekrar yerine sorunlar zerinde durulmutur)

1) Cumhuriyet savcs, yaplan soruturmann durumuna gre, kanunun uzlama yaplabilmesi olanan verdii hllerde, faili CMK.nun ngrd usullere gre davet ederek sutan dolay sorumluluunu kabul edip etmediini sorar.

(*) pheliye-usulne uygun tebligatla- uzlama ile ilgili tm haklar eksiksiz hatrlatlarak ve davete uymad takdirde uzlama istemediinin kabul edilecei ihtar edilerek davet edilmesine ramen , belirtilen gn ve saate yada srede gelmemesi halinde hakim karar ile zorla getirilmesi, gerektiinde yakalama emri karlmas salanmaldr. pheli uzlama konusundaki isteini bildirmeyi reddetmesi halinde uzlama istemedii kabul edilmelidir, susma hakk bulunan ve zgr iradesinin alnmas gereken phelinin bu konuda irade beyannda bulunmaya zorlanamayaca dnlmesine karn, Yargtay kararlar dorultusunda, zmir uygulamasnda ( Yargtay itihatlar dikkate alnarak ) uzlama konusundaki iradesini bildirmek zere gelmeyen pheliye , uzlama dahil tm yasal haklar usulne uygun tebligatla bildirilerek , gelmediinde hakim karar ile zorla getirilecei ihtar yaplmakta, verilen sre iinde gelmediinde hakimden zorla getirme karar veya yakalama emri alnarak phelinin istei sorulmak suretiyle soruturma yaplmaktadr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Soruturmada uzlama ile ilgili ilemler(2):

(*) Fail, suu ve fiilinden domu olan madd ve manev zararn tmn veya bunun byk bir ksmn demeyi veya zararlar gidermeyi kabullendiinde durum, madura veya varsa vekiline veya kanun temsilcisine bildirilir. ( Madur veya varsa vekiline uzlama ile ilgili tm haklar hatrlatlarak ve davete uymad takdirde uzlama istemediinin kabul edilecei ihtar edilerek usulne uygun tebligatla -davet edilmesine ramen , belirtilen gn ve saate yada srede gelmemesi yada uzlama konusundaki isteini bildirmeyi reddetmesi halinde uzlama istemedii kabul edilmelidir, mteki , varsa vekilinin irade beyannda bulunmaya zorlanamayaca dnlmektedir.)

(*)lgili yasa maddeleri madur ve pheliden sz etmesine ramen, mdafi veya mteki vekiline tebliin yeterli olduu dnlerek uygulama yaplmaktadr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Soruturmada uzlama ile ilgili ilemler(3):

(*)10 gn iinde rapor sunulmadnda, Baro tarafndan atandnda yeni bir uzlamac talep edilse dahi, taraflarn anlat uzlamac avukat iin yaptrm yoktur.

2)Zarar, uzlamaya uygun olarak giderildiinde ve uzlatrma ileminin giderleri, fail tarafndan dendiinde, Kovuturmaya Yer Olmadna karar verilir.

(*) Cumhuriyet Savcs, soruturmann durumunu deerlendirmeden uzlama daveti yaplmamaldr.Uzlama daveti keyfiyeti kollua braklamaz.

(*) Cumhuriyet Savcsnn,( tm hak ve yetkilerini bildirerek) uzlama davetini ieren teblii dier soruturma ilemlerinin yannda kolluk grevlilerine yaptrabilecei dnlmektedir. Ancak,uzlama ile ilgili aklama, Cumhuriyet Savcs tarafndan yaplmal kollua braklmamaldr.

(*) Savunmadaki suu kabul ile uzlama iin suu kabuln hukuki sonular, uzlamann gereklememesi durumunda suu ve sorumluluu kabulnn aleyhine delil olarak kullanlamayaca Cumhuriyet Savcs tarafndan pheli ve madura ayrntl ekilde aklanmaldr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Soruturmada uzlama ile ilgili ilemler(4):

3) Yargtay itihatlar uyarnca pheliye uzlamay kabul edip etmediini sormadan ve bu konudaki prosedre uyulmadan madurun uzlamay kabul etmedii beyanna dayanarak kamu davas alamaz. Aslnda, madurun balangta bu yndeki iradesini bellli etmesi halinde, soruturmay gereksiz ekilde uzatan uzlama prosedrlerine gerek olmad dnlmektedir.

(*)Ayn aklama kapsamnda phelilere eylemin gerektirdii ceza miktar, seimlik cezalardan adli para cezas verilmesi halinde , bu cezann ertelenmeyeceinin bildirilmesi halinde phelilerin uzlamay tercih ettikleri gzlenmitir. Uzlama istemi saysnn azlnn phelinin haklar konusunda bilgisizlii ve yeterince hukuki yardm almamasndan kaynakland dnlmektedir.

(*)5237 sayl TCK.nun ve CMK.nun yrrle girdii sre iindeki uygulamalarda zellikle pheliler ve vekillerinin savunmadaki suu kabul ile uzlama iin suu ve sorumluluu kabul arasnda ayrm yapmadklar, mvekkillerini mahkemenin verebilecei cezalar, zellikle para cezalarnn ertelenemeyecei, olas tazminat miktar konusunda yeterince bilgilendiremedikleri gzlenmitir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Soruturmada uzlama ile ilgili ilemler(5):

(*)Trkiye Barolar Birliinin 05/09/2005 tarihli ynergesinde Baro tarafndan atanan uzlatrc avukat creti ve uzlama masraflarnn pheli tarafndan Baro hesabna pein olarak denmesinden sonra uzlatrc avukat grevlendirilecei belirtilmi olmasna karn, Adalet Bakanl Hukuk leri Genel Mdrlnn 28/11/2005 gn ve 23073 sayl gr yazsnda ise uzlatrc avukatn creti ve uzlama masraflarnn Baro tarafndan CMK deneinden karlanmas gerektii, Adalet Bakanl Ceza leri Genel Mdrlnn 01/11/2005 gn ve 46056 sayl gr yazsnda ise uzlatrc avukatn creti ve uzlama masraflarnn pheli tarafndan Cumhuriyet Basavcl tarafndan alacak bir hesaba pein olarak yatrlmas gerektii belirtilmitir. Soruturma aamasnda, Adalet Bakanl Ceza leri Genel Mdrl grnn uygulanmas gerektii dnlmekle birlikte, Trkiye Barolar Birliinin ynergesine uyulmamas nedeniyle, uzlatrmac avukatn grevlendirilmemesi sorunlara yol aacaktr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Soruturmada uzlama ile ilgili ilemler(6):

(*)ikayetten vazgeme ile den marka hakknn ihlali suu ve dier ikayete bal sular iin uzlama ilemlerinin uygulanmas, soruturma ilemlerinin uzamasndan baka bir sonu dourmamtr.

