Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy - PowerPoint PPT Presentation

Lokalne efekty rozwojowe katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej podstrefa tychy
Download
1 / 29

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A KADEMIA E KONOMICZNA IM. K AROLA A DAMIECKIEGO W K ATOWICACH K ATEDRA B ADAŃ S TRATEGICZNYCH I R EGIONALNYCH. Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy. prof. AE dr hab. Florian Kuźnik dr Jerzy Biniecki dr Bogumił Szczupak mgr Marcin Baron

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lokalne efekty rozwojowe katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej podstrefa tychy

AKADEMIAEKONOMICZNA

IM.KAROLAADAMIECKIEGO WKATOWICACH

KATEDRA BADAŃ STRATEGICZNYCH I REGIONALNYCH

Lokalne efekty rozwojoweKatowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy

prof. AE dr hab. Florian Kuźnik

dr Jerzy Biniecki

dr Bogumił Szczupak

mgr Marcin Baron

mgr Artur Ochojski

Katowice,

kwiecień 2006


Lokalne efekty rozwojowe katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej podstrefa tychy

Lokalne efekty rozwojoweKatowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa TychyDANE SYNTETYCZNE


Struktura zatrudnienia wed ug rodzaju dzia alno ci

Struktura zatrudnieniawedług rodzaju działalności

 • Sprzęt transportowy: 3 331,57 (64,0%)

 • Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych: 617,00 (11,9%)

 • Szkło i wyroby z surowców niemetalicznych: 407,00 (7,8%)

 • Artykuły spożywcze i napoje: 282,50 (5,4%)

 • Metale i podstawowe wyroby z metali: 262,00 (5,0%)

 • Usługi poligraficzne: 160,50 (3,1%)

 • Urządzenia elektryczne i optyczne: 61,00 (1,2%)

 • Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.: 68,00 (1,3%)

 • Usługi transportowe: 15,75 (0,3%)

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy

KSSE Tychy razem: 5 205 os.


Struktura zainwestowanego maj tku wed ug rodzaju dzia alno ci

Struktura zainwestowanego majątkuwedług rodzaju działalności

 • Sprzęt transportowy: 950 085 314 zł (60,9%)

 • Metale i podstawowe wyroby z metali: 184 803 456 zł (11,8%)

 • Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych: 132 932 888 zł (8,5%)

 • Artykuły spożywcze i napoje: 132 117 352 zł (8,5%)

 • Usługi poligraficzne: 59 151 000 zł (3,8%)

 • Szkło i wyroby z surowców niemetalicznych: 44 484 221 zł (2,9%)

 • Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.: 34 846 000 zł (2,2%)

 • Urządzenia elektryczne i optyczne: 12 201 000 zł (0,8%)

 • Maszyny i urządzenia niesklasyfikowane: 5 197 900,0 (0,3%)

 • Usługi transportowe: 4 233 320 zł (0,3%)

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy

KSSE Tychy razem: 1 525 mln zł


Struktura u ytkowania terenu wed ug rodzaju dzia alno ci

Struktura użytkowania terenuwedług rodzaju działalności

 • Sprzęt transportowy: 68,31 ha (61,9%)

 • Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych: 12,27 ha (11,1%)

 • Artykuły spożywcze i napoje: 8,53 ha (7,7%)

 • Metale i podstawowe wyroby z metali: 6,01 ha (5,4%)

 • Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.: 4,55 ha (4,1%)

 • Usługi poligraficzne: 2,78 ha (2,5%)

 • Maszyny i urządzenia niesklasyfikowane: 2,57 ha (2,3%)

 • Szkło i wyroby z surowców niemetalicznych: 2,43 ha (2,2%)

 • Usługi transportowe: 1,66 ha (1,6%)

 • Urządzenia elektryczne i optyczne: 1,35 ha (1,2%)

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy

KSSE Tychy razem: 110 ha


Powi kszanie potencja u przemys owego miasta przez ksse

Powiększanie potencjału przemysłowego miasta przez KSSE

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


Lokalne efekty rozwojowe katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej podstrefa tychy

Lokalne efekty rozwojoweKatowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa TychyANALIZA WSKAŹNIKOWA


