Advertisement
/ 21 []

Krajobraz Sawanny - ppt presentation


Download Presentation

Krajobraz Sawanny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Krajobraz Sawanny


SAWANNA- trawiasta formacja roślinna, strefy międzyzwrotnikowej  o klimacie gorącym z wyraźnie zaznaczoną porą suchą, trwającą od 3 do 9 miesięcy oraz porą deszczową.

Nazwy regionalne: zawan (z dialektów karaibskich), campo(Brazylia), llanos (Wenezuela).


Obszary sawannowe w Ameryce Południowej, Afryce, Azji i Australii.


KLIMATOGRAM


 • I. RODZAJE:

 • Sawanna trawiasta,

 • Sawanna krzewiasta,

 • Sawanna drzewiasta.


SAWANNA TRAWIASTA

Obszar trawiasty z domieszką drzew i krzewów.


SAWANNA KRZEWIASTA

Zbiorowiskokrzewiaste zwykle z domieszką drzew


SAWANNA DRZEWIASTA

W porównaniu do pozostałych – więcej drzew.


 • II. RODZAJE:

 • Sawanna sucha,

 • Sawanna wilgotna.


SAWANNA SUCHA

 • Pora sucha trwa od 5-7 miesięcy.

 • Opad roczny: 500-1000mm.

 • Trawy (1m) i pojedyncze drzewa, np. baobaby.

 • Drzewa i krzewy zrzucają liście w porze suchej.


SAWANNA WILGOTNA

 • Pora sucha trwa od 4-5 miesięcy.

 • Opad roczny:1000-1500mm.

 • Najbliżej równika.

 • Wysokie trawy (5m) oraz grupy drzew tworzące lasy zrzucające liście w porze suchej.

 • Lasy galeriowe.


FLORA

Wilczomlecz kandelabrowy

Akacja

Piórówka

Masłosz Parka

Palma dum

Baobab


LASY GALERIOWE


FAUNA

Zebra

Struś

Żyrafa

Dikdik

Sęp

Hipopotam

Hiena


LUDNOŚĆ SAWANNY I JEJ PROBLEMY

 • Problemy:

 • Suchy klimat,

 • Mucha tse – tse,

 • Głód i ubóstwo,

 • AIDS.

 • Polowanie,

 • Zbieractwo,

 • Uprawa roli,

 • Hodowla bydła.

Uprawiane rośliny:

kukurydza, proso, sorgo, jam, bataty, trzcina cukrowa, rośliny strączkowe.


PARKI NARODOWE

 • P.N. Amboseli

 • P.N. Masai Mara

 • P.N. Nairobi

 • P.N. Serengeti

 • P.N. Tsavo


SAFARI

„Wielka Piątka”


ZADANIA:

 • Wyjaśnij jakie czynniki kształtują krajobraz sawanny.

 • Wymień plemiona zamieszkujące sawannę.

 • Na podstawie wykresu klimatycznego dla Bamako uzupełnij charakterystykę klimatu sawannowego:

 • 1. Temperatura, 2. Opady.

a) Temperatury wszystkich miesięcy w roku są ...................... (wysokie, niskie).

Najcieplejszym miesiącem jest .................... . Jego temperatura przekracza ....................... .

Najchłodniejszym miesiącem jest ........................... . Jego średnia temperatura wynosi ........... .

b) Pory roku w klimacie sawannowym nie są związane z temperaturą lecz z ......................................... .

c) Występują ....................... pory roku:

- deszczowa,

- sucha.


ZADANIA:

 • Opisz wygląd sawanny: w porze suchej, w porze deszczowej.

 • Ułóż 2 łańcuchy ilustrujące zależności pokarmowe na sawannie. Kolorem podkreśl producentów, niebieskim – konsumentów I rzędu, a czerwonym – konsumentów II rzędu.

 • Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się jaki gatunek małp żyje na afrykańskiej sawannie.

Pytania do krzyżówki:

1. Jeden z największych ssaków lądowych.2. Najszybszy kot.3. „Król” zwierząt.4. Afrykański padlinożerca.5. Charakterystyczne drzewo sawanny.6. ............... gnu.7. Kontynent położony po obu stronach równika.


PO LEKCJI UCZEŃ:

- potrafi odróżnić krajobraz sawanny od krajobrazu pustynnego,

- potrafi pokazać na mapie afrykańską sawannę (oraz obszary sawannowe na innych kontynentach)

- interpretuje wykres klimatyczny,

- wie jakie ludy zamieszkują sawannę oraz czym się zajmują; problemy związane z życiem na sawannie

- charakteryzuje pory roku występujące na sawannie,

- potrafi rozpoznać i wymienić kilka gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla afrykańskiej sawanny,

- umie ułożyć łańcuch pokarmowy z organizmów występujących na sawannie (dostrzega zależności pokarmowe), potrafi wskazać w łańcuchu pokarmowym: producentów pokarmu, konsumentów I i II rzędu.