EVALUAREA CENTRATĂ PE COMPETENŢE
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

EVALUAREA CENTRATĂ PE COMPETENŢE PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EVALUAREA CENTRATĂ PE COMPETENŢE. Competenţa este un indicator pentru ceea ce trebuie să facă un elev .

Download Presentation

EVALUAREA CENTRATĂ PE COMPETENŢE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Evaluarea centrat pe competen e

EVALUAREA CENTRATĂ PE COMPETENŢE

Competenţa este un indicator pentru ceea ce trebuie să facă un elev.


Evaluarea centrat pe competen e

 • Competenţa este considerată a fi suma cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor care contribuie la capacitatea unei persoane de a-şi îndeplini eficient (la standardele propuse anterior) sarcinile şi responsabili-tăţile (pe scurt, de a fi performant).

 • competenţele se definesc printr-un sistem de cunoştinţe – deprinderi / abilităţi – atitudini;

 • ▪ au un caracter transdisciplinar;

 • ▪ competenţele – cheie reprezintă într-un fel finalităţile educaţionale ale învăţământului obligatoriu;

 • ▪ acestea trebuie să reprezinte baza educaţiei permanente.


Evaluarea centrat pe competen e

 • CONCLUZII

 • Se pune accent pe evaluarea curentă, ca instrument de monitorizare a progresului individual;

 • Evaluarea performanţelor în funcţie de abilităţi, deprinderi şi competenţe, conduce la măsurarea cunoaşterii individuale.

 • Pentru formarea de competenţe se impune implicarea mai intensă a elevului.

 • Rolul cadrului didactic este de a uşura

 • învăţarea prin orientarea elevilor în aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor în situaţii noi.


Evaluarea centrat pe competen e

Vă mulţumesc pentru atenţie !

Bibliografie :

Burcea Natalia, Inovaţie în evaluare – Evaluarea centrată pe competenţe

Oprea Crenguţa, Noi perspective în evaluarea şcolară în viziunea pedagogiei interactive, cap. 7, „Teoria evaluării”

Material realizat de: înv. Puşcaru Maria-Lucia

Şcoala Generală Nr. 3 Râşnov


 • Login