(*)zmir Cumhuriyet Basavclnda snai hak soruturmalarnda uzlama tm kurallar ile uygulanmasna ramen, uzlama ile sonulanan soruturma says 1dir. zmir FSHCM.nde uzlama ile sonulanan dava yoktur.)


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

5)Sorumluluun belirlenmesi(1):

1)Su konusu rn bilerek satmak, datmak, bir baka ekilde ticaret alanna kartmak( sata sunmak, kiralamak, sergilemek vs), ithal etmek, ticari amala elde bulundurmak eylemleriyle kasten( yada olas kastla) ilenebilecei gibi su konusu rnn taklit olduunu bilmesi gerektii halde ayn eylemlerle taksirli ( bilinli taksirle ) olarak ilenebilir.

2)Bir iverenin hizmetlerini yaptklar srada dorudan doruya veya emirle snai hak ihlali suunu ileyen iletme alanlar sutan sorumludur. Srekli veya geici , hizmet, istisna veya vekalet akti ile almak sorumluluu etkilemeyecektir. veren iin alrken , hizmetle ilgili veya hizmet srasnda suun ilenmi olmas yeterlidir.

alanlarnn dorudan doruya veya emir zerine hizmetlerini yapt srada iledii snai mlkiyet ihlali suundan, suun ileneceini veya ilendiini bilmesine ramen engel olmayan iletme sahibi, mdr, temsilci veya iletmeyi fiilen ynetenler sorumludur.

Snai mlkiyet suunun tzel kii ile ilgili faaliyet srasnda ilenmesi halinde tzel kii yarglama giderleri ve para cezasndan su faili ile birlikte sorumludur.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Sorumluluun belirlenmesi(2):

(*)Sorumlulukla ilgili hkmler erevesinde, soruturma srasnda; su failinin eylemi dorudan doruya veya su failinin emri ile ileyip ilemedii, iletme sahibi ve yneticilerin iletmeyi fiilen idare edip etmedikleri, sorumlu tutulan alann iyeri ile hizmet ilikisinin tr, yneticilerin suun ileneceini yada ilendiini bilip bilmedii, nleyip nlemesinin mmkn olup olmad akla kavuturulmal, varsa sorumlulua ilikin belge rnekleri ( vekaletname, vergi levhas, szleme vs) temin edilmelidir. Bu konularn zellikle suun renilmesinden hemen sonra ve en ksa srede belirlenmesi, ilgili kolluun bu konuda Cumhuriyet Savcs tarafndan ynlendirilmesi ok nemlidir. Aksi halde, birok su faili cezalandrlamamaktadr.

(*)5349 sayl yasann geici 1 maddesi ile sorumluluk ile ilgili sorun, snai hak ile ilgili Kanun ve KHK.lerde deiiklik yaplmasna veya 31 Aralk 2006 tarihine kadar ertelenmi ise de, 5237 sayl TCK.nun ile kast-olas kast-taksir-bilinli taksire dayal sorumluluk anlay karsnda snai hak mevzuatndaki bilerek, bilmesi gerektii ibareleri ile iletme sahibi, yneticileri , alanlarnn sorumluluu ile ilgili hkmlere yer verilmemesi, 5237 sayl TCK.nun genel hkmleri erevesinde sorumlularn belirlenmesi gerektii dnlmektedir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

6)fade ve savunmalarn alnmas(1):

1)Kolluk, CMK ile dier kanunlarn ngrd ekilde phelilerin ifadesini gerektiinde mdafi huzurunda alacaktr. CMK.nun 148. maddesi uyarnca , phelinin hakim veya mahkeme huzurunda dorulanmayan ifadesi hkme esas alnamayacaktr.

2) Delile ulamadan pheli savunmas alnmamaldr. zellikle kolluun eskiden beri alkanl olan nce savunma alma , sonra delilleri toplama alkanln srdrmesine yol aacak emirler verilmemelidir. phelinin savunmasnn su ykletilebilecek delillere ulaldktan sonra alnmas gerekir.

3)phelinin savunmas alnrken sulayc ve ynlendirici sorular sorulmamaldr.

4) phelinin, savunmasnda sutan kendisinin sorumlu olduu veya olmadn bildirmesi halinde, varsa, bu belgeleri ibraz etmesi istenmelidir(vekaletname, imza sirkleri, temsil belgesi, ortaklk belgesi vs ).


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

fade ve savunmalarn alnmas(2):

5)Savunmalarda susma hakkn kullanmayan pheliye su konusu markal rn veya emtialarn kimden, ne zaman, hangi fiyatla ve ka adet satn alnd, ka adedinin hangi fiyattan satld sorularak, pheli cevap verirse tutanaa yazlmas, pheli fatura ile satn alm ise fatura fotokopisi istenmeli ve ibraz halinde eklenmeli, grevli Cumhuriyet Savcsna bildirilerek , belirlenen baka sorumlular ve su failleri ynnden de aratrma yaplmaldr.

6)ikayetilerin veya vekili yada temsilcilerinin ifadeleri alnarak orijinal markal ve taklit rn veya emtialar arasndaki gzle grlen farklarn aklattrlmas, ihlal iddiasnn somutlamasn salamaktadr.

7)Su konusu eyalarn bir ksm yediemine teslim edilecek ise pheli ve mteki yada vekiline adli emanete alnan rnler ile yediemindeki rnlerin cins ve zelliklerinin ayn olup olmad aklattrlmaldr.