W1 techniczne uzbrojenie pracy inwestycje zatrudnienie 2004 rok

W1. Techniczne uzbrojenie pracyinwestycje/zatrudnienie – 2004 rok

Metale i podstawowe wyroby z metali714 192 zł/os

Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.511 588 zł/os

Artykuły spożywcze i napoje371 101 zł/os

Usługi poligraficzne368 542 zł/os

TYCHY sektor przedsiębiorstw319 433 zł/os

Sprzęt transportowy278 803 zł/os

Usługi transportowe268 782 zł/os

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 177 730 zł/os

Urządzenia elektryczne i optyczne 172 049 zł/os

Szkło i wyroby z surowców niemet. 91 963 zł/os

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


W2 produktywno pracy przychody zatrudnienie 2004 rok

W2. Produktywność pracyprzychody/zatrudnienie – 2004 rok

Sprzęt transportowy1 370 652 zł/os

Artykuły spożywcze i napoje1 007 774 zł/os

Metale i podstawowe wyroby z metali 586 023 zł/os

Urządzenia elektryczne i optyczne 419 115 zł/os

Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 317132 zł/os

Usługi poligraficzne 310 746 zł/os

Szkło i wyroby z surowców niemet. 248 479 zł/os

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 156 493 zł/os

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


W3 efektywno wykorzystania zainwestowanego maj tku przychody inwestycje 2004 rok

W3. Efektywność wykorzystania zainwestowanego majątkuprzychody/inwestycje – 2004 rok

Sprzęt transportowy4,92

Artykuły spożywcze i napoje2,72

Szkło i wyroby z surowców niemet. 2,70

Urządzenia elektryczne i optyczne 2,44

Usługi poligraficzne0,84

Metale i podstawowe wyroby z metali0,82

Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.0,62

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


W4 egzogeniczno dzia alno ci eksport przychody 2004 rok

W4. Egzogeniczność działalnościeksport/przychody – 2004 rok

Sprzęt transportowy0,92

Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.0,58

Urządzenia elektryczne i optyczne 0,42

Metale i podstawowe wyroby z metali0,16

Artykuły spożywcze i napoje0,06

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 0,06

Szkło i wyroby z surowców niemet. 0,04

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


W5 intensywno wykorzystania teren w zatrudnienie powierzchnia 2004 rok

W5. Intensywność wykorzystania terenówzatrudnienie/powierzchnia – 2004 rok

Szkło i wyroby z surowców niemet. 167 os/ha

Usługi poligraficzne 58 os/ha

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 50 os/ha

Sprzęt transportowy 49 os/ha

Urządzenia elektryczne i optyczne 45 os/ha

Metale i podstawowe wyroby z metali 44 os/ha

TYCHY tereny przemysłowe 34 os/ha

Artykuły spożywcze i napoje 33 os/ha

Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 15 os/ha

Usługi transportowe 9 os/ha

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


W6 zainwestowanie teren w inwestycje powierzchnia 2004 rok

W6. Zainwestowanie terenówinwestycje/powierzchnia – 2004 rok

Metale i podstawowe wyroby z metali31 121 547 zł/ha

Usługi poligraficzne21 297 256 zł/ha

Szkło i wyroby z surowców niemet. 15 402 881 zł/ha

Sprzęt transportowy13 597 605 zł/ha

Artykuły spożywcze i napoje12 284 365 zł/ha

TYCHY tereny przemysłowe10 750 916 zł/ha

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 8 933 796 zł/ha

Urządzenia elektryczne i optyczne 7 780 414 zł/ha

Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 7 639 166 zł/ha

Usługi transportowe 2 543 146 zł/ha

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


W7 efektywno wykorzystania teren w przychody powierzchnia 2004 rok

W7. Efektywność wykorzystania terenówprzychody/powierzchnia – 2004 rok

Sprzęt transportowy66 848 553 zł/ha

Szkło i wyroby z surowców niemet. 41 617 695 zł/ha

Artykuły spożywcze i napoje33 369 849 zł/ha

Metale i podstawowe wyroby z metali25 536 466 zł/ha

Urządzenia elektryczne i optyczne 18 953 221 zł/ha

Usługi poligraficzne17 957 359 zł/ha

Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 4 735 501 zł/ha

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 586 466 zł/ha

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


W8 innowacyjno technologiczna

W8. Innowacyjność technologiczna

Artykuły spożywcze i napoje0,54

Szkło i wyroby z surowców niemet. 0,52

Sprzęt transportowy0,52

Urządzenia elektryczne i optyczne 0,44

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 0,38

Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.0,14

Usługi poligraficzne0,05

Metale i podstawowe wyroby z metalib.d.

Maszyny i urządzenia niesklasyfikowaneb.d.

