สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด มุกดาหาร - PowerPoint PPT Presentation

นายภพ  ภูสมปอง
Download
1 / 11

  • 88 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

นายภพ ภูสมปอง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ. นายเอกสิทธิ์ ชุมนุ้ย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. นายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด มุกดาหาร. นายปริญญา แก้วกัลยา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ. นางเพ็ญศรี เหมือนม่วง

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด มุกดาหาร

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5975372

นายภพ ภูสมปอง

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นายเอกสิทธิ์ ชุมนุ้ย

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง

นายทวี ไข่แก้ว

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

มุกดาหาร

นายปริญญา แก้วกัลยา

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

นางเพ็ญศรี เหมือนม่วง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


5975372

Function


5975372

Function


5975372

Function


5975372

Function


5975372

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


5975372

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


5975372

Agenda


5975372

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


5975372

สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

ประกาศบังคับใช้ (ขยายเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2)

50

51

52

53

54,55,56

53

54,55,56

50

51

52

53

54

55

56

52

50

51

56

55

56

56


  • Login