ÚVOD DO KYBERNETIKY - PowerPoint PPT Presentation

Vod do kybernetiky
Download
1 / 19

  • 99 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ÚVOD DO KYBERNETIKY. Norbert Wiener (1884-1964). Co je to kybernetika ?. Héraklaitos z Efesu (500 př. K.): Jedno je moudré: vědět, že důmysl všechno řídí skrze vše. Platón : nauka o správném řízení provincií.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ÚVOD DO KYBERNETIKY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vod do kybernetiky

ÚVOD DO KYBERNETIKY

Norbert Wiener (1884-1964)


Co je to kybernetika

Co je to kybernetika ?

  • Héraklaitos z Efesu (500 př. K.): Jedno je moudré: vědět, že důmysl všechno řídí skrze vše.

  • Platón : nauka o správném řízení provincií.

  • N. Wiener (1948): Kybernetika je věda o řízení a sdělování v živých organizmech a strojích.

  • W.R. Ashby (1956): Kybernetika je nauka o strojích. Nezabývá se však komponentami stroje, ale způsobem jeho chování. Studuje stroje (systémy) otevřené k energii, ale uzavřené vzhledem k informaci.

  • M.T.Bateson (1998): Kybernetika z nás dělá básníky, protože nabízí abstraktní jazyk k tvorbě metafor.


Historie kybernetiky

HISTORIE KYBERNETIKY

TERMÍN KYBERNÉTÉS– KORMIDELNÍK (Z ŘEČTINY) NENÍ TERMÍNEM NOVODOBÝM, JAK BY SE MOHLO ZDÁT, ALE POUŽÍVÁ HO JIŽ PLATÓN (427-347 PŘ.N.L.) K OZNAČENÍ VĚDY O ŘÍZENÍ LODÍ.


Kybernetika

KYBERNETIKA

JE VĚDA ZABÝVAJÍCÍ SE OBECNÝMI ZÁKONITOSTMI ŘÍZENÍ


Matematick zdroje kybernetiky

MATEMATICKÉ ZDROJE KYBERNETIKY


Matematick zdroje kybernetiky1

MATEMATICKÉ ZDROJE KYBERNETIKY


Biologick zdroje kybernetiky

BIOLOGICKÉ ZDROJE KYBERNETIKY


Jak souvis

JAK SOUVISÍ ??

TEORIE INFORMACE

KYBERNETIKA

AUTOMATIZACE


P edm t kybernetiky je zen

PŘEDMĚT KYBERNETIKY JE ŘÍZENÍ

KAŽDÉ ŘÍZENÍ, NEJEN BICYKLU, LODI NEBO FIRMY, JE OVLÁDÁNÍ ČI USMĚRŇOVÁNÍ NĚČEHO BEZ VYNALOŽENÍ SÍLY. PRAVDA, NĚJAKÁ SÍLA TU MUSÍ BÝT, TA VŠAK JE PODSTATNĚ MENŠÍ A ZPRAVIDLA NEZÁVISLÁ NA VELIKOSTI, HMOTNOSTI A ODPORU TOHO, CO JE ŘÍZENO. PAK ONEN„DŮMYSL”, KTERÝ VŠECHNO ŘÍDÍ, MÁ-LI PŮSOBIT JINAK NEŽ SILOU, MUSÍ BÝT ZALOŽEN NA INFORMACI. S INFORMACÍ JE SPOJENO NĚKOLIK ČINNOSTÍ: MĚŘENÍ, ROZPOZNÁNÍ TOHO, CO JE RELEVANTNÍ, ROZHODNUTÍCO SE MÁ DÍT, SDĚLENÍ TOHOTO ROZHODNUTÍ TOMU, CO JE ŘÍZENO.


Ashby kybernetika m podobn v znam jako geometrie

Ashby: kybernetika má podobnývýznam jako geometrie

kybernetika

geometrie

ideální

svět

pozemský svět

život

pozemský svět

tvary

reálný

svět

život = cílevědomé řízení


Vod do kybernetiky

MODEL NEKONEČNÉHO AUTOMATU

A. M. TURING PŘEDLOŽIL V ROCE 1936 ZÁKLADNÍ MODEL NEKONEČNÉHO AUTOMATU. VYCHÁZEL PŘI TOM Z MYŠLENKY MODELOVÁNÍ PRÁCE POČTÁŘE, KTERÝ SE ŘÍDÍ PŘESNÝMI PŘEDPISY. STROJ SE SKLÁDAL Z DĚRNÉ PÁSKY, ROZDĚLENÉ NA POLÍČKA, JEDNODUCHÉHO ŘADIČE A ZÁZNAMOVÉHO, MAZACÍHO, ČTECÍHO A POSOUVACÍHO ZAŘÍZENÍ. OPERAČNÍ KÓD STROJE SE SKLÁDAL POUZE ZE ŠESTI OPERACÍ:

