Download

Krajobraz Sawanny


Advertisement
/ 21 []
Download Presentation
Comments
neviah
From:
|  
(1082) |   (0) |   (0)
Views: 82 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Krajobraz Sawanny. SAWANNA-  trawiasta formacja roślinna, strefy międzyzwrotnikowej  o klimacie gorącym z wyraźnie zaznaczoną porą suchą, trwającą od 3 do 9 miesięcy oraz porą deszczową. Nazwy regionalne: zawan ( z  dialektów  karaibskich), campo (Brazylia), llanos  ( Wenezuela). .
Krajobraz Sawanny

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Krajobraz sawannySlide 1

Krajobraz Sawanny

Krajobraz sawannySlide 2

SAWANNA- trawiasta formacja roślinna, strefy międzyzwrotnikowej  o klimacie gorącym z wyraźnie zaznaczoną porą suchą, trwającą od 3 do 9 miesięcy oraz porą deszczową.

Nazwy regionalne: zawan (z dialektów karaibskich), campo(Brazylia), llanos (Wenezuela).

Krajobraz sawannySlide 3

Obszary sawannowe w Ameryce Południowej, Afryce, Azji i Australii.

Krajobraz sawannySlide 4

KLIMATOGRAM

Krajobraz sawannySlide 5

 • I. RODZAJE:

 • Sawanna trawiasta,

 • Sawanna krzewiasta,

 • Sawanna drzewiasta.

Krajobraz sawannySlide 6

SAWANNA TRAWIASTA

Obszar trawiasty z domieszką drzew i krzewów.

Krajobraz sawannySlide 7

SAWANNA KRZEWIASTA

Zbiorowiskokrzewiaste zwykle z domieszką drzew

Krajobraz sawannySlide 8

SAWANNA DRZEWIASTA

W porównaniu do pozostałych – więcej drzew.

Krajobraz sawannySlide 9

 • II. RODZAJE:

 • Sawanna sucha,

 • Sawanna wilgotna.

Krajobraz sawannySlide 10

SAWANNA SUCHA

 • Pora sucha trwa od 5-7 miesięcy.

 • Opad roczny: 500-1000mm.

 • Trawy (1m) i pojedyncze drzewa, np. baobaby.

 • Drzewa i krzewy zrzucają liście w porze suchej.

Krajobraz sawannySlide 11

SAWANNA WILGOTNA

 • Pora sucha trwa od 4-5 miesięcy.

 • Opad roczny:1000-1500mm.

 • Najbliżej równika.

 • Wysokie trawy (5m) oraz grupy drzew tworzące lasy zrzucające liście w porze suchej.

 • Lasy galeriowe.

Krajobraz sawannySlide 12

FLORA

Wilczomlecz kandelabrowy

Akacja

Piórówka

Masłosz Parka

Palma dum

Baobab

Krajobraz sawannySlide 13

LASY GALERIOWE

Krajobraz sawannySlide 14

FAUNA

Zebra

Struś

Żyrafa

Dikdik

Sęp

Hipopotam

Hiena

Krajobraz sawannySlide 15

LUDNOŚĆ SAWANNY I JEJ PROBLEMY

 • Problemy:

 • Suchy klimat,

 • Mucha tse – tse,

 • Głód i ubóstwo,

 • AIDS.

 • Polowanie,

 • Zbieractwo,

 • Uprawa roli,

 • Hodowla bydła.

Uprawiane rośliny:

kukurydza, proso, sorgo, jam, bataty, trzcina cukrowa, rośliny strączkowe.

Krajobraz sawannySlide 16

PARKI NARODOWE

 • P.N. Amboseli

 • P.N. Masai Mara

 • P.N. Nairobi

 • P.N. Serengeti

 • P.N. Tsavo

Krajobraz sawannySlide 17

SAFARI

„Wielka Piątka”

Krajobraz sawannySlide 18

ZADANIA:

 • Wyjaśnij jakie czynniki kształtują krajobraz sawanny.

 • Wymień plemiona zamieszkujące sawannę.

 • Na podstawie wykresu klimatycznego dla Bamako uzupełnij charakterystykę klimatu sawannowego:

 • 1. Temperatura, 2. Opady.

a) Temperatury wszystkich miesięcy w roku są ...................... (wysokie, niskie).

Najcieplejszym miesiącem jest .................... . Jego temperatura przekracza ....................... .

Najchłodniejszym miesiącem jest ........................... . Jego średnia temperatura wynosi ........... .

b) Pory roku w klimacie sawannowym nie są związane z temperaturą lecz z ......................................... .

c) Występują ....................... pory roku:

- deszczowa,

- sucha.

Krajobraz sawannySlide 19

ZADANIA:

 • Opisz wygląd sawanny: w porze suchej, w porze deszczowej.

 • Ułóż 2 łańcuchy ilustrujące zależności pokarmowe na sawannie. Kolorem podkreśl producentów, niebieskim – konsumentów I rzędu, a czerwonym – konsumentów II rzędu.

 • Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się jaki gatunek małp żyje na afrykańskiej sawannie.

Pytania do krzyżówki:

1. Jeden z największych ssaków lądowych.2. Najszybszy kot.3. „Król” zwierząt.4. Afrykański padlinożerca.5. Charakterystyczne drzewo sawanny.6. ............... gnu.7. Kontynent położony po obu stronach równika.

Krajobraz sawannySlide 20

PO LEKCJI UCZEŃ:

- potrafi odróżnić krajobraz sawanny od krajobrazu pustynnego,

- potrafi pokazać na mapie afrykańską sawannę (oraz obszary sawannowe na innych kontynentach)

- interpretuje wykres klimatyczny,

- wie jakie ludy zamieszkują sawannę oraz czym się zajmują; problemy związane z życiem na sawannie

- charakteryzuje pory roku występujące na sawannie,

- potrafi rozpoznać i wymienić kilka gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla afrykańskiej sawanny,

- umie ułożyć łańcuch pokarmowy z organizmów występujących na sawannie (dostrzega zależności pokarmowe), potrafi wskazać w łańcuchu pokarmowym: producentów pokarmu, konsumentów I i II rzędu.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro