Spor kolu kul b y netmel okul spor kul b y netmel
Download
1 / 47

SPOR KOLU KUL B Y NETMELIGI OKUL SPOR KUL B Y NETMELIGI - PowerPoint PPT Presentation


 • 345 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TanimlarMadde 4- Bu y

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

SPOR KOLU KUL B Y NETMELIGI OKUL SPOR KUL B Y NETMELIGI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spor kolu kul b y netmel okul spor kul b y netmel
SPOR KOLU (KULB) YNETMELOKUL SPOR KULB YNETMEL

GENEL HKMLER

Ama

Madde 1-Bu ynetmeliin amac, okul spor kulb ve lig heyetlerinin ileyii ile ilgili esas ve usulleri dzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu ynetmelik, Milli Eitim bakanlna bal okul ve kurumlar kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu ynetmelik, 1739 sayl Milli Eitim Temel Kanunu ile 179 ve 385 sayl Kanun Hkmnde Nizamname hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

Tanmlar

Madde 4-Bu ynetmelikte geen;

Bakanlk : Milli Eitim Bakanln,

Daire Bakanl : Okul ii Beden Eitimi Spor ve zcilik Daire Bakanln,

Sporcu : Okul iinde ve okul dnda yaplan sportif faaliyetlere katlan renciyi,

Kategori : rencilerin retim kademeleri ve ya durumlarna gre yaplan snflandrmay,


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

Bran Kaptan: Okuldaki spor branlarn temsilen, snflardan seilen bakan,

Genel Kaptan: Okul bran kaptanlarndan gsterilecek adaylar arasndan seilen kaptan,

Uluslararas Okul Sporlar Federasyonu (ISF): Yurt iinde ve yurt dnda uluslararas spor yarmalarn organize eden kuruluu.

fade eder.


Okul spor kul b n n kurulu ve organlari
OKUL SPOR KULBNN KURULU VE ORGANLARI temsilen, snflardan seilen bakan,

Okul Spor kulbnn Kuruluu:

Madde 5-lk ve orta retim kurumlarnda, okul ii ve okullar aras beden eitimi ve spor faaliyetlerini yrtmek zere, Eitici kulpler Ynetmelii hkmleri erevesinde bir spor kulb kurulur. Bir okulun spor kulb, o okulun ad ile anlr.


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

Madde 6- temsilen, snflardan seilen bakan,Spor kulbnn formas, okulun setii ve kabul ettii renkleri tar. Ayn il, ile ve belde iindeki spor kollar farkl renkleri seerler. Bu konuda kabilecek anlamazlklar; Milli Eitim Mdrlklerince, kurulu tarihi eski olan okullara ncelik ve seim hakk tannarak zmlenir.


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

 • Madde 7- temsilen, snflardan seilen bakan, Spor kulbnn organlar unlardr:

  Genel Kurul

  Ynetim Kurulu

  Genel Kurul

 • Madde 8-Genel Kurul, aadaki yelerden oluur:

  Okul Mdr,

  Beden eitimi derslerini yrten retmenler,

  Snflardan seilen birer spor kulbnn temsilcisi.


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

 • Madde 9- temsilen, snflardan seilen bakan,Genel kurul, okul mdrnn ars zerine; okullarn yeni retim ylna balad tarihi takip eden 15 gn iinde, dieri ikinci yar yln ilk haftas iinde olmak zere ylda iki kez toplanr. Okul mdrnn bulunmad hallerde, Kurula mdrn grevlendirecei bir yetkili bakanlk eder. Kurul, ayrca yeleri arasndan iki yazman seer.


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

 • Madde 10- temsilen, snflardan seilen bakan,Genel Kurulun grevleri unlardr:

  Bir nceki retim ylna ait faaliyet raporunu inceler ve deerlendirir.

  Spor kulb yeni ynetim kurulu yelerini seer.

  Yeni retim ylnda yaplacak faaliyetler iin dilek ve tekliflerde bulunur.