8) Kolluun pheliye savunmasnn alnmas srasnda uzlama ile ilgili haklarn hatrlatmasnn veya suu, sorumluluu kabul ile uzlama isteyip istemediini sormasnn, phelinin aklamasnn hukuki deeri yoktur. Bu grev Cumhuriyet Savcsnndr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

7)Dier delillerin toplanmas:

1) Kolluk grevlileri, Cumhuriyet Savcsnn yazl ve szl emirlerini yerine getirirken ( sust hali dnda ) yeni bir delilin toplanmas gerekirse, mutlaka Cumhuriyet Savcsna bildirerek emirlerine gre ilem yapmaldr.

2) phelinin ikrar zerine soruturma bitirilmemeli, aksine phelinin ifadesini dorulayan yada aksini gsteren deliller toplanmaldr. zellikle, sklkla rastlanan su eyasnn emaneten brakld savunmas zerine, eya sahibinin kimlik ve adresi sorulmal, Cumhuriyet Savcsna bildirilerek emri ile bu kiini bilgisine bavurulmaldr.

3) Kolluk grevlileri tarafndan, Cumhuriyet Savcsnn emri ile yalnzca pheli ile ilgili ilem yaplmamal, dzenledikleri tutanaklar gerektiinde dorulayabilecek olay yerinde bulunanlarn kimlik ve adreslerini belirlemelidir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

8) Bilirkii incelemeleri ve Keif(1):

(Snai haklarla ilgili ve uygulamada nemli konular asndan deerlendirilmitir)

1)Kural olarak , bilirkiiler, 2006 yl bandan itibaren her yl l Adli Yarg Adalet Komisyonlar tarafndan dzenlenen listeden seilecektir.Ancak, gereke gsterilerek liste dndan atama yaplabilir. Listeden seilen bilirkiilere yeniden yemin ettirilmesine gerek yoktur.

2)Bilirkii, kendisini atayan merci ile iletiim iinde grevini yapar, bilgi verir, gerekli tedbirlerin alnmasn isteyebilir.

3)CMK.nun 66/5 md. gre bilirkiiden ( zellikle ibraz edilen veya yetkili satcdaki orijinal rnler ve yediemine teslim edilen rnler zerinde ) teknik aratrma yaplmasnn da istenmesi gereksiz keif ilemlerini nleyecei gibi raporlarn daha ksa srede verilmesini salamaktadr)


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Bilirkii incelemeleri ve Keif(2):

(*)Bilirkii hukuki deerlendirmede bulunamaz.( Hukuku bilirkiilerden hukuki gr alnmamaldr.Ancak, hukuku bilirkiinin marka-patent vekillii, hukuk yazlmlar, muhasebe yazlmlar gibi baka bir uzmanl varsa, bu konulardaki grlerinden yararlanlabilecei dnlmektedir.)

4)Taraflar olayla ilgili yada bilirkii raporunda deerlendirilmek zere uzmanndan bilimsel gr alabilir. (Genellikle soruturmada bilirkii raporunu deerlendirmeleri imkan olmamasna ramen mtekiler ve vekilleri bu hkm uygulamamaktadr)

5)Bilirkiiler dzenledikleri raporlar ile ilgili olarak, resen veya taraflarn istemi zerine durumaya arlarak dinlenebilir. ( Bilirkii rapor dzenledii her olayda somut, kesin, gerekeli, aklamalarda bulunmal, gerektiinde taraflarn sorularna da ayn ekilde cevap verebilecek ekilde hazrlkl olmaldr.)

6)Bilirkiilere inceleyecei eyalar listesi ve saym yaplarak mhr altnda verilir,bilirkii yine liste ile mhrn tarafndan almas ve yeniden mhrlenmesi konusunda tutanak dzenlemekle ykmldr. ( Aratrma yetkisi verildiinde, orijinal rnekler, baka rnekler konusunda inceleme yapmas ve yediemindeki eyalar incelemesi ve bilgi almas mmkn grlmektedir. Yedieminde incelenen eyalar iinde liste dzenlenmelidir.)


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Bilirkii incelemeleri ve Keif(4):

(*)Snai hak soruturmalarnda bilirkiiler mteki tarafndan ibraz edilecek, yetkili bayiden temin edilecek orijinal rn ile su konusu rn, belge ve dier emtiay inceleyip karlatrarak, snai hak tesciline ilikin belge rneklerini, inceleme iin gerekli ise Trk Patent Enstitsnden gnderilecek onayl tescil belgesi rneklerini inceleyerek haksz kullanma ilikin tespitlerini aklayacaklar, orijinal ve taklit rnlerin benzer ynlerini, kalite fakllklarn, tketicinin taklit kullanm fark edip edemeyeceini aklayacaklardr. Orijinal ve ( ihlali dorulayan zellikleri gsteren) taklit rnlerin fotoraflar da eklenmelidir.

16) Faturalara genellikle ayrnt yer almadndan, ibraz edilen faturalarn su konusu eyaya uygunluu konusundaki bilirkii gr son derece nemlidir.

(*)Tasarm hakknn ihlali ile ilgili incelemelerde, suun sbutunu etkileyeceinden yenilik ve ayrt edicilik incelemesinin resen yaplmas , bu nedenle bilirkiiler arasnda tasarm uzman ile sektr temsilcisi mutlaka yer almas, bilirkii raporunda ayrt edicilikle ilgili aklamalarda, bilgilenmi kullanc konusundaki kriterler ile tescilli tasarmn ve su konusu tasarmn bilgilenmi kullanc zerinde yaratt genel izlenimin aklanmas gerekir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

9)Soruturmada bilirkii incelemesinin gereklilii ve uygulama(1):

(*)CMK.nun 174/1-c maddesi uyarnca suunsbutunu etkileyecek ise bilirkii raporu alnmas, aksi halde iddianame nin iade edilebilecei, snai hak ihlalleri ile ilgili soruturmalarda, zelikle snai hakka tecavz eylemlerinde suun delillendirilmesi iin ou kez bilirkii grnn alnmas gerektii, ancak ikayet dilekesi ile birlikte, su konusu rn ile ilgili olarak hukuk mahkemelerinden alnm onayl bilirkii raporu rnei sunulduunda, ( bu rapor yeterli ise ) soruturma aamasnda yeniden bilirkii raporu alnmasna gerek olmad dnlmektedir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Soruturmada bilirkii incelemesinin gereklilii ve uygulama(2):

(*)Bilirkii incelemesi veya bir baka delil iin keif gerektiinde, CMK.nun 83/1 maddesi uyarnca Cumhuriyet Savcsnn yalnzca gecikmesinde saknca olan durumlarda keif yapabilecei dikkate alnmaldr. Bu koul olumamsa keif mahkemece yaplmaldr.

(*)Zararn arlnn 5237 sayl TCK.nun 61. maddesi uyarnca cezann belirlenmesine etken nedenlerden olduu, snai hak ihlallerine ilikin yaptrmlarn genellikle seimlik ceza ierdii, CMK.nun 170/6. maddesinde iddianamede seimlik cezalardan hangisinin istenildiinin belirtilmesi gerektiinin hkm altna alnd, CMK.nun 170/2. maddesi uyarnca Cumhuriyet Savcsnn yeterli pheyi oluturacak delil elde etmesi halinde kamu davas amasnn mmkn olduu, iddianamede seimlik ceza isteminin gerekesini belirtmek zorunluluu olmad gibi Cumhuriyet Savcsnn seimlik ceza ile ilgili istemini zararn arlndan baka nedenlere dayandrabilecei gz nne alndnda, soruturma evresinde zarar ynnden bilirkii incelemesine gerek olmad dnlmektedir.

(*)Yargtayn yerlemi itihatlar nda, snai hak ihlali konusunda Hakim veya Cumhuriyet Savcsnn snai hak konusundaki zel eitimi, almalar yada bilgisinin hkme esas alnamamas, ancak ihlal olgusu snai haklar konusunda zel ve uzmanlk gerektiren bir bilgi gerektirmeyecek kadar ak ise bilirkii incelemesi yaplmadan kamu davas alabilecei ve karar verilebilecei dnlmektedir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

10)Soruturmada grevli ve yetkili mahkeme:

1)Snai haklar ile ilgili Kanun ve KHK.ler ile Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu 24.03.2005 tarih ve 188 sayl karar yalnzca ceza davalarnda grevli mahkemeyi belirtmektedir.

2)Soruturma srasnda, alnacak arama, el koyma veya ( zoralm dndaki ) gvenlik tedbirleri ile ilgili kararlar iin suun ilendii yerde yetkili Sulh Ceza Mahkemesi grevlidir.

(*)5235 sayl Adli Yarg lk Derece Mahkemeleri le Blge Adliye Mahkemelerinin Kurulu, Grev ve Yetkileri Hakknda Kanunun 10. maddesine ramen soruturma srasnda Sulh Ceza Mahkemelerinin htisas Mahkemelerinin grevli olduu gerekesiyle karar vermekten kanmalar, bu karara yaplan itirazlar ve grev uyumazlnn zm delillerin toplanmasn geciktirmektedir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

11)Soruturmann sonulandrlmas:

a)Kovuturmaya Yer Olmad Karar(1):

(*)Tasarm hakk ihlalinde, Cumhuriyet Savcs bilirkii grne uygun ekilde yenilik ve ayrt edicilik zellii bulunmadndan (yeterli phe elde edilemediinden ve kovuturma olana bulunmadndan ) Kovuturmaya Yer Olmad Karar verebilmelidir. Bu durumda dzenlenecek iddianame iade edilebilir.

(*)Marka hakk ihlalinde, bilirkii grne uygun olarak su konusu rnn orijinal olduunun belirlenmesi ve dier hukuka uygunluk nedenleriyle (yeterli phe elde edilemediinden ve kovuturma olana bulunmadndan ) Kovuturmaya Yer Olmad Karar verebilmelidir. Bu durumda dzenlenecek iddianame iade edilebilir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Kovuturmaya Yer Olmad Karar(2):

(*)Bilirkii raporu Cumhuriyet Savcs tarafndan deerlendirilerek kamu davas ald takdirde mahkeme tarafndan yeniden deerlendirilecek, taraflar rapora kar aklamada bulunabilecek, resen veya talep zerine yeniden inceleme yaplabilecektir. Cumhuriyet Savcs Kovuturmaya Yer Olmadna Karar verdiinde ise, taraflar bilirkii raporuna itirazlarn, Kovuturmaya Yer Olmad Kararna itiraz ile birlikte bildirebilmektedir. Bu durumda da itirazn incelenmesi, mesleki deneyimleri tartlmaz , ancak, muhtemelen uzmanlk gerektiren snai haklar mevzuatndan uzak kalan Ar Ceza Mahkemesi Bakanlar tarafndan deerlendirilmektedir. CMK.ndan kaynaklanan bu uygulama, , snai haklar ile ilgili soruturmalar sonunda, Cumhuriyet Savclarnca Kovuturmaya Yer Olmadna karar verilmesinde ne derece dikkatli olunmas gerektiini ve htisas Mahkemeleri hakimleri gibi Cumhuriyet Savclarnn snai haklar konusunda uzmanlamasnn ve eitiminin nemini ortaya koymaktadr. Bilirkii raporu ile snai hak ihlali grnn belirtilmesi, Cumhuriyet Savcsnn bu nedenle Kovuturmaya Yer Olmadna Karar vermesi ve bu karara itirazn reddi , yanl bir karar verildiinde soruturmann yeniden alabilmesini ancak, yeni delil elde edilmesine ve bu konudaki istem zerine ayn Ar Ceza Mahkemesi Bakannn kararna bal klan istisnai bir durumdur.

(*)Dilekede yer alan tm iddialar karlanmaldr. Ayn olaya ilikin marka, tasarm, patent hakk ihlali iddialar ile haksz rekabet iddialar sonuca balanmaldr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

b)ddianame (1):

( Genel kurallara deinilmemi, snai haklar ile ilgili uygulamalar deerlendirilmitir )

(*)5349 sayl yasann geici 1 maddesi ile gvenlik tedbirleri ile ilgili sorun, snai hak ile ilgili Kanun ve KHK.lerde deiiklik yaplmasna veya 31 Aralk 2006 tarihine kadar ertelenmi ise de, 5237 sayl TCK.nun 53 vd. maddelerinde yer alan zellikle 53/1-e maddesinde yer alan meslek ve sanatn tatili tedbiri ile snai hak mevzuatndaki iyeri kapatma ve ticaretten feri cezalar elitiinden , 5237 sayl TCK.nun 5. maddesi dikkate alnarak, yaplacak yeni dzenlemede feri cezalara yer verilmemesi, 5237 sayl TCK.nun genel hkmlerine yollama yaplmas gerektii dnlmektedir.

