นายภพ  ภูสมปอง
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด มุกดาหาร PowerPoint PPT Presentation


  • 78 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

นายภพ ภูสมปอง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ. นายเอกสิทธิ์ ชุมนุ้ย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. นายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด มุกดาหาร. นายปริญญา แก้วกัลยา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ. นางเพ็ญศรี เหมือนม่วง

Download Presentation

สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด มุกดาหาร

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


นายภพ ภูสมปอง

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นายเอกสิทธิ์ ชุมนุ้ย

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง

นายทวี ไข่แก้ว

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

มุกดาหาร

นายปริญญา แก้วกัลยา

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

นางเพ็ญศรี เหมือนม่วง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


Function


Function


Function


Function


Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


Agenda


แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

ประกาศบังคับใช้ (ขยายเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2)

50

51

52

53

54,55,56

53

54,55,56

50

51

52

53

54

55

56

52

50

51

56

55

56

56


  • Login