  Spor kulbnn faaliyetlerini eitlendirmek ve amalarn gerekletirmek iin okulun her trl imknlarnn kullanlmasna yardmc olur.


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

Ynetim Kurulu temsilen, snflardan seilen bakan,

 • Madde 11-Ynetim kurulu, okulun retmenler kurulunca; beden eitimi retmenlerinden, yoksa dier retmenler arasndan seilen 3 retmen ile spor kulbnn genel kurulunca gsterilecek adaylar arasndan 8 renciden teekkl eder.

  retmenler kurulu, ynetim kuruluna seilen 3 retmenden birini ynetim kurulu bakan olarak belirler.

  Ynetim kurulu, ilk toplantsnda genel sekreter, sayman ve malzeme koruyucularn seer.


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

 • Ynetim Kurulu yelerinin Grevleri temsilen, snflardan seilen bakan,

 • Madde 12-Ynetim kurulu yelerinin grevleri unlardr:

 • Bakan, ynetim kurulu toplantlarna bakanlk eder, spor kulbnn yllk alma programn hazrlatr, ve uygulatr.

  1.Bakan, ynetim kurulundaki retmenlerden birini bakan yardmcs olarak grevlendirir.


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

 • Spor kulbnn almalarnda ynetim kuruluna rehberlikte bulunur.

 • Okul spor kulbnn toplantlarnda ve gerektiinde okulun spor kolunu temsil eder.

 • Spor kulbnn almalarnda, okulun beden eitimi retmenlerinin grevlerini belirler.


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

 • b)Genel Sekreter; rehberlikte bulunur.

 • Yazmalar yrtr, defterleri tutar ve gerekli belgeleri toplar.

 • Ynetim kurulu toplantlarnn gndemini hazrlar.

 • statistik bilgi formlarnn doldurulmasn yaratacak bilgileri derler, dosyalar ve zamannda ilgili yerlere gnderilmesini salar.

 • Spor kulbnn faaliyetlerine katlacak rencilerin lisanslar iler ilgili ilemleri bakan, bakan yardmcsnn gzetim ve denetimi altnda izler, bunlar bir dosyada saklar.


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

 • Sayman rehberlikte bulunur., spor kulbnn bte taslan hazrlayp ynetim kuruluna getirir, banka emlerini izler, yaplmas gereken harcamalar iin memur aylklarna uygulanan maa katsays x 1000 TL. kadar paray kasada bulundurabilir.

 • Malzeme koruyucular; spor kulbnn ait malzemeleri demirba ve datm defterlerine kaydeder, malzemeleri, almalar ve yarmalar iin ilgililere teslim eder ve teslim alr.


Spor kul b y netim kurulunun toplanmas ve g revleri
Spor Kulb Ynetim Kurulunun Toplanmas ve Grevleri rehberlikte bulunur.

Madde 13-Ynetim kurulu, ayda bir toplanr. lk toplantsn okulun ald ilk hafta iinde yapar. Ayrca, bakann ars zerine de olaanst toplanabilir.

Madde 14-Ynetim kurulunun grevleri unlardr:

 • Snflar aras yarmalar programa balar ve uygulanmasn salar.

 • Her yl yllk programlar ile milli eitim mdrlnce gnderilen program ve emirlere gre okul alma programlarn yapar, okullar aras yarmalarda okulun katlaca spor bran ve kategorileri tespit eder, okul mdrnn onayna sunar ve ilgililere duyurur.


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

 • Onaylanan yllk alma programlarnn bir rneini okulun retime balad tarihi takip eden bir ay iinde milli eitim mdrlne gnderilmesini salar.

 • Okullar aras spor faaliyetlerinin istenilen biimde dzenlenmesine katkda bulunur.

 • Halk oyunlar, elenceli oyunlar, mzikli ve mziksiz jimnastik ve spor gsterileri ile gelir getirici dier faaliyetleri dzenler, yaplacak harcamalar iin karar verir.

