Lokalne efekty rozwojowe katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej podstrefa tychy
Download
1 / 29

Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

A KADEMIA E KONOMICZNA IM. K AROLA A DAMIECKIEGO W K ATOWICACH K ATEDRA B ADAŃ S TRATEGICZNYCH I R EGIONALNYCH. Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy. prof. AE dr hab. Florian Kuźnik dr Jerzy Biniecki dr Bogumił Szczupak mgr Marcin Baron

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lokalne efekty rozwojowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy' - nia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lokalne efekty rozwojowe katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej podstrefa tychy

AKADEMIAEKONOMICZNA

IM.KAROLAADAMIECKIEGO WKATOWICACH

KATEDRA BADAŃ STRATEGICZNYCH I REGIONALNYCH

Lokalne efekty rozwojoweKatowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy

prof. AE dr hab. Florian Kuźnik

dr Jerzy Biniecki

dr Bogumił Szczupak

mgr Marcin Baron

mgr Artur Ochojski

Katowice,

kwiecień 2006


Lokalne efekty rozwojoweKatowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa TychyDANE SYNTETYCZNE


Struktura zatrudnienia wed ug rodzaju dzia alno ci
Struktura zatrudnieniawedług rodzaju działalności

 • Sprzęt transportowy: 3 331,57 (64,0%)

 • Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych: 617,00 (11,9%)

 • Szkło i wyroby z surowców niemetalicznych: 407,00 (7,8%)

 • Artykuły spożywcze i napoje: 282,50 (5,4%)

 • Metale i podstawowe wyroby z metali: 262,00 (5,0%)

 • Usługi poligraficzne: 160,50 (3,1%)

 • Urządzenia elektryczne i optyczne: 61,00 (1,2%)

 • Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.: 68,00 (1,3%)

 • Usługi transportowe: 15,75 (0,3%)

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy

KSSE Tychy razem: 5 205 os.


Struktura zainwestowanego maj tku wed ug rodzaju dzia alno ci
Struktura zainwestowanego majątkuwedług rodzaju działalności

 • Sprzęt transportowy: 950 085 314 zł (60,9%)

 • Metale i podstawowe wyroby z metali: 184 803 456 zł (11,8%)

 • Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych: 132 932 888 zł (8,5%)

 • Artykuły spożywcze i napoje: 132 117 352 zł (8,5%)

 • Usługi poligraficzne: 59 151 000 zł (3,8%)

 • Szkło i wyroby z surowców niemetalicznych: 44 484 221 zł (2,9%)

 • Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.: 34 846 000 zł (2,2%)

 • Urządzenia elektryczne i optyczne: 12 201 000 zł (0,8%)

 • Maszyny i urządzenia niesklasyfikowane: 5 197 900,0 (0,3%)

 • Usługi transportowe: 4 233 320 zł (0,3%)

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy

KSSE Tychy razem: 1 525 mln zł


Struktura u ytkowania terenu wed ug rodzaju dzia alno ci
Struktura użytkowania terenuwedług rodzaju działalności

 • Sprzęt transportowy: 68,31 ha (61,9%)

 • Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych: 12,27 ha (11,1%)

 • Artykuły spożywcze i napoje: 8,53 ha (7,7%)

 • Metale i podstawowe wyroby z metali: 6,01 ha (5,4%)

 • Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt.: 4,55 ha (4,1%)

 • Usługi poligraficzne: 2,78 ha (2,5%)

 • Maszyny i urządzenia niesklasyfikowane: 2,57 ha (2,3%)

 • Szkło i wyroby z surowców niemetalicznych: 2,43 ha (2,2%)

 • Usługi transportowe: 1,66 ha (1,6%)

 • Urządzenia elektryczne i optyczne: 1,35 ha (1,2%)

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy

KSSE Tychy razem: 110 ha


Powi kszanie potencja u przemys owego miasta przez ksse
Powiększanie potencjału przemysłowego miasta przez KSSE

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


Lokalne efekty rozwojoweKatowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa TychyANALIZA WSKAŹNIKOWA


W1 techniczne uzbrojenie pracy inwestycje zatrudnienie 2004 rok
W1. Techniczne uzbrojenie pracyinwestycje/zatrudnienie – 2004 rok

