Istosmjerni krugovi
Download
1 / 28

Istosmjerni krugovi - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Istosmjerni krugovi. Ekvivalenti električni otpor. Ohmov zakon. I Kirchhoffov zakon. II Kirchhoffov zakon. Pad napona. Jednostavne mreže. Realni naponski izvor. Potencijal u istosmjernoj mreži. U=konst. I=konst. 1. zadatak. Odredite ukupni otpor između točaka a i b:. Uvodni pojmovi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Istosmjerni krugovi' - nibal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Istosmjerni krugovi

Istosmjerni krugovi

 • Ekvivalenti električni otpor.

 • Ohmov zakon.

 • I Kirchhoffov zakon.

 • II Kirchhoffov zakon.

 • Pad napona.

 • Jednostavne mreže.

 • Realni naponski izvor.

 • Potencijal u istosmjernoj mreži.

U=konst.

I=konst.


1 zadatak
1. zadatak

Odredite ukupni otpor između točaka a i b:


Uvodni pojmovi
Uvodni pojmovi

 • Ekvivalentan otpor serijskog spoja otpora:

Opći slučaj

 • Ekvivalentan otpor paralelnog spoja otpora:

Opći slučaj


Rje enje zadatka
Rješenje zadatka

 • Zadana mreža može se prikazati na sljedeći način:

 • Ukupni otpor Rab jednak je:


2 zadatak
2. zadatak

Za zadani strujni krug potrebno je odrediti sve struje koje teku u krugu te ukupan otpor kojim je opterećen izvor napajanja. Zadano je:

 • R1 = 10 []

 • R2 = 4 []

 • R3 = 8 []

 • E = 12 [V]


Uvodni pojmovi1
Uvodni pojmovi

I

 • Ohmov zakon:

+ -

U

 • I Kirchhoffov zakon:

I1 - I2 - I3 = 0

 • II Kirchhoffov zakon:

E - UR1 - UR2 = 0


 • tri grane

 • dva čvora

 • tri petlje

 • U svakoj od navedenih grana teče struja:

 • I (prva grana)

 • I1 (druga grana)

I2

 • I2 (treća grana)

I

I1


 • Određuju se struje koje teku u strujnom krugu, pretpostavljaju se i ucrtavaju njihovi smjerovi te se na temelju njih definiraju padovi napona na pojedinim otporima.

I2

 • Raspisuje se (nč-1) jednadžbi I Kirchhoffovog zakona.

+

-

I

I1

UR2

+

-

 • Raspisuje se (nP-1) jednadžbi II Kirchhoffovog zakona.

UR1

+

-

UR3

 • Rješava se dobiveni sustav jednadžbi. • može se izračunati kao ekvivalentni otpor kombinacije priključenih otpora (R1, R2, R3):

 • ili jednostavnije kao kvocijent napona izvora i struje koju taj izvor daje:


3 zadatak
3. zadatak

Potrebno je odrediti parametre realnog naponskog izvora ako je poznato da priključenjem trošila na njegove izlazne stezaljke izlazni napon iznosi:

 • UIZL = 12 [V] pri opterećenju R = 20 []

 • UIZL = 10 [V] pri opterećenju R = 10 []

Nacrtajte izlaznu karakteristiku tog izvora i u nju ucrtajte navedene točke.


Uvodni pojmovi2
Uvodni pojmovi

 • Realni naponski izvor:

 • Napon na stezaljkama realnog naponskog izvora ovisi o priključenom otporu trošila (otpor određuje struju I):

 • Struja koju daje realni naponski izvor ovisi o spojenom trošilu R.

 • Realni strujni izvor:

 • Struju koju daje realni strujni izvor u mrežu ovisi o otporu trošila.

 • Napon na stezaljkama izvora ovisi o trošilu.