 • zel spor yarmalar, inceleme gezileri ve spor geliim kamplar dzenler.


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi


Yel k ve spor kul b de t rme
YELK VE SPOR KULB DETRME nlemleri alr ve ilgili kurullara iletir.

 • Madde 22-yelik ve spor kulb deitirmeleri aadaki ekilde yaplr:

 • retmen ve renciler, kendi okullarndaki spor kulbnn tabi yesidir.

 • renciler ancak kendi okullarnn spor kulbne girebilir ve yarmalara kendi okullar adna katlabilirler. Tatillerde baka yerlere giden renciler, bu yerlerdeki herhangi bir okul spor kulb faaliyetlerine resmi yarmalarda yer almamak kaydyla geici olarak katlabilirler.

 • Her renci, tatil aylarnda eitli spor branlarnda dzenlenen yana uygun kategorilerde bireysel ve takm halindeki yarmalara, velisinin yazl iznini almak ve salna zararl olmamak artyla katlabilir.


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

 • Ayn il iindeki bir okuldan dier bir okula nakleden renciler, yeni retim ylnn balad tarihten itibaren 30 gn ierisinde (tatile rast gelen onu izleyen ilk i gn akamna kadar) yeni kaydolduklar okullarda, okula kayt gnnden balamak zere ancak 30 gn getikten sonra yarmalara katlabilirler.

 • Birinci kanaat dneminin son i gn akamna kadar bulunduu ilden baka bir ildeki okula kaydolan renciler, yeni kaydolduklar okullarda, okula kayt gnnden balamak zere ancak 60 gn getikten sonra yarmalara katlabilirler.


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

 • Bu maddenin (d) ve (e) fkralarnda belirtilen srelerden sonra okula kaydolan renciler yarmalara katlamazlar.

 • Bu ynetmelikte belirtilen sre iinde bir ilden baka bir ile nakleden renciler, ayn retim ylnda tekrar ayn ile dndklerinde ancak eski okullarna kaydolduklar takdirde, okullar aras yarmalara katlabilirler. Bu durumdaki renciler, (d) fkrasna uymak zorundadrlar.

 • Bir rencinin, herhangi bir sebeple okulla iliiinin kesildii veya kulplerle profesyonel szleme yapt takdirde okul spor kulb ile ilikisi kesilir.


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

 • Beklemeli renciler spor yarmalarnda okullarn temsiz edemezler.

 • Lise ve dengi okulu bitirip de orta retim kademesinin devam saylan astsubay snf okullar, teknik liseler ve bunun gibi okullarda yeniden okuma hakkna sahip olan ve okulun devaml rencilerinin haklarndan aynen yararlanan renciler, yalarna uyan kategorilerde okullarn temsilen yarmalara katlabilirler.

 • Kz renciler, erkeklerle ayn veya kar takmda yartrlamazlar.


Okul spor kul b yelerinin sa l k durumlar
Okul Spor Kulb yelerinin Salk Durumlar temsiz edemezler.

Madde 23- rencilerin salk durumlarnn sporla uramaya elverili olup olmad veya hangi spor branlarnda yarmalarnn gerektii, okul doktoru tarafndan, okul doktoru bulunmayan yerlerde, resmi kurulularda grevli bir doktor tarafndan tespit edilir. Salk kurullarnda salk kontrol gerekli grlen renciler, hastanelere gnderilerek tam bir kontrolden geirilir. Salk belgeleri saklanr. Yarmalar sresince gerekli salk nlemleri alnr.


Spor kul pler nde tutulacak defterler ve dosyalar
SPOR KULPLERNDE TUTULACAK DEFTERLER VE DOSYALAR temsiz edemezler.