POSUN PÁSKY O 1 POLÍČKO DOLEVA

POSUN PÁSKY O JEDNO POLÍČKO DOPRAVA

ZÁZNAM SYMBOLU 0

ZÁZNAM SYMBOLU 1

VÝMAZ ZAZNAMENANÉHO SYMBOLU

ZASTAVIT SE


Vod do kybernetiky

TURINGŮV STROJ


Vod do kybernetiky

MODEL NEKONEČNÉHO AUTOMATU

TURING DOKÁZAL, ŽE UVEDENÝCH ŠESTOPERACÍ STAČÍ K TOMU, ABY PŘI JEJICH VHODNÉM USPOŘÁDÁNÍ DO POSLOUPNOSTI PŘÍKAZŮ - PROGRAMU, BYLO MOŽNO VYŘEŠIT JAKOUKOLIV ALGORITMIZOVATELNOU ÚLOHU, TO ZNAMENÁ TAKOVOU ÚLOHU, PŘI JEJÍMŽ ŘEŠENÍ JE MOŽNO V KAŽDÉM OKAMŽIKU JEDNOZNAČNĚ URČIT, JAK POSTUPOVAT DÁL, JAKÝ BUDE DALŠÍ KROK.

TURINGOVA TEORIE NEKONEČNÉHO AUTOMATU JE VELMI VÝZNAMNÁ, AČKOLIV JE V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ NEPOUŽITELNÁ. NAPŘÍKLAD SČÍTÁNÍ DVOU ČÍSEL BY TRVALO NEKONEČNÉMU AUTOMATU MNOHEM DÉLE, NEŽ ČLOVĚKU. SE VZRŮSTAJÍCÍ SLOŽITOSTÍ ÚKOLŮ VZRŮSTÁ I OBTÍŽNOST ŘEŠENÍ NA TURINGOVĚ PŘÍSTROJI.


Kybernetika1

KYBERNETIKA

ZAHRNUJE VŠECHNY DĚJE, KTERÉ MAJÍ NĚJAKÝ VÝVOJ, KTERÝ JE SPOJENÝ SE SAMOORGANIZOVÁNÍM SE, A VE KTERÝCH DOCHÁZÍ K PŘENOSU A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, K NĚJAKÉ FORMĚ ŘÍZENÍ. VZTAHUJE SE TEDY JAK NA ŽIVÉ ORGANISMY VYTVOŘENÉ PŘÍRODOU, VČETNĚ ČLOVĚKA, TAK I NA VÝTVORY ČLOVĚKA – AUTOMATY, SPOLEČENSKÉ SYSTÉMY, EKONOMIKU ATD.


Vod do kybernetiky

PRO ŘÍZENÍ A KYBERNETIKU JE PODSTATNÁ VÝMĚNA INFORMACÍ, PŘIČEMŽ KAŽDÁ INFORMAČNÍ VÝMĚNA JE VÁZÁNA NA FYZIKÁLNÍHO (LÁTKOVÉHO ČI ENERGETICKÉHO) NOSITELE. KAŽDÝ ŘÍDÍCÍ PROCES PROBÍHÁ NA ZÁKLADĚ PŘIJÍMÁNÍ, PŘENOSU, UKLÁDÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ INFORMACÍ.


Len n kybernetiky

ČLENĚNÍ KYBERNETIKY

Kybernetika se dělí na teoretickou a aplikovanou. Nejsou přísně oddělené a uzavřené. Vzájemně se ovlivňují a prolínají.


Teoretick kybernetika

TEORETICKÁ KYBERNETIKA

TEORIE INFORMACE

TEORIE SYSTÉMŮ

TEORIE ALGORITMŮ

TEORIE DAT

TEORIE HER

TEORIE AUTOMATŮ

TEORIE UČENÍ

TEORIE ŘÍZENÍ


Aplikovan kybernetika

APLIKOVANÁ KYBERNETIKA

TECHNICKÁ KYBERNETIKA

ROBOTIKA

EKONOMICKÁ KYBERNETIKA

ORGANIZAČNÍ KYBERNETIKA

BIOLOGICKÁ KYBERNETIKA

DALŠÍ


End of lecture

End of Lecture

Good Night.


  • Login