Metale i podstawowe wyroby z metali 714 192 zł/os

Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 511 588 zł/os

Artykuły spożywcze i napoje 371 101 zł/os

Usługi poligraficzne 368 542 zł/os

TYCHY sektor przedsiębiorstw 319 433 zł/os

Sprzęt transportowy 278 803 zł/os

Usługi transportowe 268 782 zł/os

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 177 730 zł/os

Urządzenia elektryczne i optyczne 172 049 zł/os

Szkło i wyroby z surowców niemet. 91 963 zł/os

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


W2 produktywno pracy przychody zatrudnienie 2004 rok
W2. Produktywność pracyprzychody/zatrudnienie – 2004 rok

Sprzęt transportowy 1 370 652 zł/os

Artykuły spożywcze i napoje 1 007 774 zł/os

Metale i podstawowe wyroby z metali 586 023 zł/os

Urządzenia elektryczne i optyczne 419 115 zł/os

Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 317132 zł/os

Usługi poligraficzne 310 746 zł/os

Szkło i wyroby z surowców niemet. 248 479 zł/os

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 156 493 zł/os

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


W3 efektywno wykorzystania zainwestowanego maj tku przychody inwestycje 2004 rok
W3. Efektywność wykorzystania zainwestowanego majątkuprzychody/inwestycje – 2004 rok

Sprzęt transportowy 4,92

Artykuły spożywcze i napoje 2,72

Szkło i wyroby z surowców niemet. 2,70

Urządzenia elektryczne i optyczne 2,44

Usługi poligraficzne 0,84

Metale i podstawowe wyroby z metali 0,82

Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 0,62

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


W4 egzogeniczno dzia alno ci eksport przychody 2004 rok
W4. Egzogeniczność działalnościeksport/przychody – 2004 rok

Sprzęt transportowy 0,92

Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 0,58

Urządzenia elektryczne i optyczne 0,42

Metale i podstawowe wyroby z metali 0,16

Artykuły spożywcze i napoje 0,06

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 0,06

Szkło i wyroby z surowców niemet. 0,04

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


W5 intensywno wykorzystania teren w zatrudnienie powierzchnia 2004 rok
W5. Intensywność wykorzystania terenówzatrudnienie/powierzchnia – 2004 rok

Szkło i wyroby z surowców niemet. 167 os/ha

Usługi poligraficzne 58 os/ha

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 50 os/ha

Sprzęt transportowy 49 os/ha

Urządzenia elektryczne i optyczne 45 os/ha

Metale i podstawowe wyroby z metali 44 os/ha

TYCHY tereny przemysłowe 34 os/ha

Artykuły spożywcze i napoje 33 os/ha

Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 15 os/ha

Usługi transportowe 9 os/ha

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


W6 zainwestowanie teren w inwestycje powierzchnia 2004 rok
W6. Zainwestowanie terenówinwestycje/powierzchnia – 2004 rok

Metale i podstawowe wyroby z metali 31 121 547 zł/ha

Usługi poligraficzne 21 297 256 zł/ha

Szkło i wyroby z surowców niemet. 15 402 881 zł/ha

Sprzęt transportowy 13 597 605 zł/ha

Artykuły spożywcze i napoje 12 284 365 zł/ha

TYCHY tereny przemysłowe 10 750 916 zł/ha

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 8 933 796 zł/ha

Urządzenia elektryczne i optyczne 7 780 414 zł/ha

Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 7 639 166 zł/ha

Usługi transportowe 2 543 146 zł/ha

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


W7 efektywno wykorzystania teren w przychody powierzchnia 2004 rok
W7. Efektywność wykorzystania terenówprzychody/powierzchnia – 2004 rok

Sprzęt transportowy 66 848 553 zł/ha

Szkło i wyroby z surowców niemet. 41 617 695 zł/ha

Artykuły spożywcze i napoje 33 369 849 zł/ha

Metale i podstawowe wyroby z metali 25 536 466 zł/ha

Urządzenia elektryczne i optyczne 18 953 221 zł/ha

Usługi poligraficzne 17 957 359 zł/ha

Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 4 735 501 zł/ha

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 586 466 zł/ha

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


W8 innowacyjno technologiczna
W8. Innowacyjność technologiczna

Artykuły spożywcze i napoje 0,54

Szkło i wyroby z surowców niemet. 0,52

Sprzęt transportowy 0,52

Urządzenia elektryczne i optyczne 0,44

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 0,38

Chemikalia, wyroby chem. i włókna szt. 0,14

Usługi poligraficzne 0,05

Metale i podstawowe wyroby z metali b.d.

Maszyny i urządzenia niesklasyfikowane b.d.

Usługi transportowe b.d.