 • Madde 25-Spor kulbnde, aada belirtilen defter ve dosyalar ekli rneklerine uygun olarak tutulur:

 • Karar defteri

 • Spor kulb demirba malzeme defteri

 • Yoaltm malzeme defteri Spor kulb tahmini bte tasla

 • Gelir-gider defteri

 • Karlama sonular defteri

 • Gelir makbuzu

 • Senet ve fatura dosyas

 • Salk raporlar dosyas

 • Bte tasla ve bilano dosyas.


Okul spor kul b n n b t esi gelir ve giderleri
Okul Spor Kulbnn Btesi, Gelir ve Giderleri temsiz edemezler.

Madde 25-Okul spor kulbnn yllk btesi bir retim yl iin dzenlenir. Spor kulbnn gelirleri T.C. Merkez Bankasnda, Merkez Bankasnn ubesi bulunmad yerlerde T.C. Ziraat Bankasnda saklanr. Paralar bankadan ynetim kurulu bakan veya yardmcs ile saymann ortak imzalar ile ekilir. Gelir ve giderleri aada gsterilmitir.


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

a) Gelirler; temsiz edemezler.

 • Bakanlk tarafndan gnderilecek deneklerden,

 • Spor kulb yelerinin dentilerinden (Bu miktar kii bana ylda memur aylklarna uygulanan maa katsays x 50 TL. karln geemez).

 • Okul kooperatifleri karnn % 10undan,

 • Koruma derneklerinden,

 • yelerin, velilerin, zel ve resmi kurulularn balarndan,

 • Okul iinde ve dnda dzenlenecek piyango ve yarma gelirlerinden,

 • Banka faizlerinden,

 • ay, elence, len gibi faaliyetlerden elde edilen gelirlerden salanr.


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

 • b) Giderler temsiz edemezler.

 • Okula ait saha, tesis yapm ve onarmna,

 • Yarmalarn dzenlenmesi ve ynetiminde grev alanlarn zorunlu harcamalarna,

 • Beden eitimi dersleri, spor kulb faaliyetleri iin gerekli grlen malzemelere,

 • Yarmalar sonunda derece alan takm ve sporculara verilecek dllere,

 • Sporcu rencilerin antrenman, msabaka, ulam, salk ve beslenme masraflarna harcanr.

 • Spor kulbleri ,gelirlerini aan harcamalar yapamazlar ve bir sonraki bte ylna bor devredemezler.


Renc ve spor kul pler n n ba ka kurumlarla l k ler
RENC VE SPOR KULPLERNN BAKA KURUMLARLA LKLER

renciler ve Takmlarla lgili Disiplin leri

 • Madde 26-Okul ii ve okullar aras her trl spor faaliyetlerinde su ileyen renciler; Ortaokul ile lkretim Kurumlar Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre cezalandrlrlar.

 • Ayrca, okullar aras mahalli yarmalarda il ceza kurullarnca cezalandrlan renci ile grup, yar final, Trkiye birincilii, ulusal ve uluslararas yarmalarda merkez ceza kurulunca cezalandrlan renciler, cezal olduklar srece okul ii ve okullar aras yarmalara katlamazlar.


Y netici ve retmenlerle lgili kurullar
Ynetici ve retmenlerle lgili Kurullar LKLER

 • Madde 27-Ynetici ve retmenler aadaki kurallara uymak zorundadrlar:

 • Okulun yarmalara katlmasndan ve iyi bir biimde temsil edilmesinden, yarmalar annda kacak olumsuz davranlardan, okul mdr ilgili yarmada grevli beden eitimi retmenleri ve okul ynetimince grevlendirilen ynetici ve retmenler sorumludurlar.

 • Milli eitim mdrlklerince dzenlenen yarmalara, okullarn imkanlar elverdii branlarda katlmalar ve yarmalarn sonular alnncaya kadar devam etmeleri zorunludur.


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

 • retmenler, resmi ve zel her trl okullar aras yarmalara sporcu olarak katlamazlar.