CMK.nun 170/c maddesi uyarnca snai hak ihlali sularna zg olup iddianamede yer almas gereken unsurlar:

1)CMK.nun 170/6. maddesi uyarnca dzenlenecek iddianamede uygulanacak yasa maddesi , ek ve deiiklik yasalar ile birlikte ( rn:556 sayl KHK.ye 4128 sayl yasa ile eklenen 5194 sayl yasa ile deiik 61/A-c maddesi ) gsterilmeli, pheli hakknda seimlik cezalardan hangisinin uygulanmasnn istenildii, uygulanmas istenilen cezaya gre gvenlik tedbirlerinden hangilerinin uygulanmasnn istenildii, eylem bir tzel kiiliin faaliyetleri erevesinde ilenmi ise ilgili tzel kii hakknda uygulanabilecek gvenlik tedbirinin gsterilmesi gerekir.Aksi haldeiddianamenin iadesi nedeni yaplabilir.

2)ddianamede tescil edilen ve taklit edildii iddia edilen iaret ( kelime ve/veya ekil) doru olarak ve mutlaka belirtilmelidir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

ddianame (2):

ddianamenin iade edilmemesi iin dikkat edilmesi gereken konular:

1-Bir baka soruturmadan ayrlarak veya baka bir nedenle eklenen fotokopi evrak mutlaka onaylanm olmaldr.

2) 31 Aralk 2006 tarihine veya snai hak mevzuatnda deiiklik yaplncaya karar iddianamede, ilgili yasa maddesinde ngrlen feri ceza talep edilmelidir. yeri olmayanlar iin iyeri kapatma cezas istenmemelidir.

3)Suun nitelendirilmesinde marka hakknn ihlali suunda iyerinde yalnzca etiketlerin bulunmas halinde, sann eyleminin teebbste kaldna ilikin itihatlar dikkate alnmaldr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

12) Kovuturmada grevli ve yetkili mahkeme(1):

Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu 24.03.2005 tarih ve 188 sayl karar ile;

5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu( md.76) ile 551 sayl Patent Haklarnn Korunmas( md.146), 554 sayl Endstriyel Tasarmlarn Korunmas(md.58), 555 sayl Corafi iaretlerin Korunmas( md.30), 556 sayl Markalarn Korunmas Hakknda Kanun Hkmndeki Kararname(md.71)lerden kaynaklanan ceza davalariin,

1-(stanbul, Ankara ve zmirde) grevli Fikri ve Snai Haklar Ceza Mahkemelerinin yetki evresi kurulduklar yer il mlki snrlar,

2-Fikri ve Snai Haklar Ceza Mahkemesi kurulmayan yerlerde,

-Bir asliye ceza mahkemesi olan yerlerde bu mahkemenin,

-ki asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaral asliye ceza mahkemesinin,

-kiden fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde ise 3 numaral asliye ceza mahkemesinin,

bal olduklar adli yarg adalet komisyonlarnn merkez ve mlhakatlar olan ileleri kapsayacak ekilde grevli ve yetkili olduu belirlenmitir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

12) Kovuturmada grevli ve yetkili mahkeme(2):

Soruturmada grevli ve yetkili mahkeme ile ilgili sorunlar:

(*) 5042 Yeni Bitki eitlerine Ait Islahat Haklarnn Korunmasna likin Kanun( md. 68) ve 5147 Entegre Devre Toporafyalar Hakknda Kanun ( md.31)larda da grevli mahkemelerin htisas Mahkemesi olduu , Asliye Ceza Mahkemelerinden hangisinin grevlendirileceinin Hakimler ve Savclar Yksek kurulu tarafndan belirlenecei hkmne ramen henz bu konuda verilmi kurul karar bulunmamaktadr.

(*) Haksz Rekabet sular iin Sulh Ceza Mahkemeleri grevlidir.

Snai haklarla ilgili ceza davalar iin htisas Mahkemelerinin grevli olmasnn yerinde olaca, ancak, yasa ile dzenlenmediinden htisas Mahkemelerinin haksz rekabet sularna bakmasnn mmkn olmad dnlmekle birlikte, grev uyumazl zerine Yargtay n htisas Mahkemelerinin yada ( yeni ceza ve usul yasalar yrrle girmeden nce ) genel grevli Asliye Ceza Mahkemelerinin grevli olduunu belirten farkl kararlar vermitir.


F kr ve sina m lk yet aleyh ne lenen su lar ve organ ze su rg tler

FKR VE SINA MLKYET ALEYHNE LENEN SULAR VE ORGANZE SU RGTLER


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

A) GENEL AIKLAMA

5101 sayl kanunla 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 75. maddesinde yaplan deiiklikle Bu kanunda belirtilen sulara, unsurlarn tamas halinde 4422 sayl kar Amal Su rgtleri le Mcadele Kanununun ilgili hkmlerinin uygulanaca belirtilmiti.

5320 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun Yrrlk ve Uygulama ekli Hakkndaki Kanunun 18. maddesi 1. fkra d bendi ile 4422 sayl kar Amal Su rgtleri le Mcadele Kanunu yrrlkten kaldrlmtr.

5237 sayl Trk Ceza Kanununun 220. maddesinde Su lemek Amacyla rgt kurma bal ile yeni bir rgt suu kavram getirilmitir.

Bylece, 5846 sayl kanun kapsamndaki sular iin 4422 sayl kar Amal Su rgtleri le Mcadele Kanununun uygulanmas imkan kalmamtr.

5237 sayl Trk Ceza Kanununun 220. maddesinde dzenlenen Su lemek Amacyla rgt Kurma suunun , suun yasal unsurlar olutuunda fikri ve snai hak ihlallerinde uygulanmasn engelleyen hkm yoktur.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

B)SU LEMEK AMACIYLA RGT KURMA SUUNUN YASAL UNSURLARI

5237 sayl Trk Ceza Kanununun 220. maddesinde yer alan Su lemek in rgt Kurma suunda rgtn amac, su ilemek olmaldr.