Usługi transportoweb.d.

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


Zestawienie cz stkowych wska nik w analitycznych

Zestawienie cząstkowych wskaźników analitycznych

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


Lokalne efekty rozwojowe katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej podstrefa tychy

Lokalne efekty rozwojoweKatowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa TychyPOZYCJA STRATEGICZNA FIRM


Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w ksse podstrefa tychy 1

wysoka

niska

niskie

wysokie

Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#1

Produktywność pracy

 • EKOLAND

 • ISUZU

 • BOS

 • LEAR

 • PRES-GLAS

 • ZPSO ROSA

 • AGORA

 • ALUPOL

 • PULVERIT

 • RYTM-L

 • TOYO

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy

Techniczne uzbrojenie pracy


Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w ksse podstrefa tychy 2

wysoka

niska

niskie

wysokie

Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#2

Efektywność wykorzystania terenów

 • BOS

 • EKOLAND

 • ISUZU

 • LEAR

 • PRES-GLAS

 • ZPSO ROSA

 • AGORA

 • ALUPOL

 • PULVERIT

 • RYTM-L

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy

Techniczne uzbrojenie pracy


Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w ksse podstrefa tychy 3

wysoka

niska

niskie

wysokie

Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#3

Efektywność wykorzystania zainwe- stowa- nego majątku

 • BOS

 • LEAR

 • ISUZU

 • PRES-GLAS

 • ZPSO ROSA

 • AGORA

 • ALUPOL

 • EKOLAND

 • PULVERIT

 • RYTM-L

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy

Techniczne uzbrojenie pracy


Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w ksse podstrefa tychy 4

wysoka

niska

niska

wysoka

Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#4

Produktywność pracy

 • ISUZU

 • EKOLAND

 • PULVERIT

 • RYTM-L

 • TOYO

 • ZPSO ROSA

 • AGORA

 • ALUPOL

 • BOS

 • LEAR

 • PRES-GLAS

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy

Intensywność wykorzystania terenów


Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w ksse podstrefa tychy 5

wysoka

niska

niska

wysoka

Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#5

Efektywność wykorzystania zainwe- stowa- nego majątku

 • ISUZU

 • BOS

 • LEAR

 • PULVERIT

 • RYTM-L

 • TOYO

 • ZPSO ROSA

 • AGORA

 • ALUPOL

 • EKOLAND

 • PRES-GLAS

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy

Intensywność wykorzystania terenów


Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w ksse podstrefa tychy 6

wysoka

niska

niskie

wysokie

Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#6

Produktywność pracy

 • EKOLAND

 • ISUZU

 • LEAR

 • PULVERIT

 • RYTM-L

 • TOYO

 • ZPSO ROSA

 • AGORA

 • ALUPOL

 • BOS

 • PRES-GLAS

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy

Zainwestowanie terenów


Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w ksse podstrefa tychy 7

wysoka

niska

niska

wysoka

Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy#7

Egzogeniczność działalności

 • BOS

 • ISUZU

 • AGORA

 • ALUPOL

 • LEAR

 • PULVERIT

 • RYTM-L

 • TOYO

 • EKOLAND

 • ZPSO ROSA

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy

Innowacyjność technologiczna


Lokalne efekty rozwojowe katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej podstrefa tychy ksse vs miasto

Lokalne efekty rozwojoweKatowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa TychyKSSE vs. MIASTO


Funkcjonowanie ksse tychy a skumulowane dochody miasta tychy

Funkcjonowanie KSSE Tychy a skumulowane dochody Miasta Tychy

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


Funkcjonowanie ksse tychy a skumulowane wydatki miasta tychy

Funkcjonowanie KSSE Tychy a skumulowane wydatki Miasta Tychy

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


Ksse tychy vs miasto tychy 1996 2006 zwrot poniesionych nak ad w

KSSE Tychy vs. Miasto Tychy 1996-2006 – zwrot poniesionych nakładów

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


Lokalne efekty rozwojowe katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej podstrefa tychy1

AKADEMIAEKONOMICZNA

IM.KAROLAADAMIECKIEGO WKATOWICACH

KATEDRA BADAŃ STRATEGICZNYCH I REGIONALNYCH

Lokalne efekty rozwojoweKatowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy

prof. AE dr hab. Florian Kuźnik

dr Jerzy Biniecki

dr Bogumił Szczupak

mgr Marcin Baron

mgr Artur Ochojski

Katowice,

kwiecień 2006


 • Login