 • Resmi ve zel her eit yarmalara katlan rencilerin banda en az bir retmen veya bir ynetici bulunur. Okul mdrlkleri mahalli yarmalarn nemine gre daha fazla sayda ynetici ve retmen, grevlendirebilir. Okullar aras yarmalarda balarnda resmen grevli en az bir retmen veya ynetici bulunmayana okul, yarmaya katlma hakkn kaybeder.


Rencilerin spor kul plerinin ba ka kul pler ve spor kurumlar ile li kileri
rencilerin, Spor Kulplerinin, Baka Kulpler ve Spor Kurumlar ile likileri

Madde 28-renciler; genlik ve spor il mdrlklerince tescilli kulplere kaydolarak ilgili federasyonlarn ya kategorilerine gre, yalarnn tuttuu kategorilerde aadaki artlarda yarmalara katlabilirler.

 • Velisinin yazl iznini almak (zin belgesi renci dosyasnda saklanr)

 • rencilerin okula devam, derslerdeki baars ve karakteri ynnden kulpte oynamasnda bir saknca grlmediine dair snf retmeni, spor kulb bakan yardmcs ve okul mdrlnden yazl bir izin belgesi alm olmak.


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

 • Bu izni almadan okul d kurulularn alma ve karlamalarna katlanlar, okul disiplin kurulunca cezalandrlr. Kulpte, yarmalarna izin verilen rencilerden ders, disiplin durumlar ve davranlar bozulanlarn kulpte yarma izni kaldrlr.

 • Kulp adna lisans alm renciler, ayn gn hem okulunun hem de kulbnn yarmas olursa okulunu semek zorundadr. Aksi halde kulp adna verilen izin belgesi geri alnr. Ayrca, okul disiplin kurulunca cezalandrlr.

 • Spor faaliyetlerinde stn yetenek gsteren rencilerle ulusal ve temsili yarmalara katlacaklarn zel programla yetitirilmeleri ve yartrlmalar Bakanln izni ile salanr.


Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

 • Bir kulp adna lisans kartm renciler ilgili ynetmelik uyarnca kulp deitirebilirler. Ancak, yeni girecei kulp iin de ynetmelikte belirtilen yazl izin belgelerini yeniden almak zorundadr.

 • Okul spor kulb, okulda hizmet veren dier eitici kollarla dengeli ve salkl bir ibirlii iinde alr.

 • Spor kulpleri, milli eitim mdrl ile genlik ve spor il mdrlklerinin anlamas ve velilerin izni ile amatr kulplerle antrenman ve zendirici yarmalar yapabilirler. Yukarda belirtilen anlamalarla ilgili istekler milli eitim mdrl kanalyla valiliin onayna sunulur.


 • 200 200 e t m ret m yili lk ret m l se spor kul b ola an kongre toplanti tutana i
  200.-200. ETM RETM YILI .LKRETM-LSESPOR KULB OLAAN KONGRE TOPLANTI TUTANAI

  • TOPLANTI TARH:

  • TOPLANTI NO: - 1-

  • KATILANLAR:. (Okul Mdr)

  • .., ..,. (Beden Eitimi retmenleri)

  • 1-A Snf Spor Kulb Bakan1-B Snf Spor Kulb Bakan1-C Snf Spor Kolu Bakan

  • 2-A Snf Spor Kulb Bakan2-B Snf Spor Kulb Bakan2-C Snf Spor Kolu Bakan

  • 3-A Snf Spor Kulb Bakan3-B Snf Spor Kulb Bakan3-C Snf Spor Kolu Bakan

  • 4-A Snf Spor Kulb Bakan4-B Snf Spor Kulb Bakan4-C Snf Spor Kolu Bakan

  • 5-A Snf Spor Kulb Bakan5-B Snf Spor Kulb Bakan5-C Snf Spor Kolu Bakan

  • 6-A Snf Spor Kulb Bakan6-B Snf Spor Kulb Bakan6-C Snf Spor Kolu Bakan

  • 7-A Snf Spor Kulb Bakan7-B Snf Spor Kulb Bakan7-C Snf Spor Kolu Bakan

  • 8-A Snf Spor Kulb Bakan8-B Snf Spor Kulb Bakan8-C Snf Spor Kolu Bakan


  Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

  • GNDEM .LKRETM-LSE:

  • Sayg duruu ve istiklal mar

  • yelerden Genel Kurul Toplant tutanann yazlmas iin iki yazman seilmesi

  • Bir nceki retim ylna ait alma raporunun incelenmesi ve deerlendirilmesi

  • Snf , bran ve Genel kaptann seilmesi

  • Spor kulb ynetim kurulunun seilmesi

  • Spor kulb almalarn eitlendirmek ve amalarn gerekletirmek iin okulun her trl imkanlarnn kullanma almas

  • Eitim retim ylnda yaplacak almalar iin dilek ve tekliflerde bulunulmas

  • Gndem Maddelerinin Grlmesi:

  • MADDE 1 Sayg duruu ve ardndan istiklal mar okunarak toplant ald.

  • MADDE 2 Genel Kurul Yazmanlna ak oy ve oy birlii ile . Snfndan . ile .. .. snfndan. seilmilerdir.


  Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

  • MADDE 3 .LKRETM-LSEBir nceki yla ait rapor Beden Eitimi retmeni tarafndan kurula okundu. Basketbol ve voleybol branlarnda olduka baarl olunduunu ve geen yln faaliyetlerini anlatarak bu retim ylnda neler yapabileceklerini belirtti. Okul mdr . bu retim ylnda da baarl olmak iin allmasn istedi.

  • MADDE 4 Snf Bran Kaptanlarnn Temsilciler kurulu yelerinden olumas kurula teklif edildi. Bu gr oy birlii ile kabul edildi. Bran Kaptanlar ise aadaki gibi belirlendi;

  • Genel Kaptan :

  • Atletizm Bran Kaptan: ..Basketbol Bran Kaptan:

  • Voleybol Bran Kaptan: .Futbol Bran Kaptan:

  • Hentbol Bran Kaptan:Satran Bran Kaptan:

  • Jimnastik Bran Kaptan: Halk Oyunlar Bran Kaptan:


  Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

  • MADDE 5 .LKRETM-LSEOkul Mdr Sene ba retmenler kurulunda, Spor Kulb Ynetim Kuruluna Beden Eitimi retmeni . Snf retmeni . snf retmeni .. seildiini ve bu yeler arasndan ..in ynetim Kurulu bakan olarak belirlendiini syledi. Temsilciler Kurulunun Aday olarak gsterdii yeler arasnda yaplan oylama sonucu; Genel Kurul tarafndan nerilen 8 renci Ynetim Kurulu grevini almak zere seilmilerdir. lk Ynetim Kurulu toplantsnda grev blm yaplacaktr.

  • Seilen renciler: (..Oy),..(Oy),..(Oy),(..Oy),.(..Oy)

  • ,..(..Oy),..Oy),(..Oy).

  • MADDE 6 - Okul Mdr; Spor Kulbnn almalarn gerekletirmek iin okulun tm olanaklarnn kullanma ak olduunu, spor kolunda grev yapanlarn bu olanaklar amacna uygun olarak kullanmalarn, tesis ve sahalarn bakmnn yaplmas, eksik ara-gere tespiti yaplp yenilerinin alnmasn, tamir gerektiren malzemelerin onarlmasn ve okul idaresinin spor koluna her trl destei ve yardm gstereceini belirtti.


  Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

  • MADDE 7 .LKRETM-LSEBeden Eitimi retmeni . ; ..Eitim retim ylnda da kkler ve yldzlar kategorilerinde voleybol ve basketbol branlarnda okullar aras yarmalara katlmann planlandn 4. Ve 5. Snflardan taban takmlar oluturularak almalara en ksa zamanda balanacan syledi. ye.. futbol brannda da yarmalara katlabilir miyiz ? diye sordu. Bu konunun Spor Kulb Ynetim Kurulunun yapaca ilk toplantnn gndemine alnacan syleyen Beden eitimi retmeni futbol sahasnn olmamas ve en yakn sahann okula uzak olduu iin amaca ynelik alma yaplamad iin gemi yllarda bu bran da alma yaplmadn syledi. ye .. sz alarak snflar aras malar yaplabilir miyiz ? diye sordu. Bu yl Mays Haziran aylarnda byle bir planlamann yapld ayrntlarn Spor Kulb Ynetim kurulunca belirlenerek duyurulacan Beden Eitimi retmeni . syledi. Bu amala Snf Kaptanlarnn imdiden alma yaparak branlarn rencilerin isteklerine gre belirlenmesi konusunda ynetim kuruluna yardmc olmalarn istedi.

  • Divan bakanokul mdr olarak spor kulbnn eitim retim ylmzda baarlarmza katk salayaca midiyle toplantya son verdi.

   Yazman Yazman Okul Mdr

   (mza) (mza) Divan Bakan)

   (mza)


  Okul spor kul b karar defter
  OKUL SPOR KULB KARAR DEFTER .LKRETM-LSE

  Karar No :

  Karar Tarihi :

  Konular :

  1 ..............................................................................................................................................

  2 .............................................................................................................................................

  3 ..............................................................................................................................................

  4 ..............................................................................................................................................

  Okulumuz Spor Kulb ynetim kurulu .........................................................................

  bakanlnda yapt toplantda aadaki kararlar oy birlii ile almtr.

  1 ................................................................................................................................................

  2 ................................................................................................................................................

  3 ................................................................................................................................................

  4 ................................................................................................................................................

  1. Bakan Yardmcs

  Bakan 2. Bakan Yardmcs Genel Sekreter

  mza mza mza

  Sayman 1.Malzeme Koruyucu 2. Malzeme Koruyucusu 3. Malzeme Koruyucusu

  mza mza mza mza

  1. ye 2. ye 3. ye

  mza mza mza

  Toplantda bulunmayanlar: ..................................................................................................


  Spor kul b dem rba malzeme defter
  SPOR KULB DEMRBA MALZEME DEFTER .LKRETM-LSE

  • NOT: Demirba defterine kayt edilen tm malzemeler datmaya mahsus eya (Yoaltm) defterinde yazlan sisteme gre tek tek yazlr, ancak dm ilemleri okul idaresince makamdan onay alarak yaplr.Yani, ynetim kurulu demirbaa ait malzemelerin dmn yapamaz.

  • Demirba ve yoaltm defterinde nceden mevcut olup faturas bulunmayan ve fiyat belli olmayan malzemelerin fiyat tespiti okul idaresince oluturulan takdir komisyonunca yaplr.


  Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

  SPOR KULB TAHMN BTES .LKRETM-LSE

  Spor Kulb Ynetim Kurulu


  Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

  .lkretim Okulu / Lisesi/ retim Yl .LKRETM-LSE

  Spor Kulb Yllk alma Program


  Y l sonu spor kul b faaliyet raporu
  Yl Sonu Spor Kulb Faaliyet Raporu .LKRETM-LSE

  LKRETM OKULU / LSES MDRLNE

  Okulumuz spor kulb Ynetim kurulu olarak sene banda belirlenen faaliyet raporlar program dorultusunda hazrlanan etkinliklerin tamam gerekletirilmi olup

  btn snflarda snflar aras msabakalar..Branlarda yaplm gerekli dller

  verilmi ve il ierisinde. Branlardan dereceler elde ettik. Okulumuzda

  toplam btn snflardan spor kollar ynetmeliinin gerei spor paras toplanm ve

  toplam gelirimizTL toplam giderimiz.TL olup aradaki fark TC. ZRAAT

  BANKASINolu hesabmza vadeli olarak yatrlmtr.

