Postoje
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Postoje PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Postoje. Postoje vyjadřují vztah jedince k určité skutečnosti, k určitým věcem, k lidem, k činnostem Člověk postoje nejdříve přijímá od rodičů,MŠ, ZŠ, členů skupiny Přejímání postojů se děje pozorováním a osobní zkušeností, odměňováním, trestáním představitelů postoje

Download Presentation

Postoje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Postoje

Postoje


Postoje

Postoje vyjadřují vztah jedince k určité skutečnosti, k určitým věcem, k lidem, k činnostem

Člověk postoje nejdříve přijímá od rodičů,MŠ, ZŠ, členů skupiny

Přejímání postojů se děje pozorováním a osobní zkušeností, odměňováním, trestáním představitelů postoje

Určitý postoj zaujímáme, abychom dokázali, že patříme do rodiny, skupiny


Postoje

Názory jsou verbálním vyjadřováním postojů

Př. postoj – neničím, chráním přírodu

neodhazuji odpadky

názor – podporuji ochranu přírody –

říkám to nahlas


Postoje

V průběhu života ( oddělováním od rodiny, začleněním do různých skupin) se postupně mění

Vliv má i získání nových zkušeností, informací

př. změna víry – od náboženství až k ateismu


Postoje

snáze se podléhá změně neutrální

př. změna vyhraněného postoje – musí probíhat postupně. Nejprve změnit postoj v

neutrální a pak vytvářet protikladný postoj.

jiným postupem spíše dosáhneme upevnění původního postoje.


Cvi en

Cvičení

  • Jaké argumenty jsou účinnější

    • citové X rozumové

  • Účinnější jsou argumenty citové


Moc a manipulace

Moc a manipulace

Pomocí moci přimějeme druhé, aby akceptovali a plnili co chceme

„jestliže uděláš, to co chci, dám ti to, co potřebuješ“

Slibovaná odměna a strach jsou zdrojem závislosti


Cvi en1

Cvičení

Kdy se cítíte mocní a kdy bezmocní

V jakých situacích vás mohou druzí snadno ovlivnit

Jakým způsobem se snažíte ovlivnit druhé


D len postoj

Dělení postojů

Kladné X záporné – k hudbě, literatuře, k práci, k přátelům…


D len postoj1

Dělení postojů

Přesvědčení – nebo – li názor, ve kterém převládá kognitivní = poznávací složka. Vytváří se vědomě. V přesvědčení se vyjadřuje souhlas, nesouhlas

Předsudky – převládá iracionální složka = rozumovými argumenty nepodložená. Bývá zaměřen proti někomu nebo něčemu bez přesvědčivých argumentů – rasismus, víra

Víra – převažuje iracionální složka


Aspirace ambice

Aspirace = ambice

Snaha po seberealizaci, sebepoznání, sebeuplatnění

Nepřiměřené ambice vadou k přeceňování nebo k podceňování jedince


Zdroj

Zdroj

PAULÍKOVÁ, Phdr. Lea. Psychologie pro tebe. Praha: Informatorium Praha, 1998, ISBN 80-85427-30-0.

ČECHOVÁ, Phdr.věra; ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie. Obecná psychologie pro střední zdravotnické školy. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno, 1992, ISBN 80-862-92.

ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie; ČECHOVÁ, Phdr. Věra; MELLANOVÁ CSC., Phdr. Alena.Psychologie a pedagogika 1. Praha: Informatorium Praha, 2003, ISBN 80-7333-014-8.


  • Login