Dopravn dostupnost
Download
1 / 10

Dopravní dostupnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Dopravní dostupnost. Seminář z geografie dopravy Mgr. Jan Hercik. Dopravní dostupnost I. dopravní dostupnost je důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu života v daném regionu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dopravní dostupnost' - nevina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dopravn dostupnost

Dopravní dostupnost

Seminář z geografie dopravy

Mgr. Jan Hercik


Dopravn dostupnost i
Dopravní dostupnost I

 • dopravní dostupnost je důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu života v daném regionu

 • ovlivňuje mi také rozvojový potenciál kraje, dále má vliv na rozvoj velké části hospodářských aktivit i cestovního ruchu

 • dělení dopravní dostupnosti (možní podle několika hledisek):

  • 1. podle dopravního prostředku

   • IAD

   • veřejnou hromadnou dopravou

   • vlak

   • bus

   • mhd

  • 2. podle cílového místa

   • hlavního města

   • krajského města

   • ORP

   • centra města

   • významných dopravní bodů, resp. Uzlů

   • dálnice, železnice, …

   • různých úřadů, nemocnic, atd.


Dopravn dostupnost ii
Dopravní dostupnost II

 • počítá se buď časová dostupnost (přepravní čas) či vzdálenost

 • dle toho rozlišujeme dva druhy map znázorňujících dopravní dostupnost:

 • 1. izochronické mapy dopravní dostupnosti

 • 2. izochorické mapy dopravní dostupnosti

 • výsledkem zkoumání dopravní dostupnosti regionu, města atd. je mapa a (nebo) tabulka

 • při konstruování mapy, resp. tabulky dopravní dostupnost je důležité si:

  • určit místa, ke kterým budu dostupnost vztahovat

  • přesně vymezit území a místa, jejichž dostupnost budu zkoumat

  • druh dopravy

  • zejména pro mapové vyjádření, ale i lepší tabulkové vyjádření je nutné si vhodně zvolit i intervaly (čas, resp. Vzdálenost)


Dopravn dostupnost iv z v r
Dopravní dostupnost IV - závěr kraji

 • zkoumání a modelován dopravní dostupnosti je další prostředek k celkovému zkoumání dopravy v oblasti

 • je velice důležité pro odhalení špatně obsluhovaných míst

 • úkol:

  • Vaším úkolem bude v rámci kapitoly dopravní obslužnost udělat izochronickou mapu a tabulku dopravní dostupnosti Vámi vybrané obce s rozšířenou působností ze všech obcí pod její působností (v mapě odlište obce podle velikosti)

  • berete pouze čistý přepravní čas (přestupní dobu zanedbáváte)

  • v tabulce vyčíslete počet obyvatel žijících v jednotlivých zónách časové dostupnosti ORP

  • mapu a tabulku okomentujte (jaké obce jsou nehůře obsluhované a jaké jsou příčiny)

  • na závěr zhodnoťte současný stav obslužnosti, vytkněte rizika a navrhněte optimální řešení

  • zdroje dat: www.czso.cz, www.idos.cz


Semestr ln pr ce
Semestrální práce kraji

 • kapitoly:

  • vývoj dopravní sítě v kraji

  • dopravní síť kraje

  • strategie rozvoje dopravy v kraji

  • dopravní obslužnost a veřejná doprava v kraji

  • doprava v krajském městě

   • dopravní cesty

   • automobilová doprava (IAD a nákladní)

   • MHD

   • prostředky ke snížení intenzity IAD ve městě:

    • restriktivní

    • podpora MHD

    • alternativní formy dopravy (cyklo, pěší)

  • závěrečné zhodnocení a vhodné návrhy na řešení dopravy v kraji

 • celá práce (bez map) na 10 – 20 stran

  • nutná hlavička (první strana), obsah, členění na kapitoly, citace, seznam použitých zdrojů

  • důležitá úprava (řádkování 1,5, jednotné písmo, zarovnání do bloku atd.)

 • 6. a 13. května obhajoby Vašich prací

  • každý bude garantem jedné kapitoly či podkapitoly

  • odevzdání v tištěné i elektronické podobě (doc a pdf)

  • k obhajobě prezentace (pdf ad.)

  • pokud u někoho bude vidět, že si práci přečetl den předem, zápočet nedostane

  • bacha na další podmínku zápočtu, kterou je aktivní účast

  • nejlepší výstupy jak v hodinách, tak při závěrečné obhajobě budou oceněny bonusovými body v písemce z Geografie dopravy


D kuji za pozornost
DĚKUJI ZA POZORNOST kraji

 • 29. dubna se jde do „terénu“


ad