I

+

-

-

+

URi

UIZL

 • Jednadžba I Kirchhoffovog zakona:

 • Jednadžba II Kirchhoffovog zakona:


 • Jednadžba izlaznog napona: poteče struja definiranog smjera te se na temelju smjera struje definiraju i odgovarajući padovi napona na otporima:

 • Prazni hod izvora:

 • Kratki spoj izvora:


U poteče struja definiranog smjera te se na temelju smjera struje definiraju i odgovarajući padovi napona na otporima:

[V]

IZL

E

I [A]

I

KS

 • Karakteristika izvora:

 • Ovisnost izlaznog napona o opterećenju (izlaznoj struji)

Jednadžba pravca!

 • Sjecište s ordinatom - prazni hod (I = 0[A], UIZL = E)

 • Sjecište s apscisom - kratki spoj (UIZL =0 [V], I = IKS)


 • Opterećenje izvora: poteče struja definiranog smjera te se na temelju smjera struje definiraju i odgovarajući padovi napona na otporima:


 • Rješenje:


Presjecištem dva pravca određuju se struja i napon na otporu R2 kada je priključen na zadani realni izvor

 • Poznavajući vrijednost unutarnjeg otpora može se izračunati vrijednost napona E:

 • Da bi se dobila karakteristika potrebno je još izračunati struju kratkog spoja:

U-I karakteristika otpora R2


4 zadatak
4. zadatak otporu R

Ako su čvorovi a i b prema slici na potencijalima a = 10[V] i b = 30[V], odredite struju koju mjeri ampermetar zanemarivog otpora.


Rje enje zadatka1
Rješenje zadatka otporu R

 • Na slici je zadana grana, dio mreže kroz koju protječe struja I. Uz pretpostavljeni smjer struje pad napona na otporu od 5 ima prikazani polaritet:

Za ovako definiran smjer struje vrijedi:

smjer struje poklapa se s pretpostavljenim smjerom struje

Za suprotno definiran smjer struje vrijedi:

smjer struje ne poklapa se s pretpostavljenim smjerom struje


5 zadatak
5. zadatak otporu R

U dijelu neke mreže prikazane na slici idealni instrumenti mjere struju IAmpermetra=1[A] i napon UVoltmetra= 10[V] označenog smjera odnosno polariteta. Odredite napon Uca.


Rje enje zadatka2
Rješenje zadatka otporu R

 • Uz pretpostavljene smjerove struja i označenu točku k vrijedi sljedeće:

 • Za napon Uca vrijedi:


6 zadatak
6. zadatak otporu R

Odredite napon UYV.


Rje enje zadatka3
Rješenje zadatka otporu R

 • Strujni izvori određuju struju u granama u kojima se nalaze. Sa tim strujama su povezani i padovi napona na otporima.

Napon UYV određujemo tako da prvo odredimo potencijale točaka V i Y:


7 zadatak
7. zadatak otporu R

Instrumenti uključeni u mrežu prema slici mjere UV = 15 [V], IA = 2 [A] i P= 5 [W]. Ako je poznato da je R2 = 5 [] i Ri = 1[] odredite snagu izvora Pi.


Uvodni pojmovi3
Uvodni pojmovi otporu R

Ampermetar mjeri struju u grani u kojoj se nalazi, a pad napona na stezaljkama ampermetra je jednak nuli (RA<<).

 • Za idealne instrumente vrijedi:

Voltmetar mjeri napon između dviju stezaljki na koje je spojen, a struja u grani u kojoj se nalazi voltmetar jednaka je nuli (RV>>).

Watmetar mjeri umnožak UW·IW, odnosno umožak struje koja prolazi njegovim strujnim stezaljkama i napona na koji su spojene njegove naponske stezaljke.


Rje enje zadatka4
Rješenje zadatka otporu R

 • Iz mreže je vidljivo da wattmetar mjeri snagu na otporu R2. Pomoću te snage moguće je odrediti struju I2 i napon U2.

 • Na otporu R3 vlada isti napon kao i na R2 pa se može odrediti snaga P3:


 • Ukupna snaga izvora: