OKUL SÜTÜ PROGRAMI - 2013 - PowerPoint PPT Presentation

OKUL ST PROGRAMI - 2013
Download
1 / 22

 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OKUL SÜTÜ PROGRAMI - 2013. SAĞLIKLI BÜYÜMEK ve GELİŞMEK İÇİN SÜT İÇİN, SÜT İÇİRİN…. OKUL SÜTÜ ;

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

OKUL SÜTÜ PROGRAMI - 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Okul s t programi 2013

OKUL ST PROGRAMI - 2013


Okul s t programi 2013

SALIKLI BYMEK

ve

GELMEK N

ST N, ST RN


Okul s t programi 2013

OKUL ST ;

zel okullar dahil, anasnf ve ilkokul rencilerine, 2012-2013 eitim retim ylnn ikinci dneminde (11/02/2013--14/06/2013 ve 48 gn), Pazartesi, aramba ve Cuma gnlerinde 200 ml ambalajl, yal, sade UHT ime st datlacaktr.


Okul s t programi 2013

OKUL KABUL KOMSYONU

 • Okullarda okul mdr bakanlnda bir mdr yardmcs, en az bir retmen ve okul aile birlii bakan veya yelerinin birinin katlmyla,

 • Birletirilmi snfl ilkretim okullarnda mdr yetkili retmenin bakanlnda iki retmenden, retmen says yetersiz olmas durumunda muhtar veya azalardan birinin katlmyla en az kiilik Okul Kabul Komisyonu oluturulur.


Okul m d rler n n yapaca i lemler

OKUL MDRLERNN YAPACAI LEMLER

 • Program kapsamnda hazrlanan afilerin, rencilerin grebilecei uygun yerlere aslmasn ve program sresince asl kalmasn salamak,

 • retmen ve rencilere Program konusunda eitim verilmesini, hazrlanan eitim materyallerinin rencilere sunulmasn salamak,


Okul s t programi 2013

 • Program hakknda velilere bilgilendirme yaplmasn, datm ncesinde okul st datm izin formunun (Ek- 3) veliler tarafndan, eitim retim ylnn birinci dneminin son iki haftas ierisinde doldurulmasn salamak,


Okul s t programi 2013

 • Okul st datm izin formunun (Ek:3) datlacak stten yararlanmak isteyen veya istemeyen tm renciler iin e- okul sistemine girilmesini ve velileri tarafndan st iilmesine izin verilmeyen rencileri; il/ile mill eitim mdrlne bildirilmesini ve bu rencilerin program dnda tutulmasn salamak,


Okul s t programi 2013

 • Herhangi bir rencide st iimi sonras bulant kusma ishal gibi rahatszlklarn gelimesi durumunda rencinin okul idaresi tarafndan en yakn salk kuruluuna intikalinin salanmas, velisinin bilgilendirilmesi ve snf retmeni tarafndan St ilmesi Sonras Oluan ikayet Formunun

 • (Ek- 4) gnnde doldurulmasn salamak


Okul s t programi 2013

 • Okul st datm izin formu (Ek- 3) ile St ilmesi Sonras Oluan ikayet Formunun (Ek- 4) bilgilerini gnnde e-Okul sistemine kaydetmek,

 • Okulda st iim zamann belirlemek, retmen nezaretinde iilmesini salamak,

 • Programn uygulamasnda karlalan teslim, ulam, rn nitelii ile ilgili vb. dier sorunlarn l Okul St Komisyonuna iletilmesini salamak,


Okul s t programi 2013

 • Teknik artnameye uygun olarak okul stnn muhafazas ve depolanmas iin gvenli, serin, kuru ve gne almayan yer temin edilmesini salamak; programn k aylarna tekabl etmesi nedeniyle donmadan korunacak tedbirleri almak,

 • l Milli Eitim Mdrlklerinin aylk olarak dzenleyecekleri mal muayene ve kabul komisyonu raporuna esas tekil edecek okul icmalini (Ek - 5) l/le Milli Eitim Mdrlklerine her ayn ilk i gn gndermektir.