  Harcamalarla ilgili kararlarmz ve faturalarmz eksiksiz bir ekilde dosyamzda muhafaza edilmektedir. Yl sonu kesin bte bilano listesi raporunun ekinde Makama sunulacaktr.

  Durum takdir ve onaylarnza arz olunur.

  Spor Kulb Ynetim Kurulu Bakan

  ..

  NOT: Spor Kulb Yl Sonu Faaliyet Raporu retmenler Kuruluna sunulup Onandktan sonra Ynetim Kurulunca Tm Defter ve Dosyalar Okul Mdrlne tutanakla gelecek yl teslim almak zere teslim edilir.


  Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

  (Yl Sonu Kapatma) .LKRETM-LSE

  200. - 200. RETM YILI..LKRETM OKULU-LSES SPOR KULUB GDER GELR DEFTER


  Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

  ..RETM YILILKRETM/LSES SPOR KULB YIL SONU KESN BTESDR (BLANO)


  Okul spor kul bler de erlend rme formu
  OKUL SPOR KULBLER DEERLENDRME FORMU KULB YIL SONU KESN BTESDR (BLANO)

  • Okul Spor Kulbnn Ad:

  • Spor Kulbnn Forma Rengi:

  • Genel Kurul ye Says:

   • Okul Mdr

   • Beden Et. Dersini Yrten r. Says

   • Spor Kulb Temsilcisi Says

 • Okuldaki Toplam ube Says:

 • Genel Kurulun Yapld Tarih:

 • Ynetim Kurulu yelerininAd Soyad GreviKuruldaki Grevi

  1-

  2-

  3-

  4-

  5-

  6-

  7-

  8-

  9-

  10-

  11-


 • Spor kolu kul b y netmeligi okul spor kul b y netmeligi

  • Ynetim kurulu toplant tarihleri: KULB YIL SONU KESN BTESDR (BLANO)

  • Ynetim kurulu bakan retmenler kurulunda seilmi midir?

  • Spor kulb temsilcilerinin listesi var mdr?

  • ube kaptanlarnn listesi var mdr?

  • Snf kaptanlar seilmi midir?

  • Okul kaptannn ad soyad.

  • Bran kaptanlarnn ad soyad.

  • Spor kulb bakan ye retmenlerinin grevleri belirlenmi midir?

  • Ynetim kurulu toplant gndemleri sekreter tarafndan hazrlanm mdr?

  • Sporcu rencilerin lisanslar takip edilmekte midir, lisans dosyas mevcut mudur?

  • Tahmini bte hazrlanm mdr?

  • Malzeme koruyucular testin tutanaklar ve demirba kaytlar tutmu mudur?

  • Snflar aras yarmalar program hazrlayp okul mdrnn onayna sunulmu mudur?

  • Lig heyeti program dorultusunda okulu katlaca spor yarmalarndaki bran ve kategoriler tespit edilerek okul mdrnn onayna sunulmu mudur?

  • Onayl program il milli eitim mdrlne gnderilmi midir?

  • Gelir getirici faaliyetler dzenlenmi midir?

  • Sporcu rencilerin salk kontrolleri yaplm mdr?

  • Gelirler hangi bankada muhafaza edilmektedir?

  • 24. maddede belirtilen defter ve dosyalar tutulmakta mdr?

  • Tescilli kulplerde oynayan sporcularn izin belgeleri hazrlanm mdr? (Snf retmeninin grne dayal olarak bakan yardmcsndan ve okul mdrnden onayl).

  • Yaplan herhangi bir disiplin ilemi var mdr?

  • stn yetenekte rencilerle ilgili herhangi bir ilem yaplm mdr?

  • Aidat toplama ilemleri usulne gre yrtlm mdr?


  Lk ret m okulu l ses spor kul b a dat ba i l stes
  LKRETM OKULU / LSES KULB YIL SONU KESN BTESDR (BLANO)SPOR KULB ADAT BAI LSTES

  Beden Eitimi Snf Spor Kulb Snf retmeni

  retmeni Bakan


  ad
 • Login