Bu suun yasal unsurlar aadaki ekilde sralanabilir.

1-rgtn yaps, ye says, ara ve gere bakmndan amalanan sular ilemeye elverili olmas,

2-ye saysnn ten az olmamas,

3- rgtn hiyerarik bir yapya sahip olmas,

4- Birden fazla suu ilemek amacyla kurulmu olmas,


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Ayrca, ayn yasa maddesine gre,

rgte ye olanlar rgt kuran ve ynetenlere gre daha hafif cezalandrlacaktr.

rgt yesi olmasa dahi rgt adna su ileyenler rgte ye olanlar gibi cezalandrlacaktr.

rgte bilerek ve isteyerek yardm edenler rgte ye olanlar gibi cezalandrlacaktr.

rgtn propagandasn yapanlar bir yldan 3 yla kadar hapis cezas ile cezalandrlacaktr.

rgtn silahl olmas halinde , verilecek cezalar artrlacaktr.

rgt faaliyeti erevesinde ilenen sulardan ayrca ceza verilecektir.

rgt yneticileri, rgt faaliyeti erevesinde ilenen tm sulardan ayrca cezalandrlacaktr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

C- FKR VE SINA MLKYET ALEYHNE LENEN SULARIN RGTSEL SULAR YNNDEN ZELLKLER:

Soruturmalarda edinilen deneyimler ve elde edilen delillerin nda , fikri ve snai haklara ilgili sularn genel olarak ilenme ekillerini inceleyerek, 4422 sayl kar Amal Su rgtleriyle Mcadele Kanununda yer alan suun yasal unsurlar ile ne derece rtecei ortaya konulabilir. leni zellikleri ile birlikte fikri ve snai mlkiyet sular ile ilgili olarak aadaki tespitler yaplmtr:

1.En ok rastlanan fikri hak ihlali, 5846 sayl kanun hkmlerine aykr olarak oaltlm, sreli olmayan yaynlar ile CD ve DVDlerin, Bandrol Uygulamasna likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmlerine aykr ekilde bandrolsz olarak satlmasdr.

2.Hak sahiplerinin izni olmadan, mzik eserlerinin veya ifreli televizyon yaynlarnn umuma yaynlanmas, dier fikri hak ihlalleri arasndadr.

3. Fikri hak ihlalinden ok dolandrclk suu olarak nitelendirilmesi mmkn olan, kii yada rnleri tantan reklam CDleri yada bozuk CDlerin zerine ierikleri ile ilgisi olmayan filmleri tantan kartonetler yaptrarak seyyar tezgahlarda satmak eylemlerine zaman zaman rastlanmtr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

4.Dier fikri hak ihlallerinden daha az ilenmekte olmasna ramen, eser yada hak sahiplerinin izni olmadan mzik eserlerinin telif creti denmeden, ekonomik kazan amacyla internet ortamnda elde edilmesi, kopyalanmas, deiimi eklindeki eylemler uluslararas mzik korsanl olarak adlandrlabilir.

5.Korsan retilmi kitap ve materyalin sat seyyar sokak satclar araclyla, bedelli veya bedelsiz yaylmas da perakende sat yapan iyerlerinde yaplmaktadr.

6.phelilerin savunmalarndan, zellikle iyerlerinde satlan korsan kitap ve materyalin , internet ortamnda veya telefon ile sipari yoluyla yada iyerlerine gelen pazarlamaclar tarafndan ulatrld anlalmaktadr.

7. Korsan kitap ve CD satlarnn tamam faturaszdr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

8.yeri sahipleri ve seyyar satclar tarafndan korsan kitap ve CD pazarlayan kiilerin ak kimlik ve adresleri veya gerek isimleri bilinmemekte veya bu konuda bilgi verilmemektedir.

9.Seyyar satclar yakn zamana kadar haklarnda ilem yaplmamas ve etkili ekilde cezalandrlmamalar nedeniyle, dier seyyar satc yada iyerlerinden, korsan kitap ve CD satn alarak, 5846 sayl yasann 81. madde 7. fkrasnda belirtilen yerlerde satmaktan ekinmemilerdir.

10.Korsan kitap yada CD pazarlayanlarn, yanlarnda getirdikleri kitap ve CDleri, bu tr ilerle uraan yada eilimi olan kiilerin topland yerler ve zellikle kahvehanelere gelen isiz ve para kazanma ihtiyac olan kii yada rencileri bularak sattrdklar belirlenmitir. Seyyar satcnn yakalanmamas halinde, korsan kitap ve CD pazarlayanlar, satlan kitap veya CDlerin bedelini alp, nceden kararlatrlmayan bir pay yada yevmiye vermektedirler.

11. Seyyar satlar ile mcadelenin etkisiyle , iyerlerinde, sipari zerine veya ok talep edilen CDleri kendileri oaltarak satmak suretiyle yayma eylemleri grlmtr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

12.Hak sahipleri veya vekilleri tarafndan yaplan ikayetler ihbara dayanmaktadr. ikayet ile balayan soruturma says resen yaplanlara gre olduka azdr.

13.5846 sayl yasa hkmleri uyarnca kurulan l Denetim Komisyonlar almalar yeterince etkin ekilde yrmemektedir. Komisyon yelerinin yaptklar iin uzman olmadklar gibi bandrol uygulamas konusunda yeterli bilgiye sahip olmadklar gzlenmitir.

14.Su ile mcadele eden birimler dnda grev yapan kolluk grevlileri zellikle akta seyyar sat yapan korsan kitap ve CD satclarna ilem yapmak konusunda isteksizdir. Resmi yada sivil giysili kolluk grevlileri ou kez , kaldrmlar zerinde sat yapan satclara ilgisiz kalmakta, hatta resmi giysili kolluk grevlilerinin ayn satclardan korsan kitap yada CD satn aldklar grlmektedir. Dier kamu grevlileri de , ayn eylemleri ihbar etmekte isteksizdir. Bu durum, kolluk grevlileri bata olmak zere kamuoyunun korsan kitap ve CD ile ortaya kan vergi ve istihdam kayb, elde edilen haksz kazan, lkemiz ekonomisine olumsuz etkileri ve fikri haklar ile mcadele konusunda lkemiz iin olumsuz deerlendirmeler yaplmas konusunda bilgilendirilemediini ortaya koymaktadr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

15.Korsan kitap ve CDlerin retim ve pazarlanma ekillerine bakldnda, retim ve pazarlamann son derece organize olduu grlmektedir. Korsan rnlerin seyyar satc veya iyerlerine ulatrlmasna kadar organize faaliyet srdrlmektedir. Tketiciye sat yapan satclarn ayn organizasyonun dnda kalmas , retim ve pazarlama faaliyeti yapanlara ulalmasn zorlatrmaktadr.