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


Zestawienie cz stkowych wska nik w analitycznych
Zestawienie cząstkowych wskaźników analitycznych

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


Lokalne efekty rozwojoweKatowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa TychyPOZYCJA STRATEGICZNA FIRM


Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w ksse podstrefa tychy 1

wysoka

niska

niskie

wysokie

Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy #1

Produktywność pracy

 • EKOLAND

 • ISUZU

 • BOS

 • LEAR

 • PRES-GLAS

 • ZPSO ROSA

 • AGORA

 • ALUPOL

 • PULVERIT

 • RYTM-L

 • TOYO

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy

Techniczne uzbrojenie pracy


Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w ksse podstrefa tychy 2

wysoka

niska

niskie

wysokie

Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy #2

Efektywność wykorzystania terenów

 • BOS

 • EKOLAND

 • ISUZU

 • LEAR

 • PRES-GLAS

 • ZPSO ROSA

 • AGORA

 • ALUPOL

 • PULVERIT

 • RYTM-L

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy

Techniczne uzbrojenie pracy


Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w ksse podstrefa tychy 3

wysoka

niska

niskie

wysokie

Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy #3

Efektywność wykorzystania zainwe- stowa- nego majątku

 • BOS

 • LEAR

 • ISUZU

 • PRES-GLAS

 • ZPSO ROSA

 • AGORA

 • ALUPOL

 • EKOLAND

 • PULVERIT

 • RYTM-L

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy

Techniczne uzbrojenie pracy


Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w ksse podstrefa tychy 4

wysoka

niska

niska

wysoka

Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy #4

Produktywność pracy

 • ISUZU

 • EKOLAND

 • PULVERIT

 • RYTM-L

 • TOYO

 • ZPSO ROSA

 • AGORA

 • ALUPOL

 • BOS

 • LEAR

 • PRES-GLAS

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy

Intensywność wykorzystania terenów


Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w ksse podstrefa tychy 5

wysoka

niska

niska

wysoka

Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy #5

Efektywność wykorzystania zainwe- stowa- nego majątku

 • ISUZU

 • BOS

 • LEAR

 • PULVERIT

 • RYTM-L

 • TOYO

 • ZPSO ROSA

 • AGORA

 • ALUPOL

 • EKOLAND

 • PRES-GLAS

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy

Intensywność wykorzystania terenów


Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w ksse podstrefa tychy 6

wysoka

niska

niskie

wysokie

Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy #6

Produktywność pracy

 • EKOLAND

 • ISUZU

 • LEAR

 • PULVERIT

 • RYTM-L

 • TOYO

 • ZPSO ROSA

 • AGORA

 • ALUPOL

 • BOS

 • PRES-GLAS

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy

Zainwestowanie terenów


Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w ksse podstrefa tychy 7

wysoka

niska

niska

wysoka

Pozycjonowanie strategiczne firm zlokalizowanych w KSSE – Podstrefa Tychy #7

Egzogeniczność działalności

 • BOS

 • ISUZU

 • AGORA

 • ALUPOL

 • LEAR

 • PULVERIT

 • RYTM-L

 • TOYO

 • EKOLAND

 • ZPSO ROSA

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy

Innowacyjność technologiczna


Lokalne efekty rozwojowe katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej podstrefa tychy ksse vs miasto

Lokalne efekty rozwojoweKatowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa TychyKSSE vs. MIASTO


Funkcjonowanie ksse tychy a skumulowane dochody miasta tychy
Funkcjonowanie KSSE Tychy a skumulowane dochody Miasta Tychy

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


Funkcjonowanie ksse tychy a skumulowane wydatki miasta tychy
Funkcjonowanie KSSE Tychy a skumulowane wydatki Miasta Tychy

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


Ksse tychy vs miasto tychy 1996 2006 zwrot poniesionych nak ad w
KSSE Tychy vs. Miasto Tychy 1996-2006 – zwrot poniesionych nakładów

F. Kuźnik,

J. Biniecki,

B. Szczupak,

M. Baron,

A. Ochojski:

Lokalne efekty

rozwojowe KSSE

- podstrefa Tychy


Lokalne efekty rozwojowe katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej podstrefa tychy1

A poniesionych nakładówKADEMIAEKONOMICZNA

IM.KAROLAADAMIECKIEGO WKATOWICACH

KATEDRA BADAŃ STRATEGICZNYCH I REGIONALNYCH

Lokalne efekty rozwojoweKatowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Tychy

prof. AE dr hab. Florian Kuźnik

dr Jerzy Biniecki

dr Bogumił Szczupak

mgr Marcin Baron

mgr Artur Ochojski

Katowice,

kwiecień 2006


ad