Samspill og samarbeid med Oslo Kommune - PowerPoint PPT Presentation

Samspill og samarbeid med oslo kommune
Download
1 / 11

 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Samspill og samarbeid med Oslo Kommune. Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren. v/ Martin E. Andresen Barne- og Ungdomsrådet i Oslo. BURO. Samspill og samarbeid med Oslo Kommune. Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren. Barne- og Ungdomsrådet i Oslo

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Samspill og samarbeid med Oslo Kommune

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Samspill og samarbeid med oslo kommune

Samspill og samarbeid med Oslo Kommune

Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren

v/ Martin E. Andresen

Barne- og Ungdomsrådet i Oslo


Samspill og samarbeid med oslo kommune

BURO

Samspill og samarbeid med Oslo Kommune

Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren

 • Barne- og Ungdomsrådet i Oslo

 • Paraplyorganisasjone for barne- og ungdomsorganisasjonene

 • 57 medlemsorganisasjoner

 • Omtrent 30 000 enkeltmedlemmer

 • Driver også prosjektene

  • UngInfo

  • Minoritetssatsningen

  • Ung Medbestemmelse

14. 11.2007


Samspill og samarbeid med oslo kommune

Organisasjonslivet i Oslo – Oppgaver og funksjoner

Samspill og samarbeid med Oslo Kommune

Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren

 • Demokratiopplæring

 • Kompetanse- og ressurssentre

 • Kan utføre offentlige oppgaver

 • Tilbyr aktiviteter

 • Skaper et sosialt miljø

 • De siste to funksjonene har det blitt lagt liten vekt på i rapporten

14. 11.2007


Samspill og samarbeid med oslo kommune

Hvordan ser det ut blant barne- og ungdomsorganisasjonene?

Samspill og samarbeid med Oslo Kommune

Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren

 • Stabil og noe økende medlemsmasse

 • Mangfoldighet av organisasjonstyper

 • Nye organisasjoner kommer til: Aktivitetsbaserte og minoritetsorganisasjoner

 • Nye måter å organisere seg på utenom de tradisjonelle medlemsorganisasjonene

 • Oslo kommune må være utviklingen bevisst!

14. 11.2007


Samspill og samarbeid med oslo kommune

Økonomiske støtteordninger

Samspill og samarbeid med Oslo Kommune

Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren

 • Økonomisk sett gode støtteordninger i Oslo

 • Savner stabilitet!

 • Organisasjonene er sårbare for endringer

 • Usikkerhet før organisasjonene får vite støttebeløp

 • Lav etableringsstøtte og høye inngangskrav kan sementere organisasjonslivet og hindre mangfold

 • Ettårig prosjektstøtte kan være utfordrende

14. 11.2007


Samspill og samarbeid med oslo kommune

Ungdomsengasjement utenom organisasjonene

Samspill og samarbeid med Oslo Kommune

Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren

 • Kjempepotensiale for ungdomsengasjement utenom tradisjonelle organisasjoner

  • Eksempel: Ungdommens Bystyremøte og Sentralt Ungdomsråd

 • Ungdommen må inviteres og trekkes med i for eksempel politisk arbeid

 • Rapporten nevner ikke UBM eller Sentralt Ungdomsråd som arenaer for samspill mellom offentlig og frivillig sektor i Oslo

14. 11.2007


Samspill og samarbeid med oslo kommune

Lokale ungdomsråd som samspillsarena

Samspill og samarbeid med Oslo Kommune

Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren

 • Alle bydeler skal ha et lokalt ungdomsråd

 • LURene skal være rådgivningsorganer for bydelsutvalgene

 • Dette er en unik arena for samspill mellom ungdom og kommune.

 • Kommunens oppfølgning av LURene er ofte for dårlig

 • Da utnyttes ikke potensialet

14. 11.2007


Samspill og samarbeid med oslo kommune

Kommunalt byråkrati

Samspill og samarbeid med Oslo Kommune

Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren

 • Ungdommens engasjement kan kræsjlande i møte med kommunalt byråkrati

 • Ungdom trenger mer oppfølgning enn andre grupper

 • Mange ungdom føler seg fremmedgjort ovenfor offentlig byråkrati

 • Her må kommunen bli flinkere til å arbeide på ungdoms premisser!

14. 11.2007


Samspill og samarbeid med oslo kommune

Organisasjonenes sterke sider

Samspill og samarbeid med Oslo Kommune

Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren

 • Også barne- og ungdomssektoren kan utføre en rekke offentlige oppgaver for kommunen

  • Eksempler:

   • Ungdomsinformasjon

   • Rekruttering av etniske minoriteter

   • Sekretariat for Sentralt Ungdomsråd

   • Fellesvalg for de lokale ungdomsrådene

 • Frivillig sektor vet hva barn og ungdom trenger

 • Mange av disse eksemplene er kommunale oppgaver som frivillig sektor kan utføre bedre!

14. 11.2007


Samspill og samarbeid med oslo kommune

Samarbeid med barn og unge

Samspill og samarbeid med Oslo Kommune

Perspektiver fra barne- og ungdomssektoren

 • Barn og ungdom bærer på ressurser som er nyttige ikke bare i fremtiden, men også i dag

 • Utfordringer for det offentlig

  • Kontrast mellom ungdoms utålmodighet og offentlige byråkrati.

  • Ungdom trenger mer oppfølging enn andre grupper på flere områder

  • Sikre stabile rammevilkår for organisasjonene

 • Ungdom ønsker å delta. Utfordringen for kommunen er å gi dem muligheten!

14. 11.2007


 • Login