16.Perakende sat yapan iyeri sahipleri ile seyyar satclar yada tketicilere bask, cebir, iddet, tehdit yoluyla sat yaplmas olayna rastlanmamtr. Tketiciye sat yapan seyyar veya perakende satclar , fazla bir maliyet ortaya koymadan, vergisiz kazan elde etmekten rahatszlk duymamakta kendi istekleri ile sat yapmaktadrlar.

17.Kesin bir delile ulalamamakla birlikte , korsan kitap ve CDlerin pazarlanmasnda benzer ekonomik ve sosyal evreden gelen satclar tercih edilmektedir. Bu durum, elde edilen haksz kazancn bir takm yasa d rgtlere aktarld yada aktarlmasnn mmkn olduu kanaatini uyandrmaktadr.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

D)5846 SAYILI FKR VE SANAT ESERLER KANUNU KAPSAMINDAK SULARA 5237 SAYILI TRK CEZA KANUNUNDA DZENLENEN SU LEMEK N RGT KURMA SUUNUN UYGULANABLRL:

Fikri ve snai mlkiyet aleyhine ilenen sularn , rgtl sular asndan deerlendirilmesinde;

5237 sayl Trk Ceza Kanununun 220. maddesinde yer alan suun Ceza Muhakemesi Kanununun 250. maddesi ile birlikte incelenmesinde farkl sonulara varlmaktadr. Uygulanabilecek en yakn eylem olarak marka hakknn ihlalinde yada korsan CD veya kitap retilmesi ve yaylmasnda, zellikle yldrma, korkutma veya sindirme amacyla tehdit, bask, cebir ve iddet kullanma unsuru gereklemediinde 4422 sayl kanun hkmleri uygulanamayaca halde, ayn eylemler iin 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 220. maddesinde yer alan suun unsurlar gerekleebilir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Soruturma konusu olan ve incelenen korsan CD veya kitap oaltma ve yayma eylemlerinde,

rgt yaps, ye says, ara ve gere bakmndan amalanan sular ilemeye elverili olmas,

fail saysnn ten fazla olmas,

rgtn hiyerarik bir yapya sahip olmas ve birden fazla suu ilemek amacyla kurulmu olmas,

unsurlarnn gereklemesi mmkndr.Ayn ekilde zellikle hak sahipleri tarafndan taklitlerinin nlenmesi iin tedbir alnan ve paketleme, pazarlama, depolama gibi birok kiinin sua katlmasn gerektiren sigara, iki, ay , deterjan gibi rnlerle ilgili marka hakknn ihlali sular iin de su ilemek iin rgt kurma suundan soruturma yaplabilir.

Ceza Muhakemesi Kanununun 250. maddesinde rgt faaliyeti erevesinde ilenen uyuturucu ve uyarc madde imal ve ticareti suu ile inceleme konusu ile yakndan ilgili haksz ekonomik kar salamak amacyla kurulmu bir rgtn faaliyeti erevesinde cebir ve iddet uygulanarak ilenen sularn soruturma ve kovuturmas grevi Adalet Bakanlnn teklifi ile Hakimler ve Savclar Yksek Kurulu Bakanlnca grevlendirilen Cumhuriyet Savclar ile Ar Ceza Mahkemelerine verilmitir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Aklanan unsurlar gerekletiinde, su failleri hakknda ayrca Su lemek in rgt Kurma suundan da soruturma ve kovuturma yaplacaktr. Sularn zelliine gre haksz ekonomik kar salamak iin cebir ve iddet uygulandnda suun soruturmas ve kovuturmas zel grevli Cumhuriyet Savclar ve Ar Ceza Mahkemeleri tarafndan yrtlecektir.Ancak, edinilen deneyimler ile cebir ve iddet kullanlarak fikri ve snai hak ihlali suu ilenmesi mmkn grlmediinden , incelenen eylemlerin zel grevli Cumhuriyet Savclarnn grevine girecek ekilde olumas uzak bir olaslktr. Soruturmalar genel hkmlere gre yrtlecektir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Kuvvetli phe sebebinin bulunmas halinde Ceza Muhakemesi Kanununun 128, 135, 139, 140. maddelerinde dzenlenen

tanmazlara, hak ve alacaklara el konulmas,

iletiimin dinlenmesi, tespiti, kayda alnmas,

gizli soruturmac grevlendirilmesi,

teknik aralarla izleme,

Su lemek in rgt Kurma suunda uygulanacaktr. Unsurlar gerekletiinde bu yntemler fikri hak ihlallerinde de uygulanabilecektir.

Ceza Muhakemesi Kanununun;

129. maddesinde yer alan postada el koyma,

134. maddesinde yer alan bilgisayarlarda, bilgisayar programlarnda ve ktklerinde arama, kopyalama ve el koyma yntemleri

Su lemek in rgt Kurma unsurlarnn gereklemesine gerek olmadan fikri veya snai hak ihlallerinde uygulanabilecektir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

E) SONU:

1-5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamndaki sular iin , Yeni Trk Ceza Kanunun 220. maddesinde dzenlenen Su lemek in rgt Kurma suunun yasal unsurlarnn olumas ve su faillerinin ayrca bu sutan da cezalandrlmas mmkn grlmektedir. Su lemek in rgt Kurma suu iin ngrlen yaptrm, su ilemekten caydracak arlktadr.

