GPGB taikymas TIPK ir PAV srityse. ES šalių patirtis - PowerPoint PPT Presentation

Gpgb taikymas tipk ir pav srityse es ali patirtis
Download
1 / 21

 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GPGB taikymas TIPK ir PAV srityse. ES šalių patirtis. Per Ponsaing COWI. PAV ir TIPK paraiškos. PAV paraiška. TIPK paraiška. GPGB įvertinimas. GPGB įvertinimas. Ar GPGB taikymo svarba PAV ir TIPK atveju skiriasi ?. GPGB. Kas tai ?. GPGB = Geriausias prieinamas gamybos būdas

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

GPGB taikymas TIPK ir PAV srityse. ES šalių patirtis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gpgb taikymas tipk ir pav srityse es ali patirtis

GPGB taikymas TIPK ir PAV srityse. ES šalių patirtis

Per Ponsaing

COWI


Pav ir tipk parai kos

PAV ir TIPK paraiškos

PAV paraiška

TIPK paraiška

GPGB įvertinimas

GPGB įvertinimas

Ar GPGB taikymo svarba PAV ir TIPK atveju skiriasi?


Gpgb kas tai

GPGB. Kas tai?

 • GPGB = Geriausias prieinamas gamybos būdas

 • Prieinamas:gamybos būdas, išplėtotas tokiu mastu, kuris leidžia jį įgyvendinti atitinkamame pramonės sektoriuje, esant ekonomiškai ir techniškai tinkamoms sąlygoms, atsižvelgiant į kaštus ir pranašumus ir į tai, ar tas gamybos būdas naudojamas ar kuriamas konkrečioje valstybėje narėje ar ne, jei jis yra prieinamas naudotojui;

 • Gamybos būdas: naudojama technologija + būdas, kuriuo įrenginys suprojektuotas, pastatytas, aptarnaujamas, eksploatuojamas ir uždaromas,


Gpgb taikymo prioritetai

GPGB taikymo prioritetai

 • Proceso projektavimas/ pertvarkymas siekiant pašalinti ar sumažinti išmetimus į orą, vandenį, dirvožemį, sumažinti atliekų susidarymą ir energijos sunaudojimą;

 • Kuro, cheminių medžiagų, žaliavų ir kt. pakeitimas mažiau kenksmingomis aplinkai medžiagomis;

 • Poveikio aplinkai mažinimas procesų valdymo, priežiūros, valymo technologijų (end-of-pipe) ir pan. dėka


Kokios i metam ter al ribin s vert s atitikt gpgb

Kokios išmetamų teršalų ribinės vertės atitiktų GPGB

 • Didžiausios išmetamų teršalų ribinės vertės, leidžiamos bet kuriai naujai ar esamai sektoriaus įmonei;

 • Didžiausios išmetamų teršalų ribinės vertės, leidžiamos naujoms įmonėms;

 • Išmetamų teršalų ribinės vertės, kurias yra pasiekusios kai kurios geriausios pasaulio įmonės;

 • Išmetamų teršalų ribinės vertės, pasiektos geriausiai besitvarkančiose pasaulio įmonėse.


Leidim sistemos supaprastinimas danijoje

Leidimų sistemos supaprastinimas Danijoje

1974 - 1991

1991 - 2004

2004 -

Integruoti

leidimai

Integruoti leidimai

Integruoti leidimai

Supaprastinti integruoti leidimai

Taisyklės pramonės šakoms

Taisyklės pramonės šakoms

Leidimai atskirai terpei arba pagal taisykles

Leidimai atskirai terpei arba pagal taisykles

Leidimai atskirai terpei arba pagal taisykles


Integruota tipk ir pav proced ra

Integruota TIPK ir PAV procedūra


Gpgb taikymo ekonominis pagr stumas

GPGB taikymo ekonominis pagrįstumas

 • Ar GPGB įmonės turi perspektyvą? Ar jos ką nors praranda tarptautinės konkurencijos prasme ?

 • Kaip GPGB taikymas įmonėse, kurios šiuo metu nėra pasiekusios GPGB lygio, paveiks šių įmonių perspektyvą išlikti artimiausiu laiku ir tolimesnėje perspektyvoje?

 • Kokia reikalinga analizė norint įvertinti sektoriaus perspektyvą”


Nagrin tos cemento mon s europoje

Nagrinėtoscemento įmonės Europoje


Cementas 3 svarbiausi trukd iai konkurencingumui

Cementas: 3 svarbiausi trukdžiai konkurencingumui


Ta iau

Tačiau...

 • Įmonių investicijos yra didesnės Vokietijoje (vidutiniškai 1 tonai) negu atitinkamose tirtose kitų ES šalių įmonėse. Vokietijos įmonių nuomone, vis tik investuoti verta.

 • 3 didžiausių Vokietijos cemento įmonių pelningumas buvo panašus kaip ir kitų tos pačios kompanijos įmonių esančių kitose ES šalyse, nepaisant to, kad pajėgumai nebuvo pilnai panaudojami ir kad Vokietijoje yra griežti aplinkosaugos reikalavimai.


Nagrin tos spalvot j metal gamyklos europoje

Nagrinėtos spalvotųjų metalų gamyklos Europoje


Antrinio aliuminio gamyba i eigos priklausomyb nuo gpgb

Antrinio aliuminio gamyba - išeigos priklausomybė nuo GPGB


Spalvot j metal pramon s pelningumas

Spalvotųjų metalų pramonės pelningumas

 • Tvirtinama, kad darbo našumas ir energijos suvartojimo sumažinimas yra glaudžiai susiję su pelningumo didėjimu;

 • Kapitaliniai įdėjimai, jei atsižvelgiama į technikos amžių, yra mažesni, jei tobulinimas vyksta nuosekliai;

 • TIPK skatina efektyvumo gerinimą, pvz. žaliavų ir energijos sunaudojimą, o dėl to didėja pelningumas.


Nagrin tos popieriaus ir celiulioz s mon s

Nagrinėtos popieriaus ir celiuliozės įmonės


Celiulioz s ir popieriaus gamybos ekonomini ir aplinkosaugos parametr palyginimas

Celiuliozės ir popieriaus gamybos ekonominių ir aplinkosaugos parametrų palyginimas


Bendros i vados

Bendros išvados

 • Nėra duomenų, kad GPGB įmonės negali konkuruoti kaip likusios įmonės - šalies ir tarptautiniu mastu

 • Svarbu kuo tiksliau nustatyti aplinkosauginių veiksmų prioritetus ir jų įgyvendinimo laiką.

 • Rekomenduojama ypatingą dėmesį skirti toms iniciatyvoms, kurios, kaip tikėtina, gali duoti teigiamą ekonominį efektą.


Kaip nustatyti gpgb tuo atveju kai n ra gpgb apra an i dokument

Kaip nustatyti GPGB tuo atveju kai nėra GPGB aprašančių dokumentų?

 • Dažniausiai atitinkamam sektoriui yra parengti GPGB informaciniai ar kiti atitinkami dokumentai. Pvz.: Cheminių medžiagų gamintojas kuriam taikomas

 • Didelės apimties organinių medžiagų (DAOM) gamyba (Galutinis GPGB dokumentas)

 • Švarių organinių medžiagų gamyba (nėra parengtas GPGB dokumentas)

 • Polimerų gamyba (taikomas, jei įmonėje gaminami polimerai – nėra parengtas GPGB dokumentas) Mes siūlome taikyti DAOM GPGB dokumentą ir jį papildyti informacija apie GPGB iš kitų šaltinių.


Pvz organini chemini med iag gamyba

Pvz.: Organinių cheminių medžiagų gamyba

 • Kita konsultacinė medžiaga GPGB klausimais :

 • Didžioji Britanija, (DB) Vadovas didelės apimties organinių cheminių medžiagų gamybai (tačiau nedaug skiriasi nuo DAOM GPGB dokumento)

 • DB, Vadovas tam tikroms organinėms cheminėms medžiagoms

 • JAVAAA: Plastikinių dervų ir dirbtinio pluošto gamybos sektoriaus apžvalga (taikoma, jei įmonėje yra tokia gamyba)

 • HELCOM Rekomendacijos 23/11: Nuotekų iš chemijos pramonės tvarkymo reikalavimai


Pvz organini chemini med iag gamyba1

Pvz.: Organinių cheminių medžiagų gamyba

 • “Horizontalūs” GPGB dokumentai:

 • GPGB Išmetimai iš palaidų arba pavojingų medžiagų sandėlių (IIprojektas)

 • GPGBBendrosios chemijos sektoriaus nuotekų ir užterštų dujų valymo ir valdymo sistemos (galutinis GPGB dokumentas)

 • Energijos efektyvumas (GPGB dokumentas dar neparengtas)


Pvz organini chemini med iag gamyba2

Pvz. : Organinių cheminių medžiagų gamyba

 • Bendrieji principai:

 • DBAAA: Bendrasis Vadovas Sektoriui (naudotinas jei nėra konkrečiam sektoriui skito TIPK dokumento)

 • GPGB dokumentas Ekonominiai ir tarpusavyje susijusių/įtakojančių terpių klausimai (II GPGB dokumento projektas)


 • Login