Okul s t programi 2013

 • retmenlerin; programla ilgili eitim sunumlarnn, sk sorulan sorularn ve dier konularn iinde yer alaca

 • www.okulsutu.com

  web sayfasna ynlendirerek yararlanmalarn salamak,


Okul s t programi 2013

Okul Kabul Komisyonlar

 • 1. l Okul St Komisyonlar kontrolnde gelen okul stlerini irsaliye ve/veya tutanaklarla ( Ek - 6 ) teknik artnameye gre teslim almak,

 • 2. Okul stleri Teknik artnameye gre;

  3.3.2. Birim ambalajlar, kapatlm olacaktr.

  3.3.3. Birim ambalajlar, delinmi ve/veya yrtlm olmayacaktr.

  3.3.4. Birim ambalajlar, bombaj yapm olmayacaktr.

  3.3.5. Birim ambalajlarda akma ve/veya szma grlmeyecektir

  maddelerine gre fiziksel kontrollerini yapmak,


Okul s t programi 2013

 • 3.Yklenicilerin teslim etmek zere getirdikleri okul stlerinin istiflenmesine refakat etmek,

 • 4. Okul stleri gerektiinde ulam, hava koullar ve dier sebepler dikkate alnarak 6 gnden fazla miktarlarda da teslim alnabilecektir.


Okul s t programi 2013

 • 5. Teslim alnan okul stlerinin her bir partisinin farkl kolilerinden toplam 5 adet almam okul st kutusunu numune alarak tketimi takip eden 72 saat sresince saklamak, bu sre sonunda analiz gerektirmeyen durumlarda,numuneleri program kapsamnda datmak. (Okul Mdrlklerince alnan numuneler okul icmallerine dahil edilecektir.)


Okul s t programi 2013

 • 6.Okul stlerinin rencilere datmndan nce 2. Maddedeki kontrolleri yapmak.

 • 7. Okul Stlerinden kaynakland dnlen ikayetleri; en hzl ekilde l Okul St Komisyonuna (l/le Milli Eitim Mdrlkleri araclyla) bildirmek,


Okul s t programi 2013

 • 8. Numunelerin analizi gereken durumlarda; l Okul St Komisyonu talimatyla l/le Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrl araclyla numunelerin analize gnderilmesini salamak. (Okul dareleri analiz iin numune gndermeyecektir.)


Okul s t programi 2013

 • 9. Analiz sonulanncaya kadar analize konu retim partisi stlerin datmn durdurarak, dier retim partilerinin datmna devam etmek,

 • 10. Analiz sonular uygun olmayan okul stlerinin datmn durdurarak l Okul St Komisyonunun talimatna gre ilem yapmaktr.


Retmenler n d kkat edece hususlar

RETMENLERN DKKAT EDECE HUSUSLAR

 • 1. rencileri st hakknda bilgilendirmek,

 • 2. St hassasiyeti tespit edilen rencileri

  okul idaresine bildirmek ve

  datm programnn dnda tutmak,

 • 3. Datm ncesi okul stlerinin

  kullanm tarihini kontrol etmek,


Okul s t programi 2013

 • 4. Ambalajlarla ilgili teknik artnamede yer alan fiziksel kontrol yapmak,bombaj, delik, yrtk ve ezik gibi ambalaj btnlnn zarar grd durumlarda bu stleri datmayarak okul idaresine teslim etmek,

 • 5. Veliler tarafndan doldurulan Okul st datm izin formunu (Ek- 3) e-Okul sistemine kaydetmek,


Okul s t programi 2013

 • 6. St ilmesi Sonras Oluan ikayet Formunu (Ek- 4) gnnde doldurarak e-Okul sistemine kaydetmek,

 • 7. rencilerin datlan stleri snfta ve ders boyunca imelerini salamak, alm ve bir ders boyunca bitirilmemi stleri iirmemek,

 • 8. Kampanya boyunca renci ve velileri bilgilendirmek, eitim materyallerinden faydalanmalarn salamak.


Okul s t programi 2013

OKUL ST PROGRAMI - 2013

T E E K K R L E R


 • Login