2-5846 sayl kanun kapsamnda kalan ve ayn zamanda Su lemek in rgt Kurma suunun yasal unsurlarn tayan eylemlerde, kuvvetli phe bulunmas koulu varsa Ceza Muhakemesi Kanununun;

-128. maddesinde dzenlenen Tanmaz, hak ve alacaklara el koyma ,

rgte ye olmak, rgte bilerek ve isteyerek yardm ve rgtn ve amacnn propagandasn yapmak eylemleri dnda Ceza Muhakemesi Kanununun;

135. maddesinde yer alan letiimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alnmas , 139. maddesinde yer alan Gizli soruturmac grevlendirilmesi ,

140. maddede yer alan Teknik Aralar le zleme koruma tedbirlerine,

genellikle kuvvetli phe kouluna bal olarak bavurulmas mmkn olabilecektir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Bu yntemlerin uygulanmas, fikri hak ihlallerinin rgtl olarak ilenmesi halinde kolluk grevlilerinin delillere ulamasn kolaylatracaktr.

Koruma tedbirleri ile ilgili kararlar veren ve uygulayanlar asndan, Ceza Muhakemesi Kanununun 141 vd. maddeleri uyarnca, eyasna veya dier malvarl deerlerine , koullar olumad halde el konulan veya korunmas iin gerekli tedbirler alnmayan ya da eyas veya dier malvarl deerleri ama d kullanlan veya zamannda geri verilmeyen kiilerin tazminat isteminde bulunabilecei ve devletin dedii tazminattan dolay, koruma tedbiri ile ilgili olarak grevinin gereklerine aykr hareket etmek suretiyle grevini ktye kullanan kamu grevlilerine rcu edecei hkmleri gzard edilmemelidir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Ceza Muhakemesi Kanununda;

letiimin tesbiti, dinlenmesi ve kayda alnmas ,

Gizli soruturmac grevlendirilmesi ,

Teknik Aralar le zleme

koruma tedbirlerinin hangi sular iin uygulanabilecei belirtilmi ve uygulama ilgili maddelerde belirtilen sularla snrlandrlmtr.

Fikri hak ihlalleri ile etkin mcadelede , gelien iletiim teknolojisi , uluslar aras hukuk kurallar ve lkemizde ilenen sularn, zellikle korsan CD oaltma ve sat ile elde edilen gelirlerin yasa d rgtlere ulamasnn nlenmesinin temini iin , belirtilen koruma tedbirleri ile ilgili snrl saydaki sular arasnda 5846 sayl kanunun yada hi deilse ikayet aranmadan soruturma yaplabilen 5846 sayl kanunun 81. maddesinin yer almas, kolluk grevlilerinin daha kolaylkla delillere ulamasn salayabilirdi.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Fikri ve snai mlkiyet aleyhine sular iin Su lemek in rgt Kurma suunun uygulanmasnda en nemli engel , rgtlenme suunun yasal unsurlarnn gerekletii konusunda , kamu davas almasna yeterli delil elde edilmesidir.

Suun unsurlarnn olutuunda dahi, rgt yneticisi ve rgt yeleri arasndaki ibirliinin gizli oluu, delil elde edilmesini zorlatrmaktadr.

rgtl olarak ilenen fikri veya snai hak ihlalinde, su rgtlerinin ve yneticilerinin yakn zamana kadar cezalandrlamam olmas , tanklarn can gvenliinin korunamayacan dnerek ortaya kmadklarn dndrmektedir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Fikri hak ihlali yoluyla haksz kar salayan su rgtlerinin eylemlerinin cezalandrlmas iin kolluk grevlerine nemli grevler dmektedir.

Bu nedenle, kolluk birimlerinin;

Organize sularn yan sra fikri hak ihlalleri konusunda uzmanlamay salayacak idari dzenlemelerin yaplmas,

Su ile ilgili delil ve bilgi elde edilen yada yardmc olan kiilerin can gvenliklerinin korunmas,

Delillerin elde edilmesinde kolluk birimlerine tm teknolojik destein verilmesi,

salanmaldr.

Gnmzn su ile mcadele anlaynda personel, denek , ara yetersizliinin grevin gereken ekilde yerine getirilememesi mazereti olarak kabul edilemez.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

 • Kolluk grevlilerine, fikri ve snai hak ihlallerinde Su lemek in rgt Kurma suunun uygulanmasnn, etkin mcadelede ki nemi anlatlmaldr. Bylece, su failleri hem ilgili fikri veya snai hak mevzuatna gre cezalandrlacak, hemde Su lemek in rgt Kurmak suundan ceza verilecektir.

 • Fikri ve snai hak sahipleri ile balantl hak sahiplerinin haklarnn korunmamas halinde, dnce ve emek ile gerekletirilen eserlerin gittike azalaca kukusuzdur. retilen eserlerden haksz kar elde edenlerin belirlenmesi , yakalanmas ve delillerin elde edilmesi iin, toplumun tm fertlerinden beklenildii gibi kolluk grevlilerinin fikri ve snai hak ihlallerine baknn deimesi gerekmektedir.


1 adli makamlar kolluk hak sahiplerinin g revleri koordinasyon ve birli i

Kolluk birimlerinde, fikri ve snai hak ihlali ile ilgili bilgiler derlenerek, aralarndaki benzerlikler ve su faillerinin birden ok eylemleri takip altna alnmal, fikri ve snai hak sahipleri ile aktif bir iletiim a kurularak alnacak bilgilerle rgtl olarak ilenen sular zel olarak takip edilmeli, bu konuda yeterli su phesi olutuunda grevli Cumhuriyet Savcsna bildirilerek, iyi bir organizasyon ve ibirlii salanarak ezamanl soruturmalarla rgtl olarak bu sular ileyenler ortaya karlmaldr. Bugne kadar genellikle perakende satclar ve sokak satclar hakknda soruturma yaplm, ama fikri ve snai hak ihlallerinin devam etmesi nlenememitir. Devletimiz ilgili Bakanlklar, adli makamlar ve tm kurumlaryla hak sahipleri, meslek birliklerinin katksyla rgtl olarak ilenen sular ortaya kabilecek yetenek ve yeterlilie sahiptir. nemli olan, ncelikle uzun sre bu alanda alacak uzman grevlilerde bu konudaki inancn yerlemesi, kararlmz gsterecek ekip almalar, planlama ve organizasyonlarn yaplmas, aktif, gvenli ve srekli iletiimin salanmasdr.


 • Login